Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Mircea Mihalevschi

Tragic/deriziune

Devenirea categoriilor teatrului

 

Nu încape îndoială că o carte ce își propune urmărirea devenirii categoriilor teatrului precum se anunță din subtitlu Tragic deriziune, lucrare apărută la Editura Ex Ponto sub semnătura lui Mircea Mihalevschi, e de natură să stârnească interesul. Împărtășim opinia autorului – unul dintre puținii universitari cu aplecare constantă asupra literaturii dramatice – potrivit căruia rediscutarea respectivului set de categorii este solidară cu perturbarea cadrului nostru epistemologic, adică a configurației știutului. Suntem de asemenea de acord că pentru omul zilelor noastre e importantă rediscutarea critică (sintagma îi aparține lui Mircea Mihalevschi) a ceea ce se consideră a fi reperele noastre tradiționale. Înțelegem că o astfel de rediscutare critică propune chiar Mircea Nihalevschi în cele aproape două sute de pagini ale lucrării ce, în repetate rânduri, anunțăm continuări și reevaluări viitoare. Nu doar că le așteptăm. Apreciem chiar că ele sunt de dorit. În mod declarat, Tragic/deriziune se dorește a fi o carte aflată în complementaritate ideatică cu volumul Ilenei Mălăncioiu, Vina tragică, apărut pentru întâia oară în 1978 la Editura Cartea românească. Acolo, binecunoscuta poetă și eseistă ajungea la concluzia c㠄personajele Noului Teatru nu îndeplinesc condițiile de noblețe și responsabilitate pentru a-și asuma vina tragică  și a restabili, prin modul generos de a influența, accepta și, totodată, de a sfida cruzima nemiloasă a destinului, demnitatea amenințată cu degradarea (prin hyberis) a condiției umane”. Cercetarea lui Mircea Mihalevschi se dorește o extensie a tezelor susținute de Ileana Mălăncioiu, în special a celei ce afirmă că nu putem atribui epitetul tragic creațiilor pe care le acoperă denumirea Noul Teatru.

Cartea lui Mircea Mihalevschi are un pronunțat caracter eseistic. Atât de pronunțat încât autorul sare cu excesivă dezinvoltură de la una la alta, deschide prea multe paranteze, se lansează în asociații insolite, unele utile, altele lipsite de orice relevanță. Jocul acesta sfârșește prin a oblitera claritatea demersului. În fond, slujindu-se de creația lui Samuel Beckett care ilustrează, în opinia autorului, „cu cea mai mare claritate și consecvență justificările și deschiderile oferite de noile forme ale discursului teatral”, cercetătorul ar dori, pe de o parte, să demonstreze utilitatea conceptului de „teatru al deriziunii” avansat de Emanuel Jacquart spre a defini ceea ce Martin Esslin numea „teatrul absurdului”, iar Geneviéve Serreau „Noul Teatru” (în împământenirea în spațiul românesc al conceptului lui Jacquart, profesorul român a avut un rol esențial) și să exploreze specificitățile deriziunii prin raportare comparativă la categoria tradițională a tragicului.

Multiplele ocolișuri despre care făceam vorbire mai sus fac ca demonstrația să nu fie tocmai lesne de urmărit. Subscriem la multe dintre analizele lui Mircea Mihalevschi. Credem asemenea autorului c㠄Noul Teatru se definește ca act de participare care-l implică pe spectator, așa încât conștiința lucidă superioară la care acesta accede în contemplarea finală a universalului gâchis (pe care ni-l propune, în mod explicit, S. Beckett) reunește condițiile asumării unei posibile vini tragice”. Aderăm la opinia conform căreia „condiția umană mediată este sursa generatoare a deriziunii.” Am putea continua să cităm o serie de observații cel puțin interesante răspândite în carte. Problema e că spre a ajunge la astfel de observații trebuie să te cufunzi într-un labirint textual, într-o mare de divagații și remarci aflate într-o relație extrem de labilă cu tema fundamentală a cercetării. Autorul însuși are conștiința acestei „structure éclatée” a volumului său dar, din păcate, se mulțumește să o constate nu și să o remedieze. E sigur că Noul Teatrul e un gen de literatură dramatică pe care Mircea Mihalevschi îl cunoaște și îl îndrăgește. Deocamdată însă autenticul său „discurs de îndrăgostit” e prea năvalnic și marcat de retorisme de prisos.

 

 

Antologia pieselor prezentate în secțiunea „Spectacol-Lectură”, Festivalul Internațional de Teatru – Sibiu, 2004

 

Secțiunea Spectacole-lectură a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu nu este neapărat spectaculoasă. Sigur e doar faptul că de nouă ani încoace, cu ocazia fiecărei ediții, preț de mai multe zile, actori, regizori, critici se străduiesc, asumându-și rolul de piloți de încercare, să descopere texte noi de literatură dramatică, să aproximeze în ce măsură piesele citite ar avea șansa de a fi valorificate scenic. Cu un efort financiar considerabil, organizatorii Festivalului ajutați de Editura Nemira, publică în volume hors commerce piesele în chestiune. Din păcate încă, în ultimii doi ani, calitatea traducerilor e din ce în ce mai precară, astfel încât profețiile devin tot mai riscante.

Respectivul impediment e vizibil și în volumul ce reunește cele șase piese citite cu ocazia ediției a XII-a a Festivalului sibian. Iată principalul motiv pentru care însemnările ce urmează vor fi mai sumare decât de obicei, dar și cu un grad mai ridicat de aproximare.

În opinia mea, textul cel mai ofertant, mai legat, mai bogat în teatralitate și cu mare încărcătură emoțională e monodrama Copilul din spatele ochilor de Nava Semel, prestigioasă scriitoare din Israel. Ne aflăm în fața unui text-confesiune a profundelor și dureroaselor trăiri ale unei mame ce are un copil bolnav de sindromul Down. Atunci când „acolo Sus, cineva încurcă programele” și apar ființe ce au vine doar de a fi altfel, toleranța semenilor e pusă la grea încercare și asta pentru că handicapurile oamenilor așa-ziși „normali” sunt ascunse în adâncul sufletelor, manifestându-se însă agresiv la adresa „imperfecților”. Cu notabile virtuți teatrale, în bună parte datorate unei ambiguități abil speculate, e înzestrată piesa Meduza, pe care irlandezul Gavin Kostic a scris-o pentru teatrul radiofonic. Eroul piesei trăiește o succesiune de coșmaruri a căror semnificație încearcă să o decodeze printr-o confesiune scris-vorbită. Ea îi relevă o acută criză identitară, certificarea trăitului în fals și impostură. Piesa Ultimul bufon a armeanului Samvel Khalatyan e mostră de teatru-aluziv. Textul suferă de banalitate, e exagerat conversativ, încercând cu rezultate medii să exploreze încă o dată relația dintre puterea politică și puterea intelectuală, dintre conducători și conduși, dintre autoritate și impostură. Viața fără lecții de Sally Clark își plasează acțiunea în Roma începutului secolului al XVII-lea. Prezentând într-un limbaj frust o succesiune de lecții de inițiere sexuală, supunând dintr-un unghi neortodox analiza relației dintre tată și fiică, dintre artă și artiști, textul suferă de un paradox greu de explicat. Scenele luate individual nu sunt lipsite de miez, totalul se prezintă însă cât se poate de precar. Cred că materialul ar fi mai cu succes modelat dacă autoarea ar recurge la una dintre formele genului epic. Descheiat la cataramă a americanului Bryan Reynolds forțează toate limitele limbajului. La lectură se recomandă utilizarea, fie și mentală, a pătrățelului roșu. Se vorbește fără perdea despre sex și perversiuni sexuale, despre iubiri împlinite și efectele geloziei, despre ce vrei și ce nu vrei. Cea mai mare, dar și cea mai neplăcută surpriză ne-a rezervat-o nimeni alta decât compatrioata noastră care nu s-a obosit să ofere propria versiune românească a piesei Irealități din Estul sălbatic imediat. Autoarea zice că și-ar fi scris piesa în limba engleză, că traducerea e diletantă, dar și că textul nu o mai reprezintă. Atunci de ce a autorizat citirea și publicarea lui? Doar spre a provoca scandal? Cum Gianina Cărbunariu e regizoare, o minimă solidaritate de breaslă cu actorii ce i-au citit producția ar fi obligat-o la o altă conduită.