Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

Florin ARDELEAN

 

ÎN DIALOG CU

 

Gabriel LIICEANU

„Noica mi-a ținut sub obroc tentația de

a mă exprima sub forma scrisului literar”

 

 

Florin Ardelean: A deschide o librărie, in ziua de azi, mi se pare o chestiune oa­re­cum ciudată si puțin imorală, ținând cont de o anumită situație, de pauperizare a in­telectualilor.

Gabriel Liiceanu: Spuneți imorală  în ideea că?... Doar nu e un bordel!

 

F.A.: Firește că nu e! Dar spuneam în sensul în care foarte mulți vin în librărie, se uită, rămân frustrați de faptul că nu pot cumpăra aproape nimic — în sensul acesta...

G.L.: Să vă spun care sunt dramele pe care le presupune deschiderea unei librării. O librărie nu se pote deschide într-un cartier periferic. O librărie trebuie să se deschidă, ca să aibă ținută și accentul pe care și-l dorește, într-un vad, într-o stradă central㠗 marile li­brării, din toate orașele europene, sunt pe axele principale.

Care este drama? În cazul unei librării, în speță și în orașul dumneavoastră, în centru totdeauna înseamnă chirii mari, locația bună înseamnă o chirie mare, care se răsfrân­ge asupra cheltuielilor. Deci vă dați seama că pentru librarul cu pricina e o mare problemă cum își va acoperi, prin activitatea pe care o are, prin vânzările pe care le face, chiria de mul­te mii de dolari sau de euro. Când în centrul unui oraș se deschide o pizzerie sau un res­taurant sau un magazin alimentar, chiria se rabate altfel asupra produselor, pentru că vân­zările sunt mai mari. Deci asta este povestea și ajungem la ce spuneați dumneavoastra: “Cine poate să cumpere cărți, astăzi?”

Am să vă spun ceva șocant: eu știu prețurile în Europa, de la Paris si din Germania (nu vă ascund că am abilități culinare!), știu destul de bine cât costă un kg. de ardei în Paris și Freiburg — costă 4 euro. Lumea nu se miră, nu protestează, astea-s prețurile, acceptă ca mân­carea din import să se vîndă nu numai la prețurile europene, ci chiar la prețuri și mai ma­ri. Același lucru se întîmplă și la aparatele casnice...

România este aliniată cu prețurile la majoritatea mărfurilor la Europa. Cu salariile a rămas la nivelul României. De aici sărăcia acestei țări. Ei bine, singurul produs care nu e a­liniat la prețurile europene este cartea. În timp ce prețul mediu al cărții în România este de 4,5 euro, în Occident prețul e de 20 euro.

De ce, atunci, senzația pe care chiar dumneavoastră ați aruncat-o în discuție, a imo­ralității prețurilor cărților? Răspunsul este simplu: pentru că sărăcia celor care au nevoie de această carte e foarte mare.

 

F.A.: Asta e!

G.L.: Deși cartea are cele mai mici prețuri din Europa, în clipa de față, în România, sa­lariile cele mai proaste sunt ale intelectualilor, ale celor care consumă produsul numit carte, ca să nu mai vorbim de elevi si studenți. Aceste prețuri par strigătoare la cer.

 

F.A.: Domnule Liiceanu, cei ce au bani nu cumpără cărți!

G.L.: Aveți aici, pe masă, o carte — Martin Heidegger, Ființă si timp. Costă în clipa de față cam 700.000 mii lei. E o carte cartonată, este o carte scoasă în condiții absolut ex­cep­ționale, cu o hârtie chamoix, cu 600 de pagini, este groasă și costă sub 20 de euro. A­ceastă carte în Occident urcă la 80-100 euro. Sigur că da, cine dorește cartea își permite să dea pe Martin Heidegger 700.000 mii lei.

Aicea lucrurile iarăși se pot nuanța: există un anumit eroism care se practică în preaj­ma cărților. La 13 ani, aveam și eu câte un leu dat de părinții mei, îi strângeam și fă­ceam un fel de concurs de colecție a literaturii universale. Apăreau în vremea aceea, la Editura pentru Literatură Universală, mari autori clasici de la Balzac, Tolstoi, până la Moliere. Ei bine! Toți banii ce-i puteam strânge îi dădeam pe cărți. În clipa în care îți dorești, când ești un împătimit al cărților, ajungi să faci sacrificii în altă parte. Există o splendoare a cărții care constă și în asta — a renunța la un bun material pentru un bun spiritual.

La librăria din Sibiu, care este o librărie superbă, făcută într-o casă veche, din seco­lul al XVIII-lea, a venit un student la un moment dat și a spus —,,Știți, eu mi-am vîndut pal­to­nul și vreau să-mi iau următoarea listă de cărți”. Nu doresc nimănui să-și vîndă paltonul, nu asta e ideea de dorit, ca să-și cumpere cărți. Vreau să spun doar că există oameni care știu ce miză e în spatele acestor cărți. Când cineva nu o să poată trăi fără cartea aceasta, cre­deți-mă că o să facă ceva, o să vândă ca să o cumpere, așa cum știe să facă orice ca să își cum­pere un casetofon.

 

F.A.: Domnule Liiceanu, v㠄acuz” de un fapt verificabil: Editura Humanitas a de­-valizat multe bugete ale unor oameni cu venituri modeste. Cum de ați reușit acest pro­iect editorial? Humanitas, iată, de 14 ani nu seacă.

G.L.: Nu există decît o singură explicație — pasiunea cu care faci un lucru, ideea că lu­crul pe care îl fac eu în momentul ăla e cel mai important din lume. Aș dori fiecărui om ca­re face ceva să facă acel lucru cu această încredere, anume că el este, în acel  moment, cu mica lui preocupare, axa lumii.

 

F.A.: Cum ați învățat managementul unei edituri?

G.L.: Pot să spun că nu prea l-am în­vățat, pentru că eu am rămas în esența mea un u­manist. Pur si simplu, am construit o echipă. Bine, știu să citesc un bilanț contabil, dar nu în­seamnă că știu contabilitate. Mi-am căutat însă oameni care să fie profesioniști de mîna întîi, în fiecare domeniu. Cum m-am convins că sunt așa? Luând firme de consultanță care mi-au ga­rantat calitatea profesională a acelor oameni.

În momentul de față, instituția asta care funcționează cu vreo 150 de persoane, Hu­ma­nitas, este, realmente, blindată de profesiona­liști de top. Eu nu fac partea financiară a editu­rii; se lucrează simultan în interiorul firmei si cu consultanță exterioară. Altfel, în jungla le­gis­lativă a României, mai ales fiscală, cum vă în­chipuiți că un om care traduce Ființă si timp se ocupă cu așa ceva.

 

F.A.: Nici o șansă...

G.L.: Nu-i vorba de asta. E vorba de ca­pacitatea de a crea o echipă care să creadă teribil în splendoarea lucrului pe care-l face. Trebuie să ai un cult al cărții, ca să crezi, ca să-i faci și pe ceilalți să aprecieze ceea ce faci. Despre asta e vorba! Fiecare carte care apare este în cen­trul atenției noastre. Facem și greșeli, evident. Din 300 de titluri care apar pe an, nu pot fi toate impecabile, dar marea majoritate sunt ur­mărite de toate compartimentele și ajung să-i încânte pe cititori.

 

F.A.: Spuneați într-o carte, Ușa in­ter­zisă, declarată cartea anului 2002, c㠄viața o­ricărui mare gânditor e un camuflaj”.

G.L.: Am să vă spun o anecdotă, pentru că a venit vorba despre Ușa interzisă...

 

F.A.: Numaidecât. Înainte de asta, to­tuși, cât de bine camuflat sunteți dumnea­voas­tră?

G.L.: E foarte interesant ce se întâplă cu oa­menii care scriu, pentru că un gânditor este un om care are, în general, nevoia să comunice cu alții. Există o lașitate a scrisului.  Un actor apare pe scenă, toată lumea îl vede când își prestează partitura; el este față în față cu e­moțiile lui, față în față cu publicul și își consumă emoțiile pe scenă. Un scriitor e un personaj care poate să-și consume întreaga încărcătură emotivă și sentimentală în culise, în ca­mera, în biroul lui. Într-o cameră de 6 metri pătrați, la o masă oarecare, acolo poate să nască toată otrava pe care simte nevoia să o arunce asupra lumii. Cartea pe care o a­runcăm noi în public este o carte construită într-o discreție totală.

Deci există, pe de o parte, un camuflaj al persoanei autorului. Unii iubesc luminile rampei, alții apar la TV. Doar scriitorul stă, discret, în actul intim al scrisului. Lucrurile as­tea rămân, cum vă spuneam, dincoace. Camuflaj în al doilea sens — există o ușă interzisă în fiecare dintre noi. Poate puțini oameni pot să spună până la capăt, să-și golească, să-i con­ducă pe ceilalți prin ungherele vieții lui. Cu excepția spovedaniei, unde ești chemat să spui totul, în rest mă îndoiesc că mulți autori au curajul să părăsească un camuflaj, oricât de mult ar vrea să pună totul pe masă. Deci, Ușa interzisă de care îmi vorbeați adineaori, este partea asta, pe care am scris-o cu fibra ultimă a ființei mele — un exercițiu de sinceritate împins la limită. Dar care anume e limita, asta știu doar cei care au scris astfel de măr­tu­risiri.

 

F.A.: Continuăm cu anecdota?

G.L.: Anul trecut au fost nominalizate, de către România literară, ca și în anii pre­cedenți, pentru premiile Cartea anului, care sunt premii ale revistei România literară, mai multe cărți, printre care și Ființă și timp și Despre îngeri. Acolo ritualul de prezentare este ca fiecare nominalizat, cam ca la premiile Oscar, să iasă pe scenă și să spună câteva gân­duri în marginea cărții. Când mi-a venit rândul, întrucât luasem premiul Cartea anului cu Ușa interzisă și cum acum era nominalizat Andrei Pleșu, prietenul meu, m-am gândit să-i fac un mic banc, o mică glumă, așa că am spus: “Uitați, sunt foarte onorat că același ju­riu care anul trecut mi-a dat acest premiu, Cartea anului, m-a nominalizat din nou și vreau să-i mulțumesc pentru ce mi-a dăruit, anul trecut, prin acel premiu”. Eu nu știam care este deosebirea dintre notorietate și celebritate. Știam doar ce-i notorietatea. Notoriu ești când publici o carte care are o priză la critica literară, ea este discutată, dezbătută, dar ră­mâne în cercul, în circuitul cultural obișnuit. Ea nu iese din lumea culturală în care se mișcă de obicei cărțile.

 

F.A.: Destul de răstrânsă lumea asta.

G.L.: Exact. Dar datorită premiului care mi s-a dat anul trecut am aflat imediat ce în­seamnă celebritatea, că nu știam ce înseamnă. Cum am simțit-o? Notoriu, îmi ziceam, pe­semne că sunt, dar celebru? Ce-o fi aia? Și a doua zi, după ce am primit premiul și au fost e­misiuni televizate, sună un vecin la ușa mea și spune:,,Am auzit că ați scos o carte care se nu­mește În spatele ușilor închise. Îmi puteți da și mie un exemplar?” Eu am zis “Cu plă­cere”, i-am dat cartea, s-o fi lămurit că se numea Ușa interzisă, nu mai știu urmarea. A doua zi, a treia zi, zilele următoare, intră în Librăria Crețulescu, care e cea mai mare li­brărie din București, intră, așadar, o doamnă și spune: “Dacă sunteți amabil, o carte Cu fe­res­trele deschise, scrisă de unul Gabriel nu-mai-știu-cum”. Vreți să spuneți Ușa interzisă? Da, Ușa interzisă, recunoaște doamna. Pe urmă am început să primesc de la prieteni din străinătate, de la prieteni din țară, care mă felicitau cu toți pentru premiul luat pe cartea fie Ușa închisă, fie Ușa întredeschisă. Toate variantele posibile le-am auzit, și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii celebru! Iar ieri, cînd a sunat cineva la editură, și secretara editurii a răspuns, o voce de tânără emoționată a întrebat: “Nu știți cum aș putea să fac rost de cartea Despre ingineri, a lui Andrei Pleșu?”. Atunci mi-am dat seama că Andrei Ple­șu e pe cale să devină, și el, celebru. Cartea Despre îngeri devenise Despre ingineri! De ce era celebru? Pentru că persoana cu pricina era dispusă să cumpere, de Andrei Pleșu, o carte despre ingineri...

 

F.A.: Domnule Liiceanu, ați isterizat o întreagă generație, în anii ‘80, cu Jurna­lul de la Păltiniș. Dintr-o dată, într-o Românie amorfă, ideologizată și tembelizată, apărea un proiect, mă rog, era posibil un “joc cu mărgele de sticlă”. Ei bine, reacțiile au fost diverse. Țin minte, inclusiv Nicolae Steinhardt, apoi altele și altele. Oricum, ați pro­vocat un șoc în mediile intelectuale românești de la mijlocul anilor ‘80. Cum vedeți a­cum această experiență noiciană? 

G.L.: Vă propun să ne gândim o clipă la Mircea Eliade, care are în una din cărțile lui o poveste despre un anume simbolism. În teoria religiilor există variante ale unor ieșiri mi­raculoase din situații fără soluție. De pildă, cum se poate ieși dintr-o cameră fără uși, fă­ră ferestre? Cum se poate trece, în basmele românești, printre munții care se bat cap în cap, în așa fel încât nimeni nu poate să treacă, în clipa aceea, printre ei? În comunism, am a­vut senzația, la un moment dat, că trăim într-un univers perfect compact, din care nu este ie­șire, evadare. Pereții acelei încăperi erau făcuți etanș, erau zidurile ideologiei care funcționau atunci și care nu se puteau escalada. Nu puteai să te duci să vezi un film, altul dec­ît se dădea. Nu puteai să citești o carte, altfel decât cea care trecea prin cenzură. Nu pu­teai să urmărești la facultate alt program decât programul învățământului oficial, ideologizat. Părea o situație fără ieșire. Imaginați-vă că la un moment dat, în acest univers sufocant, în care părea că nu există fereastră, în care nu putea pătrunde aerul altei lumi, se naște deodată o lume care nu mai funcționa pe regulile acelea și care era o lume de o liber­tate nemaipomenită. Mai mult, o libertate spirituală. Lumea asta te putea face să descoperi pa­radisul în mijlocul unui infern, te putea face fericit. Recunosc, nu era o soluție generală. În clipa aceea, cu tancurile sovietice în spate, cum spunea Noica însuși, la un moment dat, nu prea puteai să găsesti soluții de eliberare națională. Epocile astea în care controlul tinde să devină total, sunt epoci în care apar soluții ieșite din comun, dar pe cont propriu.

Splendoarea acestei aventuri a fost o variantă la învățămîntul oficial făcută cu mij­loace totale informale, undeva, într-o cămăruță, la 1400 de metri deasupra nivelului mării, deasupra omenirii, cum îi plăcea lui Noica să spună. Patru-cinci oameni se puteau strânge să-și găsească o fericire pe care singuri n-ar fi descoperit-o, o mică confrerie care putea să le dea un sens de viață. Întrucât aventura asta mi s-a părut ceva excepțional și pentru că era o soluție de fericire care putea fi și la îndemâna altor oameni, mi s-a părut profund in­co­rect să rămân  la egoismul consumării ei exclusiv pe cont propriu. Și atunci a apărut Jurnalul de la Păltiniș cu divulgarea unei soluții posibile de fericire într-un univers mizera­bil. Mesajul ei a fost: puteți chiar în infern să găsiți paradisul, dacă o luați pe o cale spirituală de tipul propus. Alții o găseau în religie, noi am găsit-o într-o religiozitate de tip cultural.

 

F.A.: Acesta mi s-a părut și mie paradoxul, anume că totul se petrecea la înăl­țime, la Păltiniș și, în același timp, în catacombele unei realități similare creștinilor din timpul lui Nero.

Iată, vorbeați înainte despre, să zic așa, soteriologia de tip Noica — salvarea prin filosofie, punând în paranteză o întreagă realitate. Dumneavoastră încercați, a­veți chiar o tentativă extraordinară de a vă salva prin jurnal. Ușa interzisă este un fel de confesiune în fața unei oglinzi, a unui om aflat la limitele sale. Cât de greu v-a fost scrieți Ușa interzisă? În ea vorbiți pe față despre o depresie pe care o putem încerca ab­solut toți, dar pe care toți încercăm să o mascăm, cum putem mai bine.

G.L.: Mă bucur că mă întrebați cum se ajunge aici, pentru că lucrul acesta a fost un a­numit pariu al vieții mele. Să vă mărturisesc ceva greu de zis și de recunoscut. Noica era un fanatic al filosofiei. În clipa în care noi l-am întâlnit, la 24 de ani în cazul meu, eram un lut foarte ușor de modelat. Dar el a avut o răspundere enormă față de cei pe care i-a luat în antrepriza acestei modelări. El a făcut o greșeală cu mine. Un maestru trebuie să des­copere potențialul real al fiecărui individ, al fiecărui viitor discipol sau al fiecărui discipol. Or, el avea această viziune spontană, această rețetă prefabricată a aducerii fiecărui om în o­grada filosofiei, filosofia fiind lucrul suprem pe lume și, într-un anumit fel, chiar poate să fie așa, în măsura în care ești obligat să gândești ce e cu tine și cu lumea în care trăiești. Dar mijloacele prin care faci acest lucru nu sunt neapărat cele ale filosofiei, cel puțin nu în­totdeauna. Poți să faci lucrul ăsta pictând, turnând filme, scriind, mărturisindu-te. Or, printr-o anumită expresie de personalitate, prin structura mea și printr-o anumită calitate a afectivității mele, mă lăsam tentat în egală măsură către o formă de exprimare de sine ca­re e mai apropiată de literatură decât de filosofie. Așa încât Noica mi-a ținut sub obroc, o lungă perioadă de timp, această tentație, de a mă exprima sub forma scrisului literar. Pentru el, literatura nu era forma ideală de exprimare, iar dacă încăpusem pe mâna lui, el tre­buia să ne antreneze în spațiul istoriei ideilor. Sigur că da, eu fiind un geamăn, un schizoid în structura mea, am în aceeași măsură în mine un apetit cerebral, intelectual, o a­numită plăcere, voluptate de a diseca nuanțe și idei și de a opera cu abstracții, dar în a­ceeași măsură partea cealaltă, aceea de căldură, de pasionalitate, care să exprime prin mij­loace literare, deci printr-o formulă mai directă, de alt tip, în care tu, ca individ, apari în discursul tău. Noica ne inducea aproape obligația de a ne pune în paranteză ca inși. Numai că eu simțeam lumea prin intermediul bietului meu suflețel, a ființei mele, așa cum e ea, ca individ și nu ca altceva. Deci Noica făcea teoria individualului, dar practica individua­lului, ca literatură, nu o concepea. Jurnalul de la Păltiniș este o carte de literatură și, într-un fel, este prima izbucnire autentică a celeilalte fețe, a feței crepusculare, nocturne a ființei mele.

 

F.A.: Ați spus-o în Epistolar...

G.L.: Da, exact. Atunci a fost primul act de revoltă față de maestrul meu. El a fost pus în fața unui fapt împlinit. Era atât de implicat până la urmă ca personaj central al cărții, încât discuția nu s-a făcut sub forma unei trădări sau a unei trădări filosofice. Pe de altă parte, filosofia nu era trădată ca preocupare. Au trecut anii. Dup㠑90 am acumulat, am simțit la un moment dat că nu mai cred în discursul pur filosofic, că nu mai vreau să scriu încă o carte cu note de subsol și cu o anumită paradă de erudiție. Am început să înțeleg, la o anumită înțelepcine pe care ți-o dă vîrsta că, dacă ai ceva de spus, trebuie să spui în cu­vinte care ajung la toți și că toată lumea are să se recunoască într-un dialog cu tine. Dacă ai ceva de spus, o poți face pe înțelesul tuturor. Am simțit deodată ambiția de a vorbi în lim­ba tuturor și nu în limba sofisticată a codului filosofic. Am simțit nevoia unei mărturi­siri în care ceilalți să se poată recunoaște. Mi-am zis, dacă Dumnezeu mi-a dat un dar care se numește exprimarea, dacă pot să exprim mai bine ceea ce alții simt și nu pot exprima, a­tunci eu am o obligație față de ceilalți. Trebuie să-i exprim, exprimându-mă. Și așa a luat naș­tere Ușa interzisă. Ea s-a născut ca o nevoie explozivă de a mă exprima, de a nu ieși de pe scenă cu lucrurile care mi se păreau mie că merită împărtășite.

 

F.A.: A fost a doua revoltă, dar postumă, împotriva lui Noica...

G.L.: Cum să spun, niciodată în viață n-am avut o bucurie atât de mare. Vă spuneam că un scriitor e un om care stă în singurătatea biroului lui și de acolo clocește tot felul de com­ploturi la adresa bietului cititor. Nu-l cunoaște, nu are contact cu el, el este un însingu­rat, un izolat, un autist la limitâ. Aici am simțit prima oară oamenii ceilalți. Oamenii care citesc în română, contemporanii mei, s-au recunoscut în asemenea măsură în poveștile mele, care erau doar aparent ale mele, încât am avut senzația că am deschis prin cartea a­ceasta o comunitate și că nu mai sunt singur. Având contacte în marginea acestei cărți, cu lu­mea, cu publicul, cu orașe în care am venit și după apariția cărții, exact lucrul ăsta l-am simțit — că ceilalți mă iubeau tocmai pentru că mă deschisesem către ei, pentru că eram u­nul la fel ca ei și că în dramele mele își descifrau dramele lor.

 

F.A.: V-ați developat în această carte...

G.L.: Exact, și atunci m-am simțit deodată bogat, cu prieteni, am avut prima oară sen­zația că am prieteni pe care nu îi cunosc. Și ăsta e un sentiment îmbătător. Vă dați seama că eu nu sunt politician, ca să fac demagogie. Dacă țin discursul ăsta, îl țin așa, fără nici un interes. Dar a fost o senzație absolut fascinantă. Ideea că ai prieteni pe care nu îi cu­noști — asta e minunat.

 

F.A.: Poate îmi puteți răspunde la o curiozitate. Cum a receptat fiul dumnea­voas­tră, din Japonia, Ușa interzisă?

G.L.: A tăcut un an de zile. Eu, cu discreția pe care simțeam nevoia să o pun în joc, în­trucât îi dedicasem niște pagini, mi-am zis că nu a avut timp să citească. I-am dat un ulti­ma­tum, i-am spus că dacă nu îmi răspunde nu știu cât timp, îl public, consider că nu are nimic împotrivă. Dar nu puteam să le public fără să i le arăt. Nu mi-a răspuns nimic! Cartea a apărut, iar la un moment dat, într-o discuție telefonică, i-am spus: „Dar, totuși, n-ai de gând să mă cruți și să-mi spui dacă ai citit paginile alea și dacă te-ai simțit într-un fel atins, prost, bine”. Mi-a răspuns: „Nu știu încă, e prea aproape ca să pot discerne partea de litera­tură și de adevăr pur din paginile alea care mă privesc. În orice caz, să-ți dai seama că ai a­lunecat, ai suprainterpretat, există explicații lu­mești ale unor lucruri pe care ai încercat să le pui poate mai sus decât trebuia”. În rest, pu­doarea fiind regula afectivă din familia mea, s-a manifestat cu aceeași pudoare și a încercat să nu discute prea mult despre el însuși. Am fost destul de șocat când, venind într-o va­canță și făcând o rezervație la un restaurant unde s-a dus cu un prieten, când a apărut, cel ce l-a primit în restaurant, i-a zis: „Dumnea­voas­tră sunteți personajul din Ușa interzisă? Sunteți chiar fiul domnului cutare? Asta l-a uimit, pentru că el trăiește într-o societate de oa­meni anonimi, perfecți, Japonia este socie­tatea cea mai omogenizată de pe planetă și sce­na de la restaurant l-a mișcat, probabil. A simțit șocul unui ins care se vede prin ochii altuia.

 

F.A.: Timpul zboară și nu vreau să ratăm un subiect. Sunteți la Oradea și pentru o conferință despre Alexandru Dra­go­mir. Iată ce spuneați tot în Ușa interzisă: „Des­tinele noastre ratate sunt, toate, expresia unor crize de continuitate”. Venind la ca­zul Dragomir, destinul frânt al lui Alexndru Dra­gomir este tot expresia unei crize de continuitate. Veți conferenția, azi, la Oradea, la Teatru, despre Alexandru Dragomir. La Hu­manitas a apărut o carte, lansată de curând la Târgul de la București.

Să vedem — l-ați cunoscut mai bine ca oricine, în ‘85, când i-ați fost împrumutat de Noi­ca. Alexandru Dragomir, un personaj într-adevăr! Clandestinitatea filosofică mi se pare o sintagmă împinsă la extrem, plus a­cest joc al celor două personalități, Noica și sal­varea prin filosofie și Dragomir, gânditor tra­pist, experimentând salvarea prin tăcere.

G.L.: Ce rămâne dintr-un om, când lu­mea în care trăiește îl desființează? Aceasta este marea întrebare pe care trebuie să ne-o pu­nem fiecare, care am trecut prin cele patru-cinci decenii de comunism. Retorica în jurul comunismului nu este vidă, nu poate fi niciodată îndeajuns de vidă, pentru că a fost vorba de viețile noastre. Nu e simplu să pui în pa­ran­teză, ca și cum ai pune în paranteză viața ta. Cum să pun în paranteză faptul că eu, la 20 de ani, nu puteam să pun piciorul într-o universitate din străinătate, așa cum fac toți doc­toranzii mei de acuma, toți studenții de acum, care au șansa și meritul să facă studiile oriunde pe glob. Nu e puțin lucru când viața ta se numără în anii de închisoare, frustrare, ani de abatere profesională. Viața lui Noica a stat și ea sub întrebarea asta: ce a rămas din ea, după ce lumea l-a desființat? Dragomir e un caz asemănător, dar e un caz limită. El a venit în 1943, a fost adus, convocat la război, la armată, a venit de la Freiburg, dintre cei mai mari gânditori. Șansa veții lui a fost formidabilă. S-a lansat de pe platforma celor cincisprezece doctoranzi ai lui Heidegger! În condiții normale ar fi ajuns unul dintre persona­jele celebre ale vieții culturale românești. În loc de asta, a trebuit să ascundă cât a putut mai mult episodul studiului de la Freiburg și a devenit nu o somitate a filosofiei românești, ci merceolog la hidrocentrala de la Bicaz! Vă dați seama ce bătaie de joc poate să însemne viața noastră, când e pusă pe fundalul unei istorii distorsionate în așa hal, cum a făcut-o co­munismul?

Ei bine, un om care a trebuit să-și redimensioneze viața ținând cont de istoria oripi­lantă a reușit totuși să-și continuie vocația pe care nimeni nu a putut să o facă cu o așa in­tensitate, aceea de gânditor. La conferința de la Teatru voi vorbi special despre asta: ce în­seamnă să fii gânditor, ce înseamnă a gândi, ce devine un gânditor atunci când gândirea nu e un act la scenă deschisă, ci unul clandestin.

 

F.A.: Presupune asta umilitatea de care vorbeați dumneavoastră în Despre limită?

G.L.: Nu, presupune pur și simplu o minimă forță. Faptul de a fi funcționar, merceo­log, lucrător în cu totul alte domenii decât în cel al filosofiei și, totuși, de a continua să des­fășori o abilitate dobândită cu unul din cei mai mari gânditori ai lumii, Heidegger, și a da curs vocației și a lăsa la moartea ta, în anul 2002, vreo sută de caiete, despre care nimeni nu știa. Nu sunt mulți oameni pe lumea asta, din toată istoria culturală, care să fi scris fără gân­dul de a publica vreodată, fără intenția de a publica, oameni care nu au scris ca să pu­bli­ce, ci au scris pur și simplu pentru că simțeau nevoia să-și ajute gândirea, notând anumite lucruri. Ne-am pomenit cu un caz miraculos. Imaginați-vă că iese, mâine, din deșertul Sa­harei un templu nevisat al omenirii! Noica, în 1985, se amuza, spunându-ne: “Am să vă împrumut lui Dragomir, dacă mă lăsați. Câțiva ani de zile”. Și l-am însoțit până la moartea lui, acești 3-4 oameni din Jurnalul de la Păltiniș. Bine, dacă n-avea loc întâlnirea asta, ima­gi­nați-vă o comoară pe fundul mării, care nu e scoasă niciodată de acolo, așa cum există a­tâtea comori ale lumii îngropate în eternitate. Un lucru care se putea, era condamnat, a­proape aprioric, la a-și pierde ființa, a ieșit în mod miraculos la suprafață.

 

F.A.: Cred că am putea vorbi despre anumite niveluri de clandestinitate, sau ti­pologii clandestine, în cultura noastră minoră, după definiția lui Blaga, firește. A­nume o clandestinitate la Cioran, fugit într-o altă limbă, încercând să uite și care și-a trăit acolo clandestinitatea de artist, pentru că el a fost un personaj total. Chiar și Elia­de cu tot succesul lui a trăit o formă atenuată de clandestinitate, apoi Noica și, acum, forma absolută de clandestinitate —Alexandru Dragomir. Cum era ca om?

G.L.: Era încântător, era un ardelean din Zalău. Avea o agilitate spirituală care îi con­trazicea pe ardeleni, care sunt mai așezați, mai molcomi. El avea o ființă vibratoare, absolut ieșită din comun, o minte de bisturiu, un tip subțire, micuț, fragil, care îți dădea tot­deauna senzația de coardă întinsă.

 

F.A.: De agilitate?

G.L.: De un om care este permanent în vibrație, de coardă care nu se fleșcăie niciodat㠗 capacitatea lui de a conduce un gând până la capăt era absolut spectaculoasă. Aveai sen­zația unui spectacol...

 

F.A.: Am uitat un alt mare clandestin, pe Petre Țuțea. Dar veți mai veni pe la O­radea și sper că vom mai avea ocazia unor astfel de discuții. Librăria Mircea Eliade este un excelent pretext. Vă mulțumesc pentru acest dialog și mă grăbesc să vă cer un autograf, firește, pe Ușa interzisă.

G.L.: Cu mult drag!

 

 Dialog transcris de Anca POPA și Gabriela GHILE

după caseta video a emisiunii „Frontal”,

difuzată de TVS Oradea, în ziua de 18 iunie, ora 20