Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 4 (462)

aprilie 2004

CUPRINS

Enter

Ioan Moldovan – S(t)area limbii

Traian Ştef – Mai vorbim româneşte limba română?

Vianu Mureşan – Pentru cine bat clopotele?

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ştef

Cronica literară

Marius Miheţ – Un prozator de cursă lungă (Florin Lăzărescu)

Lucian Scurtu – Un underground rural (Mircea Bârsilă)

Poeme de Ion Cristofor

Espresso cu Angela Marinescu

Angela Marinescu – 3 poeme

Angela Marinescu – „Nu mă satisface nici un fel de poezie, oricât de bună ar fi”

Mircea A. Diaconu – Neantul, postmodernista şi monstrul

Ioan Moldovan – Angela Marinescu – vraja şi vrajba poeziei şi vieţii

Al. Cistelecan – Despre Angela Marinescu (selectiv)

Poeme de Niculina Oprea

Mircea Vulcănescu – Centenar

Marin Diaconu – Între Nae Ionescu şi Constantin Noica

Constantin Aslam – Lecţia lui Mircea Vulcănescu

Mircea Vulcănescu – În marginea mişcării filosofice din Franţa

Criterion

Luca Piţu – Radu Mareş, cardinalul memorialisticii clujene

Proza

Aura Christi – Generaţia mieilor

Citiri

Dumitru Chirilă – Un destin, o carte

Arte

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

E-Zine de Mircea Pricăjan

Vitrina cu cărţi

CD reviste şi cărţi primite!

Parodia fără frontiere de Luca Piţu

Copyright © 2004 Revista FAMILIA

Webmaster: Mircea Pricăjan