Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (462) Aprilie 2004

ESPRESSO CU ANGELA MARINESCU

de

Al. CISTELECAN

Despre Angela Marinescu

(selectiv)

în

„Dicționarul Scriitorilor Români”

 

MARINESCU Angela (pseud. Basarabei-Angela Mar­covici), n. 8 iul. 1941, Arad. Poetă. A folosit și pseud. Basaraba Matei. Fiica lui Marius Marcovici, funcționar superior la prefectura orașului Arad, și a Mariei (n. Martiș). Școala generală în cadrul Liceului „Ghiba Birta” (fostul – și actualul „Moise Nicoară”) din Arad. După absolvirea Liceului „Ioan Slavici” (1955-1962) din același oraș, urmează, timp de patru ani (1962-1968), cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din Cluj, fără să le încheie. Între 1968 și 1971 își dă examenele de diferență la Facultatea de Psihologie a Univ. din București, a cărei licenția­tă este (1971). În 1973 lucrează, timp de șase luni, ca psiholog în cadrul Spitalului CFR din București, după care, până în 1980, e pensionată medical (suferă din copilărie de tuberculoză pulmonară). Între 1980 și 1983 este asistentă medicală la Institutul Oncologic din București, iar din 1983, din nou pensionată medical. A debutat, cu poeme, în Tribuna (1965), iar editorial, în 1969, cu vol. Sîn­ge albastru. (…)

Prezentă în antologii de poezie românească a­pă­-rute în străinătate (în engleză, germană, poloneză). La în­ceput în forme provocatoare, apoi într-o manieră pa­roxistică, poezia Angelei Marinescu cultivă confesiunea inclementă, dusă până la denunțul de sine, exersând o lecție de anatomie a spiritului într-un imaginar sangui­nic, al cărui potențial atroce împinge textele spre im­plo­zie.

*

(…) Poezia ei anunța o urgență confesivă care bra­va de pe atunci convențiile, anunțând vertijul confesiv de mai târziu și prevestind alergia la eufemism.

*

(…) Confesiunea devine, sub presiunea acestor exigențe maximalizate, ce-și propun să meargă, indiferent de preț, până la capăt, agonie, defularea ia aspectul violent al unei ju­puiri, iar poemele detabuizează nu numai fără milă, dar și fără scrupul toată misteriozi­ta­tea  ființei (mai ales în ipostaza ei feminină), recurgând la limbajul inclement al fișei clinice.

*

(…) Poeta profesează un program de reprimare, incitând imaginarul la negativism și la accese de atrocitate. Tensiunea poetică e una scontată pe șocul alăturării brutale a sua­vității și atrocității, dar ea iese mai degrabă dintr-o linie de prelucrare textuală ce îm­pinge grația în grotesc, panicând discursul până la febra dramatică.

*

(…) Imperativul sincerității (care e și unul al combustiei, al participării totale la destinul versului) cultivă într-atât oroarea de fals, încât face din acuizarea acestei alergii o mo­ti­vație suficientă pentru imprecațiile unei etici negative.

*

(…) Oroarea și spaima sunt circuitele existențiale pe care se mișcă, în riposte exas­pe­rate, poemul, preocupat în primul rând de precizia coșmarului, de conspectul scrupulos al supliciului.

*

(…) Sângele și fierul sunt materiile, aproape exclusive, ale acestei lumi care se pronunță în impetuozități dramatice, trăind febra neagră a neantizării într-o sintaxă intensivă și cu o luciditate halucinantă. Materialitatea  versurilor, în pofida aforismelor lapidare ca­re o sfâșie, e brutală și compactă, scriind direct în limbajul strivirii și sufocării.

*

REFERINȚE CRITICE (în volume): Dan Cristea, Un an de poezie, 1974; Al. Piru, Poezia românească contemporană, II, 1975; Mircea Iorgulescu, Scriitori tineri contem­po­rani, 1978; Gh. Grigurcu, Poeți români de azi, 1979; G. Alboiu,  Un poet printre critici, 1979; Lucian Raicu, Printre contemporani, 1980; Dan Cristea, Faptul de a scrie, 1980; Ma­rin Bucur, Literatura română contemporană, I, 1980; Grete Tartler, Melopoetica, 1984; Gh. Grigurcu, Existența poeziei, 1986; Marin Mincu, Eseu despre textul poetic, II, 1986.