Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (463) Mai 2004

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

ÎNGERUL SLUT, de Alexandru Sever

(Teatrul Național din Cluj)

MARLENE, de Pam Gems

(Teatrul de Comedie din București)

RAȚA SĂLBATICĂ, de Henrik Ibsen

(Teatrul Maghiar de Stat din Cluj)

BUNBURY sau CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ONEST, de Oscar Wilde

(Teatrul German de Stat din Timișoara)

 

 

 

O dramă de antologie

 

ÎNGERUL SLUT

de Alexandru Sever

Teatrul Național din Cluj

Direcția de scenă: Gelu Badea

Scenografia: Adriana Grand

Asistent decor: Arhidiade Mureșan

Distribuția: Cristian Rigman (Cesare, prințul); Dragoș Pop (Mephiticus); Anton Tauf (Annibale, călăul); Petre Băcioiu (Vitelli, unchiul prințului); Virgil Müller (Strozzi, judecătorul); Ion Marian (Malvezzi, astrologul); Cătălin Codreanu (Tilberto, bufonul); Angelica Nicoară (Isabella, prințesa); Maria Seleș (Pidocchia, o cerșetoare); Adrian Drăgușin (Cardinalul); Elena Ivanca (Femeia); Ruslan Bârlea (Bandit I); Sorin Miron (Bandit II)

Data premierei: 27 martie 2004.

 

Dacă aș dispune de talentul narativ al co­legei Marina Constantinescu, în locul unei cro­nici la un spectacol ce nu mi-a plăcut, din pri­cina faptului că regizorul Gelu Badea a tăiat prea mult din text, l-a făcut aproape de neînțeles și nu a știut să-și ducă până la capăt o seamă de intuiții culturale care, valorificate cum se cu­vine, ar fi amplificat semnificativ valoarea mon­tării, aș scrie o însemnare a călătoriei mele de la Oradea la Cluj. Deși între cele două orașe nu sunt decât vreo 150 de kilometri în ziua a­ceea de 27 martie mi s-au întâmplat atâtea, în­cât dacă aș avea știința de a relata cu farmec și cu lux de amănunte savuroase, aș „dribla” cro­ni­ca și nu aș mai supăra pe nimeni. Afară ploua cu găleata, umbrela mi s-a stricat definitiv încă înainte de a ajunge în gara Oradea, trenul – un in­ternațional – a întârziat, ca de obicei, din pri­cina formalităților vamale, odată ajuns la Cluj și mer­gând la Hotelul Armatei unde aveam rezer­va­tă o cameră, recepționerul – cazon m-a întrebat politicos, dar stupefiant pentru mine, dacă sunt „în misiune” și dacă am „ordin de serviciu”. Acum, dacă a merge să vezi un spectacol nu doar ca simplu spectator, ci ca să scrii despre el, înseamnă a fi în misiune, iar banala delega­ție, numită oficial „ordin de deplasare” poate fi asi­milat㠄ordinului de serviciu”, poate că în­de­pli­neam condițiile cerute la recepție. Dar cum pro­fesia de critic de teatru nu figurează în no­men­clatorul NATO, omul de la poartă a decretat și scris în catastif că am venit la Cluj „în interes per­sonal”. Așa că rândurile următoare nu pot fi decât o seamă de impresii personale despre spectacolul cu piesa Îngerul slut de Alexandru Sever, de la Teatrul Național din Cluj.

Am văzut reprezentația fără să fi citit în prealabil piesa, publicată în corpusul romanului Impostorul apărut în 1977, o astfel de inserare putând fi considerată drept dovadă a dispa­riției frontierelor dintre genurile literare. A­veam carevasăzică un handicap căci, așa după cum bine notează chiar Alexandru Sever într-o carte de reflecții despre literatură, teatru, actori și dramaturgie, dar și despre critici, Ira­cli­de (Editura Eminescu, București, 1988), „un om de teatru limitat la sfera reprezentației, ar fi un om limitat” căci ar cunoaște doar un text „ipotetic” adic㠄mijlocit de spectacol, sub înfățișarea unei figuri geometrice înscrise într-un cerc”. Și asta pentru că în spectacol i se oferă un text modificat „prin tăieturi, adaosuri, montare și interpretare”. Textul „ipotetic” auzit de mine pe scenă mi s-a părut asemenea unei ma­terii moarte, sunând exasperant a gol. Ima­gi­nile erau frumoase (un rol esențial având sce­no­grafia cumpănit barocă a Adrianei Grand), totul părea ambalat cu multă îngrijire, metafora bi­bliotecii trimițând către esența piesei-citat era un indiciu că Gelu Badea și-a dorit spectaco­lul asemenea unei cărți ieșită dintr-o carte, lu­cru mai mult decât ofertant. Ce folos însă dacă mesajul montării rămâne cețos, pasiunile interioare, mimate (sau chiar strigate, mai cu sea­mă de tânărul Cristian Rigman, cam imprudent dis­tribuit în dificilul rol titular). înfruntările dintre personaje au aerul unor dueluri formale?. Dragoș Pop, distribuit în rolul Mephiticus, izbutește în general să atingă cotele unei e­voluții scenice insinuante și bine articulate, con­trolându-și distanțările ironice ori sarcastice. Actorii cu experiență (Anton Tauf, Petre Bă­cioiu, Virgil Müller, Ion Marian, Paul Ba­sarab, Maria Seleș) desenează la suprafață ceea ce orice actor cu experiență știe să facă onorabil chiar și în absența regizorului, în vreme ce tinerii Angelica Nicoară, Ruslan Bârlea, Sorin Mi­ron și Elena Ivanca joacă avântat și convins ro­luri și personaje mai mult sau mai puțin clare, cu avântul și convingerea pe care li le în­găduie glasurile, nu întotdeauna suficient lucrate.

Revenit la hotel am parcurs cu interes ex­celentul caiet de sală întocmit de Eugenia Sarvari, caiet cuprinzând remarcabile texte da­torate profesorului Ion Vartic. Un îndemn în plus să citesc piesa, lucru pe care, de altminteri l-am și făcut odată ajuns la Oradea. Încerc așa­dar regretul că spectacolul clujean nu a atins ran­gul de idealitate și generalitate specifice tex­tu­­lui și că, cel puțin pentru moment, Îngerul slut ră­mâne „o dramă de antologie pierdută, cum se întâmplă adesea, printre actualități mediocre și idiosincrazii critice.”. (Mircea Ghițulescu).

 

 

Diva

MARLENE

de Pam Gems

Teatrul de Comedie din București

Traducerea: Antoaneta  Ralian

Regia artistică: Cătălina Buzoianu

Scenografia: Velica Panduru

Coregrafia: Florin Fieroiu

Orchestrația și aranjamentul muzical: Petru Mărgineanu

Distribuția: Emilia Popescu (Marlene); Aurora Leonte (Camerista); Victor Yila și Angel Popescu

Data reprezentației: 19 martie 2004

 

Am izbutit să văd spectacolul cu piesa Marlene de Pam Gem montat la Teatrul de Co­medie din București de regizoarea Cătălina Bu­zo­ianu în luxoasa scenografie a Velicăi Pandu­ru, doar către mijlocul lunii martie, în pofida fap­tului că premiera s-a petrecut la mijlocul lui ia­nuarie. Ajungând în zilele premierei la respectivul Teatru ca să văd un cu totul alt spectacol, am admirat expoziția de fotografii ce o în­fățișau în diverse ipostaze pe Diva care în mintea mea se identifica cu interpreta celebrului șlagăr Lili Marlen și cu actrița din Îngerul al­bastru și Șapte păcate și care, vorba lui Nicolae Prelipceanu (Teatrul azi, nr.3/2004), nu se pu­tea compara ca actriță cu Ingrid Bergman și ca „vocalist㔠cu Edith Piaf, rămânând totuși o mare personalitate. De altfel, îmi amintesc că prin anii '80, pe vremea când urmăream fără taxă de abonament emisiunile Televiziunii ma­ghiare, am văzut-o pe Marlene Dietrich, în vârstă, interpretând-și cuvântul trebuie înțeles în întreg evantaiul său semnatic – Que sont devenus mes jours, apariția de atunci fiind un ar­gument că la valeur dépasse le nombre des années. Expoziția de fotografii la care făceam re­ferire mai sus s-a dovedit nu doar un eficient mijloc de promovare a spectacolului. Din imagi­nile acelea statice, dar deloc înghețate, parcă răz­băteau calitățile montării-originalitate, lux de detalii, comunicare efectivă, accentuat câmp re­ferențial, policromie caracterologică, indivi­du­alitate.

Mă pregăteam să scriu despre spectacolul de la Teatrul de Comedie, când, în Dilema ve­che nr.13, din săptămâna 9-15 aprilie, am citit o scurtă notă iscălită cu inițialele a.l.ș. adică Alex Leo Șerban. Nota cu pricina rezuma o po­vestire a lui Jean d'Ormeson (de l'Académie Francaise). Îl citez pe gazetarul dilematic. Jean d'Ormesson, „la o sindrofie, are ocazia să o cu­noască pe Greta Garbo; extatic, îi spune-Ich bin von Kepf bis Fuss auf Liebe eingestellt (faimosul cântec al Marlenei din Îngerul albastru). Sfinxul rămâne mut. D'Ormesson, cuprins de fre­nezie, insistă; îi cântă Divei cântecelul Marlenei. Sfinxul îi răspunde glacial-Mă confundați cu Marlene Dietrich. Peste câțiva ani, d'Ormesson se nimerește la un dineu alături de Marle­ne; aceasta, cucerită de șarmul scriitorului, îl in­vită la ceai, chez elle, în Avenue Montaigne, nr. 12. Copleșit de onoare, d'Ormesson insist㠖 își a­runcă în joc ultimele farmece, povestindu-i is­to­rioara cu Garbo. Când termină, Dietrich, gla­cială, îi spune – Nu mai e nevoie să veniți să mă vizitați.”

Am inserat istorioara lui d'Ormesson, re­povestită de Alex Leo Șerban, pentru că ea mi se pare simptomatică pentru chiar materia pri­mă a piesei scrisă de Pam Gems – conturarea u­nor clipe din viața agitată a frumoasei și capricioasei Marlene Dietrich. Hachițelor și toanelor ve­detei, actrița de mare talent care e Emilia Po­pescu le adaugă câte un miligram de curiozitate, amuzament, neliniște, duioșie, brutalitate și foarte multă muzică, orchestrată și rearanjată de Petru Mărgineanu, cântată impecabil, și dansul aferent, creat de Florin Fieroiu. Talent nativ (fiică a regretatului actor de revistă și operetă E­mil Popescu și a coregrafiei Malou Iosif), Emilia Popescu oferă astfel un dublu recital-actoricesc și muzical ce dă naștere unui music-hall fără cusur. Într-un rol secundar, de cameristă, cabi­nieră și confidentă ad-hoc, o revedem cu plă­cere pe Aurora Leonte. Respectiva apariție îmi dă ocazia și să-mi revărs năduful pe junele actor Tu­dor Chirilă, mirat foarte că juriul de nomina­lizări UNITER din care am făcut și eu parte a a­preciat rolul Malvolio din A douăsprezecea noapte drept secundar. Să explicăm. E secundar, așadar, rolul ce poate fi extirpat din economia piesei, afectându-i într-o oarecare măsură stră­lucirea și organicitatea, nu și esența. E prin­ci­pal rolul cu care nu se poate încerca o astfel de operațiune. Explicația aceasta o are drept des­tinatară și pe Andreea Marin, peste noapte de­venită specialistă în teatrologie, și care ajunsă, Dumnezeu știe de ce, pe scena Galei Uniter, a calificat cu suficiența-i cunoscută, drept gre­șeală aprecierea juriului de nominalizări. Dacă pe undeva s-a comis vreo greșeală atunci ea e re­prezentată de prezența respectivului personaj secundar, care nu are nimic în comun cu teatrul, pe scena Galei.

 

 

Căderea în deriziune

 

RAȚA SĂLBATICĂ

de Henrik Ibsen

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj

Traducerea în limba maghiară: Bart István și Kunos László

Regia: Kerestes Attila

Decorul și costumele: Carmencita Brojboiu

Dramaturgia: Bódo A.Otto

Distribuția: Boér Ferenc (Werle) Bogdán Zsolt (Gregers); Csiky Andras (Bătrânul Ekdal); Hatházi Andras (Hjalmar Ekdal) ; Varga Csilla (Gina Ekdal); Pethő Anikó (Hedvig); Borbath Julia (Doamna Sórby); Biró József (Relling); Nagy Dezső (Molvik); Laczkó Vass Róbert (Pettersen); Sinko Ferenc (Jensen); Molnár Levente (Un domn gras cu fața palidă) Tyukod Szabolcs (Un domn înalt); Fogarasi Alpár (Un domn roșcat); Galló Ernő (Un domn miop) ș.a.

Data premierei: 21 martie 2004.

 

În preambulul unei complexe cercetări con­sacrate marelui dramaturg norvegian (cf. Ibsen și teatrul invizibil, EDP, București, 1995), profesorul Ion Vartic observa că marii e­xe­geți de odinioară ai acestuia (Brandes, Jaeger, Reich, Woerner Monty, Jacobs, etc.), îl priveau pe Ibsen drept punct terminus în relație cu o serie literară ce-și avea principalele puncte de reper în tragedia greacă (mai cu sea­mă în Sofocle), Shakespeare, Hebbel, Kleist, în vreme ce noii exegeți, de la Peter Szondi la R. Williams, văd în creatorul piesei analitice punctul liminar al teatrului modern. Tot Ion Vartic notează că Martin Esslin, „privind și dincoace de absurd, descoperă (in Ibsen n.n.) uimit, un artizan magistral și un mare poet al sce­nei, nu atât sub aspectul limbajului, cât al struc­turii dramatice”. În piesele ibseniene, efec­tele sunt dezvăluite înaintea cauzelor, iar in­te­resul dramaturgului se concentrează asupra alegerii unei situații paradigmatice din viața societății vremii sale, cu intenția revelării unor pu­ternice adevăruri morale și sociale. John Gassner (cf. Formă și idee în teatrul modern, E­ditura Meridiane,1972) sesiza că Ibsen „a radiografiat dilemele unor intrigi existente, ex­punând doar momentele de apogeu ale alegerii și revelației”, dăruind astfel teatrului modern „o formă dramatică riguroasă, identificată în­deobște cu realismul”, formă ce a rezistat timpului și numeroaselor tendințe de teatralizare și reteatralizare din spectacologia epocilor ur­mă­toare. Iar Luigi Pirandello avea intuiția pe­renității lui Ibsen atunci când nota – „după Shakespeare, îl așez fără nici o ezitare, pe Ibsen pe primul loc.”

Și astăzi, introducerea unei piese de Henrik Ibsen în repertoriu se cuvine să se pe­treacă sub semnul seriozității și responsabili­tății artistice, calități de multă vreme emblematice pentru Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. În pofida faptului că spectacolul cu piesa Rața săl­ba­tică, înscenat de tânărul Keresztes Attila, nu e tocmai o reușită din pricina faptului că regizo­rul nu a intuit corect palpitul ideilor ibseniene și nu a izbutit să identifice dreapta măsură a mij­loacelor prin care montarea să ajungă să vi­breze, să aibă tensiunea și concentrația de e­moție, Teatrul condus de regizorul Tompa Gá­bor rămâne unul de mâna întâi.

Lectura propusă de Keresztes Attila mi s-a părut una epidermică, lipsită de un punct de ve­dere personal, de atitudine, de însemnele creației autentice. Tocmai de aceea spectacolul e pândit de facil, un facil semnalat de prea desele cascade de râs venite dinspre public, indiciu in­dubitabil că regizorul a condus montarea în zo­na unui ridicol nejustificat. În absența ideii reale care să acționeze drept factor coagulant și să valorizeze „sentimentul metafizic” ce-l tulbu­rase odinioară pe Mihail Sebastian, s-a optat pentru îngroșare și culori violente. Socotesc o imensă greșeală opțiunea regizorului pentru for­mula spectacolului de studio. E îndeobște cu­noscut că o atare formulă nu permite minciuna. Ea impune deopotrivă celor care joacă și celor ce li se adresează spectacolul, o stare de alertă cu totul specială. Intimitatea, implicarea afecti­vă a spectatorilor pe care mizează o astfel de for­mulă se validează numai atunci când mon­tarea dispune de un eșafodaj ideatic solid și de un sistem de relații între personaje riguros precizat. Or, tocmai aceste condiții nu sunt îndeplinite de reprezentația clujeană ce păcătuiește, așa după cum spuneam, prin îngroșare dincolo de limitele admise, prin supradimensionarea unor reacții, prin riscanta lor transpunere în zo­na parodicului și a deriziunii. Culorile întrebuințate de actori spre a-și desena personajele sunt prea tari. Unii practică un joc, apăsat, zgo­mo­tos, supărător (Hatházi András, Varga Csilla, Pethő Anikó, Borbáth Julia, Biro József, Nagy Dezsó), în Gregers, lui Bogdàn Zsolt îi lipsește linia directoare, cam același lucru întâmplându-se și cu Csiky András. Alți interpreți trec pur și sim­plu neobservați. În reprezentația de la premieră doar Boér Ferenc a arătat că și-a asumat jo­cul închis și aspru cerut de rol și de scriitura ibseniană.

Decorul Carmecitei Brojboiu e neinspirat, iar scena abundă de o seamă de obiecte că­rora e greu să le stabilești semnificația și rostul. Bu­năoară, în ruptul capului nu pot înțelege ce caută un rest de coloană grecească în casa Ekdal. Respectivul decor e departe de a deveni am­bianță și atmosferă integratoare. El înseamnă doar un argument în plus în favoarea impresiei că Rața sălbatică s-a arătat în spectacolul Tea­trului Maghiar de Stat din Cluj fără adâncimea de gând și de trăire dorite.

 

 

Veselie ostenită

 

BUNBURY sau CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ONEST

de Oscar Wilde

Teatrul German de Stat din Timișoara

Versiune în limba germană: Rainer Kohlmayer

Muzica: Gerd Natschinski

Regia: Marina Tiron Emandi

Decorul: George Petre

Costumele: Lidia Sava

Coregrafia: Constantin Gâdea

Distribuția: Colin Buzoianu (John Worthing); Boris Gaza (Algernon Moncrieff); Rareș Hontzu (Pastorul Chasuble); Andrei Hensel (Merriman și Lane); Tatiana Sessler (Lady Bracknell); Ioana Iacob (Gwendolen Fairfax); Daniela Tőrők (Cecily Cardew); Isolde Cobeț (Miss Prism)

Data reprezentației: 22 martie 2004.

 

În varianta princeps datorată în în­tre­gi­me lui Oscar Wilde, dar și în cea lifting datând de prin anii '70 ai secolului trecut, în care scrii­torul englez era vesel și elegant „salutat” de Eu­gen Mirea și H. Mălineanu, Ce înseamnă să fii onest (Bunbury) respectiv Bună seara, domnule Wilde! înseamnă mană cerească pentru in­stituțiile de spectacol ce au pe statul de plată nu­meroși actori tineri dornici de partituri gene­roase, așa cum par să se prezinte lucrurile la Teatrul German de Stat din Timișoara. Regizoarea Marina Tiron Emandi, despre care aflu că lucrează cu norma de bază la Opera Română din Timișoara, a optat pentru versiunea originală asezonată cu muzica lui Gerd Natschinski, dar nu a conferit spectacolului nici un sens, nici un stil, nici un punct de atractivitate. Plutește peste întreaga reprezentație un aer de obo­seală, de amatorism și diletantism pe care nu le pot masca nici costumele gen „marele Gatsby” create de Livia Sava, nici decorurile care pot fi sau nu ale acestui spectacol atât sunt de paupere, de sumare și de precare (autor – George Petre), nici coregrafia elementară și executată stângaci, astfel încât îți spui în gând „mai bine, lip­s㔠(o semneaz㠗 Constantin Gâdea), nici apariția ce se dorește vulcanică, dar nu este decât caricaturală a actriței Tatiana Sessler, distribuită în rolul Lady Bracknell. Jocul celorlaltor actori nu prea merită nici el cuvinte de laudă. Nimeni nu convinge și nimeni nu e convins de ceea ce face. Colin Buzoianu, și Boris Ga­za sunt deficitari la capitolele prestanță, ți­nu­tă, mișcare scenică, inventivitate, umor. A­tunci la ce sunt buni? Andrei Hansel pare cu to­tul lipsit de reacții, nu are nimic din ștaiful și vi­cle­șugul cerut valetului englez. Prietenia mijlocită de alcool dintre Miss Prism (Isolde Co­beț) și Patronul Chassuble (Rareș Hontzu) e o „idee regizoral㔠minimală ce nu poate să sal­veze montarea de plasarea în zona zburdălniciilor ostenite. Ioana Iacob și Daniela Tőrők au e­voluții tributare unor stridențe apăsătoare.

Trist e că de oboseală și indiferență, de o stăpânire aproximativă a datelor primare ale pro­fesiei e marcată tocmai trupa tânără a Teatrului German de Stat din Timișoara. Or, de a­pariția acestei trupe erau legate speranțele pri­vind relansarea instituției. Nu ne rămâne de­cât să sperăm că va veni și vremea înviorării.