Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Gheorghe IZBĂȘESCU

În așteptarea romanului-fluviu

 

După 1990, piața romanului, la noi, a fost la început într-o fază de căutări, tatonări, încercări de reinventare a unei noi paradigme, de reconsiderări naratologice, chiar orgolii de a împinge scriitura spre o perspectivă europeană. Performanțele rămînînd ca mai apoi să devină vizibile. Ceea ce nu se poate spune că după 2000 n-au început să se ivească, precum niște insule din întinsa mare cu ape aparent liniștite la suprafață dar convulsionate dedesubt.

Cărți au apărut multe dar criticii nu le-au omologat pe toate potrivind ochilor, pentru lectură, lentile noi, ba chiar dublîndu-le, nu cumva să nu observe poncife ale vechii proze în care autorii (cunoscuți deja sau debutanți) să-și trateze subiectele eufemistic, cu o autocenzură impusă fără rost. Am putea zice că în acest an ne-am aflat la o cotitură, în care s-a auzit strigătul necesar: să dăm de ceva nou! (impus de Baudelaire, în poezie, acum un secol și ceva).

Umărul, la această mutație valorică, l-au pus, prin traduceri de romane străine, mai multe edituri, dar se pare că, în primul rînd, Ed.Polirom, care a publicat asemenea cărți, în valuri succesive, dînd de gîndit, dacă nu tuturor prozatorilor și criticilor care au analizat fenomenul, măcar la o parte dintre ei. Și, vrem nu vrem, trebuie să spunem că un rol determinat l-au avut criticii tineri care au început să se afirme prin reviste. Dezinhibați și cu o privire analitică mai proaspătă. Așa, ca la începutul unui nou mileniu.

Cum sîntem în plin postmodernism (care e gata să perceapă mai multe adevăruri și nu doar unul, ca la moderni, cum ar spune universitarul nostru din S.U.A., Constantin Virgil Negoiță), se pare că și acest curent tinde să se modifice, după cum evoluează el în literatura română. Cu particularirăți noi, față de manifestarea lui de pînă acum, în alte țări. Injectat cu noi conotații. pare să devină altceva, într-o perspectivă a viitorului. (De altfel, scriitorii români sînt obișnuiți să preia cu întîrziere unele curente din literaturile avansate, pentru sincronizare, ca apoi să le preschimbe în altceva, critica de mîine păstrîndu-le denumirea sau înlocuind-o cu un alt termen de teorie literară).

Ceea ce se observă acum cu ochiul liber este o încercare benefică de diversificare tematică. Un nou orizont al subiectelor. Dacă un excepțional roman ca Pupa russa de Gheorghe Crăciun plonjează în viața intimă din timpul dictaturii comuniste, dar cu o nouă perspectivă de analiză, privind din diverse unghiuri mentalitățile distrugătoare de destine și căi de supraviețuire, observînd și mersul lent din psihologia umanului, unde răul  se amestecă imprevizibil cu binele, o magmă sufocantă și mocirloasă, dar și o rază de speranță decelată în subtext, aparținînd auctorialului conștient, proza tînără (Votați literatura tînără! de la Polirom și alte cîteva edituri) s-a atașat de o altă tematică. Viața de underground, debusolată, a celor care acum intră în universul trăirii de tunel, pe propriile picioare: sex, droguri, migrări teritoriale, un început de globalizare al popoarelor europene, minimă rezistență a supraviețuirii. Un exercițiu din care, poate, vor ieși mîinile performanțele. Cine știe, de nu și dincolo de granițele noastre literare. Chiar dacă ne șochează acum prin tratare naratolică. Trebuie însă rezultatele să le privim cu încredere, că doar din experiment se naște ceva nou și durabil.

Personal, cred că literatura română (romanul românesc) mai are și un alt teritoriu al subiectelor încă neexplorate, cu mare impact cred la cititorul străin, cu mare șansă de-a evidenția profilul psihic al unui popor ca al nostru, trecut prin experiențe diverse de-a lungul veacurilor și considerat cu mentalități orientale-balcanice (vezi studiul Din psihologia poporului român de D.Drăghincescu): viața precară a insului fără însușiri din evul mediu. Nu numai din cauza amenințării permanente a acestor indivizi, trăitori într-un stat nesigur și plin de marasm, de către imperiile vecine (îndeosebi cel otoman), dar și din motive interne. Carnavalul războinicesc. Declanșat de puternicele partide boierești (mai ales în Valahia) pentru a-și propune favoriții locali la conducerea statului, precum și de mulțimea principilor nelegitimi care se răfuiau între ei pentru tron, jertfind interesele nației. Conflicte care rodeau ca un cariu temelia structurii interne, stabilitatea, progresul și sufletul ei. Nu proză patriotică, nu romane „istorice”, ci romane cu subiect istoric, pretext pentru descoperirea unor conflicte puternice ale perioadei medievale, care ar pune în evidență nu numai popor necunoscut pentru lectorul străin dar și felii de viață inedite, cu acțiuni captivante, din care să reiasă simboluri contemporane (dacă nu mî-nșel, și Alexandru Mușina făcea o propunere asemănătoare, într-un număr din revista Vatra. Oare, antica dramă Perșii de Eschil, nu se mai joacă și azi pe scenele teatrelor, cu același impact (după aproape două mii cinsute de ani) asupra spectatorilor, dar legitimînd un act durabil al poporului căruia îi aparținea dramaturgul? Sigur, nu romanul luptelor (pe care le cunoaștem din manuale și tratate), nu emfatica „vitejie”, nu proză cu mușchetari moldoveni, gen Frații Jderi, nu proz㠄poetică”. Dimpotrivă, una aspră și substanțială a ființelor trăitoare în acel timp. Cum este Generalul armatei moarte de Ismail Kadare. Aici romancierul, fără patetisme, fără false patriotisme, și-a ales un subiect simplu (nu unul întortocheat, cu ambiții de-a trata cîteva teme în aceeași carte, ca la noi): invazia italienilor în Albania, în al doilea război mondial. Cum vine un general cu un preot și trupa de tehnicieni militari să deshume scheletele propriilor soldați pentru repatriere. Subiect, aparent simplu dar profund. După lectură, cititorul va fi mereu obsedat de negura din ochii țăranilor albanezi, care pentru un ban cîștigat, sapă gropi să-i scoată pe acei care i-au terorizat cu ani în urmă.O adevărată lecție de viață, pronind de la o realitate consumată. Am dat un exemplu, dar sînt atîtea romane celebre în care distanța istorică se mișcorează pînă la a deveni contemporană cu lectorul de azi.

Sigur că asemenea proiecte prozastice, față de cele din viața trăită de autor, cer în plus o teribilă documentare, pentru a înțelege personajele acelui timp și a nu falsifica istoria cunoscută. Dar autorul nici nu trebuie să poarte după el, în carte, armura greoaie și ruginită a documentării, sufocîndu-și drama descoperită de el și încălcind-o, fără s-o aducă la orizontul de înțelegere contemporan. Sigur, dintr-un șir de asemenea romane, mai bune sau mai rele, ar ieși și apodoperele. Și, aici, trebuie să ne despărțim de postmodernism, care nu mai „agreaz㔠capodopera. Să fim serioși, marea literatură de îine va trăi pentru alte secole tot prin capodopere. Numai că vor fi, desigur, într-o scriitură și naratologie diferită față de ceea ce am cunoscut pînă acum. Însă înmagazinînd toate eforturile de creație, tot ce-au cîștigat pînă ieri cei mai buni, ca alți „cei mai buni” să pornească mai departe.