Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 6 (464)

iunie 2004

CUPRINS

Editorial

Dumitru Chirilă – Necesarele punţi

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ştef

Cronica literară

Ioan Moldovan – Mirabila inventivitate (Şerban Foarţă)

Marius Miheţ – Sociologia zvonului (Dan Lungu)

Poeme de Nicolae Szekely

Criterion

Ioan Derşidan – Eveniment editorial – I. L. Caragiale

Saloanele Revistei Familia

Interpretări

Mircea Diaconu – Cu Ioan Es. Pop despre religia morţii

Proza noului val

Lucian Dan Teodorovici – Soba cu acoperiş

Poeme de la Vişeu de Sus

Filosofia românească

Florian Filip – O carte de înţelepciune (Vasile Muscă)

Studii live de Mihai Vakulovski

Poeme de Livia Ciupan

Meridiane

Cristian Constantin – Chicana, doar un curent literar?

Ana Castillo – Interviu

Ana Castillo – Plecăciune

Mary Helen Ponce – Interviu despre fenomenul Chicana

Arte

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

E-zine de Mircea Pricăjan

Vitrina cu cărţi

Copyright © 2004 Revista FAMILIA

Webmaster: Mircea Pricăjan