Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Vasile DAN

Un „roman cu îngeri și moldoveni“

 

Printre cărțile de proză de după 1989 care aduc ceva nou față de cele de dinainte, scrise cum se știe sub cenzură și autocenzură, ultima fiind mult mai tare decît prima, într-atît încît spre finalul dicaturii o și făcuse pe prima inutil㠗 substanță epică, personaje, construcție românească, mijloace literare neconvenționale, chiar o viziune nouă epic㠗 îmi amintesc de una singură, deși or fi mai multe: Simion liftnicul, roman cu îngeri și moldoveni (Ed. „Compania”, 2001). Romanul „cu îngeri și moldoveni” al lui Petru Cimpoeșu este unul foarte ciudat, dezamăgește orice orizont de așteptare al gustului format pentru romane tradiționale sau pentru cele cu care ne-au obișnuit prozatorii români canonizați ai ultimelor patru-cinci decenii. Simion liftnicul  este un fel de reportaj metafizic, incredibil ca formul㠗 acuțit ironic și cu un umor irezistibil, superior intelectual — așadar, un arsenal alcătuit din elemente disparate, contradictorii, greu compatibile, devenit însă sub viziunea originală a autorului impecabil. Spun reportaj metafizic în sesnsul că autorul explorează viața densă, concentrată într-un bloc de locuințe dintr-un oraș din Moldova, Bacăul (referințe sînt directe, reale, precise, precum în orice gen jurnalistic), un bloc de locuințe în sensul că viețile sunt masificate, presate claie peste grămadă, intersectîndu-se inevitabil în orice clipă, nu o dată indecent și impudic, o viață fără orizont și perspectivă precum într-un ghetou, precum într-un internat pentru adulți cu familii cu tot. E un fel de a privi viața de aici cu un ochi — îngăduitor-critic, chiar tandru, chiar dacă nespus de ironic, precum o joacă serioasă de copii solitari — de dincolo, de pe celălalt mal, cel al Vieții de Apoi. Ceea ce se vede în România acestor ani de tranziție este o mare vînzoleală de larve abia ieșite din oul originar al Revoluției, al Evenimentelor din 1989 cum o numește peste tot Petru Cimpoeșu. Sînt zilele, după autor, nu ale Facerii lumii, ci cele ale Re-facerii ei după păcat, iar spațiul, un imens, colosal, cacofonic Purgator. În el lumea este regurgitată din gura lui Dumnezeu care o ferojează din materia preexistentă, al cutumei neaoșe și al toxinelor ei transmise în noul context politic, social, moral și religios este sublim și ridicol în egală măsură, inocent și vinovat așijderea.

Petru Cimpoeșu imaginează cu îndrăzneală situații la limită. De exemplu, în 2000, cea mai șocantă: la alegerile prezidențiale din România, văzînd că nu și nu, poporul român nu se poate smulge de unul singur, prin proprie voință, din promiscuitate și indecizie, hotărește să coboare El însuși, Iisus Cristos în mijlocul lui, așa cum o mai făcuse nu demult, pentru trei zile, în decembrie 1989. O blasfemie pentru unii, nu și în viziunea artistică a lui Petru Cimpoeșu. Mîntuitorul candidează, sacrificîndu-se încă o dată pentru noi, la președinția României, și încă în ipostaza umilitoare de contracandidat al domnului Ion Iliescu. Programul lui este simplisim: Decalogul. Ce vor alege românii? În fond ei sînt creștini dintotdeauna încă de la etnogeneză. După un moment de entuziasm fără margini, tot mai mulți români dau însă încet, încet înapoi. La început cu vocea joasă, cu vorba într-o parte, apoi tot mai clară, în față. Cum adică să nu mai furi? Din ce vom trăi atunci? Cum adică să nu mai minți? Cine ne va mai crede atunci? Cum adică să ne iubim aproapele, chiar tot vrăjmașul? Adică și pe unguri? Adică și pe jidani? Apoi cu și mai mare îndrăzneală: în fond Iisus Cristos este ortodox de-al nostru sau greco-catolic?

Și, ca o ultimă grea îndoială: cum, un evreu la președinția României? Să fie ales mai întîi în SUA, acolo se poate orice.

Nu știu dacă Simion liftnicul a avut sau nu succesul enorm anticipat de editor, de Petru Romoșan, la lansarea cărții. Dar care roman sau carte de poeme în limba română a zguduit în acești ani box-office-ul? Nu știu nici dacă există vreun manual alternativ de literatură română pentru licee care să-l fi inclus spre a fi predat în școală. Nu știu nici măcar dacă marii noștri critici literari în viață l-au recenzat (eu n-am prea văzut foarte multe cronici, deși cîteva totuși au fost, să recunoaștem. chiar un editorial pe prima pagină într-un mare cotidian în care cartea lui Petru Cimpoeșu era considerată evenimentul literar de ruptură al primului deceniu post-decembrist). Poate mai mult, m-am lăsat și eu furat de spectacolul ei spumos, încîntător la toate nivelele: al scriiturii vii, agile, spirituale cum puține altele, al perspectivei ucigător-ironice, prin care sînt căutate și surprinse personajele, relațiile dintre ele, fondul lor uman demonizat, umil, inocent, cumva dostoievskian, cel al înglodării în patimi și păcate mărunte, dar deopotrivă și cel al dorințelor grandioase dar inocente de înălțare, de izbăvire prin politică, prin afaceri (adică prin bani, cît mai mulți bani), prin credință.

E vorba în fond de o lume mică: cu puseurile ei atavice, cu zvîrcolirile ei caraghioase și nevinovate într-o vreme în care toți par căzuți direct din lună, o lume a libertății și a democrației incipiente, a mimării regulilor și normelor ei civilizatorii ca inițiere neîndemînatică în practicarea ei efectivă. E vorba de lumea noastră românească în acest început de veac și mileniu. Cumva o lume de după Apocalipsă.