Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea MORARIU

Paris-București și retur

 

Monica Lovinescu

Jurnal, IV

Editura Humanitas

București, 2004

 

De prin 2002 încoace, critici literari dintre cei mai serioși, reviste culturale dintre cele mai onorabile, colocvii cu participare selectă se concentrează cu osârdie asupra „reabilitării ficțiunii”, vorbesc despre redeșteptata dorință a cititorilor de a fi mințiți frumos. Problema e că, dacă privești lucrurile din punctul de vedere al editorilor, sau, cum se zice mai nou, al marketingului cultural, sus-menționata dorință e satisfăcută mai cu seamă prin apelul vârtos la traduceri. Poate că are dreptate Radu Pavel Gheo, atunci când într-o carte recentă (Românii e deștepți, Editura Polirom, Iași, 2004) crede că proza românească actuală nu s-a făcut remarcată nu fiindcă nu ar exista, ci pentru că nu s-a ajuns la ea și asta în principal din pricina revistelor care promovează genul doar la nivelul criticii. Din atât de prozaica perspectivă a raportului dintre venituri și cheltuieli, sunt sigur că pentru Editura Polirom, de pildă, e substanțial mai profitabilă Biblioteca Polirom, cea cu traducerile, decât colecția dedicată tinerilor prozatori autohtoni. Asta, în pofida faptului c㠄vii, dezinhibați, necruțători și firești, dovedind o contagioasă poftă de comunicare, lipsiți de ifosele unor vedete mesianice de pură tranziție, care au amețit până și minți pe care le credeam lucide, noii autori ai literaturii române îmi redau încrederea în literatura română”, așa cum scrie Bogdan Ghiu în Ziua literară din 5 mai 2004. Dar dacă ne gândim că cea mai vândută carte în 2002 a fost Ușa interzisă a lui Gabriel Liiceanu, în 2003, Despre îngeri de Andrei Pleșu (vorba lui Vlad Zografi, „Se vând în draci Îngerii ăștia!”) și că un juriu respectabil a declarat volumul al III-lea al Jurnalului Monicăi Lovinescu drept „cartea anului 2003”, deși poate că nu e tocmai în eroare Simona Sora când în Dilema veche nr. 3/2004 scria că respectivul Jurnal „nu poate fi în ruptul capului cartea anului 2003, pentru simplul motiv că e cartea anului 1993”, reabilitarea în chestiune dobândește o pregnanță mai puțin convingătoare. Mai aproape de adevăr mi se pare Dan C. Mihăilescu care în recent apărutul volum I — Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare din Literatura română în postceaușism (Editura Polirom, Iași, 2004, diagnostichează existența unui așa-numit „patos al diversiunilor” concretizat prin conflictul dintre ficțiune și memorialistică, prin „lupta literaturii cu documentul istoric”, prin „gâlceava imaginației cu factologia”. În plus, scrie Dan C. Mihăilescu, „se decretează ritos, vezi Doamne, sastiseala românilor față de mai toate formele confesiunii, paralel cu expansiunea neo-bovarismului, setea de evadări beletristice în excentric, dincolo de granițe.”

Nu știu alții cum sunt, dar eu nu mă simt nicidecum atins de o atare sastiseală, iar, pe deasupra, fire pacifistă fiind, nu vreau deloc să fiu parte în lupte mai mult sau mai puțin inventate. Motiv pentru care declar pe proprie răspundere că am citit cu maxim interes (și) al patrulea volum al Jurnalului Monicăi Lovinescu. Chiar dacă undeva, în primele pagini ale cărții, autoarea scrie „e drept că notez aici decât fapte exterioare mie, doar pentru a le memora”, sper că nu e deloc o imagine falsă credința mea că acest tom e ce cel mai personal, mai subiectiv, dintre toate cele patru apărute până acum. Și asta, în primul rând fiindcă referințele la memoria părinților, nelipsite nici în volumele anterioare, devin din ce în ce mai frecvente. Nu e vorba aici doar de locul pe care îl ocupă în notațiile zilnice demararea procedurilor în vederea redobândirii „casei Lovinescu” spre a fi transformată în lăcaș de cultură, fapt săvârșit doar la începutul anului de grație 2004, sau despre avatarurile editării Agendelor lui E. Lovinescu, în pofida devotamentului Gabrielei Omăt. O însemnare datând din 29 august 1995 rememoreaz㠄incinerearea tatei, ce mi-a rămas ca un model”. Încă și mai prezentă e imaginea mamei, simptomatice fiind notițele din 15 aprilie 1995 — „Singurul lucru pe care aș mai vrea să-l fac, în ce-mi mai rămâne ca timp, ar fi o carte despre ea. Și unicul pe care nu-l voi putea nici începe. Trebuie să ai geniu să poși recrea un personaj pentru tine fără defect, pentru care nu te-ai putea sluji decât de punctele de exclamare patetice, între entuziasm și lacrimi. N-am evident geniu, nici măcar suficient talent și rămân cu această mare absență neexprimată și inexprimabilă. O altă notă, din 23 august 1995, glăsuiește — „Trezită azi de un coșmar; o vedeam pe mama victimă a unui atac cerebral, ghemuită pe un pat de hotel cu mine lângă ea, neștiind ce să fac. Parcă, după peste 30 de ani, o pierdeam din nou.”

Plusul de încărcătură subiectivă a acestei a patra părți a Jurnalului e dat și de detaliul că în anii pe care-i acoperă se consumă două pierderi gigantice reprezentate de moartea lui Eugen Ionescu și de lunga agonie și de sfârșitul lui Emil Cioran, prieteni apropiați, acestora adăugându-li-se alte și alte treceri în neființă ale unor prieteni, amici, cunoștințe, foști colaboratori, astfel încât la 24 iulie 1994 apare însemnarea „Încep să fie aglomerate cimitirele.” Unde mai pui dezamăgirea personală reprezentată de Paul Goma. Neîndoielnic, nu Monica Lovinescu și nici Virgil Ierunca nu au fost la originea actelor de curaj ale lui Goma. Dar amândoi au făcut enorm spre a le face cunoscute, s-au îngrijit să-i îndulcească exilul, au făcut diligențe pe lângă directorii succesivi ai Europei libere să-i fie trecute pe undă textele, chiar atunci când violența exprimării intra în contradicție cu normele radioului. În fața proporțiilor apetenței pentru viziunea latrinară asupra faptelor și oamenilor se însinuează mai întâi dezorientarea, apoi refuzul, dezamăgirea, dezgustul și, inevitabil, ruptura.

Din acest tom lipsește aproape cu desăvârșire zumzetul radioului. Biroul de la Paris al Europei libere a fost închis din voia americanilor și, poate, din pricina lipsei de acțiune a directorului de atunci al Departamentului românesc, Nicolae Stroescu-Stânișoară, încă din primăvara lui 1992. Antipatia față de acesta, dar și pentru Nicolae Balotă care, într-un fel sau altul, și-a aflat temporar un loc în structura postului după umilitoarea ieșire din scenă a celor doi, răzbate. Rămân discuțiile telefonice sau în față cu foștii colegi, se leagă o prietenie de loin cu Ion Ioanid  care, în pofida unei boli necruțătoare, a continuat lucrul la Închisoarea noastră cea de toate zilele și care le trimite soților Ierunca înregistrări ale Memorialului durerii. Răzbate regretul că nici o editură de soi nu găsește cu cale să publice cartea Ioanei Măgură-Bernard despre Directorul posului nostru de radio, Noel Bernard, om ce ar merita ca o stradă din București să-i poarte numele. Intenția lui Emil Hurezeanu, ajuns pentru o scurtă perioadă de timp director al unui radio în agonie, de a reactiva filiala pariziană le stârnește celor doi un entuziasm minim. Urmează sentința: „De Europa liberă nu mă mai leagă nimic. Cu atât mai puțin nostalgia” — scrie Monica Lovinescu la 26 mai 1995. Locul efortului întocmirii emisiunilor e luat de pregătirea pentru tipar a două consistente volume de Unde scurte și de apariția traducerii în franțuzește a pieselor lui Caragiale. Absența preocupărilor radiofonice nu înseamnă nicidecum că Monica Lovinescu s-ar fi decuplat în vreun fel de la ceea ce înseamn㠄actualitatea românească”. Căci „trăind la Paris n-am încetat să stau la București nu neapărat sau doar prin nostalgii, cât prin activitate.” Iar, dacă așa după cum spuneam la început, socotesc că această a patra parte a Jurnalului e substanțial mai subiectivă decât cele anterioare, tot la fel am sentimentul că e și cea mai românească. Să mă explic. Până la căderea comunismului, informațiile despre ceea ce se întâmplă în țară soseau la Paris în chip mediat. Mulți dintre cei ce doreau să-i vadă pe Monica Lovinescu și pe Virgil Ierunca erau trimișii Securității, iar cei doi făceau eforturi notabile să-i decanteze pe „clandestinii” adevărați de cei mincinoși. Primii ani de după Revoluție au fost prea tulburi, prea pasionali, chiar vizitele în România ale soților Ierunca absorbind inevitabil din această pasionalitate. Comentariile din partea a patra sunt mai calme, Monica Lovinescu părând că într-un anume fel s-a obișnuit cu dezamăgirile. Ceea ce nu înseamnă că s-a și împăcat cu ele. Citind Jurnalul ai imaginea agitației din viața politică autohtonă, cu o Putere ce caută să-și consolideze poziția prin alianțe care mai de care mai rușinoase (așa s-a născut Patrulaterul roșu), care se dovedește extrem de inventivă în campania de subordonare a Televiziunii publice (scandalul din jurul constituirii Consiliului de administrație și al grevei foamei a lui Dumitru Iuga). Îți reapare tabloul jalnic al unei opoziții șubrede, certărețe, incapabile să-și identifice și să-și cultive lideri autentici. Sunt anii în care, în pofida „puținătății” lui Emil Constantinescu, aceste îi este preferat lui Nicolae Manolescu, când se accentuează diferendele din sânul intelectualității grupate în jurul GDS și al revistei 22, când SRI recurge la metodele fostei Securități (cazul „căpitanul Soare”, bine gestionat de o seamă de intelectuali de frunte), când se înmulțesc semnele c㠄populația actuală din România nu mai e compusă din locuitori, ci din înlocuitori.” Poate că verdictul e prea categoric, dar nici departe de realitate nu e. Imprudente și puțin justificate mi se par resentimentele Monicăi Lovinescu la adresa revistei Dilema (o dată sau de două ori diarista recunoaște totuși că s-a grăbit când a emis judecăți punctuale) sau aprecierile prea aspre și îndepărtarea de Andrei Pleșu.

În La apa Vavilonului, Monica Lovinescu scria — „Fără a sacraliza precum tata literatura, m-am trezit, fără voia mea, umil gardian al unui templu a cărui profanare trebuie împiedicată. Nu credeam, firește, că voi reuși, dar acesta mi-era rostul, nu mai aveam de ales.” Rostul acesta se menține intact și în anii 1994-1995. Monica Lovinescu are un rol însemnat în impunerea unor scriitori precum Horia-Roman Patapievici sau Vlad Zografi, sprijină activ eforturile lui Gabriel Liiceanu de a face din Editura Humanitas una tot mai pronunțat occidentală. De altfel, Liiceanu rămâne unica figură fără fisură, întâlnirile pariziene ori bucureștene cu el sau convorbirile telefonice fiind așteptate cu nerăbdare și comentate cu lux de amănunte. E bine primit Jurnalul lui Mircea Zaciu, e calificat, cred eu, cam prea grăbit drep „aiuristic” Dicționarul scriitorilor români. Se produce, grație apariției volumelor Traversarea cortinei și Adio, Europa!, descoperirea tardivă a lui I.D. Sârbu. Trecuți tot mai perseverent în tabăra „răilor” Eugen Simion, Augustin Buzura și Valeriu Cristea, își consolidează poziția în paradigmă Nicolae Breban, George Bălăiță, Virgil Tănase. Marea decepție e, cum spuneam, Paul Goma — „Bietul Goma! Și-a năruit biografia!”, scrie Monica Lovinescu la 4 mai 1994.

Subiectivității i se alătură un marcat simț al umorului și al autoironiei. Notițele despre lupta cu „Maintoshul scelerat” sunt absolut savuroase. Iar amestecul de melancolie, ironie, judecată lucidă, verdicte date câteodată cam prea „la cald” fac ca și această a patra parte a Jurnalului să se citească cu plăcerea cu care parcurgi un roman de foarte bună calitate.