Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (462) Aprilie 2004

ENTER

de

Ioan MOLDOVAN

 

S(t)area limbii

Citind prin multele reviste literare ce ne sosesc la redacție, mă opresc mai des, dintr-un „defect profesional”, la poeziile publicate. Observ, în tipărirea lor, o practică la modă care mă pune pe gânduri. Poeziile tipărite apar cu versurile „centrate” în așa fel încât, în funcție de lungimea lor, rândurile se așează unul sub altul, ca la comandă, într-o simetrie enervantă. Poetul, redactorul sau tehnoredactorul, ori poate toți, într-o împăcare ecumenică, lasă pe seama calculatorului acest aranjament facil, automat, mecanic și, prin asta, mistificant, de parcă scrisul ca artă n-ar avea nici o legătură organică cu gândul, cu trupul, cu voința, cu pulsiunea lăuntrică a individului scriitor, cu energiile misterioase care concură la impunerea formei expresiei și la înfățișarea grafică ei. Mi-e imposibil să cred că o simplă comand㠄centre” la calculator poate rezolva pe loc eforturile, tatonările, încercările și, în final, rezolvările pe care mâna care scrie le propune, niciodată pe deplin liniștită,  ca expresie a vieții lăuntrice. Lasă că, o dată cu tiparul, viul scrisului a primit un nou canon, a trebuit să renunțe la „semnele particulare” pentru o „automatizare” egalizatoare, dar versificația făcută de calculator nu mai are nici noblețea canonică a formelor fixe. Un instrument, oricât de performant și de dătător de facilități, nu e cazul să devină tiranic. E doar un exemplu, nu cel mai elocvent, al unui fenomen mai larg din sfera limbii, a conviețuirii insului contemporan  cu această realitate fără de care, în imperiul semnelor, sensurilor și comunicării, nu ar mai exista nici o formă de continuitate a umanului. Dacă și scriitorii (și nu doar cei tineri, mai ușor dedați plăcerii noului tehnic), îmi spun, ei care, îndeobște sunt considerați făuritori de limbă literară și inventatori ai libertății și demnității limbii prin care existăm și ne înscriem în durat㠖 și care , ei înșiși, în momentele lor bune, se gândesc ca meșteri ai acestei construcții în care locuiește omul, cu toate ale sale, cele de peste zi ori de peste an și ani – , dacă și ei cedează comodității și facilului automatic, înseamnă că se întâmplă ceva, pentru mine neliniștitor, în modul de viață contemporan.

Tiparul a produs, în timp, cărțile, bibliotecile, cultura – o formă de memorie fără de care n-am putea supraviețui. „Trebuie să-ți pierzi memoria, fie și crâmpeie din ea, pentru a înțelege că fără această memorie n-ar mai fi viață, așa cum n-ar mai fi inteligență. Memoria e coerența noastră, rațiunea noastră, acțiunea noastră, sentimentul nostru. Nu suntem nimic fără ea.” Am citat un gând al lui Luis Buńuel din recent tradusa carte confesivă a sa, Ultimul meu suspin. Să fi intrat de-acum într-o eră a unei alt fel de memorii? într-un timp al reconsiderării statutului limbii vorbite și scrise? Ce se întâmplă tocmai acum, în vremea vieții și vorbirii noastre, cu limba noastră? Mai este ea o „patrie”, cum crede poetul, mai e „maternă”, mai este „locuire” și ființare? Asculți în jur și nu prididești să constați cu oroare în câte feluri e agresată ,hărțuită, ciuntită, deformată, desfigurată, chinuită. Un Big Brother cvasiubicuu  lucrează contratimp pentru distracția inconștientă a anulării limbii, a spulberării unui miracol. Câinii străzii sunt ocrotiți, pe cât e posibil, prin legi, decrete, asociații, hotărâri, proteste – și e foarte bine, sunt și ei niște făpturi ale Domnului. Limba litera­r㠖 care e făptura cea mai fragilă ți mai vulnerabil㠖 cum poate fi ocrotită, cultivată, păstrată și îmbogățită? Sunt întrebări prin care Familia avansează o temă de meditație deopotrivă scriitorilor și cititorilor. Opiniilor vor găsit în paginile revistei noastre un gene­ros spațiu de comunicare. Le așteptăm. Starea limbii are nevoie de ele.