Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Marius MIHEȚ

Despre proza tinerei generații

 

I. Contextul actual

După lansările Poliromului, întreaga viață culturală de la noi a reacționat pozitiv. Când s-au limpezit apele, mulți au început să amendeze producțiile tinerilor. Ultimii publicați au parte mai degrabă de cronici nefavorabile. Nu că ar fi inferioare calitativ primei serii propuse de editura ieșeană. Din păcate, momentul e nepriincios. Și asta nu face decât să accentueze ezitările criticii noastre de întâmpinare care dă semne că tulburările axiologice continuă. Nu poți pur și simplu să susții necondiționat un grup de tineri scriitori și apoi să te dezici, chipurile, în urma ostoirii momentului. Oare n-ar trebui să așteptăm cel puțin încă o apariție editorială de-a lor și-apoi să secăm credibilitatea? Mi-e clar că, peste câțiva ani, nici unul dintre prozatorii tineri nu va urma traiectul actual. Unii vor renunța, alții vor fi de nerecunoscut. Oare nu contează că în numai doi ani au apărut aproape 30 de prozatori? Singur Poliromul a promovat până acum 15 nume și înțeleg că alți zeci așteaptă undă verde spre publicare.

Efervescența momentului prozastic actual nu trebuie decât să ne bucure. Roadele le vom culege, sunt convins, în doar câțiva ani. Dacă rămân trei-patru prozatori dotați care înțeleg să trăiască în literatură, ar trebui să fim mai mult decât mulțumiți. Abia atunci vom putea vorbi de o adevărată generație cuprinzătoare făcând rocada valorică cu pulverizarea romanescă interbelică și cea din anii ’60 ai secolului trecut. Uităm des: nerăbdarea e complexul literaturii mici.

Ar fi prea simplu să mizăm, dintr-o dată, pe talente excepționale, și dacă ele nu există, să abdicăm în grup, încruntați și sceptici. Ce frumos ar fi să privim aterizarea tinerilor ca o iarnă liniștită. Nu de alta, da’ n-am avut una calmă de ani buni. Moș Crăciun – cel responsabil cu literatura – peste câțiva ani, veți vedea, ne va face un dar neprețuit: o generație formidabilă de prozatori.

 

II. Note despre o generație în formare

O generație prea puțin conturată deocamdată. Eterogeni, disparați, și, cu toate astea, uniți de noile realități oferite de libertatea de după 1989. O dată îi leagă niște amintiri sociale comune: au „prins” câte ceva din perioada comunistă, au fost șoimi și pionieri, au învățat cântece patriotice, ideologice etc. Generația lui Pif și Rahan, generația muncii patriotice, a traforajului și „produselor” de la Alimentara, transfigurată, inevitabil, într-o generație de sacrificiu.  Pe de altă parte, trecerea lor din adolescență înspre maturitatea dezvăluită într-un nou regim înseamnă o întâlnire bruscă cu plinătatea de vicii nou-apărute. Dependența lor de social e una hibridă, cu un picior în viitor și altul în platitudinea trecutului – încă influențabil. Nici unul nu a apucat să conștientizeze maturizat perversitatea comunistă, din fericire. Acești prozatori tineri s-au lovit deodată de un real care oferă, atât de darnic, o multitudine de ipostaze ale trăirii. Rezultatul: maturi-înainte-de-vreme. Ei nu au soluții. După Revoluție, au captat diverse forme ale libertății, dintr-o dată, fără o luciditate veritabilă. Momentul istoric – imposibil de macerat realist. Ei ne invită să citim cărțile lor lăsând deoparte complexe, tabuuri și orice alt gând colațional. Asemenea procedează cu toții. E meritul lor că se adresează cititorului, direct, atenți și interesați de virtualii cumpărători. Măsurile lor preventive sunt de bun-simț, deși spun aproape pe față că romanele lor trebuie citite în primul rând de generația tânără. Ce-i spun, de exemplu, unui optzecist versurile Paraziților? Bun-simț pentru că, prin personajele lor emancipate amintesc tot felul de melodii celebre care aparțin, în parte, de tot atâtea generații. Fără a intra, cu puține excepții, în conflict cu acestea, cum ne-au obișnuit atâtea generații… Ei nu-și revendică nici o generație. Nu mai cred în generații (doar poeții…). Nici măcar una posibilă, într-atât sunt de impasibili și aproape-pragmatici. Tocmai pentru că se consideră o generație fără viitor, într-o societate care prelungește și dilată constant lipsa perspectivelor, a oportunităților, o lume care-i refuză constant. Cu toate acestea, dependența de lumesc a unui Holden Caulfield e o marcă a întregii generații. E generația care vrea să plece din țară pentru a nu-și rata fericirea (viața) ori, dacă aleg să rămână în țară, o fac compensând ratarea prin visare. Multe producții par desprinse dintr-un film cu adolescenți aproape-rebeli, plictisiți și dezgustați de tot și toate, mai puțin, culmea, de ei înșiși. Cum rezistă? Nici ei nu-și explică. O melancolie mulează fiece personaj. Senzația dominantă e cea a unui simplu joc cu personaje vorbărețe, nubile, inculte, mediocre, altele diletante, glumind banal și încercând să imite viața din filme. În inocența lor se cred eroi din filme. Devin interesați brusc de preluarea (reală ori iluzorie) a controlului underground al societății. Vor să supraviețuiască după regulile lor. Argoul lor, arhicunoscut tinerilor de azi, clișeele de tot felul și evenimentele pe care acestea și le creează definesc, în concepția creatorilor, o nouă generație nehotărâtă, influențabilă, involuționistă, ambetată, relaxată cu rânjete de jointuri, fascinată de actori și vedete tv, dependenți de PC-uri, internet, baruri și cluburi. Acestea înlocuiesc ședințele UTC, manifestările festiviste, munca patrio­tică, brifcorul și Cântarea României. Atâtea altele. Asemenea personajelor, tinerii prozatori de azi au copilăria pierdută în comunism. Adolescența lor, prelungită în maturitate, nu e decât o stare hibridă de teribilism. Ei se străduiesc să dea viață fantasmelor, pregătite de repetate stări iluzorii Nu se consideră ratați, ci nedreptățiți de lumea în care s-au născut. Frica lor cea mai mare e neputința de-a da viață iluziilor, frica lipsei perspectivelor și teama ratării, a irosirii. Tragicul nu e cu putință, fiind înlocuit de salvarea prin iluzie. De aici, o memorie afectivă funcționează individual, creând automatisme.

În haosul etic al unei societăți inflamate brusc de „microbul” libertății, destinele umane se (re)formează aleatoriu. Personajele acestor prozatori nu pot fi imortalizate în tablouri bune de așezat în timp în muzee rigide și canonice, admirate și imortalizate în miliarde de blitz-uri, cataloage și albume. Acești eroi ai acestei generații nu sunt altceva decât grafitti suflate jemenfichist pe un banal perete de bloc, stradă sau tramvai. Oriunde altundeva. Fiecare autor tânăr are o revoltă extinsă în scriituri, defulări sincere și nude. Fiecare dintre acești tineri prozatori simte nevoia să reconfigureze tabuuri. Dintre obsesiile constante, sexualitatea și mitul ei este, fără îndoială, cea mai antrenată în bolgiile textuale. E de-nțeles din moment ce, în postceaușism, după cenzura unei „educații sentimentale”, a explodat mitul sexualității revelate. Nu ne surprinde, de aceea, ponderea mare a acestei teme în aproape toate romanele tinerilor prozatori dar și, în unele cazuri, ale seniorilor. Putem vorbi de o sexualitate poetică (Ștefan Agopian – Fric, Ruxandra Cesereanu – Tricephalos, Ioana Baetica), de o sexualitate textual-artistică (Gheorghe Crăciun – Pupa russa), de sexualitate verbală sau sugerată (C. Popescu, Alexandru Vakulovski), de o sexualitate camuflată (Adrian Schiop, Dan Țăranu), de o sexualitate frust-feministă (Ioana Bradea, Claudia Golea), de una scenic-teatrală (Ionuț Chiva). Lista e, desigur, incompletă.

Sintetizând tot ce-am spus până acum, aș numi întreaga pleiadă de romancieri tineri de azi – împrumutând o sintagmă1 din versurile formației Paraziții (idoli muzicali și ai multor autori) – noua degenerație. Ei ne vorbesc despre tot ceea ce înseamnă adolescență, nubilitate, libertinaj, despre acel dolce far niente continuu și emblematic, halucinogen și haios, teribilist și tragic. Inacțiunea narcotică, dominantă, are ca sursă sentimentul vidului și al neputinței

Discontinuități sunt retușate prin episoade și scene artificiale. Logica fiecăruia e dependentă de reprezentările onirice (furnizate de mereu aceeași stare halucinogenă). E o generație care tocmai se trezește, deși nu vrea. Prima fază: idealismul confuz. Se închipuie eroi de filme; toți își dau cu părerea despre orice; niște pierde-vreme care se droghează din cauza lipsei oricărei panoramări exacte a realului. Însă singurătatea nu mai e la modă pentru tinerii prozatori de azi. Trăirile, problemele de orice fel, experiențele cele mai intime își găsesc, toate, potrivirile și interpretările în mijlocul unui grup de prieteni. Majoritatea sunt niște dependenți de prieteni, iar din romanele lor transpare necesitatea permanentă a celuilalt. Mulți eroii promovează pasivitatea elementară, pragmatismul accelerat, scepticismul, condiția semi-loserului, independența vitalistă; tânjesc dup㠄opțiuni alternative”, deconstruiesc cu pricepere, dintr-o vanitate decelabilă, detabuizează și câte altele. Recunosc deja în cei mai tineri, ca și în cazul lor, dezorientarea: „s-ajungă ca noi, să nu știe pe unde s-o ia?” spune un personaj de-al lui Constantin Popescu. Debusolați și pierduți pentru societate, ei recurg la singura salvare: imaginația. Arma lor împotriva noilor realități, a limitelor pe care nu le pot pricepe, e râsul-plânsul, de aceea se străduiesc per ansamblu să producă zâmbete. Unii caută soluții cercetând socialul mistic, descifrând sensurile sibilinice ale existenței. Alții scriu Romanul care să răzbune adolescența bolnavă social, nefericit-freudiană. Sociologic, tipul acesta de literatură ne arată cât de cinic, violent, inocent și matur e adolescentul postrevoluționar.

Unii reproșează romanului tânăr de la noi „limbajul obscen”, vulgar-underground, necenzurat. Pudibonzii vor „trăi” pe alocuri și vor sughița în final. Se poate amenda instabilitatea construcției personajelor, senzația că se „arunc㔠în text episoade și scene, dialoguri, lipite în grabă, fără nici o greutate estetică. Pălăvrăgeala gratuită a personajelor seamănă cu o simplă transcriere a unor dialoguri adolescentin-libertine, recurente și răsuflate, iar elucubrațiile și perorațiile sunt înlocuite, pe alocuri, cu irealitatea gesturilor personajelor – până și cele extreme fiind regăsibile în fiece film cu buget redus. Din păcate, romanul tânăr suferă din cauză că autorii aleg calea prozei facile, neexersate stilistic, urmărind senzaționalul și succesul de cititori prin infuzia simplă de clișee diverse (lingvistice, livrești – anglo-americanofile, parțial franțuzești – etc.). Efectul, deloc rar: că ai citit un roman… cu buget estetic redus. Mă întreb cum va fi citit tipul acesta de roman, să zicem, peste zece ani, când argoul va fi altul și codurile limbii adolescenților se vor fi schimbat? Cam toate romanele reprezintă un pseudo-jurnal al unei terapii – individuale ori în grup –, în care naratorul-personaj e cel mai bolnav dintre toți.

Asta ar fi, în mare, problematica generației. 

Autuurile generației: o disponibilitate maleabilă atât pentru proza scurtă cât și pentru roman, umor sincer, spontan, contextualizat și de situație, combinat cu alternări grave ale discursului; capacitatea de a manevra multe personaje, de-a realiza întretăieri narative pe spații întinse. Talentați, au școala discursului, scriu bine (și mai ales ușor!), sunt coerenți, evită bine capcanele exprimării, scrisul e fluent și curat. Dacă ar scrie un roman grav, muncit, solid, fără exagerări dialogale (care dă senzația inconsistenței, grabei, delăsării etc.), într-un cuvânt: dens, ar fi foarte probabil ca această generație de prozatori să aibă multe de spus. Folosesc intertextualitatea doar ca pretext ludic, din fericire, și ea nu dă seamă de epigonism flagrant. Doar în doze mici, nesemnificative. Serioși și înzestrați, construiesc cu migală textele, deși uneori avântul tineresc ce-i caracterizează ar sugera o imediată nerăbdare, instinctuală, identificabilă în dinamismul narațiunilor.

Descumpănită, vitregită de tensiunile sociale postrevoluționare, având, cu toții, copilăriile pierdute în comunism și adolescența desfigurată de trepidațiile tranziției, condamnată la a fi, cu fiecare promoție, o nouă generație de „sacrificiu”, promoția actuală de tineri prozatori trebuie creditată. Probabil nu vom mai avea de-acum înainte de-a face cu generații, ci cu atitudini culturale comune, foarte restrânse și un public foarte redus, dar fidel. Cred că viitorul scriitor român va fi unul profesionist, cu agent literar și editură care-l susțin publicistic și material. Iată și paradoxul: cât de curând, și în literatura noastră, individualitatea va lua locul grupului.