Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (464) Iunie 2004

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian Ștef

CĂRȚILE PRIETENILOR

 

Andrei Pleșu - Obscenitatea publică

Editura Humanitas, 2004

 

Evident, Andrei Pleșu nu este prietenul meu. Nu am stat niciodată la mai puțin de 100 de kilometri de el, asta însemnînd distanța dintre Oradea și Arad și momentul, cunoscut mie, al prezenței sale acolo. Scriu la această rubrică despre Obscenitatea publică, a­pă­rută recent la Editura Humanitas, pentru că m-am împrietenit cu cartea. Ce înseamnă să te împrietenești cu o carte? Simplu. Să bei cu plăcere o cafea, citind-o, să ai un dialog, să ți se răs­pundă calm, clar, expresiv, nuanțat. Asta aștepți și de la un prieten, să aibă o pecete po­trivită cu a ta, iar deosebirile să treacă în nuanțe. Între o carte de birou sau dormitor, la per­soana întîi, despre puterea, buricul sau despre neputințele intime ale unei figuri publice și o carte scrisă despre noi toți, cu noi toți parcă împrejur, la o enormă berărie a lui ne­nea Iancu, o prefer pe aceasta din urmă.

Mi-l și închipui pe Andrei Pleșu, sătul de oamenii deștepți de peste zi (cordiali, di­le­matici sau atenți, proști, învățați sau învățăcei, academicieni, miniștri sau analiști, gospodine, curioși sau acru-zîmbitori), retrăgîndu-se în Marea Berărie, singur la o masă mare, de ste­jar vechi, lustruit, bînd bere la halbă, mîncînd  iahnie sau ciorbă de burtă cu o  plăcere bal­canică. Nu-l văd scriind pe șervețele, în colț de masă, ci dimineața, după  omleta mare, cu șuncă, sau ochiurile presărate cu mărar verde și cimbru, în stînga, pe biroul aristocrat, o cană mare de cafea, în dreapta pipa, tutunul și scrumiera. Scrie la calculator, inspirat, dar cu o anume lene a lucrurilor spuse.

A scrie despre cartea lui Andrei Pleșu e de-a dreptul inutil. De ce să scrii o recenzie despre ea? Să te lustruiești un pic? Să te arăți deștept, de aceeași parte? Apoi, Nota intro­duc­tivă e destul de clară: trăim într-o fermentație neașezată, ca dat istoric, și într-o ne­rușinare a manifestării pe scena publică, „nerușinare în politică, nerușinare în publicistică, ne­rușinare în moravuri, în comportamentul public, în discurs, în modul de a (nu) gîndi”, „sus­pensie generalizată a valorilor și a bunei-cuviințe”, „nonșalanță fără criterii”(ceea ce aș numi dezinhibare imbecilă), „peisaj hilar și dramatic”, „mișcare între sublimități și scîr­be”, cu citatul din Caragiale deasupra noastră. Andrei Pleșu nu are nici un subiect nediscu­tat în editorialele ziarelor, ale revistelor, mai ales de scriitorii care susțin rubrici de „o­pinii” la diverse publicații. Nici fiziologiile lui nu aduc  vreo noutate.  Cartea însăși e ne­fo­lositoare. Ea nu-i învață nimic pe românii de pe baricade, pe cei de pe coclauri sau de prin ta­verne, pe cei de la tribună, catedră sau pupitru, pe cei de pe tarlale, din fabrici și uzine. Nu le spune cine este bun și cine este rău, dacă e bine sau e rău. Nu vor vota altfel, citind-o. Andrei Pleșu nu este nici un militant, nici un moralist al neamului, nici un pedagog na­țional.

El are, totuși, cititori. Mai întîi are creditul moral și aura grupului de la Păltiniș. Pu­țin diferit și între prietenii lui: mai aplecat spre politic, spre contingent, mai puțin ceremo­nios decît Liiceanu, cu stil și atitudine. Are, apoi, creditul intelectualului care a depășit ni­hilismul de paradă și complexul păunului, trecînd la fapte, acceptînd funcții de ministru exer­citate cu toată detașarea, într-un registru al normalității reprezentat de celebra om­letă de la Ministerul de Externe. Mai departe, în fiziologiile (date de aspect fizic, nume, fel de a vorbi, de a se purta) unor cunoscute figuri publice ca Iliescu, Păunescu, Pruteanu, Va­dim, Bondrea, nu dă sentințe și nu execută, ci mai mult face demonstrația unor inadecvări, fă­ră a cădea în zoologia adversă. Această carte evocă o Românie profundă care aduce cu ea tot atîtea motive de optimism cîte de scepticism, oglindește suprafața rizibil-grotescă a vieții publice de astăzi și propune intelectualului altceva decît negarea violentă, aproba­rea necondiționată sau apolitismul interesat. Propune o filozofie a conciliabilului, a faptei, spre deosebire de taclale, îndemnuri sau soluții, a separației politicului – aici e întoarsă teoria lovinesciană, înțelegînd a nu confunda politica cu morala sau cu frumosul, a lucidi­tății calme. Nu simte enorm, nici nu vede monstruos, adică mult peste realitatea de coper­tă grotescă, dar aduce a moralist clasic pentru care deriziunea e o calamitate.

Te împrietenești cu această carte pentru stil. Cea mai mare plăcere o am, citindu-l pe Andrei Pleșu, să mă opresc la epitete: epitetul ironic, adesea oximoronic, sau hiperbolic, cel ce nuanțează, metaforic, sau cel ce închide într-un sens (peiorativ), niciodată de lemn, păs­trînd prospețimea oralității savante peste expresiile de rînd. Și asta, în jocul unei fe­nomenologii caricaturale sau al ideii urmînd calea generalizării, ca în acest fragment despre Ion Iliescu: ”Îi pui dinainte o fotografie, îți scoate de sub mînecă un grafic. Îi arăți un om înfometat, îți arată o statuie de oțelar. Îl supui judecății oamenilor și el cere, gran­di­locvent, judecata istoriei. Afișează un soi de eroism cordial, privește încrezător spre viitor și vigilent spre dușman. Îi vorbești de cai morți, îți vorbește de creșterea producției de lapte, îi vorbești de prăbușirea sistemului de irigații, îți vorbește despre reușitele po­liticii externe, îi vorbești de șapte ani proști, datorați erorilor sale, îți vorbește de trei luni proaste, datorate adversarilor săi. Se plasează mereu în așa fel, încît el e un luptător constructiv și tu un defetist cîrcotaș. E mereu nevinovat, bine orientat, realist. În fond, e un fa­natic al abstracțiunii: din punctul lui de vedere, totul e important, în afară de realitate. Rea­litatea e, pentru mentalitatea comunistă, cel mai îndărătnic dintre dușmani; ea trebuie, prin urmare, corijată, depășită și, la limită, desființată. Comunismul e un cult al irea­li­tății, dublat de refuzul superstițios al oricărei transcendențe”.