Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (462) Aprilie 2004

ENTER

de

Vianu MUREȘAN

Pentru cine bat clopotele?

Nu m-aș grăbi să zbor cu mintea imediat la titlul unui celebru roman, deși știu că asta nu poate fi evitat. Numai că nu va fi nici o legătură între una și alta, adică între ceea ce vreau eu să spun și cartea scriitorului american. Cum nu sunt alarmist din fire sau cum, mai degrabă, fatalismul meu are anvergură cosmologică, nu vreau să vestesc ceva sumbru istoriei imediate, nici nu am de gând să mă expun condescendenței ideologilor de carieră indiferenți la cauză. Totuși atâta vreme cât nu am izbutit să-mi elimin crâmpeiele de grijă pentru insulița de lume în care subzist, față de care simt că viața mea trebuie să semene cu un gest de înclinație deferentă, anume situații îmi distrag mintea de la tihnita siestă de după porția de utopie pe care mi-o administrez zilnic cu punctualitate de farmacist.

Printre altele mă gândesc la ce se va întâmpla cu instrumentul de care în acest moment tocmai fac uz, cu limba mea, unica maternă, limba în care am învățat tot ceea ce e cu noimă și rost în viața mea și a celor pe care-i cunosc, în care au fost spuse de-a lungul mai multor secole toate cele ce răsăreau din sufletele, din ambițiile, dorințele, pătimirile, frustrările, exaltările, jubiliațiile sau neliniștirile unui grup de oameni ce se recunoșteau de apropiați prin uzul aceluiași grai. Fie umiliri sau lașități, fie netrebnicii sau apucături vehemente, fie rugi sau blesteme, fie bocete, tânguiri, lamentații, toate se scurgeau din inimi stoarse de soartă peste aceste pământuri ce încă ne hrănesc, într-o limbă pe care încă eu o vorbesc și scriu. Perspectiva de-a figura între ultimele generații pentru care această limbă e una maternă mă face să mă întreb ce se va alege de marile izbânzi literare ale acesteia.

Într-o civilizație globală vor rezista semnele ce mediază produsele cele nemijlocit utile, cele mai frecvent căutate, bunurile de consum — de la hrană și utilitare la informații, știri etc. O dată cu acele bunuri vor fi preluate și semnele, cuvintele și rețeaua lor semantică. În mod evident o economie a globalității nu-și poate permite risipă de mijloace de comunicare, tocmai pentru că scopul nu e comunicarea cât consumul de utilitate, „viața mai bun㔠în cel mai larg sens. Atunci se înțelege de la sine că se va diminua necesarul de mijloace lingvistice, că anumite idiomuri se vor provincializa, se vor sălbătici. Nu e exclus ca într-un timp previzibil o mare parte a limbilor mici să fie uitate și o dată cu asta să fie îngropate definitiv toate produsele lor. Cum vi se pare o cultură în care pentru a fi ascultat va trebui mereu să te exprimi într-o limbă străină, pentru a fi citit de asemenea? Proble­ma nu este de a o putea face ci dacă nu cumva se întâmplă ceva dramatic îndărătul acestei performanțe? Nu cumva grija față de propria limbă este cea mai înaltă învestitură de care într-o istorie se poate profita?

Limba noastră, oricare ar fi ea dar cu siguranță cea maternă, e lucrul cel mai puțin meritat, nu e nimeni în viață care să-și poată aroga vreo autoritate în raport cu ea. Însă toți cei ce ne recunoaștem vorbitorii acestei limbi ne-am spus tot ceea ce putea fi adus la rostire în cuvintele ei. O dată cu stingerea ei, mărturiile noastre, crezurile, naivitățile sau sfințeniile noastre și ale celor care vreodată au afectat în chip decisiv acel obiect de arhivă pe care-l numeam suflet al nostru (să-i zicem mai neutru identitate) se pierd definitiv. Desigur, s-a mai întâmplat în istorie și cu alte limbi, se întâmplă mereu, dar asta nu e consolare. O parte, poate prea mică dintre cei ce suntem contemporani, suntem somați să ne gândim la acest lucru: nu avem privilegiul unei culturi majore la nivel global, nu avel o limbă de circulație largă. Ce se întâmplă atunci cu cei ce fac cultură în această limbă? Ce înseamnă și ce vor însemna ei? Cei valoroși vor fi salvați de traduceri? Chiar dacă toate operele așa-zis majore ar fi traduse, trebuie să fiți de acord că ele nu mai spun același lucru că nu o spun prin aceleași cuvinte. Nu vor fi decât niște mumii cu zâmbetele încremenite pe-o față moartă. Poți, ca autor al unor opere în care crezi, să admiți cu seninătate că limba ta va deveni în curând obiect de arhivă într-o civilizație dezabuzată? Repet, problema nu este de a te exprima într-o altă limbă. Nu incapacitatea de-a vorbi sau scrie în limbi de circulație este pusă în discuție. Ci tocmai ceva mai grav, faptul că limba ta nu mai este rostită, că ea nu mai are perspective, că nu se mai instituie acea lume de emoție, empatie și expresivitate emergente doar ei, oricât te-ai măimuțări tu, ca autor de texte, în bărcuțele improvizate ale limbilor la îndemână. Cu limbile ce se uită mor zei de care nu se știe, care nu vor fi recuperați de vreun panteon ecumenic. Cred că doar acele popoare și-au cinstit limba care au pretins cu încăpățânare că ea este singura vorbită de Dumnezeu. Aici nu se mai licitează un adevăr, se postulează un principiu de legitimitate absolută a propriei limbi.

Nu vreau ca prin cele spuse să propun un subiect de tristețe națională. Chiar cred că sunt puțini cei pe care-i interesează subiectul. Vreau doar să-mi formulez o îngrijorare, să-mi denunț o dramă privată, un neliniștitor presentiment când mă gândesc la anii de lecturi și conversații în care s-au colectat toate fericirile, toate lucrurile care au însemnat ceva pentru mine, în această limbă. O apocalipsă lexicală nu cred că e puțin lucru.