Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 5 (463)

mai 2004

CUPRINS

Editorial

Ion Simuţ – Paradisul cărţilor

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ştef

Cronica literară

Ioan Moldovan – Epistolele lui Traian (Traian Ştef)

Marius Miheţ – Farse... (Lucian Dan Teodorovici)

Mircea Morariu Copilăria şi adolescenţa în comunism

Criterion

Ion Simuţ – Proza marilor mize

Poeme de Paul Vinicius 

Interviu

V. Fanache în dialog cu Mircea Popa

Proza

Gheorghe Schwartz – Crâmpeie din viaţa marelui colecţionar Colludwig

Ideea

Ionel Necula – Nestatorniciile unei relaţii filosofice

Poeme de Cassian Maria Spiridon

Tineri critici

Alin Creangă – Jurnale puzzle

Antonia Pâncotan – De la probleme sentimentale la provocări intelectuale

Festivalul Naţional de Poezie „Gheorghe Pituţ”

Poeme de Paşcu Balaci

Historia

Blaga Mihoc – Etnie şi confesiune (III)

Poeme de Mircea Ştefan

Citiri

Dumitru Chirilă – Memoria ca vehicul

Arte

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Parodia fără frontiere de Lucian Perţa 

Copyright © 2004 Revista FAMILIA

Webmaster: Mircea Pricăjan