Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

Poezia „puternică și pașnică”

 

Niculina Oprea

... la vară, tot tu vei fi aceea

Editura „Cartea de suflet”

București, 2004

 

Noua carte de poeme a Niculinei Oprea, al cărei titlu e dat de un fragment de vers din ea („…la vară, tot tu vei fi aceea”) a apărut sub egida Asociației Scriitorilor București, în colecția „Biblioteca București” (inițiată de regretatul Iosif Naghiu în anul 1996) și se deschide cu o tandră pagină de recomandare semnată de Horia Gârbea, cel care girează în prezent colecția amintită și care a ales titlul cărții, chit că, spune prezentatorul, „autoarea însăși nu concepe să-și intituleze poeziile, fapt asupra căruia am polemizat îndelung”. Discret – discreția este o dimensiune a vocii acestei poetese, fără ca acest lucru să însemne moliciune sau sfiiciune în abordarea lumilor emoționale care dau substanța poemelor – , Niculina Popa  – sau poate editorul ? – selectează câteva concise fragmente critice din cronici semnate de Al. Cistelecan, Marian Drăghici, Paul Silvestru, Dan Stanca, Ioan Es. Pop și Radu Voinescu, menite să orienteze cititorul spre „locul” pe care îl ocupă, stilistic și tematic mai ales, autoarea pe harta atât de complicată a lirismului românesc contemporan. „Cinism euforic”, „simbioza dintre senzual și abstracție”, abilitate în „jocurile anxiozității”, scris tăios și „implicare totală”, „delicatețe în simțire”, „pudoare și timiditate poetică”, „poezie erotică prin excelență”, „jubilație și angoas㔠sunt glifuri critice din amintitele excerpte cu o perfectă acoperire și în cartea cea nouă de poezie.

Poemele sunt scurte, cu textură rarefiată, cu o patină nobilă ca de bijuterii îndelung cizelate pe suprafețe mici, provocând deopotrivă reflexia și reverberația sentimentală. Ai impresia că poeta își construiește poemul prin tăieri iterate, lăsând vederii cititoare doar pasajele „pline” și cumva misterioase ale unui text stufos inițial, trecut prin distilări și renunțări succesive până la a ajunge la un mesaj esențial în care „golurile” sau benzile albe sunt la fel de pline de sens precum vorbele salvate.

Sunt poeme bogate într-un soi de concretețe a notației, nu descriptivă cât sugestivă, „aburind” o atmosferă în jurul unei situații aparent banale, precum acesta: „poeții provinciei s-au mutat în capul meu// joacă pe creier// tălpile lor îmi acoperă neîmplinirile// din somnul meu ei se revarsă ca apele// merg la berbecul cu ioan es. pop// duc la gură păhăruțe de argint// // sub degetele lor paginile albe/ chicotesc ca negresele// demența veseliei provoacă la cîntat/ cocoșii//în fața așternutului alb primesc/ moneda de schimb: poemele nopții” (pag.11)

Sau, ai putea spune, poeme „schițate” doar, cu imagini, dar și cu observații abstracte, uneori prevalând notația abstractă, dar finalizată, de regulă, printr-o imagine puternică: „stau la masă alături cu moartea/ ne atingem mîinile de femei curioase” (pag. 14). Sau, continuând, asociațiile de cricumscriere critică, ai crede că, operând fin cu sugestia și sincopa, presând ardența în tipare economicoase, prețuind mai mult sintagma cizelată (uneori chiar prețioasă), Niculina Oprea își scrie poemele în felul în care o florăreasă savantă și cu simțul estetic hipercultivat își consumă voluptatea alegând îndelung firele buchetului pentru a conferi aerului dintre ele valoare de ecou floral.

În felul acesta lipsit de groasa și mustoasa materialitate a imediatului, poemele de pe versantul luminos al ființei sunt delicate, îngrijite, elegante, aristocrate, vorbind șoptit și reținut despre, adesea, un „el” fără identitate, dar care „să te asigure că la vară tot tu/vei fi aceea” (pag.28), ori adresându-se unui „tu” îndemnat s㠄viseze frumos”, ferindu-se de „spectacolul ieftin unde/ vocile se amestecă și devin mocirloase” (pag. 27), niște arderi de arome și niște incantații întoarse spre interior, niște pâlpâiri „în mierea luminii”pentru ritualul poetic. Nu însă tot timpul, pentru că poeta „nu e tăcută și tandră// se aprinde ca arcul voltaic” (pag. 43), nu e surdă și oarbă, totuși, la grozăvia de afară a lumii: „cornițele albe luminează casa melcului// cu somnul ghemotoc în ceafă el calcă/ prin băltoacele în care au urinat/ cîinii sălbatici// lipitorilor li s-au uscat limbile așteptînd/ zvîcnetul cald al pulpei lui// frigul trosnește în oase ca un vas naufragiat/ aproape de țărm” (pag. 38).

Undeva, într-un poem al amintirii casei copilăriei, sunt invocați „cei puternici și pașnici”. Poezia Niculinei Oprea este ea însăși „puternică și pașnic㔠sau, cum spune în alt vers, „(sunt) flacără după fiecare dezastru”.