Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

ESEU

de

Ioan Augustin POP

Imaginea din pictură

 

Premise. Unde se situează imaginea în pictură? Ce este imaginea în sine? Care sunt straturile lecturării ei? Dacă imaginea este exterioară actului creației, cum poate fi re-convertită, re-evaluată genului nostru? Până când plasma picturală se identifică cu imaginea? Practicantul artei picturale (și de ce nu și destinatarul acesteia) este motivat să caute răspunsuri despre „cum se întâmpl㠖 cum funcționeaz㔠imaginea în transmiterea mesajului. Justificarea problemei este determinată de argumente de ordin istoric, al stilurilor, datorate celor mai variate convingeri și contexte culturale. Dacă ne referim la ultimele decenii în care imaginea vizuală a fost asimilată tehno-mediei artistice (în timp ce pictura ne apare ca „ghetoizată”), chestionarea nu este lipsită de oarecari psihoze, dar nici de argumentații științifice.

În termenii profesiei tradiționale, imaginea din pictură operează cu noțiuni precum formă, armonie, expresie sau metaforă. În termenii profesionalismului modern imaginea este re-sensualizată spre noțiuni precum  emisie, entropie, informație, comunicare, toate aparținând metaforei epistemologice. În sens larg existential, imaginea practicată de artist scapă universului ontologic tradițional pentru a fi capturată-explicată în termenii epistemologiei. Ar fi de sesizat în acest sens semiotica propusă de Umberto Eco, sau gândirea pensabilă și calculabilă în care trăiește insul ca persoană, precum ne arată Giani Vattimo. În sprijinul celor de mai sus, istorici ai ultimului deceniu încheiat, referindu-se la pictură în contextul electromediei, exemplifică ideea cu pictorii Ross Blackner, Phillip Taafel, Christopher Wood, David Reed etc.. Pentru a schița un răspuns la ultimele provocări, suntem puși în fața unui fenomen care pretinde interpretarea funcției imaginii în chei categorial diferite. Includerea termenilor științifici în teoria mesajului cere o metodologie atentă ținând cont de o serie de discontinuități dintre filosofie, critica artistică și științe. Lumea nouă ni se dezvăluie sub forma unui raport dintre mărturia emoțională și un nou câmp de stimuli care creează semnificații posibile.

Referitor la pictura lui Dubuffet, Eco înregistrează opinia lui James Fritzsimmons potrivit căruia pictorul francez are de-a face cu „realități primordiale și curenții magici care leagă subiectele umane de obiectele care le înconjoară”. Comparativ cu simbioza anterioară, diferența în interpretarea imaginii este evidențiabilă transistoric (aș spune că din protoistorie până-n postmodernism), asociindu-l pe primitiv cu contemporanul nostru. Reflecția lui Bill Viola poartă cu sine un radicalism expres: „următorul secol va percepe lumea în primul rând prin intermediul imaginilor în mișcare și vom avea de a face cu informații, percepții și mișcări ale timpului”. Dar imaginea înainte de a fi ceva, este cumva, Care este diferența dintre anonimul de la Huenos de la Pena care a mâzgălit  cu degetele plafonul grotei moale-argilos, care poate fi un copil, ori sociopatul care ne este pictorul Basquiat?

Detașându-ne de viziunea unitară, într-un al doilea rând, pictorul ca și iubitorul de imagine picturală are a se confrunta cu interpretarea imaginii din perspective (măsurări) opozitive. A crede c㠄pictura mută vorbește pe perete”, ca și Grigorie de Nissa din veacul patru, sau că icoana este „tandrețe ontologic㔠așa cum crede azi Michel de Quenot, înseamnă să proiectăm imaginea în câmpul sfințeniei. Invers: a gândi că imaginea este proces al tehno-imaginării (interpretând în maniera lui Flusser), chiasma (ca loc al creierului) ar trebui în mod natural să posede cea mai rafinată tehnologie până într-atât încât corpul tehnologic să se integreze firii artistice.

În acest moment imaginea picturală se situează în dublu conflict întrucât fiecare dintre radicalitățile provocate aici emite imagini pure contrare viziunii pictorului manufacturier. Pe de o parte imaginea hieratică (Sf.Chip, Mandala, Hot-Tkar etc.) se împlinește ori în contemplație îndelungată, ori în revelație subită; pe de altă parte, în principiul tehno-imaginării (pluralist, infinit reproductiv și fascinant de recreativ) are loc realizarea și eficiența în act; în timp ce imaginea picturală este posibil să nu reușească mai mult decât o nostalgică ornamentație istorică. Divorțul dintre sacrul tradițional și virtuala resacralizare din tehnic s-ar putea aduce în discuție în eventualitatea accepției unanime că imaginile noi tehnice ar fi deținătoare a ceva-superior. Prin urmare, imaginea din pictură rămâne pe mai departe condiție medie, o constantă suprapunere, intersecție transistorică, dublură. Cu alte cuvinte, imaginea-pictură e un fel de interstițiu al unei poetici auroral crepusculare.

 

Tabloul, imagine la pătrat. Ce fel de raporturi se stabilesc între imaginile emise de obiectul icoan㠖 spatiu eclezial, obiectul înrămat – spatiul expozițional, obiectul panou de comand㠖 spațiu industrial și între plugar, orășean, respectiv ultimul contemporan? Sunt posibile cele de intimidare, plăcere, provocare, într-un cuvânt, EMOȚIILE. Imaginile afectează psihicul fiecăruia dintre noi, dar ne afectează și fizic. De exemplu, potrivit lui Arheim, pot apărea modificări ale bătăilor inimii și ale circulației sângelui. Itten demonstrează că o încăpere vopsită în roșu puternic induce excitație și oboseală rapidă. Acestea sunt lucruri știute de practicantul de azi al picturii.

Dincolo de explicații și metaforă, imaginea picturală, Media, presupune o mistică, un al doilea plan secret: alchimia imaginației, pătrunderea tainei, universuri ascunse, explorări psihologice, comunicare sensibilă, mecanismul stărilor afective și explorarea adâncurilor (Huigue). Jurgen Klauke, de exemplu, explorează în pictura sa așa numitele psihograme existențiale, iar Penk operează redundant cu materia brută, cu poetica literară, cu provocările mediatice etc.. Combinația percepției retinale și nevoia de A-percepție nici într-un caz  nouă ( dacă ne gândim la fenomenul numit Sehenspiegel – a te concentra într-o oglindă până când lumina exterioară dispare ca să vezi propriile-ți imagini mentale) a căpătat forme de autoexperimentare. Ian McKiver, după intervențiile peste imaginea fotografică, supunându-se pictării și trăirii în întuneric total săptămâni în șir, a reușit o experiență diferită: să se situeze la frontiera dintre halucinație – ficțiune și apercepție - imagine organică.

Schițând o concluzie despre imaginea aninată de cui, vedem că ea adună obiectul cu vibrația optică, stârnește misterul și experiența catroptică, permite imixtiunea metafizicului în socialitate etc.. Următoarele trăsături, cum ar fi medialitatea, însușirea funcției tehno-mediei și jonglarea cu acestea, regizarea suprafeței și combinațiile inter-mediale fac ca obiectul, tabloul de care urmează să discutăm să fie, de data aceasta, conținător de IMAGINE- PICTURĂ.

 

Imaginea din imagine. Este foarte adevărată remarca lui Mannet care observa c㠄Las Meninas” este o pictură a picturilor  întrucât tema esentială este Configurația Vizuală. Însă datorit㠄obiectivității” spațiului cu personajele din timpul respectiv, fără pretextul social al temei nu am putea discuta despre regizarea privirii privitorului. Aceeași implicare a lumescului social ne este cunoscută din „Rondul de noapte” a lui Rembrandt în care personajul umil este așezat în fața oficialilor vremii. Nu convinge pe nimeni că în tabloul lui Velasquez este vorba de imagine în imagine, de imagini suprapuse, dacă: nu luăm în seamă momeala socială, că lectura anecdotică înșeală atenția de la intrarea privirii în spațiul scenografic, printre personaje, dacă în tabloul cu spatele (nume generic dat picturii) nu ghicim ce pictează pictorul, dacă nu observăm că parcurgem un labirint către cuplul regal și, mai ales, în final, că există oglinda. Oglinda, imagine în reprezentare bidimensională, ca o icoană, e străpunsă de un curcubeu (de o lumină refractată) și se împlinește drept Rex-Imago-Rei. Misterul ultimei ținte iconografice nu oprește lecturarea privitorului, el conținând și trasee ulterioare.

Lecturarea mai multor centre de seducție, ajunsă la apogeu în Barocul lui Ruben, nu se încheie la acesta, precum nici problematizarea suprapunerii de imagini. Suprapunerile trebuiesc căutate în sensuri noi. De pildă, Klaus Honnef, care sancționa clasificarea potrivit careia elevii lui Beuys ar fi neo-expresioniști, este binevenită pentru a ne provoca să citim în alt mod operele pictorilor la care acesta se referea. Anselm Kieffer, Baselitz, Penk, chiar socialistul Immendorf nu protestează ca Eduard Munch în „Strigatul” său; corespunzător fiecăruia dintre cei enumerați, avem pe rând propunerile de nostalgie – dram㠖 cultură, de citire imposibilă, cu capul în jos, și materie gros picturală, de mituri noi-vechi și, respectiv, la ultimul, de o interpretare a contextului socio-politic în „Cafeneaua El Greco”. Cu alte cuvinte, pictorii de imagine mai sus mentionați fac ca imaginea din pictură să fie una greu vizibilă sau IN-vizibilă. (Veritabilii expresioniști de puțin mai târziu, Peter Oehlen, Schnabel, Kippenberger, au avut ca obiect nebunia socială, mediatizarea, înstrăinarea individului. „Dublu de sine” a lui Waltern Dachn este o imixtiune a ființei în social care trebuie înțeleasă sub forma aroganței în existență. În mod similar, David Salle arată natura crudă a realității în care insul este agresat. Imaginea depășește imaginația domestică.)

Poate cea mai complexă problematizare a imaginii dure o găsim la Gerhard Richter și Sigmar Polke. Abstracția, reală în cazul primului, comtaminarea imaginii de media tehnică la cel de-al doilea, aduc concurența imaginației cu imaginea mediei electronice, punându-l pe privitor să reflecteze la realitatea în care trăiește. În opinia lui Hans Bohringer, Polke probabil că este cel mai important artist care-și propune să jongleze cu mediile tehnice, seducând consumatorul instalat în obișnuințele tehno-mediei. Pictura acestuia este de expresie mediatică, ascunzând misterul subtil, azi categoric claustrat.

În climatul actualului deceniu X, în conjunctura practicilor hi-tech, preocupările pictorilor au devenit când interogative, când provocatoare, când combinând reflecții, senzori, magie ți tehnologie. Imaginea picturală rezultă din tehnologie, intră în conflict cu aceasta, o speculează până la hibridizarea ei și până la domesticirea celei mai tăioase dintre ele. Împotriva industriei de imagini și a info-war-ului, printre ultimele atitudini sunt cele de tipul inter-medialității și contextualizării. În acest sens, Harald Szeeman îi numește pictori pe autorii de instalații din cadrul Bienalei 2001 de la Veneția: Alesandra Tessi, Heimo Zobermic, Manuel Ocanto. Ei sunt pictori prin picturalitatea a ceea ce se proiectează după conectarea mai multor angrenaje industriale. În 2003 proiectul aceleiași bienale urmărea tema imaginii care ne consumă. Este vorba despre valențele, provocările produselor de piață precum și de întrebările filosofice, de cercetările vizualității artistice legate de imaginea, imaginea tradițională, imaginea de azi și despre felul în care ea ne poate înghiți. Un posibil răspuns ar fi acesta: în noua protoistorie, cu noul său om care trăiește în ordinea globalismului incert formulat deocamdată: imaginea este o fantasmă. Orice este pictură, orice este tablou. Însă imaginea din pictură este efortul nostru, al meu, al fiecăruia, este nevoia noastră.

 

Referințe: Flusser Willem – „Imaginile noastre”; Flusser Willem – „Text si imagine”; Arnheim Rudolf – „Psihologia artei”; Huigue Rene – „Dialog cu vizibilul”; Evdokimov Paul – „Arta icoanei”; Eco Umberto – „Opera deschisă”; Quenot de Michel – 0 „Icoana, o fereastră către absolut”; Honnef Klaus - „L’art contemporaine”; Ruhrenberg& Comp – „20th century art”; Baltrusaitis Jurgis – „Oglinda”; Stoichiță Victor Ieronim – „Efectul Don Quijotte”; Bienala de la Veneția 2001; Bienala de la Veneția 2003.