Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Mediocritatea morală a mâniei

 

 Cu cît vrei să fii mai spiritual, cu atît ești mai conformist. E nevoie, din cînd în cînd, de reacții grave, chiar dacă nu întrutotul agreabile celor din jur, de reculegeri hirsute, „barbare” ale sufletului tău elementar.

*

Amiel vorbea despre orgoliul prin care nu te poți accepta pe tine însuți și care i se părea „le plus raffiné”. Nu cumva aici se deschide calea umilinței, cu sensul de circulație pus de-a-ndoaselea…din orgoliu?

*

Gîndurile care ți-au venit în timpul mersului în aer liber și care, transcrise, continuă a-l degaja, aidoma hainelor cu care intri iarna în casă.

*

Cultura apare și ca o nevoie de diluare a unor esențe, de reducere a tăriei lor arzătoare, prin inserieri, combinări, comentarii, citate, rezumate etc.

*

Oare aburul ieșind din ceainic este identic cu cel care compune norii?

*

Aventurierii cei mai abili sunt indivizi care exploatează nevoia noastră, naivă ca orice reminiscență a copilăriei, de spontaneitate. Cei ce nu ne dau răgaz să reflectăm, copleșindu-ne cu o naturalețe iluzorie.

*

Excesiva gravitate a mîniei, incapacitatea ei de-a relativiza, de-a se îndoi, de-a se juca. Un motiv în plus pentru a recunoaște mediocritatea morală a mîniei.

*

Nu agita cuvintele mari, ca pe niște mîneci prea lungi, ca pe niște pantaloni prea largi!

*

Există raporturi convenționale bazate pe bun-simț și raporturi sincere cu un iz ne-rușinat. Ipocrizia nu exclude grija față de aproapele, franchețea nu exclude cinismul.

*

O morală grăbită, superficială, poate fi încă mai nocivă decît o abolire a moralei.

*

Prestigiul de tip sacral al oricărui necunoscut. Orice explicație e într-un fel o de-sacralizare.

*

„Sunt toți deopotrivă de șireți, dar nu mai mult, astfel că, la încheierea socotelilor, șiretenia aceasta nu le servește la nimic.” (N. Iorga)

*

Prea multă moralizare divulgă, adesea, mediocritatea. A crea înseamnă a dispune de datele naturale ca și cum n-ai urmări nici un scop.

*

Poziția delicată, „pe muchie”, a oricărei originalități, atrase de  artificiu, dar ratificate prin organicitate. Viața care nu e, într-o măsură oarecare, o „imitație” nu e autentică.

*

Precum pe înspăimîntătoare întinderi de planetă necunoscută înaintează marele Creator, redîndu-le pas cu pas adevărul nostru relativ, familiarității noastre mediocre, liniștii noastre exasperante.

*

Legăturile subterane dintre calitățile și defectele noastre. Dacă indiscreția poate fi tangentă la vitalitatea sinceră, generoasă, excesul de discreție sugerează ipocrizia.

*

Dintre pocăințe, cea mai greu de acceptat e, probabil, pocăința omului politic.