Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

MERIDIANE

de

Magda DANCIU

Dimeniuni caledoniene

  

„Rămâneți cu bine, voi munți scoțieni,

Meleaguri cu vajnici și vrednici munteni;

Oriunde mă vântur prin lume pribeag,

Pământul acesta mi-e pururea drag!”

(Robert Burns)

 

PROZA....

 

Ultimele decade ale secolului trecut au reprezentat o perioadă de mare fertilitate în peisajul literar scoțian, dezvăluind tendințe și realizări neașteptate pentru acest segment al culturii britanice. În mod deosebit, romanul scoțian contemporan a demonstrat vigoare, consistență și maturitate absorbind și continuând inovațiile și experimentele manifeste în proza  americană sau europeană, dezvăluind un înalt potențial creativ și o complexă moștenire lingvistică, precum și o marcată identitate culturală, angajată în contextul artistic internațional.

Există o anume dimensiune în ficțiunea scoțiană de azi care atestă revitalizarea genului mainfestată prin tendința de a juxtapune și de a încorpora  aspecte tradiționale cu viziuni moderne într-o refigurare heteroglosică a imaginației naționale, văzută ca un spațiu în care dialogul apare din tensiunea dintre natura elementelor moștenite și felul în care este revizuit trecutul însuși, în  tendința unanimă de aspirație spre unicitate.1

Un filon deosebit de vital în această reconstrucție și reinterpretare a trecutului îl reprezintă legendele și miturile ale căror valoare este redimensionată azi cu convingerea că ele sunt rodul unei lungi tradiții în Scoția, aceea de a povesti, „o trăsătură poate celtică, poate galeză, sau de altă origine, dar cu siguranță o foarte puternică tradiție orală”2, datând de peste o sută cincizeci de ani, când, în cercuri intime de familie sau de prieteni, oamenii își petreceau serile spunându-și legende sau balade cu eroi supranaturali sau întâmplări neobișnuite din timpul războaielor dintre Anglia și Scoția.3 Această tradiție născută din peisajul ambiguu străbătut de folclor și mitologie, definitorie pentru imaginația scoțiană, creează o anumită particularitate a romanului scoțian, îi aduce o vibrație individualizatoare și generează o viziune specifică asupra lumii.

Un număr considerabil de romane pot fi considerate ca rezultând din interesul deosebit al autorilor lor pentru  tradiția arhaică, pentru  reevaluarea materialului național, a peisajului și a biopeisajului scoțian în intenția expresă de a crea o lume imaginară, dar identificabilă. În Time in a Red Coat (1984), de exemplu, George Mackay Brown reia mitul Nemuritorului într-o combinație de natural și supranatural, urmând călătoria prin secole a unei fete, simbol al inocenței și justiției, mereu tânără, mereu angajată în lupta împotriva violenței și durerii din lume, ajunsă, în final, batrână, să-și depene istoria vieții nepotului, așezat la gura șemineului, o poveste prin care ea devine din ce în ce mai tânără, până când este înghițită de valurile mării, iar haina ei se face alb㠄ca zăpada sau ca sarea. Dar are miros de trandafir alb”4, sugestie a credinței de viață care  se află la nivelul arhetipal al narațiunii.

Tradiția imaginației scoțiene se identifică în două lucrări clasice, anume The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner (1824) al lui James Hogg și în The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886), arhicunoscutul roman al lui Robert Louis Stevenson, care pentru mulți romancieri contemporani reprezintă un model general de confruntare între o experiență rațională/ obiectivă și una  supranaturală/ subiectivă, încorporând un mare grad de amiguitate, ambivalență, mistificare. James Hogg se inspiră din doctrina teologică reformatoare a justificării prin credință și o aplică la un personaj denaturat, Robert Wringhim, corupt moralmente, pervertit religios, care, în virtutea nebuniei sale de a se vedea „alesul”, nu ezită să recurgă la acte de mare ferocitate (viol, fratricid, finalmente, suicid), negând legile pe care se simte chemat să le propage. Psihologia perversiunii, coexistența răului și a binelui într-o corporalitate unică au fost explorate în cartea lui Stevenson, în care personajul principal devine simbolul sinelui divizat, a zadarnicei încercări de reconciliere în cazul duplicității vieții umane; este povestea unor percepții și acțiuni disparate, incompatibile, care duc la sinuciderea lui Jekyll ca unică posibilitate de evadare reală din infernul crudului Hyde.

Cazul diviziunii sinelui devine imaginea diviziunii culturale a unei comunități – cea scoțian㠖 care , prin explorarea duplicității punctelor de vedere, celebrează multiplicitatea sinelui și demonstrează că sinele nu se poate autonomiza, așa cum se poate detecta și în romanele scriitoarei Emma Tennant, The Bad Sister (1978), Two Women of London (1989) și The Magic Drum: An Excursion (1989), în care autoarea insistă asupra conceptului de personalitate divizată pentru că îl consideră emblematic pentru  creația confraților săi, conștienți de dubla față a identității lor naționale. Așa-numita Caledonian antisyzygy, adică unitatea contrariilor, duce la o diviziune a lumilor, a vocilor, a narațiunii, o experiență a diviziunii care este parte a postmodernismului caracterizat prin treceri ontologice în lumi diferite, uneori fantastic disjuncte de cea reală.5 În The Bad Sister, structura și tema amintesc de cartea lui James Hogg prin felul în care povestirea personajului principal Jane explorează, aidoma lui Wringhim, subiectivitatea și apariția diviziunii sinelui, într-o dispunere binară care finalmente se transformă într-o pluralitate accentuată, eliminând orice posibilitate de unificare a sinelui. „Cred că în fiecare moment există cam 150 de lucruri care se petrec în sinea unei persoane. Oamenii au fost șocați la început de Jekyll și Hyde, dar pentru mine, unul dintre lucrurile care au însemnat mult a fost comentariul lui Stevenson de la începutul cărții, cum că fiecare ființă umană este o organizare statală cu  numeroși cetățeni incompatibili”6, mărturisește autoarea subliniind motivația care a condus-o la rescrierea clasicului scenariu în Two Women of London, complicând structura povestirii prin includerea aspectelor feministe privind chestiunea identității sociale și culturale a protagonistelor, precum și prin accentuarea elementului de parodiere a discursului original, astfel decanonizând și demistificând codurile de bază în spirit postmodern. The Magic Drum asimilează elementul clasic al dublei identități prin explorarea efectelor acestuia asupra personalității eroinelor, ducând la o stare de anxietate permanentă și de „îmbolnăvire” a sinelui, ca urmare a lipsei unei unități a lui, a interacțiunii lui cu „celălalt” aflat în el însuși.

Deconstrucția subiectului și demonstrarea imposibilității unui sine unitar domină romanele autorilor scoțieni de azi ca un un generic unanim re/cunoscut pentru că într-un fel, reprezintă designul alegoric al istoriei politice și culturale din Scoția. În romanul lui Iain Banks The Wasp Factory (1984) sau în cel al lui Alasdair Gray, 1982 Janine, personajele principale sunt identități disjuncte, într-o continuă încercare de substanțializare, mereu eșuată, care le lasă într-o stare de permanentă ambiguitate, creând un spațiu al absenței sau al lipsei de profunzime, păstrând o stare de victimitate într-un mediu imaginar dar identificabil. Elementul clasic, tradițional este re-evaluat prin încorporarea și armonizarea lui în spiritul tendințelor experimentale și inovatoare ale epocii în romanele lui Alasdair Gray ( Lanark, Poor Things, A History Maker )sau Janice Galloway (The Trick Is to Keep Breathing, Foreign Parts) care negociază spațiul dintre centru și margine în favoarea diferenței și a multiplicității cînd transformă imaginația caledoniană sub semnul și în spiritul ludicului postmodern – o altă dimensiune a ficțiunii scoțiene de azi, care o lansează pe scena competitivă a prozei universale contemporane.

O latură bine definită  a acestui proces de reafirmare a romanului scoțian rămâne, totuși, interesul constant al scriitorilor pentru autenticitate – percepută ca fiind în criză datorită crescândei preocupări pentru autocunoaștere, cum afirmă Timothy Bewes7 – care apare aici configurată istoric și cultural, ca un produs al „dezrădăcinării și dislocării spirituale“8 ce validează experiența scoțiană, relevându-i energiile adevărate și potențialul creator. Modalitatea crucială de a reflecta fidel acest spațiu rămâne cea lingvistică întrucât vocea narativă este privită ca fiind purtătoarea ideală a diferenței subiectuale, a ex-centricității  și pluralității culturale, istorice, ideatice, preferată de majoritatea prozatorilor ca mod efectiv de narațiune și de definire a standardelor morale și intelectuale ale personajelor, demonstrabil în volumele lui James Kelman (A Chancer, A Disaffection, The Busconductor Hines), Alasdair Gray (Something Leather), William McIlvanney (Docherty, Laidlaw, The Big Man) sau Irvine Welsh (Trainspotting, Filth), care contextualizează relația cu celălalt într-o permanentă căutare a unui echilibru. Există în aceste romane o căutare vădită de a fuziona libertatea narativă asigurată prin folosirea limbii demotice și constrângerea sistemică a uniformității standardizate care o dă utilizarea englezei în ideea sugerată de Gavin Wallace, de a reconcilia cele două seturi de valori obligate unei echivalențe în care ele se articulează reciproc.9

Multidimensionata moștenire istorică și lingvistică este supusă unei permente re-evaluări în cazul unor scriitori ca Shena Mackay, William Boyd, Muriel Spark sau Allan Massie ale căror texte nu sunt tocmai despre Scoția natală dar reflectă substratul, sorgintea caledoniană din impulsul de a explora „libertatea imaginației în cazul unei naționalități ale cărei constrângeri au încurajat necesitatea de a-și exprima opțiunea”10, de a reda sindromul elusiv al scoticității odată cu transcenderea granițelor și limitelor naționale, re-formulând și recodificând umbrele trecutului în istorii noi, care parțial șterg efectul de marginalizare și îl reconfigurează cu luciditate și optimism.

Discursul narativ contemporan este , după părerea noastră, imbogățit cu o tendință nouă, menită să lărgească aria multiplicității, a eterogenității și a pluralității care constituie cunoscutele elemente ale diferenței, rezultată din prezența activă a unor scriitori apăruți mai recent pe scena literară scoțiană, a unui grup mai mic, născut din migrația globală și amestecul etnic, relativ comun în zilele noastre, scriitori „migranți”, cum îi numea Salman Rushdie, făcând și el parte din categoria care schimbă configurația tradițională a unei literaturi prin conștiința și dorința lor de a contribui la eliberarea forțelor estetice și creatoare., asigurând diversitatea și originalitatea viitoare a prozei scoțiene, adăugând o nouă dimensiune studiului acestei literaturi.

 

...ȘI PROZATOAREA

 

REGI CLAIRE (pseudonimul Regulei Butlin-Staib) este reprezentativă pentru acest din urmă grup hotărât să contribuie la hibridizarea prozei scoțiene contemporane, operație care în cazul ei înseamnă transpunerea experiențelor personale elvețiene  în spațiul cultural caledonian. S-a născut și a crescut în Elveția într-o familie în care se vorbea limba germană, a studiat engleza și germana la Universitatea din Zürich, a lucrat pe rând ca secretară, traducătoare și profesoară, și-a început doctoratul în cadrul catedrei de limba engleză a Universității absolvite. Intre 1983-1984 a avut o bursă de cercetare la Universitatea din Aberdeen, iar din 1993 este rezidentă în Edinburgh, căsătorită fiind cu scriitorul Ron Butlin. În 1995 a câștigat concursul de proză scurtă organizat de Edinburgh Review, succes urmat de publicarea povestirilor ei în reviste din Scoția și Anglia, unele dintre ele au fost traduse și în România (în revista Unu din Oradea). Primul volum de proză scurtă, Inside-Ouside, publicat în 1998, o propulsează pe lista de nominalizări pentru Saltire First Book Award; primul roman, The Beauty Room, apare în 2002 la o cunoscută editură din Edinburgh, Polygon, și acum lucrează la al doilea, Women Without Men, în cadrul unui grant al Consiliului de Arte din Elveția. Și acum, amănunte.

 

Magda Danciu: Cititorii sunt cel mai adesea interesați de acele momente din viața unui scriitor care  au marcat destinul lui, care l-au ajutat să ajungă ceea ce este, precum și de acele detalii care îl apropie de ei prin nume, locuri, întâmplări care constituie mediul lui obișnuit.

Regi Claire: În cazul meu, nu există un moment anume, mai degrabă o dorință anume: de când eram mică și citeam pe nerăsuflate aventuri cu Indieni, am visat să devin scriitoare, dar n-am îndrăznit să mă apuc de scris atunci. Am preferat o cale academică, finalizată cu un studiu doctoral despre Graham Swift, întrerupt în 1993, la căsătoria cu Ron Butlin. Atunci mi s-a schimbat viața radical, m-am mutat în Scoția, mi-am abandonat doctoratul, și, la încurajările lui Ron, am început să scriu proză în limba engleză. Ca să nu fiu recunoscută, mi-am ales un pseudonim literar, la început Yvonne D.Claire (Yvonne este al doilea nume al meu, D. era pentru Dora, numele mamei mele, iar Claire reprezenta numele celor două bunici ale mele, Klara și Clara), iar mai târziu, m-am hotărât pentru Regi Claire (Regi fiind prescurtarea numelui meu, Regula).

 

M. D.: Soțul tău, Ron Butlin  este un scriitor cunoscut nu numai în Scoția, dar și în România (unde a fost parțial tradus) ca participant la una dintre Conferințele scriitorilor români și britanici organizate de Consiliul britanic cu câțiva ani în urmă. Ce înseamnă să formezi o familie de scriitori ?

R. C.: Nu este chiar ușor. Mă simt mereu ca într-un „cuptor” de creație. Când amândoi sunt scriitori, sunt de fapt primii cititori ai celuilalt, sunt primii care au acces la materialul „aburind” de imaginație, încă necizelat, plin de posibilități încă neexplorate. Suntem întrebați dacă ne aflăm în competiție vreodată. Catgoric nu! Dimpotrivă: ne încurajăm reciproc, ne promovăm textele reciproc. Există și situații mai puțin plăcute, de pildă, cînd trimitem ceva spre publicare în vreo revistă sau antologie și numai unul dintre noi e selectat. Așa e viața. Unul dintre primele lucruri care le-am învățat ca scriitoare a fost să fac față respingerii în cadrul unei selecții.

Trăind și scriind poate fi o provocare a vieții unui cuplu. Eu sunt o bufniță și Ron e o ciocârlie, mie îmi place să lucrez noaptea, când văd luna și stelele prin fereastra camerei mele, când nu există nimic care să mă sustragă de la lucru. Îmi place să-mi simt gândurile conturându-se în timp ce mă copleșește oboseala fizică. Noi ne vedem la cină: Ron îmi citește ceva (cred că mi-a citit vreo cincizeci de cărți în zece ani de căsătorie!) în timp ce eu gătesc, ceea ce dă farmec tăiatului de zarzavaturi.

 

M. D.: Există modele de scriitori pe care să le fi urmat sau cărora să le fii îndatorată, ca să zic așa, nume care te-au marcat în devenirea ta?

R. C.: În primul rând, îi sunt îndatorată soțului meu pentru încurajare, feedback și aportul/suportul critic. Cât despre influențele literare, e greu de spus: mă consider independentă ca scriitoare, n-am urmat nici un curs de Creative writing și n-am simțit nevoia să studiez anumiți autori ca să-i imit. Totuși, am avut câțiva scriitori preferați în perioada preuniversitară, cum ar fi Heinrich Böll, Heinrich von Kleist, Henrik Ibsen, Bert Brecht, Alfred Andersch, Max Frisch, Jeremias Gotthelf. În perioada studenției mele la Zürich, câțiva profesori ai mei (Prof. Dr. Peter von Matt, Prof. Dr. Rolf Tarot, Prof. Dr. Max Nanny) m-au ajutat să descopăr interrelația dintre formă și înțeles, subtilitățile tehnicii și stilului narativ. Azi, când nu mai am constrâgerea obligațiilor academice, am o mulțime de scriitori preferați, Dickens, Graham Greene, Rosamond Lehmann, Brigid Brophy, Jean Rhys, Toni Morrison, chiar și scriitori de romane polițiste, Ruth Rendell/Barbara Vine, Tami Hoag, Margaret Millar, Ross Macdonald, Martin Cruz Smith și alții.

 

M. D.: Când ai început să scrii, ai scris în limba engleză, nu în germană. Nu e caz singular în istoriile literaturilor, dar e totuși o solicitare specială, o provocare mai puțin obișnuită. Care este experiența ta în această privință?

R. C.: Am ales să scriu în engleză exact din acest motiv, că este mai neobișnuit și constituie o provocare. Există o magie a cuvintelor pe care o resimt de fiecare dată când răsfoiesc dicționarul limbii engleze (Roget’s Thesaurus); dacă aș fi trimisă pe o insulă pustie, aș lua cu mine voluminosul Collins English Dictionary pentru că are referințe etimologice și vaste informații istorice și culturale. Când m-am stabilit aici, nu m-am gândit că Elveția și Scoția pot fi atât de diferite. Numai când am început să trăiesc cu adevărat aici mi-am dat seama cât de puțin știam despre Marea Britanie. Nu aveam cunoștințele generale și specifice ale celui crescut aici. De multe ori, mă simțeam un adevărat outsider când, în discuții, apăreau nume de persoane despre care nu aveam nici cea mai vagă idee.. Tare mă deranja la început. Acum, de câte ori merg în Elveția, simt că nici acolo nu sunt chiar au fait, așa că am ajuns să accept această interfațare culturală și identitară a mea ca un element pozitiv care merită explorat și exploatat creativ. Volumul meu de povestiri Inside-Outside e despre oameni care nu aparțin niciunde, care luptă să obțină acceptare, înțelegere, chiar dragoste. Aceleași motive se regăsesc și în primul meu roman, The Beauty Room, plasat în Elveția, prin personajul principal, femeia care își caută libertatea după moartea mamei ei cu care nu s-a înțeles, într-o călătoie interioară și exterioară spre un fel de armistițiu dintre cei vii și cei morți.

 

M. D.: Există ceva special în a fi scriitor în Scoția?

R. C.: Scoția e o țară mică. Poplația ei e de vreo cinci milioane. Asta înseamnă că majoritatea scriitorilor se cunosc și există un sentiment de înțelegere și bunăvoință între ei. Mai înseamnă și că dacă începe o rivalitate între câțiva, toată lumea o va ști...

 

M. D.: Ce ți-ar fi plăcut să faci dacă nu ajungeai scriitoare?

R. C.: Poate că m-aș fi făcut actriță. Și acum îmi amintesc un moment emoționant din anii de școală primară: trebuia să prezentăm piesa Fraților Grimm, Lupul și cei șapte iezi, în care aveam un rol important, eram Mama Capră. Nefericirea a făcut să mă îmbolnăvesc înainte de spectacol și să stau acasă consolată de o sticlă de Coca Cola, oferită în mod special de mama mea. Poate că lucrurile ar fi decurs altfel dacă nu lipseam de la acel spectacol. Sau poate aș fi fost acaparată de o altă pasiune a mea, câinii. Avem un pui de Golden retriever, Amber, care mă relaxează , mai ales când o plimb în parc sau pe dealurile aidoma unui elefant dormind, din jurul orașului (E vorba de vulcanul stins cunoscut ca Arthur’s Seat, ce domină Edinburgul). Iubesc animalele și poate aș fi ajuns medic veterinar dacă...

 

M. D.: La ce lucrezi acum, Regi?

R. C.: Am un volum de proză scurtă în curs de terminare (titlul propus deocamdată e Invisible Partners and Other Stories) și am început al doilea roman al meu, Women Without Men, plasat în Scoția, povestit de o femeie de vreo optzeci de ani care, pe neașteptate, trebuie să răspundă unor întâmplări din trecutul ei.

 

M. D.: Ce ai dori să le transmiți cititorilor tăi din România?

R. C.: Eu încă n-am vizitat România, dar Ron a fost acolo în 2000, la Conferința organizată de Consiliul Britanic și a fost impresionat de literatura serioasă care se scrie acolo și de interesul ridicat al universităților pentru studiul literaturilor. Tatăl meu a fost la Bistrița acum șapte ani cu ajutoare din partea unui sat, Eschlikon, din Elveția, un sat în apropierea căruia am copilărit. Împreună cu alți reprezentanți ai acestei comunități, au transportat cărți pentru o nouă bibliotecă, pantofi, haine, saltele, unelte, materiale școlare, jucării, biciclete, medicamente pentru spitale. Mi-a vorbit despre căldura și prietenia acelor oameni. Încă și azi păstrează legătura cu comitetul fundației culturale din Bistrița. Deci, nu-mi rămâne decât să-i cred pe cei doi, deocamdată, și să mă conving eu însămi de adevărul spuselor lor într-o bună zi.

 

M. D.: Te așteptăm și-ți dorim succes. Mulțumim pentru interviul electronic.

 

NOTE:

1. Cairns Craig, The Modern Scottish Novel: Narrative and the National Imagination, Edinburgh University Press, 1999, p.31

2.Carol Anderson, Listening to Women’s Talk, în The Scottish Novel since the Seventies, EUP, 1993,p.184

3. David Daiches, ed., The New Companion to Scottish Culture, Polygon, Edinburgh, 1993,p.290

4. George Mackay Brown, Time in a Red Coat, Chatto and Windus, London, 1972, p. 249

5. Randall Stevenson, Alasdair Gray and the Postmodern, în The Arts of Alasdair Gray, EUP, 1991, p. 61

6. John Haffenden, Novelists in Interview, în The Scottish Novel since the Seventies, EUP, 1993, p.177

7. Timothy Bewes, Cynicism and Postmodernity, Verso, London, 1997, p.131

8. Douglas Dunn, Diverging Scottishness: William Boyd, Allan Massie, Ronald Frame, în The Scottish Novel since the Seventies,  EUP, 1993, p.156

9. Gavin Wallace, Voices in Empty Houses: The Novel of Damaged Identity, în The Scottish Novel since the Seventies, p.221

10.Douglas Dunn, op. cit., p.169