Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

PROZĂ

de

Radu MAREȘ

În jurul lui Bălceascu

 

A fi gazdă, într-o situație dată, însemna pentru Romulus Medar ceva neplăcut, o corvoadă. Deconcertat, Victor ezitase inițial. Însă era chiar așa cum sesizase din prima clipă, uluit: corvoada era atît de chinuitoare încît din plăcerea de a primi „la tine” pe cineva, a-i oferi “un vin bun”, să zicem, din subtilele plăceri ale ospeției nu rămînea pînă la urmă nimic.

Profitînd de cîte un motiv fără importanță și de obicei absurd, care-l surprindea chiar și pe el însuși, după cum recunoștea ulteriror, biologul își dădea în compensație drumul prăpăstios, izbucnea brusc, exploziv, fără nici o reținere. Erau crizele lui de idioțire delibera­tă despre care, chiar dacă îl găseau neprevenit, Victor știa că sunt posibile doar între patru ochi și departe, în cîmp, unde nu e nimeni altcineva prin apropiere. Știa și că la sfîrșit acesta se scuza ușurat, înseninat: în lupta cu imbecilizarea progresivă, insidioasă, rămînea singura soluție eficientă. Un fel de auto-electroșoc, o defulare brutală. Să-ți poți elimina obida, să vomezi toată otrava adunată; și asta energic, fără rețineri și pînă la ultima picătură...O locomotivă care lasă vaporii, micșorează excesiva, periculoasa presiune din cazan... Faptul că acceptase invitația sculptorului îi provocase o reacție cam de acest tip.

N-avea nici un chef și totuși, deși e ciudat, n-avusese tăria să-l refuze pe Bodog, începu el sumbru. Probabil exista și un motiv, dar evită să-l divulge. Avea dreptate, în fond: facem ceva și regretăm ce-am făcut nu totdeauna din lașitate și nici din prostie.  Se aflau pe deal (“terasa pleistocenică stîngă”) de unde orașul putea fi cuprins într-o privire, cu perdeaua de fum în depărtare și conturul fabricilor pe orizontul  văii deschise la est. Cartierul din lungul străzii Cîmpului venea dedesubt, la picioare, cu toate detaliile micșorate la scară ca într-o machetă. Imediat, pe malul drept, era orașul  ieșind parcă direct din luciul apei. Iluzia era că distanțele se micșorează în adîncimea perspectivei astfel că, printr-un efect de trompe l’oeil insula verde a castanilor din marele parc devenea aproape tangentă la cealaltă insulă, de zidărie înghesuită și acoperișuri roșii,  a centrului vechi. Biologul făcuse o pauză lungită prea mult. Și cum, ca la comandă se opriseră amîndoi, Victor scoase din buzunar carnetul. Nu-l lua cu sine decît rar: era obicei mai vechi, studențesc. În clipa aceea se nimerise însă una dintre aceste excepții. Cu un creion moale, pe o filă nouă, curată, trasă în cîteva linii  semnele esențiale ale acestui fragment de peisaj, sesizînd - în timp ce desena - și asemănarea frapantă cu Saragossa lui Velasquez din fundalul unei mari compoziții... Tresări însă surprins pentru că, pe neașteptate, celălalt începuse să strige cu o furie neagră, spumegoasă.

— Accept că totul e o prostie! Dar dacă în lumea asta prezintă interes  o halbă de bere băută de un ins într-o zi, atunci nu mai știu... Faptul că a existat cineva care a înregistrat chiar și un asemenea detaliu derizoriu, ca să-l relateze apoi mai departe altcuiva... (Si­gur că nu la Bozdog se referea, ca persoană. Important e că venise cineva anume ca să-i po­vestească acestuia despre halba de bere delictuoasă.) Extrapolînd – și nu exagerez deloc –, extrapolînd, așadar, înseamnă că absolut totul se știe, tot ce facem, fiecare cuvînt...! Crezi că delirez? se interesase ceva mai tîrziu, potolit și, neștiind ce diagnostic s-ar potrivi mai bine, Victor izbucnise în rîs.

Adevărul e că Medar greșea. Greșeala lui era seriozitatea. Acorda credit chiar bîrfelor derizorii, meschine al căror combustibil e ușurătatea, superficialitatea. Tot o eroare e și că îi era imposibil să accepte că rigoarea, gravitatea  sunt pretenții de maniac. Din cauza asta, trecuse de dimineață pe la frizerie ca să-și ajusteze barba și lațele de la ceafă, nemaiscurtate de aproape jumătate de an. Îmbrăcă apoi, apropiindu-se seara, un costum închis, elegant, cam strîmt, pentru că se îngrășase de cînd și-l făcuse la comandă ca să-l aibă pentru ocazii speciale, și după o oarecare ezitare – recunoscută ulterior – își puse și o cravată  cumpărată la Berlin, cu ocazia participării la un congres și pe care n-avusese încă ocazia s-o folosească... Dilema pentru care ar fi vrut să-i telefoneze lui Dabija, dar renunțase, privea ora cînd trebuia să se prezinte pe Cîmpului. La drept vorbind, cum e de tradus „mîine seară”? Imprecizia îi revenea lui Bozdog și felului cum formulase el invitația. Medar realiza asta prea tîrziu. Acest Bozdog era însă un nume important al artei românești din Transilvania, conta într-o ierarhie a valorilor naționale, indiferent de rezervele, antipatia și cîrtelile lui Dabija. Deliberase totuși îndelung în căutarea celei mai bune soluții, lucru de asemenea recunoscut mai tîrziu. A sosi cu întîrziere (indiferent de cauze), a bate la ușă  cînd toți ceilalți invitați s-au și înființat putea să par㠖 și în mintea lui chiar așa părea - o sclifoseală mondenă la care recurg mitocanii, în general, „viniturile”, sudiștii, moldovenii etc. În cele din urmă, optase pe noroc: un moment al zilei cînd încă nu e noapte de tot; cînd încă mai e o zare de lumină deasupra munților, spre vest.

Cine trecea în lunile de vară pe Cîmpului zărea dincolo de șirul de buxuși netunși de mult  pajiștea neîngrijită și ea din jurul atelierelor. Sfărîmăturile unor uriașe mulaje de ghips se vedeau risipite în iarbă:  un tors decapitat, un braț cu articulația cotului și cîteva degete mîncate de ploaie și îngheț, un picior rezemat de trunchiul unuia din merii fostei grădini. În parcarea de lîngă platforma betonată pentru cuvele de gunoi nu se afla însă nici o mașină la sosirea lui Medar. Mai erau și alte indicii - liniștea, de pildă - că se grăbise. La apariția lui, în costumul lui elegant dar strîmt și cu pantofii văxuiți proaspăt, cîțiva invitați, între care și niște fete, cu pahare în mînă și țigara aprinsă, ședeau pe trepte pălăvrăgind degajați. Trecu pe lîngă ei, călcînd cu prudență pe porțiunea îngustă, lăsată liberă, fără să fie luat în seamă de nimeni.

Pentru că totuși  lumina slăbise, dar și din cauza geamurilor murdare, în atelier lumina era aprinsă. Chiar lîngă ușă, doi inși băteau în cuie capacul unei lăzi de forma unui sicriu. În profunzimea acestei hale vaste,  cu un lung șir de becuri economicoase de 60 de wați care erau spînzurate la înălțime, mult deasupra capetelor, se mai aflau cîteva persoane stinghere, în așteptare, un grup gălăgios chiar în mijloc și alți cîțiva aflați în treabă: de la aceștia venea clinchetul paharelor și cîte o voce mai ridicată, dînd o dispoziție.  Doar ceva mai tîrziu, cînd privirea i se acomodă cu lumina slabă, Medar îl descoperi pe Bozdog care încă nu-și terminase ce avea de făcut în acea zi. Se izolase – deși era doar un simulacru de izolare – după un paravan din fundul atelierului, era tot în salopeta lui de doc cu bre­tele și dicta ceva unei femei cu capul vîrît într-un maldăr de hîrtii. Totuși, își spuse, venise un pic prea devreme, deși nu era singurul. Deocamdat㠖 și asta părea să fie aici legea – ni­meni nu părea să fi luat asta în cont. Începuseră să-l strîngă însă pantofii. Era vara, cald și peste zi umbla în sandale sau, la facultate, în pantofii vechi, deformați de labele enorme ale picioarelor numărul 48, dar și de cele peste 120 de kilograme cît cîntărea masa lui cor­po­­rală,  pantofii urîți dar comozi, după care va tînji toată seara, strîngînd din dinți ca să nu se bage de seamă cît suferă.

Uriașa, impunătoarea sculptură era drept înainte, în centru,  pe o platformă solidă din scînduri groase. O zărise de fapt chiar din ușă, unde se oprise nehotărît. Se termina  sus, deasupra șirului de becuri, în penumbra unde se ghiceau căpriorii acoperișului. Sculpto­rul o înfășurase însă pe toată suprafața într-o prelată imensă de pînză udată în pre­a­labil sau stropită ulterior și din care picura încă apa, făcînd băltoace pe dușumea. Cîțiva in­vitați dintr-un grup de necunoscuți dădeau ocol, pășind agale, cu ochii spre vîrf unde, sub ceea ce părea să fie capul, pînza era legată cu sfoară de jur împrejur.

 Fără să-l ia în seamă pe Medar care se apropiase, doi bărbați discutau. — Nu se poate, protesta unul și ridică anume vocea, arătînd că nu se ferește. Du-te și spune-i că vrem să vedem care-i chestia. E așa de complicat să dea pînza asta jos cinci minute? — Termină, spuse celălalt. Du-te tu, dacă ții neapărat. 

Unul din inșii care - se văzu mai tîrziu - fuseseră aduși de Bozdog ca să aibă grijă de musafiri se apropie însă aproape imediat de cei doi cu o canistră de plastic roșu în mînă. Țuică sau vin? se interesă el amabil și se putea bănui că îi cunoaște. Pe o tejghea improvizată din scînduri negeluite și așezată la perete erau pregătite pahare desperecheate, căni de toate felurile, ulcele de lut cu toartă etc. Cel cu canistra îi îndrumă într-acolo. Vinul era, de asemenea, alb și roșu, iar țuica era și ea de cîteva feluri. Nu încăpea îndoială, Bozdog conta pe faptul că, după momentul acut, orice interes intră în curbă descrescătoare. Amuzați, cei doi începură să studieze băuturile, să pipăie scîndurile grosolane ale mesei și cănile de lut. Erau lucruri ciudate, cu care se vedea că nu sunt obișnuiți și, tocmai de asta, intimidau, făcîndu-i să uite de interesul dinainte  pentru uriașa statuie acoperită. Agitația creștea de altfel de la o clipă la alta, soseau noi invitați, se intensifica și zgomotul vocilor. Medar venise însă aici,  cum va și recunoaște, „pentru Bălcescu”. Ceru pseudo-chelnerului care , terminînd cu cei doi, venise la el și se arăta foarte insistent, un pahar de apă minerală, „dacă se poate”, și îl primi imediat, spre surpriza lui, pentru că nu îi era sete. În tot acest timp, nu se îndepărtase  nici cu jumătate de pas de podiumul de lemn de unde ceilalți curioși plecaseră pe rînd. Studie astfel, cu interes și în liniște, netulburat, tot ceea ce ar fi putut oferi un indiciu în legătură cu uriașul obiect ascuns în învelitoare și invizibil. De aproape, se simțea răcoarea umedă, evaporarea. Mai era și mirosul ciudat despre care își dădu seama că nu putea fi decît de lut ud. Undeva, mai sus de mijloc, ceea ce împingea pînza udă și crea o protuberanță trebuie să fi fost brațul; această umflătură pe trunchi – mai sesiză el –, acest „ciot” era totuși prea mic pentru un braț, chiar dacă e îndoit. Cu paharul de apă în stînga, se aplecă apoi și, delicat, cu vîrful degetelor, apucă marginea de jos a pînzei care, deși udă, era subțire și ușoară. Dezveli astfel unicul detaliu accesibil: o încălțare, o botină pe jumătate acoperită de pantalon, dar cu talpă, șireturi etc. Intrînd pe ușă exact în acea clipă, Victor îl surprinsese asupra faptului, confuz și stingher. Însă tot atunci, pe fondul înghesuielii în creștere, în rumoarea vocilor ațîțate, cineva porni muzica la magnetofonul disimulat în culise și chiar cu melodia știută de toți cei de la ateliere:  Bozdog o asculta seara, după cîte o zi grea de lucru, cu difuzoarele date asurzitor. Era taragotul, intrarea tînguitoare a unei chemări; orchestră apoi, coarde și suflători și același ritm legănat. Titiană, nume mîndru... Solistul era o figură celebră, bun prieten cu Bozdog și, înregistrînd cîteva discuri în străinătate, se umpluse de bani.

***

Ca la o bătălie, Liz venise la această festivitate pregătită. Coama sîrmoasă, strînsă la ceafă cu un șnur roz de mătase și dezgolind fruntea și tîmplele îi punea în evidență paloarea, care e și un înșelător punct vulnerabil. Era în focul examenelor, tocea cu dispera­re, slăbise mult, însă știa că asta e în avantajul ei, cel puțin în acea seară. Îmbrăcase o fustă tot roz-pal, foarte scurtă, pentru că era iarăși moda mini și simți perfect cum, din urmă, fu­mătorii de pe treptele de afară se întorc după ea ca să-i privească jumătatea dezvelită a coapselor. Frumoasa studentă din ultimul an de la farmacie  știa ce înseamnă aceste priviri dar avea tăria de a le opune o indiferență atît de sincer disprețuitoare și de ostilă încît, în cele mai multe cazuri, provoca doar antipatie și aversiune. – Spuneai că nu sunteți prie­teni, îi amintise ea, acasă, aflînd de invitația lui Bozdog. De fapt, fiind în sesiune, n-avea chef de petreceri. Tocmai asta e, confirmase el; un neprieten e mult mai atent, mai vigilent cu reacțiile tale în ce-l privește. Discutaseră despre asta de multe ori: atunci cînd, orice ai face, tot ești bîrfit, cel mai bine e să nu ieși în evidență. În cazul de față, asta însemna să onorezi invitația. De altfel, insistase el, vine și Medar și îndeosebi acest din urmă argument o făcu pe Liz să cedeze. La rîndul ei, insistase îndărătnică asupra cămășii pe care Victor trebuia s-o îmbrace, apretată la guler și piept și proaspăt călcată. Își juca rolul de nevas­tă de pictor orgolioasă dar și cu o abia reținută crispare, datorită mai ales acestui număr nesfîr­șit de prieteni sau ne-prieteni, dacă nu chiar rivali, inamici pe care era constrînsă să-i suporte. Între aceștia, înafară de Medar, căruia i se adresa intimidată ca o școlăriță cu „domnul profesor”, nu descoperise încă nici unul care să-i placă fără rezerve și sincer.

Cei peste care Victor și Liz dădură chiar la intrarea în atelierul care începea să se umple cu lume erau pescarii. Aceștia sosiseră cu puțin înainte, mutîndu-se direct de la te­rasa din vecini pînă unde erau doar cîțiva pași și se vedea că băuseră și înainte, erau cu chef, gălăgioși. Din acest grup se desprinse doctorul Cotuțiu. Pentru că după-masă fusese la tenis și abia apoi se întîlnise cu pescarii, nu mai apucase să treacă pe acasă să-și ia costu­mația de rigoare, explică el pupînd mîna tinerei doamne Dabija. Dar ce era de rigoare aici unde sărbătoritul umbla în salopetă și cu un fular subțire de mătase la gît? Mătase? Ceilalți rî­deau de situația insolită, ațîțați. Unicul retras cu doi pași, făcînd parte din grup dar suge­rînd că există între el și ceilalți o linie de demarcație era Oprițescu. Stătea țeapăn, cu un pa­har într-o mînă și cu țigara aprinsă în cealaltă și peste capetele celorlalți Victor îi făcu un semn de salut.

— Tocmai discutam despre pescuit, i se adresă lui Victor, în calitatea lui de nou ve­nit,  unul dintre pescari după ce îi sărutase mîna lui Liz, ceremonios, prezentîndu-se. Era un tînăr filosof care preda la universitate, scund, cu ochelari fumurii și figură întunecată, pă­roasă de armean – deși se salutau, Victor nu-i reținuse numele. Adevărul e că trebuie să răs­pundem mereu la răutăți și la ironii: ce-i cu prostia asta cu pescuitul?! continuă el și privi în jur, cu un zîmbet subțire. Răspund, da: refularea instinctului de agresiune. Pentru că, oricum, în subconștient, impulsul ca atare există, atunci să ne eliberăm de el într-un mod agreabil, chiar folositor... Mai bine să ucizi un pește, ființă cu sînge rece și fără grai, de­cît să te năpustești asupra semenului tău și să-i înfigi dinții în beregată. Nu? Cu ce să vă servim, frumoasă doamnă?

Doctorul Cotuțiu zîmbea, privindu-l pe furiș și pe Victor. Liz nu mai apucă să răs­pundă pentru că,  prompt, unul din băieții lui Bozdog se înființă cu canistra de plastic și cîteva căni de lut împărțindu-le doritorilor. Rudi Schuller gustă din vin și anunță că e dulce și, cu rîsete și observații tăioase, de oameni mofturoși, care nu-s dispuși să bea chiar orice, pes­carii reclamară vin sec: trebuia să există undeva, în altă canistră... La rîndul lui, Oprițescu anunță laconic: – Votcă. În paharul din mînă  primise votcă și mai avea un deget. Trebuia să existe undeva sticla din care fusese servit inițal. În acest mic vacarm întreținut de altfel de toți cu perfidie pentru Liz clipa cea grea trecuse cu bine.

Pe drumul spre casă din acea seară sau mai tîrziu, cu altă ocazie, Liz îi pusese cîteva întrebări ciudate în legătură cu Oprițescu. E scriitor, romancier, explicase Victor; se pa­re că, din ce spun unii care l-au citit și se pricep, nu-i rău... Sigur că observase și ea că era beat. Pînă la urmă nu-i adresase nici un cuvînt, mulțumindu-se, atunci cînd doctorul Co­tu­țiu împreună cu ea, se apropiaseră de el, să fluture vag mîna cu țigara. – N-ai observat că s-a uitat tot timpul la mine? Ciudat e că, mai spuse ea, era o privire în care nu citeai răutate, ostilitate – cu asta era antrenată. Nu era nici o privire amabilă. N-avea în ea nici li­că­ri­rea de interes a oricărui bărbat, atunci cînd studiază o femeie. Atunci ce? Nu știu, ridicase ea din umeri. Era o privire neîntîlnită încă niciodată.

Pentru Victor îns㠖 și nu doar pentru el – ciudățeniile unui ins ca Oprițescu pe care pe atunci îl întîlnea de două, trei ori într-un an, cînd abia schimbau cîteva cuvinte banale, cîn­tăreau prea puțin. Cu toate astea luase act de ambigua confraternitate dintre Oprițescu și mai tînărul cu vreo zece ani Iulian Oncică. Acesta din urmă îl și ademenise la pescuit pe O­prițescu, pentru scurtă vreme însă. Îl inițiase în plăcerile vicioase ale datului cu undița și îi împrumutase sau îi făcuse rost de unelte, fapt comentat pe larg la terasă. Tot el, Oncică, cu o solicitudine care era marea sa calitate, procura rîme sau mămăligă, cîrlige, plută etc., el le și descărca din mașina lui Rudi, comanda berea cînd reveneau, în cele din urmă, pe te­rasă, o și plătea de multe ori. Zoli Darvaș stabilise din capul locului „masa domnului Oncic㔠și o păstra rezervată special pentru asemenea ocazii. Aceste demersuri Oncică le fă­cea cu plăcere, nicidecum din interes sau servilism,  cu o energie debordantă care se cere cheltuită cumva - și el o cheltuia pentru alții. Pentru ceilalți, care observau toate astea și le și comentau era limpede că Oprițescu îl accepta, căci e bine cînd există lîngă tine cineva care preia fără să te mai întrebe toate corvezile, dar cu o grimasă de neplăcere. Fusese  de asemenea comentat faptul că, uneori, între două sorbituri de bere, parcă pus din greșeală într-o priză de prea mare voltaj, Oncică îl atacă, îl înțeapă, îl mușcă pe mereu mohorîtul Oprițescu. O făcea în joacă, bineînțeles, dar pieziș, ca o pisică încercîndu-și ghiarele  pe pielea alunecoasă a unui șarpe găsit sub pat, în somnolență. Răspundea șarpele zgîndărit? Era el în stare să se încolăcească brusc, dintr-o zvîcnire, dar una leneșă, deloc furioasă, în jurul acestei mici fiare impertinente? Avea dintele cu venin mortal, ca să-i fie suficientă o mușcătură, infima perforare a epidermei vrăjmașului ghiduș?  Să ia adică în serios provocarea?! Cam în acest fel se discuta despre cei doi și joaca lor doar pe jumătate agresivă. Atacul era însă un semiatac, o intenție abia schițată. Ca și lui Liz, tăcutul băutor de votcă Oprițescu îi inspira lui Oncică ceva care semăna și cu frica dar și cu un anume tip de respect, deși nu era niciuna din ele.

Deocamdată, Oprițescu nu se manifestase nicicum, toată lumea era bine dispusă, Victor – de brațul căruia Liz se încleștase – rîdea, ascultînd ce-i povestea la ureche doctorul Co­tuțiu, soseau mereu invitați, în număr tot mai mare. La presiunea acestora, grupul pescarilor migrase treptat spre un colț mai ferit. Se discuta acolo despre sărbătoritul Bozdog și subiectul era de natură să-ncingă spiritele. Iată că, observă tînărul filosof cu micul lui zîmbet malițios, se dovedește că, oricît îl bîrfiți voi, Bozdog adună în jurul lui foarte multă lume. De la Lucăcel, și-l arătase pe acesta cu mîna, de la tovarășa Sas, care e șefa culturii, de la – în fine – noi, pentru că și noi suntem reprezentativi într-un anume sens, pînă la... cine-i dînsul? și se întoarse spre un proaspăt intrat, o figură total necunoscută... Care era, așadar, magnetul? Opera de artă spre care dau năvală mulțimile? Sau personalitatea artistului? Acesta însă nu apăruse încă, ținîndu-se în rezervă sau ascuns pe undeva în a­nexe­le atelierului. Nici impunătoarei statui nu-i mai acorda nimeni atenție, observă cineva, pentru că chiar așa stăteau lucrurile: după primul șoc vizual, cînd toți, fără excepție, se o­preau nedumeriți ca să contemple ciudatul obiect înfășurat în pînză murdară...

— Ce vorbești, domle? strigă pe neașteptate Oncică, după ce își înfrînase cu greu plăcerea de a vorbi. Pe cîți interesează arta și cîți au competența să emită judecăți despre artă? Cîți, cum zici tu, îi simt magnetismul? Artiștii înșiși, ei între ei, și poate încă doi,  trei inși. Dă-mi voie să-ți spun că totul e un exercițiu de mondenitate, o modă franțuzească.

— Agreabilă, de altfel, o modă pe care nici tu n-o repudiezi, observă tînărul filosof.

— Absolut. E ca în atelierul lui Rodin, de pildă, unde venea artistocrația Parisului,  ve­neau femeile frumoase, poeții și tinerii snobi. Ca și voi, veneau să fie văzuți și nu din in­teres pentru artă.

Cuvîntul „voi”, sunînd ca o acuzație, stîrni proteste.

— Până apare, într-o zi, cu traista în băț, necunoscutul român Brâncuși, profită atunci tînărul filosof. Stai puțin! Acesta închiriază o magazie nenorocită unde își adună pie­troaiele și bîrnele lui. Și-l rade pe Rodin al tău. Scurt! Îl bărbierește!

Roșu la față de enervare, surescitat,Oncică vru să spună ceva însă nimeni n-avea chef să-l asculte. Rudi trecu din nou pe la fiecare cu canistra ca să toarne în pahare. Pentru Liz, care de data asta refuză hotărîtă, era o discuție la care nu participi - asculți doar sau te pre­faci că asculți și zîmbești atunci cînd cineva ți se adresează.

***

Datorită înghesuielii, sosirea Mariei Sas trecu aproape neobservată. Scundă, într-un taior sobru, cu o părul împletit într-o coadă groasă și adunată într-un coc masiv care aproape îi dubla volumul capului ea nici nu avea ținuta și figura care să atragă atenția. Îl zărise în schimb ea și de la distanță pe Medar lîngă soclul statuii cu paharul de apă minerală în mînă.

Romi, cum i se adresa ea, cînd erau între patru ochi, și Moriko, cum îi spunea el, deși știa că nu-i place, Maria Sas fiind unguroaică doar după mamă, fuseseră colegi de liceu și, ulterior, după ce ea se căsătorise cu un ofițer de securitate, vecini, casele lor fiind la distanță de jumătate de stradă.

— Ia uite pe cine văd. Ce cauți aici? îl admonestă ea tare, făcîndu-l să tresară, căci n-o observase apropiindu-se. Ia-mă, te rog, de braț.

Fără a-i lăsa nici o șansă de împotrivire, privindu-l mereu de jos în sus, pentru că era mai scundă decît el cu un cap, Moriko Sas îl luă din acea clipă în stăpînire pe biolog, tîrîndu-l după ea, dintr-o parte în alta a atelierului. Era șefa culturii din județ, ceea ce pentru Medar nu însemna mare lucru. Venise aici însoțită de directoarea muzeului și de o tînără actriță culeasă pare-se de pe drum cărora, vorbindu-le peste umăr, le explică cine era uriașul bărbos. – Să trăiești, salută ea apoi, tot din mers, pe cineva care intenționa să vină spre ea, dar fără să se oprească. – Servus, dragă, îi strînse mîna sumar, grăbită, altcuiva, și adăugă sibilinic: – Crezi că n-am aflat încă? Sună-mă nu mîine, poimîine. Dar să fie la prima oră. Folosea replici scurte. Tonul rămînea însă milităros și expeditiv. Ia, uite la fetele astea, îi arătă ea biologului un mic grup feminin spre care se răsuci și biologul cu aerul lui confuz. – Aveți grijă! le amenință ea cu degetul pe cele trei sau patru femei. Erau salariate de la Filarmonică, îi explică apoi amuzată. Mai mult ca sigur, Bozdog le invitase și uitase de ele. – Unde-i maestrul? se interesă ea în cele din urmă adresîndu-se unui ins apărut ca s-o salute. Ce-ați făcut cu el, l-ați sechestrat undeva? Atunci, ridicîndu-se un pic pe vîrfuri într-o poziție care-i permitea să vorbească fără a ridica vocea și mai aproape de urechea biologului îi spusese, pe un ton de confidență, arătînd în direcția statuii: erau probleme, da; cu artiștii sunt totdeauna probleme, nu-i ca la voi, în laboratoarele alea...!

Lucrul de care îi fusese teamă lui Liz, să nu fie, adică, separată de Victor, cum se mai întîmplase la cîteva chefuri anterioare, se produse cam la mijlocul acestei complicate treceri în revistă întreprinsă de Moriko Sas. Cu tovarășa Moraru Elisabeta ea lucrase imediat după facultate în activul județean U.T.C.; eram  foarte tînăr㠄și-ți spun doar ție, fără nici o experiență și cam năucă”, îi mărturisi ea, neașteptat, biologului. Aruncase aici o privire rapidă în jur. Deși se aflau în mijlocul atelierului, nu se găsea nimeni pe aproape să tragă cu urechea. Pe cele două femei care se țineau scai de ea le concedie cu un gest. Această tovarășă Elisabeta, care-i fusese șefă, era – și e înc㠖 o persoană cu totul deosebită. Pe Liz o știa de mică. „Pe tovarășul Moraru sper că-l știi, nu? Secretarul de la economic, n-o să-mi zici că nici n-ai auzit.” Biologul confirmă:  auzise. Ei bine, Liz, fiica lor, studentă strălucită, cu zece pe linie, ceea ce, cînd ai părinți care lucrează la partid nu-i chiar un lucru obișnuit – și ea rîse: spune-mi că nu-i așa! – frumoasă, deci, deșteaptă, cuminte, s-a îndrăgostit ca proasta și s-a măritat cu pictorul ăsta, Dabija. Am auzit că sunteți  prieteni. Aici, ea intenționase probabil să-l întrebe ceva. Un impuls contrar o făcu să se răzgîndească în ultima clipă. – Hai, te rog, cu mine la ei, spuse ea. Și arătă cu mîna în direcția colțului unde erau pescarii, ochiți probabil de mult.

***

Din culisele de unde apăruse în fine sărbătoritul, fiind imediat luat cu asalt de multă lume, între care erau un compozitor cu soția, cineva de la Filarmonică, tovarășul Velicu, de la propagandă;  apoi, împreună cu acesta, mai erau Constantinescu, de la Consiliul Culturii, din București și, bineînțeles, actrița și directoarea muzeului, după mo­men­te­le mai agitate, cu felicitări prelungite și strîngeri de mînă, intensitatea muzicii scăzuse, ca și cum s-ar fi dat un semnal. Sas Moriko – și ea prezent㠖 ascultă cîteva minute ce vorbesc aceștia – toți i se adresau deodată amfitrionului și se înțelelegea foarte greu ce vrea fiecare - după care se răsuci pe călcîie și porni hotărîtă spre ieșire unde încă se înghe­su­iau invitații sosiți cu întîrziere. Se desprinsese ca un boxer din clinci, rapid, simplu și fără nici o explicație, gest care la altcineva ar fi părut, în cel mai bun caz, o impolitețe. La ea însă bruschețea și lipsa de fasoane, duritatea  aveau un anume farmec, al autorității ca­re, din cochetărie, vrea să pară orice altceva decît o autoritate adevărată. Ținut încă strîns de braț, Medar îi spuse toate astea admirativ în timp ce avansau pas cu pas prin înghesuială. Deși pus în dificultate de această complicată trambalare, el o urmărea cu privirea în­cețoșată de afecțiune. Mult după întîlnirea de la Bozdog, încercînd să justifice sentimentul care-l lega de această femeie, va ezita asupra cuvîntului „recunoștință”, deși despre așa ce­va era vorba, pentru că în cîteva situații dificile, fără ea, fără niște pile salvatoare, nu s-ar fi descurcat... Recunoștință, așadar, din care se distilează și acea cîtime inefabilă de a­fecțiune . Despre colonelul Sas, soțul,  pe care nu-l cunoșteau niciunul din ei, nu se putea spune nimic...

— Crezi? se opri ea o clipă ca să-l privească, surprinsă de neașteptatul compliment, și avu un zîmbet cochet. Era de fapt un anume exercițiu specific, o exersare – cuvîntul boxer se potrivea, într-adevăr, îl aprobă ea. Un fel de luptă cu umbra, după ce ți-ai întărit pumnii în sacul de box. Chiar așa! Ce e în sacul ăla, nisip? Rumeguș? Comparația o amuza prin insolitul ei. Fostul ei coleg nu putea fi imaginat dînd cu pumnul, cu atît mai mult antrenîndu-se ca s-o facă eficient. Izbucnise în rîs: – M-aș fi mirat ca tocmai tu să știi asta!

Discutînd despre toate astea, despre adică rutina muncii cu oamenii, pe care - observase ea malițios, cu o maliție afectuoasă, dacă se poate spune astfel —„voi, oamenii de știință n-o prea aveți”, cei doi ajunseseră în cele din urmă în colțul unde erau pescarii și unde, zmulgînd-o de lîngă Victor, Sas Moriko o îmbrățișase pe Liz, pupînd-o zgomotos pe amîndoi obrajii.

— Foarte frumos, exclamă ea apoi privindu-i pe rînd și fără să o lase pe Liz, pe care o ținea strîns cu stînga, nerenunțânînd nici la biolog, ținut în dreapta. Constatarea era  ambiguă însă nu oferea nici un temei pentru a fi respinsă. Numărul necunoscuților din grup era mare dar îi cercetă și pe ei foarte rapid.  Faptul că chiar și aceștia știau cine e ea era însă absolut cert. Asta îi și dădea siguranța de sine. Asupra lui Iulian Oncică, pe care îl cu­noștea prea bine, privirea ei stărui  o clipă în plus. Cînd el schiță însă intenția de a-i săruta mîna, îl opri. Îl sesizase din prima clipă și pe Oprițescu, cu toată poziția lui retrasă. Re­mar­case paharul plin dar și sticla de votcă, disimulată la perete, lîngă piciorul acestuia: u­nica sticlă de votcă, cumva stridentă, pentru că toți ceilalți aveau pahare de vin. După corpul țeapăn se vedea imediat și că e beat. – Aveți grijă! îi sfătui ea sibilinic, apoi, inspecția, da­că de așa ceva era vorba, fiind încheiată, anunțase: – Pe fata asta frumoasă am s-o ră­pesc...!

 

(Fagment din romanul Ecluza)