Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (464) Iunie 2004

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Transparența neîntâmplatului

 

 

Unele caricaturi rezultă dintr-un exces de laude. Sînt caricaturile cele mai perfide.

*

La urma urmei, orice efort uman, până și cel mai mărunt, poate fi socotit un act si­si­fic.

*

Nu dispera că n-ai găsit metoda cea mai adecvată (un concept la modă). Nu metoda con­tează, ci calea, firească, îmbucurătoare, ce se conturează de la sine.

*

„Oamenii simpli sînt îndemnați să înveșmînte simțămintele ireproșabile în idei e­ro­nate” (T. S. Eliot). Atracția purității către maculare, a adevărului către neadevăr. E șansa discursului totalitar.

*

Indolența trucată cu care Ipolit își acoperă strategiile lucrative e rezultatul unei re­fi­nate estetizări comportamentale.

*

Transparența neîntîmplatului nu e, totuși, deplină. Îl opacizează eposul, atît de lă­untric concret, al visărilor noastre.

*

Sinceritatea ca o condiție sine qua non a libertății.

*

„Orice mare iubire este întotdeauna crucificat㔠(Pavel Evdokimov)

Speța sa de sinceritate e tăcerea.

*

Suprarealismul, absurdul, delirul, onirismul etc. sînt privite cu ochi răi, dacă nu de-a dreptul interzise în regimurile totalitare, pentru că ele există în realul acestora. Astfel fic­țiunea suprarealistă riscă a face o concurență nu realismului, ci... realului.

*

A visa ceea ce e dat a se întîmpla înseamnă a profeți. A visa ceea ce nu e dat a se în­tîm­pla înseamnă, vai, a fi impostor.

*

„Spiritul copiilor nu e un vas ce trebuie umplut, ci un cămin ce trebuie încălzit” (Plutarh).

*

Modelul relativ, care se absoarbe în propria ta creație ca un aliment în țesăturile or­ga­nismului, și modelul absolut, neatins în veci, aidoma plutirii unui nor pe coama căruia nu poți încăleca.

*

Cu cît înaintezi în vîrstă, cu atît rîndurile tale dobîndesc un iz testamentar.

*

Nici o cunoaștere nu e autentică dacă nu degajă, în final, un aer de intimitate.

*

„Prostul rîde de tine fiindcă nu semeni cu el” (N. Iorga).

*

Strategia față de sine însuși a autorului: o temă implicită în orice producție literară.

*

„Atunci cînd scriu, încerc să fiu credincios visului, să fiu devotat visului” (Borges). Dar sînt visuri atît de adînci, încît încercarea de-a le transcrie le trădează.

*

Minciuna dezvăluie totdeauna o slăbiciune. Sistematizată, devine o malformație, o ci­foză a spiritului.

*

„Iubește și fă ce vrei”, îndemna Sf. Augustin, sugerînd că iubirea ca virtualitate e un ab­solut capabil a deschide actul care e, inevitabil, relativ. Și totuși...

 

*

Libertatea ca o revoltă împotriva opresiunii. Dar și libertatea ca un mod de-a nu mai percepe opresiunea.

*

„Sînt acuzații care echivalează cu un omagiu” (N. Titulescu). În unele perioade is­to­rice asemenea omagii paradoxale prevalează.

*

Între justețe și adîncime o prefer pe cea de-a doua, întrucît o depășește pe cea dintîi, fără a o nesocoti.

*

Sinceritățile provoacă sincerități. Dar numai la spiritele de bună-credință. La celelalte nasc reacția jocului sadic cu cel presupus mai slab. Căci, în sens comun, asta înseamnă a fi sincer: a fi mai slab.

*

Te „compromiți” prin slăbiciunile cărora nu le poți face față, care te inundă. Cele pe ca­re le stăpînești sînt deseori factori de autoritate.