Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

PROZĂ

de

Lucian SCURTU

Înhăitare cu o natură ștearsă

 

Rătăcesc de unul singur pe țărmurile celor trei Crișuri: repede, alb și negru. Nu dau bună ziua, nu aud nimic, văd doar nourii cenușii care îmi sunt aură și cer. Prin aerul îmbâcsit de microorganisme flutur un uriaș steag negru pe care este brodat un chip aflat în perioada maximei sale nebunii. Este chipul meu. Vântul de vest îl modelează în ușoare adieri, care îndeamnă spre ceva interzis, spre ceva păcătos. În depărtarea tristă se zărește pusta maghiară. Probabil sunt pe malurile Crișului Negru din moment ce observ că apa poartă, în subtile legănări de vis, cadavre umflate de apă, lebede cu gâturile răsucite ca niște frânghii groase, pescăruși cu aripile sfârtecate parcă de menghină, dejecții de tot felul. Pe malul celălalt o fetișcană cu părul despletit (o rusalcă?), cântă dintr-un acordeon aproape putrezit un monoton cântec despre plaiurile moscovite și frumoșii mesteceni sovietici. Tulburat, trec apa cu o mică plută roasă la capete de mătasea-broaștei, ajung într-un târziu la ea și o rog să-mi cânte un șlagăr al anilor șaizeci, „Prieten drag“, al cunoscutului compozitor Radu Șerban, dar ea dispare în vespera zilei. Prin aerul greu respirabil încep să disting fluturași, cărăbuși și musculițe de toate speciile, zburând în căutarea unui loc mai bun în spațiu. După un an trece pe lângă mine un convoi mortuar în tânguiri zadarnice și gemete înnăbușite. Patru oameni poartă pe umerii lor slăbănogi un om mort, urmați de o ceată prăfuită, urâtă și zdrențăroasă, precedați de o fanfară care cântă, a la Bregovici, un marș mortuar de cea mai bună calitate. Îi întreb unde merg și nu după puțin timp îmi răspunde unul dintre ei, rânjind: „unde mama dracului să mergem, dacă nu la cimitir, maimuțoiule!”. Îmi fac semnul crucii de mai multe ori și îi întreb, curios din fire cum sunt, de ce merg tocmai pe malurile Crișului, dar nimeni nu vrea să-mi răspundă, „vă rog, plătesc, numai să-mi spuneți“ insist eu, și abia peste câteva zile unul îmi șoptește, după ce i-am strecurat un galben în buzunar: „deoarece dispărutul iubea foarte mult Crișul Negru, am hotărât să-i satisfacem ultima dorință și să-l înmormântăm la izvoarele lui.“

Sar într-un picior de bucurie, cânt, mă joc de unul singur, nimeni nu mă ascultă, toți urmăresc cu emoție concursul de cros organizat de municipiul nostru pe malul apei. „N-am fost înțeles niciodată!“, îmi spun mohorât și mă alătur convoiului mortuar care tocmai se oprise să împartă hrana rece prin mărăcinii și măceșii din apropiere. Întotdeauna mi-au plăcut măceșii, toamna să-i privesc cu uimire, să admir bobițele acelea roșii ca focul unui rug ceh, bobițe care sfidează ordinea și armonia divină, să mă las zgâriat de tufele lor viclene, iar dacă se întâmpla să și sângerez eram de-a dreptul fericit. Frumoase erau toamnele în satul Marginea-Bihor, când în practica de toamnă, ca tânăr și îndrăgostit profesor optzecist, mergeam cu elevii la cules de măceșe, eram frumos, măceșele mari și pântecoase (gravide!), războiul rece se terminase iar Rodica mai era încă studentă la automatizări și calculatoare, în orașul de pe malurile canalului Bega.

Nostalgia mă copleșește și mă cuprinde în ghearele ei tentaculare, dar pentru puțin timp deoarece fanfara anunță adunarea convoiului care, în scurt timp, pornește agale în cântece și rugăciuni  sfâșietoare. Mă alătur acestei cete care pare mai degrabă un grup de cruciați jegoși, sau poate de pelerini prăfuiți în drum spre cine știe ce locuri sfinte. Trecem prin orașe, sate, târguri, cătune, în timp ce apa Crișului e tot mai subțire, abia cât să mai plutească pe ea o lebădă, de data aceasta vie. Trec luni, zile, nopți, iar eu mă simt tot mai epuizat de acest drum care, acum, mi se pare de-a dreptul idiot, cu atât mai mult cu cât mortul purtat a început să emane un miros îngrozitor, de hoit neîngropat la timp. Protestez în gura mare, nimeni nu mă bagă în seamă, ba sunt privit cu o undă de duioșie, dacă nu milă. Rugăciunile continuă, la fel cântările bisericești ortodoxe care preamăresc patimile Mântuitorului nostru și mila bunului și măritului Dumnezeu, într-o altă lume decât aceasta.

În sfârșit, după multă trudă și chin în care am suferit de foame, sete, arșiță, vânt, viscol, hoți la drumul mare, ajungem la izvorul Crișului, undeva prin Apusenii închipuirii, unde este preconizată înmormântarea scheletului, căci atâta mai rămăsese din omul acela mort.

În timp ce doi gropari beți săpau o groapă cât toate zilele („groparul își privește nimicnicia în luciul lopeții“, cum am scris odată într-un poem, apărut mai apoi în volumul Lucyan Mărturisitorul), m-am așezat pe spate, frânt de oboseală, în iarba verde și moale a unui mormânt apropiat, cam părăginit și uitat. Am privit cerul cu nesaț, într-o amăgitoare bucurie și pace interioară. Eram fericit, dar nu puteam să-mi explic de ce? O frumoasă ciocârlie zbura la înălțimi amețitoare, îmi făcea semne ciudate de adio, la început cu aripa dreaptă, mai apoi cu cea stângă. „De ce de adio?”, m-am întrebat surprins și am sărit speriat în picioare, încercând să-mi revin din starea maladivă în care căzusem fără băgare de seamă, stare de altfel destul de frecventă persoanei mele. Privirea mi-a căzut pe fotografia de pe crucea unui mormânt din apropiere, și trebuie să recunosc iubite cititor, că am înghețat de spaimă. Era să mă prăbușesc la pământ, noroc că m-am sprijinit, mai mult instinctual, de gărdulețul care proteja movilița relativ proaspătă. Pe cruce era fotografia mea în alb-negru. O fotografie făcută, îmi amintesc bine, cu foarte mulți ani în urmă, în scopul de a fi pusă pe buletinul de identitate care tocmai expirase, și nicidecum pe crucea unui mormânt străin persoanei mele. Mi-am revenit greu din această stare apropiată leșinului, am privit din nou incredibila fotografie de unde mă privea, aproape visător, o mutră nesuferită de armean aparent, prin venele căruia curge și puțin sânge sârbesc. Cu lăcomie și frică am citit numele de pe respectiva cruce, dar stupoare, era un nume străin, nu auzisem niciodată de el. Cum de se ajunsese la această confuzie, la această încercare de discreditare a persoanei mele nimeni nu știa, căci mulțimea se și adunase buluc în jurul meu și al mormântului cu pricina, făcând comentarii dintre cele mai aberante, macabre și tâmpite. Parcă începusem să mă rușinez și sunt sigur că în acele clipe am roșit. Cine dracu mă pusese să mă alătur acelei mulțimi pestrițe, fără a avea un motiv bine întemeiat? O, păcătosul de mine, o, bicisnicul de mine, bacterie stupidă a regnului nostru ascuns! Oamenii din jur au început să mă arate cu degetul, să arunce în mine cu mici pietricele, cu bobițe roșii de măceșe, și să danseze un fel de horă a unirii în jurul ineditei movilițe, în timp ce eu am început să plâng. Am plâns mult, foarte mult. Aveam impresia că mă aflu în fața propriului meu mormânt, care va arăta așa după moartea mea, poate cu mai multe floricele colorate pe el. După ce oamenii aceia s-au plictisit de cântat și jucat, s-au împrăștiat să se odihnească, care pe unde. Am rămas singur. Ce puteam face? Am început să culeg buruienile și mărăcinii de pe mica moviliță, să ud cu stropitoarea puținele panseluțe, aproape veștejite, să sap împrejur, să dreg gărdulețul dărăpănat. La o adică, mă gândeam, omul poate să-și sape propriul mormânt, să-l îngrijească chiar, cu puțin curaj, puțină nesimțire, multă imaginație și oarece bun simț. Noaptea s-a lăsat repede și grea, ca o glugă peste capul unui condamnat care urmează să fie spânzurat. Știu, prin ștreang luna se vede mai clară, mai strălucitoare, mai galbenă. Necunoscând pe nimeni în regiunea aceea am hotărât să înnoptez acolo, la izvorul dulce al Crișului. Cum am obiceiul, în momentele cruciale ale vieții mele, doream să mă îmbăt crâncen, să nu mai știu de nimic, dar nu am făcut-o nefiind vreo cârciumă prin apropiere. Pentru a mă răzbuna pe micimea semenilor mei,, am avut o idee pe care am pus-o imediat în practică. Cunoscând frica lor patologică față de moarte, am dat jos, nu fără greutate, toate fotografiile de pe crucile acelui cimitir. În locul lor am pus câte o oglinjoară nou-nouță, încât atunci când priveai fotografia de pe o cruce oarecare îți vedeai chipul schimonosit de spaima faptului că te aflai  în fața propriei tale cruci, propriului tău mormânt. A doua zi oamenii aceia au revenit să se adape din apele limpezi ale Crișului Negru și să vadă dacă nu m-am sinucis. O, cât s-ar fi bucurat nemernicii! Când și-au văzut chipurile idioate pe crucile acelea de toate felurile și dimensiunile, au început să plângă, să se jelească, să-și smulgă părul. să-și zgârie pielea, să-și scoată ochii pentru a nu-și mai vedea propriile lăcașe de veci. I-am privit satisfăcut, recunosc, cu răutate, cu ură, după care am  urlat animalic.

O liniște profundă s-a lăsat apoi în Universul apropiat. Doar un mic șoricel negru a zbughit-o înfricoșat de sub frunza unei lobode uscate.