Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Ediția a XIV-a

28-29 octombrie 2004

Colocviul

Romanul

(performanțe, circumstanțe, perspective)

 

Ion Simuț: Nu ne prea place să vorbim despre piața cărții și nici nu prea avem date concludente pe care să le putem specula. Nu ne place, în primul rând, pentru că nu ni se pare că ar fi domeniul nostru, al redactorilor de reviste și al criticilor: e al librarilor sau al editorilor. E o iluzie de independență în care scriitorul român s-a menținut multă vreme. Privit de foarte sus și de foarte departe, principiul scriitorului abstras din problemele concrete ale difuzării cărții e de înțeles: rostul scriitorului e să-și construiască o lume imaginară concordantă cu el însuși ca autor, cu aspirațiile și capacitatea sa de exprimare. Adevăratul scriitor simte că are datorii față de sine însuși, mai acute și mai importante decât datoriile față de o piață nebuloasă. Editorul este cel care-l poate provoca pe scriitor, trezindu-l la realitatea a ce se cere, a ce merge, a ce se vinde.

Poate să țină scriitorul cont prioritar de aceste exigențe care nu sunt ale lui, în sensul că nu vin din sine? Evident că da: există și un asemenea tip de scriitor, atent la piață, la subiectele și atitudinile care se vântură. Am evidențiat aici extremele: scriitorul evazionist, dator față de sine însuși, servind în altarul unei religii a literaturii, și scriitorul comercial, dator față de cititor și având o superstiție a câștigului material. Între aceste două extreme sunt posibile însă o mulțime de nuanțe. Vrea-nu vrea, scriitorul – și, în mod deosebit, romancierul – trebuie să țină cont în cele din urmă de constrângerile pieței. Modul în care o face ține de demnitatea și de profesionalismul lui. Romanul este mai sensibil la acest mecanism al pieței, pentru că e în natura lui (burgheză) să se adreseze unui număr mai mare de cititori, să fie – pe cât posibil – popular. Evident că nu putem generaliza; putem doar distinge anumite tendințe. Întrebarea esențială mi se pare: ce riscă romancierul, și într-un caz (al izolării de public) și în celălalt (al participării la tranzacția cu cititorul)? Răspunsurile sunt multiple, după caz – tocmai de aceea discuția merită purtată.

O altă problemă este legată de ecuația sociologică a pieței romanului, în care intră inevitabil: autorul, editorul, promovarea și difuzarea. Pe critic îl văd ca pe infimă părticică din segmentul promovării, unde devine mai importantă astăzi publicitatea profesionistă, ce se exercită însă la noi prea puțin în domeniul cărții. În tot acest sistem extrem de complex, văd din ce în ce mai important rolul editorului. Am avut până acum și mai avem încă prea puțini editori competenți și prea mulți amatori – situație ce a facilitat apariția oricărei cărți, indiferent de calitatea ei estetică sau comercială. Editorul nu și-a putut îndeplini funcția de reglare și de selecție primară. Editorul nu a contat prea mult, până în urmă cu câțiva ani, dar acum tinde să conteze enorm, chiar decisiv, cum e firesc. Neajunsul pare să se remedieze prin profesionalizarea câtorva edituri, astfel încât pentru cititor nu mai e indiferent la ce editură a apărut un roman, pentru a-l credita din start mai mult sau mai puțin. Acesta e un factor nou pentru piața romanului românesc: constituirea unei platforme favorabile de lansare prin prestigiul pe deplin format și aproape unanim creditat al unei edituri. Dacă până prin 2000 (cu aproximație) conta ca o carte să aibă o bună răspândire în teritoriu (deci o bună difuzare), indiferent de editura la care a apărut, acum contează mai mult ca o carte să apară la o editură de prestigiu, căci difuzarea (prin comenzi electronice și expedieri la domiciliu) nu mai e o problemă. Din ce în ce mai mult, piața cărții o decid editurile profesioniste și nu difuzarea tradițională (prezența volumului pe tarabă).

Colocviul revistei „Familia” își propune să ia însă în seamă toți termenii ecuației sociologice, activi pe piața cărții: autorul (umbrit, vitregit în aceste discuții teoretice), editorul (cu un rol privilegiat din ce în ce mai evident), promovarea (în construcție!) și difuzarea (în curs de reformulare surprinzătoare a mijloacelor ei). Ar fi cazul să fim mai atenți, cum ne-am și propus, la cuvântul prozatorilor. Asupra lor se răsfrâng toate consecințele.

* * *

Radu Mareș: Pentru că sunt și tineri aici o să detaliez puțin niște experiențe ale mele de lectură a romanului. La începutul anilor ’70 a apărut traducerea romanului Moromeții în Anglia. Eu făceam gazetărie literară pe atunci, lucram într-o redacție și, aflând cu anticipație acest lucru, am intrat imediat în priză. Am fost un bun gazetar. Un fost coleg de facultate era lector la Londra exact în acea perioadă. Cu toate avizele pe linie ierarhică de partid – cei tineri trebuie să știe că pe atunci orice demers avea nevoie de foarte multe aprobări ca să nu devină suspect – cu toate avizele, deci, i-am scris omului și i-am spus: „Dragă, fă un serviciu revistei Tribuna, urmărește cu maximă atenție, cu toate reflectoarele aprinse, ecourile receptării apariției Moromeților în Anglia”, urmând ca acestea să ne parvină la redacție și, prelucrate corespunzător, să dea seama de impactul pe care-l realizează în Europa cartea cea mai importantă a literaturii române scrisă după război. A trecut o perioadă și ne-a venit prima scrisoare: „Absolut nici un fel de ecou”. Am revenit și i-am spus: „Nu se poate, trebuie să existe niște buletine ale librăriilor, ale bibliotecilor, undeva, cât de cât, hai să facem și noi o acțiune care să se încheie măcar cu o iluzie de happy-end”. În acest demers – e foarte complicat, aș putea să vă povestesc până mâine, dar simplific, pentru că probabil nu interesează pe toată lumea – erau implicate și niște interese suverane, era interesul ca receptarea Moromeților în Anglia să fie bună, erau interese scriitoricești etc. Prescurtez: n-a fost absolut nici un efect, ca și cum n-ar fi apărut Moromeții în limba engleză, în Anglia.

Fac aici o paranteză, pentru că o să studiați cartea asta sau ați studiat-o. Marin Preda ajunsese într-un punct, când trebuia să facă o tură și un salt. Acest salt era promovarea lui ca scriitor în Europa. În România avea glorie, avea bani. Pasul lui următor a fost în Franța, unde nici măcar n-a apărut. Editurile au spus nu, deci, de la primul contact. În biografia lui Preda, cei care o reconstituie marchează aici o dramă existențială colosală, când Preda a făcut pasul spre bani și și-a vândut, mai mult sau mai puțin, conștiința, renunțând să devină scriitor în afara frontierelor României.

Acum, comentariile la această situație. Bine-nțeles, nu s-a scris nicăieri în România, pentru că așa facem noi (și atunci când nu se putea), că traducerea Moromeților în Anglia nu s-a bucurat de succes. Simplu. Se întâmplă în existența și a unei nații, și a unei persoane și lucruri proaste, se marchează și puncte negative. Aceste lucruri, românii nu le spun cu voce tare niciodată, se prefac că nu există, că nu le cunosc. Totuși, în mediile scriitoricești, lucrul a fost cunoscut și a stârnit comentarii. Eu o să vă rezum aceste comentarii, pentru că mulți sunteți tineri și habar n-aveți de cum era socoteala. Un prim comentariu lansat semioficial a fost că un scriitor din Est nu are succes în Vest decât dacă atacă comunismul. Dacă vine cu un roman (vorbesc acum numai despre roman, poezia nu mă interesează, nu mă pricep la ea), dacă vine, deci, cu un roman în care comunismul nu e pus în chestiune, nici editorii, nici cititorii, nici mediile nu reacționează nicicum. Într-un fel, s-a explicat că Marin Preda a fost sancționat pentru atitudinea lui conciliantă, ne-războinică față de comunism. A doua explicație care a circulat foarte insistent a fost că Moromeții este o capodoperă, dar e cu țărani și, cum în Anglia nu mai există țărani de la 1900, problematica țărănească nu interesează cititorul englez. Ceea ce este iarăși fals. Nu există nici sclavi, multe lucruri nu există și, totuși, operele literare, prin forța lor interioară, le implică și le cuceresc cu această lume care nu există. O altă explicație pe care a prezentat-o chiar Marin Preda, dar vorbind la modul cel mai general, este că scriitorul român „scrie cu limba”. Mulți știu această expresie, celebră la vremea ei. Asta înseamnă că valoarea capodoperelor românești ține de expresivitate, de limbaj, de subtilități, și nu de o substanță tragică, dramatică, comică interioară. Trimiterea era la Creangă, unde frumusețea este în limbaj. Nu intru în detalii; explicația era într-un fel consolatoare, bănuiesc eu – pentru că Preda era un tip de-o inteligență ieșită din comun – că frumusețea, calitatea capodoperei numită Moromeții ține de-un inefabil cu care simțurile grosolane ale cititorului englez nu intră în rezonanță, nu-l percepe ca atare.

În fine, și Nichita, într-un interviu, dacă-mi amintesc eu bine, pe care i l-a luat Păunescu, acesta i-a și spus: „Ce zici, dom’le, că Marin Preda al nostru n-are succes în Anglia?” Nichita, cu candoarea lui formidabilă, a spus: „Cu atât mai rău pentru englezi.” Vasăzică, paguba-i a lor dacă sunt tâmpiți. Asta este...

Dacă-mi îngăduiți, vreau să merg și pe revers. Știind c-o să-i indignez pe mulți dintre cei de aici. Un scriitor român, Constantin Virgil Gheorghiu a scris o capodoperă. Eu nu mă pronunț, nu sunt critic literar. Marian Popa m-a convins în Istoria literaturiiOra 25 este o capodoperă. A fost tradusă în vreo 25 de limbi sau mai mult, poate 35, s-a făcut un film la Hollywood, cu Anthony Queen în rolul principal, ceea ce e un lucru mare. Eu sunt de părere că ei au altă unitate de măsură față de noi. Noi măsurăm cu stânjenul, ei măsoară cu yardul. Această carte are o istorie destul de complicată. A fost scrisă sau rescrisă de Monica Lovinescu. Autorul e un tip infect etc., dar cartea există, tale-quale, există această Oră 25. Ea a fost publicată în România într-un tiraj de vreo 25.000 de exemplare după Revoluție. Știu precis lucrul ăsta. Eh, critica noastră nu spune, n-a luat act de existența romanului numit Ora 25. Trebuie să spună: Dom’le, un mapamond întreg, cu toții sunt niște idioți, dau bani, traduc, cumpără această carte care este o tâmpenie. Marin Preda a spus-o explicit: „Constantin Virgil Gheorghiu – zero, nu contează ca scriitor”. Asta a spus-o el, care a fost însă un scriitor pătimaș ca oricare scriitor. Criticii literari n-o spun. Ei construiesc canoane, în care pun niște titluri de, eu vă spun sincer, rămân stupefiat, stupefiat...

Ion Simuț: Problema pe care a deschis-o domnul Mareș e cu totul alta – legată de succes. Una este succesul cărții în țară, și alta e succesul unui roman în afară. E o discuție, după părerea mea, complet diferită.

Daniel Vighi: Norman Manea, de exemplu.

Radu Mareș: Nu, Ora 25  a apărut în românește, domnu’ Simuț, în țară. S-a vândut, nu există în librării. Are succes sau n-are, nu știu!

Andrei Bodiu: Dacă are în străinătate, eu zic cu atât mai bine sau cu atât mai rău pentru străini.

Radu Mareș: Asta-i tot. Îmi cer scuze c-am fost prea lung.

Gheorghe Crăciun: Aveam mâncărici pe limbă în momentul în care îl auzeam pe Radu Mareș evocându-l pe Marin Preda și aducându-ne aminte de această afirmație a lui că scriitorul român „scrie cu limba”. Dacă ați avut în mână jurnalul lui I. D. Sârbu, acolo există o chestie absolut uluitoare. I. D. Sârbu îi dă lui Blaga să citească Moromeții, revine peste o vreme, îl întreabă: „Ei, l-ai citit pe Marin Preda, ai citit Moromeții?” Răspuns din partea lui Blaga: „Nu pot să citesc o astfel de litera­tură. Mă doare limba.” Nu comentez. Dar lucrurile sunt clare. Ce-nseamnă să scrii cu limba?

A doua observație și, într-un fel, acum intru în rezonanță cu Radu Mareș. Am ieșit prima dată din țară în ’90, vara, am ajuns la Paris, m-am întâlnit cu Dan Culcer, un foarte bun critic literar, păcat că s-a cam lăsat de critică, un mare constructor al unei mari reviste și astăzi, revista „Vatra”, și chiar un critic dizident, printre puținii critici dizidenți ai noștri înainte de ’89, care m-a dus pentru prima dată într-o librărie FNAC. O librărie FNAC este un fel de supermarket de  cărți. Am ajuns și-n zona estică, de cărți estice, unde pe atunci nu exista pe raft nici un scriitor român, în schimb am văzut  etalate pe o masă cel puțin zece titluri de Soljenițîn. Sigur, citisem și eu așa, datorită prietenilor, înainte de ’89 O zi din viața lui Ivan Denisovici, Pavilionul canceroșilor, dar nu mai mult decât atât și, sigur, am avut un moment... zic: „Extraordinar, uite ce succes”, la care Dan Culcer zice: „Știi ceva, fă așa cu degetul pe o copertă, uite asta, de pildă, și, dacă vrei, mâine vino ca să-ți găsești urma.” Ce ne spune nouă lucrul acesta? O literatură ideologizată în momentul în care își sfârșește misiunea politică, nu prea mai e literatură.

Revenind acum la ce se întâmplă cu proza, cu romanul nostru românesc, câteva idei doar, pe care n-o să le dezvolt, că nu avem prea mult timp. Mie mi se pare că marea problemă cu care noi ne confruntăm astăzi, în roman cel puțin, este aceea a unei noi viziuni despre literatură sau despre perspectiva de abordare a realului, care să scape de această ideologizare. În plan secund apare problema unui tip general de nouă scriitură. Există un tip general de scriitur㠖 ca să înțelegeți bine ce vreau să spun –, care este scriitura generației ’80. Putem să facem un studiu, indiferent de autori și de valoarea lor, și să arătăm: uite, astea sunt caracteristicile. Poate că și cu generația ’60 a lui Nichita Stănescu și-a lui Breban se poate face aceeași operație. Or, această ideologizare înseamnă pur și simplu a întoarce pe dos o mănușă. Trăim într-o lume liberă, totul se poate spune, dar nu cred că este suficient să schimbăm negrul în alb și albul în negru. Ceea ce se întâmplă atât cu scriitorii mai în vârstă, care, desigur, sunt pe niște pattern-uri ale lor și nu mai au cum să se schimbe prea tare, dar se întâmplă și cu tinerii autori. Cred că această literatură, dacă nu ne mulțumește prea tare și dacă ni se pare că este într-un fel mimetică, asta se întâmplă pentru că, la rândul ei, este o literatură ideologizată. Este, deci, o literatur㠖 ca să dau un reper – care încearcă să mimeze genul de viziune și de scriitură beat, generația lui Jack Kerouac în America, nu? E vorba apoi de un anume mizerabilism. Bun, trăim într-o realitate de tip sud-american și, sigur, ne putem întreba de ce noi nu avem scriitori la fel de buni ca și scriitorii sud-americani. Păi, tocmai din acest motiv: pentru că noi vrem să vedem numai mizeria, ceea ce s-a întâmplat și cu bună parte din filmele românești de dup㠒90, considerate geniale – mie nu mi s-a părut deloc așa, m-au iritat. Ei, mie mi se pare că problema cu care ne confruntăm în momentul de faț㠖 și există semne foarte bune, mai ales în planul scriiturii feminine – este asta: ce perspectivă, care să nu însemne un mesaj cu tendință, un mesaj gata conotat sau gata preinformat, ce perspectivă găsim pentru a ne apropia de această realitate colcăitoare, teribil de proastă, care ar trebui să dea mari romancieri? Cred că despre soluțiile în această privință spun mai multe în momentul de față scriitoarele decât scriitorii și mie mi se pare că fenomenul – un fenomen absolut remarcabil după 1990 – este această formă de dezinhibare a sensibilității feminine, nu doar în plan poetic, ci mai ales în plan narativ, în plan epic, în plan romanesc. Sunt câteva nume care circulă, gen, să zicem, Simona Popescu, Cecilia Ștefănescu, Alina Nelega. Dar sunt scriitoare foarte tinere, Ioana Băețica intră în valul ăsta de scriitoare foarte tinere și de la ea ne putem aștepta la surprize, deocamdată ea încă face ideologie de tip dirty, cultivă un tip de dirty-realism – deci vin foarte tare din urmă foarte tinere prozatoare care și-au descoperit adevărata sensibilitate, asta și în siajul interesului care se manifestă acum la noi pentru feminism și toate formele astea de eliberare a naturii feminine, și care și-au descoperit un anume cinism. N-aș spune că această literatură este virilă, dar pentru prima dată cred că se manifestă un soi de cinism feminin, care permite elaborarea unui discurs absolut deloc pudibond, foarte dezinhibat, cu interes față de lucruri, stări, forme de sensibilitate pe care literatura noastră nu le-a cunoscut până în prezent. Cred că e o competiție interesantă, în mod sigur spre sfârșitul deceniului vom asista la această schimbare de viziune și de scriitură, dar e o competiție foarte interesantă, în ceea ce-i privește pe tineri, între băieți și fete. Fetele mie mi se pare că sunt în avangardă și că, pe moment, ele conduc acest joc.

Ion Simuț: E de luat în seamă. Pun un bemol, sunt sigur că Gheorghe Crăciun mă va înțelege că e vorba de un dialog absolut onest, pun un bemol la această exhibare a sexualității – eu așa aș numi-o – în romanul feminin și vă invit să treceți pe la librăria Humanitas să vă uitați la un roman, se numește Băgău, al Ioanei Bradea. Nu pot să spun prima frază, sigur că există asemenea fraze care nu pot fi rostite în public și la Henry Miller și la alți prozatori mari. Atenție, pentru noi, pentru toți, pentru mine este mai clar, este un fenomen extrem de înșelător această exhibare a sexualității, nici măcar nu are succes la public. Are succes la critici.

Daniel Vighi: Are succes la bărbați.

Ion Simuț: Da, are succes la bărbați.

Daniel Vighi: Câteva cuvinte aș spune pornind de la observațiile foarte interesante pe care le-a făcut Radu Mareș cu nepotrivirea care ar fi între ceea ce vedem noi despre literatura noastră și ceea ce se întâmplă cu literatura noastră în momentul în care este tradusă și se confruntă cu un alt orizont de așteptare și de lectură. Extrem de interesant exemplul acesta cu Marin Preda, cu lipsa de ecou la Moromeții. În timp ce-l ascultam, mi-am amintit de un alt exemplu, un exemplu ulterior acestuia cu traducerea din Moromeții, dar care a avut succes. A avut un succes care ar fi fost și mai mare dacă Sorin Titel ar fi trăit mai mult și ar fi putut să și-l ducă până la capăt. E vorba de Lunga călătorie a prizonierului. Nu știu dacă trilogia ar fi avut succesul acestui roman. Oricum, noi avem aici un fel de tradiție romantică și post-romantică, puțin cam desuetă, pentru că nu predeterminăm puțin formula romanului sau nu încercăm să gândim care ar putea să fie orizontul de așteptare posibil într-o lume de felul ăsta. La Sorin Titel nu cred că lucrul acesta a fost predeterminat. S-a petrecut un lucru fericit într-un fel; s-a întâlnit formula cu tema. Lunga călătorie a prizonierului este, parabolic, destul de limpede un tip de critică a comunismului. Noi n-am avut Kundera, n-am avut Soljenițîn, n-am avut că n-am avut. Dar nu cred că scriitorii din estul Europei, și ungurii, și polonezii, și rușii, cehii, n-au avut o gândire predeterminată puțin și la așteptările Occidentului. Că e o piață, totuși, aicea. Cum să vă zic, nu-l căutăm tot timpul ca alibi pe Kafka: vezi, Kafka a avut 500 de exemplare și, totuși, e un mare scriitor. Asta era atunci și poate și altădată. Dar poate că ar trebui să gândim puțin și întorși către acest orizont de așteptare al unui public mai larg. Pentru că, până la urmă, toată tradiția romantică și post-romantică este o formă de a întoarce spatele cititorului, care se supără. În momentul de față s-a cam săturat să se mai supere și a devenit indiferent. Vor trebui găsite niște strategii, nu neapărat renunțând la valoarea literară, ci un tip de strategie prin care... prin poveste, prin altceva care ține de un anumit tip de impact...

Revenind acum la generația tânără, care-i foarte interesantă, probabil că s-au și săturat de amintiri și de teologii și de filosofii, și mai simt nevoia... sau s-au săturat de David Lodge și de John și vor să-l vadă pe Ion și vor să vadă ce se întâmplă într-o realitate imediată ficțională. Oricum, este un fenomen interesant. Începe deja să prindă contur.

Acuma, discuția pe care ar trebui poate s-o avem este cum am putea să ordonăm, să organizăm, să apropiem acest interes de zona editurilor și să căutăm tineri care realmente scriu și sunt interesați. Aici probabil că e o altă discuție, numai că și ea este foarte interesantă. Noi am avut la Timișoara, am discutat și cu Gheorghe Crăciun, cu Radu Țuculescu, să facem niște întâlniri... Ei, am reușit într-un an de zile, am creat un tip de întâlnire-atelier neconvențională. Am spus c-o să citească mai mulți și vor fi câțiva promovați, pe care o să-i urmărim până-și fac romanul și până la promovare, deci nu o lectură de cenaclu în sensul obișnuit, tradițional, unde vine unul și citește întâmplător și asta e. Nu, construcția în întregime a unui roman. Vă spun că la ora actuală avem patru nume după un an de zile de selecții, de lecturi. Trei dintre romane sunt terminate și urmează al patrulea să se încheie și el. Foarte interesante toate. Liviu Antonesei a fost încântat, a publicat în Timpul, Polirom-ul a spus c-o să-i preia și o să-i publice. Ei sunt încântați. Deci, cele patru sunt romane de debut și eu sunt convins că la anul se vor adăuga la șirul ăsta de romane ale tinerilor... care eu cred că încep să stârnească interes. Și asta-i foarte important până la urmă.

Ion Vădan: Mă bucur că pot să susțin cauza romanului într-o asemenea selectă dezbatere din perspectiva unui editor. Acum trei ani, printr-un experiment cu Piața literară și un supliment, Piața cărții, am avut un rezultat extraordinar de trist. Mă rugam editurilor să trimită semnalele de carte gratuit ca să le fac publicitate și n-o făceau. Ei, acum ar veni și-ar spune: dar vă plătim pagina. S-a schimbat ceva în mentalul editorului, este foarte important acest lucru și semnalele sunt încurajatoare în acest sens. Nu puteam să promovez doar cărțile Editurii Dacia pentru că eram acuzat oarecum de un interes pro-domo. Singurii care au răspuns imediat acestei chemări ale revistei Piața literară au fost, nu întâmplător, iată, Polirom-ul, care, pe urmă, și-a dezvoltat o strategie de marketing, de promovare. Din păcate, după părerea mea – și sunt sigur că și Mușina poate să spună acest lucru – scriitorul român a rămas acum în urma întreprinzătorului editorial, să zic așa. Este iarăși un decalaj, pentru că, dacă-l rogi pe un prozator și vine cu un roman: „Domnule, nu-mi place titlul romanului tău. Haide, domnule...” În America sau în Franța nu se întâmplă așa, acolo editorul e dictator vizavi de textul lui, el investește bani, el își asumă un risc mult mai mare, n-are  decât scriitorul să meargă la o altă editură, piața este liberă... Vai de mine, e ca un atentat la onoare, la pudoare, să-i propui... La Hollywood se propun finaluri de filme, nu, și regizorul iarăși e suveran asupra textului dramatic, și așa mai departe... Deci, ar trebui să vedem și care este relația dintre editor și autor și pe urmă dintre editor și piață.

Semnele sunt îmbucurătoare. Eu am marșat mult pe roman și, în ultimii doi ani, cred că am editat vreo cincizeci de titluri, de la Țepeneag, până la Breban, Daniel Vighi, Dan Stanca, Stoiciu. Întâmplător, Agatha murind, iată un roman de Dora Pavel... confirmă într-un fel succesul de piață al prozatoarelor...

Din nefericire, noi nu avem încă o economie funcțională de piață în literatură. Haideți să ne întoarcem tot la termenii de genul acesta, pentru că ei fructifică relația dintre autor, text și piață. Avem o piață enclavizată. Ceea ce se tipărește la Constanța nu poate fi găsit la Timișoara sau la Satu Mare și invers. Ar fi o problemă extraordinară de rezolvat. Internetul, dintr-un dușman al cărții devine un susținător al ei, pentru că, dintr-o dată eu și cred că toți cei care au site își dau seama de asta, încep să vândă mai mult prin Internet, încasările se fac la trei zile, ramburs, nu te mai cerți cu librarul care se folosește luni de zile de banii tăi ș.a.m.d.

Ar mai fi o problemă: premiile literare. În Franța, un premiu literar îți aduce o sută de mii de exemplare, aici ești penalizat dacă o carte de-a ta primește un premiu, intră invidia de ce editura Aula sau, eu știu, Paralela 45 sau Dacia a luat premiul și de ce nu s-au acreditat voturi la editura mea sau așa mai departe.

Ar mai fi încă ceva. Desigur, de o sută de ani noi încercăm să ne sincronizăm curentelor occidentale, suntem și aici... descoperim lumea și noi mult în urmă... În Statele Unite deja se promovează romanul lecturat, apar așa, romane citite pe autostradă, dus-întors... le asculți în mașină rulând spre destinație. Ceea ce face Gheorghe Crăciun este extraordinar, dar iată că alții deja consumă de câțiva ani buni... și nu e vorba de literatură de consum, pentru că în spatele lui stă o muzică de foarte bună calitate...

Concluzionez: să dăm șansă și romanului mai puțin ortodox, chiar comercial, tocmai ca să poată susține romanele „scrise cu limba”.

Virgil Podoabă: Cred că e vorba de două discuții aici, după părerea mea. Ce am de spus se leagă de discursul lui Vădan, care a dus într-o anume extremitate una dintre aceste discuții. Eu cred că există două feluri de literatură. Noi discutăm simultan, gândindu-ne de fapt numai la una.

Există o literatură care se scrie cu fața spre public, spre consumator, care-i manevrată, ca telenovelele, de consumator, de cititor, de editor. Literatura care se vrea vândută. Este o bătălie... cam în partea asta se bulucește lumea. N-am nimic împotriva acestui gen de literatură, care se rezumă până la urmă la vandabilitate. Scriitorii trebuie să devină un fel de fabricatori de produse de consum. Așa cum unele emisiuni au rating, și ei trebuie să aibă rating la cumpărători. Bun, între ei pot să fie unii care scriu lucruri foarte bune, dar asta este o categorie care intră în zona capitalismului literar. Dar mai există încă o literatură, pe care o știm cu toții, care e scrisă cu fața la sine și la marii predecesori și la prezent, într-o măsură ce nu poate fi evitată de nici un scriitor, și care se confruntă cu tot ce s-a scris până la el în literatura nației lui, în literatura lumii, și care nu poate să se lase ghidat de această idee de vandabilitate. Acest gen de creator ajunge la performanțe cu atât mai mari cu cât sapă mai mult în punctul unde se află el, în raporturile pe care le stabilește el. Aceștia sunt marii scriitori.

Așadar, de-o parte e vorba de succes, de valoarea de piață, economică, dincoace e vorba de valoare pur și simplu. Rareori se întâlnesc – fiindcă sunt cazuri, dar destul de rare – în una și aceeași operă, care să fie și vandabilă și să și reziste alături de Dante și mai știu eu de cine, Flaubert sau chiar Preda.

Problema – trebuie s-o apere și pe asta cineva – nu este atât a ălora vandabili, ăia vor fi vandabili, dom’le, pentru că sunt fabricatori și fabricatorul asta face, produce marfă și o vinde, scrie cum i se cere – e plin de dinăștia, dacă te duci în Occident cele mai multe cărți de literatură sunt din zona asta. Bun, dar marea problemă, continuu eu să cred, este a celorlalți, pentru că trebuie să se gândească cineva și la ei, să le găsească o strategie și să-i ajute să supraviețuiască.

Daniel Vighi: Agentul literar, care la noi nu există.

Virgil Podoabă: Nu, uite, cartea lui Crăciun, de exemplu, care e un exemplu recent... la un moment dat el se și lăuda că e pe o temă la modă, dar el a tratat erotismul în adevărul lui, ceilalți îl tratează așa cum vrea rating-ul, ca să spun așa, deci cum doresc să audă... Sigur că Sandu Mușina va spune imediat că nu-i așa...

Alexandru Mușina: Nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu această distincție dintr-un motiv foarte simplu: pentru că în istoria literaturii universale, de la Rabelais, Cervantes, până la Dostoievki, scriau săracii pentru piață, ca să vândă. Că, după aceea, nouă ne-au plăcut foarte mult și se vând în continuare – atenție! –, este o altă poveste. Eu cred că literatura care era scrisă pentru autor, ca să facă o rememorare a predecesorilor, nici măcar nu se mai citește, mai rezistă prin istoriile literare. Există o literatură care a apărut din Renaștere începând, dar asta pe noi nu ne interesează.

Vreau să discut despre proza română contemporană, că de fapt asta este problema noastră. Sunt trei nivele. Am să fiu foarte expeditiv la primele două, ca să ajung la cel de-al treilea nivel, care mi se pare cel mai semnificativ. Dacă în ’90-’92 la radio nouăzeci la sută din melodii erau străine și zece la sută românești, iar acum șaptezece-optzeci la sută sunt melodii românești și douăzeci-treizeci la sută sunt străine, același fenomen se va produce și în cazul beletristicii. Deci, în câțiva ani o să fie cel puțin 50% romane românești și 50% romane traduse. Acum proporția este 90% romane traduse, 10% romane românești.

Dacă pornim de la această premisă, realmente optimistă și, cred eu, realistă, apar cele trei probleme care sunt la trei nivele diferite.

În primul rând este distribuția pe care a adus-o în discuție Vădan. Atâta timp cât nu există o rețea națională de distribuție și cât fiecare editor mai mare sau mai mic trebuie să tot refacă și să-și țină la zi rețeaua, o bună parte din bani, din resurse, din energie și din timp se consumă pentru a încerca mereu să reînnoade această legătură cu publicul potențial. Paradoxul este c㠖 și am discutat aseară cu Gheorghe Crăciun – cei care investesc în literatura foarte tânără nu investesc neapărat pentru piața românească, ci în speranța că vor reuși să exporte doi sau trei dintre acești scriitori, ceea ce deja este o capcană și anume ideea că noi scriem în măsura în care vom fi traduși ca să avem succes în afară și așa mai departe. Mi se pare o perspectivă greșită, pentru că nu poți să produci decât o anume literatură limitată și cumva handicapată din start pe principul lohn-ului. Foarte multe din cărțile scrise de tineri sunt pe principiul producție de lohn și anume: marca este din afară, modelul este din afară, materialul poate fi din afară sau din interior și producătorul este de aici. Deci, asta reprezintă o bună parte din literatura celor care scriu acum, pentru că scriu cu gândul direct la export, ceea ce este funciarmente greșit și riscul este ca piața românească să nu reacționeze la acest tip de literatură.

Mai mult, în discuțiile despre literatura română tot timpul apare această marotă a românilor, care era și pe vremea lui Ceaușescu și din cauza căreia a suferit și Marin Preda, și anume: ce părere au străinii despre noi, cum ne văd ei? Încercăm să ne vedem cum ne-ar vedea ei. Pe mine nu mă interesează asta nici ca scriitor, dar nici ca editor. Vă spun și de ce. Pentru că literatura română va avea impact în măsura în care rezolvă două probleme care pot fi văzute ca aceeași, dar sunt totuși distincte – și aicea cred că există două tipuri de literatur㠖, ale românilor de astăzi, ale cititorilor de astăzi. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de un anume tip de literatură.

Fac o paranteză. Ipocrizia (și nevroza) scriitorului român este următoarea: pornind de la ideea lui Virgil Podoabă, că el scrie raportându-se la tradiție, la istoria literaturii române, la universal ș.a.m.d. – el nu citește tipul de cărți pe care-l scrie. Adică, scrie un anume tip de cărți, vrea ca publicul să-l înțeleagă, dar el nu citește tipul respectiv de cărți. Aici este ipocrizia și autoiluzionarea multor scriitori români.

Există două probleme ale noastre. Și anume, prima: în ce măsură existăm/ suntem – și atunci trebuie să ne vedem rădăcinile, tradiția, de unde venim, faptul că eu nu pot să fac o literatură spunând că nu mă interesează ce s-a întâmplat înainte de ’89, dar toți venim dinainte de ’89. Or, cât timp acea lume extraordinară din punct de vedere romanesc (este cea mai spectaculoasă, mai crudă și mai impresionantă epocă din istoria modernă a României, s-au întâmplat lucruri teribile acolo, lucruri pe care nu le prea vedem în literatură, pentru că, în virtutea inerției, cei care au scris sub cenzură o duc înainte, că n-ai cum să te schimbi la o anumită vârstă, iar pentru cei tineri este o zonă de total dezinteres, pentru că este o lume stupidă, care nu mai interesează) cât timp, așadar, nu se recuperează prin literatură, societatea românească rămâne bolnavă. Și aici intervine ideea, dacă vreți, politică și chiar ideologică: eu cred că literatura trebuie să aibă idei, să aibă o ideologie. Dacă noi tot spunem că securiștii erau răi, comuniștii erau perfizi... astea sunt vorbe. Cât timp nu există o literatură în care ei să fie prezentați ca niște monștri, imaginarul colectiv va fi dominat de cea în care sunt prezentați ca niște persoane cu probleme intelectuale, ca la Buzura și la ceilalți, la D. R. Popescu. De ce ne mai mirăm că omul votează tot cu activiștii cu probleme, cu aer intelectual, din moment ce în literatură și-n imaginarul colectiv nu există o prezentare adevărată (cu ghilimele dacă vreți sau nu), dar autentică, puternică a monstruozității celor care au condus societatea până în 1989 și după aceea. Asta e o problemă care transcende literatura, dar este o problemă a literaturii române.

Cealaltă este legată de cum trăim, se referă la literatura de consum și la ceea ce se întâmplă astăzi. Aici Gheorghe Crăciun are dreptate. Mizerabilismul de unde vine? Și-n proză, și-n film? Nu este ceea ce vedem noi din lumea noastră, ci cum o văd străinii. Cu aurolaci, cu drogați, cu câini, cu mizerii ș.a.m.d. Păi, ce literatură vrei să faci, când tu însuți scrii despre societatea ta, făcând literatură de consum, ca și cum ai fi un vizitator în această societate? Deci, oamenii ăștia n-au suflet, în toată literatura asta mizerabilistă, n-au părinți sau părinții sunt zero, nu sunt legați de fire umane, imediate de cei din jur, ei își trăiesc într-un mod exterior și spectaculos mizeria. Eu cred că este o problemă a felului în care se gândesc pe sine scriitorii români și în care își gândesc relația cu publicul. Și cred – al doilea lucru care trebuie pus aici în discuție – că, înainte să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat (e bine să ne raportăm la tradiția romanescă de ultimă oră), este să reînnodăm tradiția cu literatura română de până în 1948. Toate temele din literatura de ultimă oră a tinerilor, mizerabilismul, totul, sexualitatea, erau în literatura scrisă de până la 1948. Mi-amintesc că într-un roman al unei scriitoare, de data asta, erau toate temele: era una care murea de drog în ’40-’41, era lesbiană, fusese violată de tatăl ei – tot ce vreți. Deci, în literatura română avem o tradiție de scriitură și de finețe a relațiilor interumane specific românești; totuși, aceste relații trebuiau să fie explorate.

Problema scriitorului român este următoarea: să-și respecte publicul, dar acest respect al publicului presupune ca el să considere că publicul este la nivelul lui, cititorii adică nu-i sunt inferiori, nu-i privește ca străinul pe români. Ăsta este un lucru. Și doi: lipsa de multe ori de cultură și de anvergură a scriitorului român. Asta nu se poate rezolva la comun.

Eu, ca editor, sunt într-o relație nevrotică cu scriitorul român pentru că scriitorul român este nevrotic, el este geniu, nu poți să-i schimbi titlul, nu poți să-i schimbi finalul romanului, nu poți să-i cer să rescrie. Ultima mea experiență este cu un autor foarte bun pe care-l aveam sub contract de doi ani de zile, a venit la mine, i-am zis să schimbe finalul cărții și să mai taie ceva de acolo, mi-a explicat că el m-a testat cum citesc eu cartea respectivă, deci n-a venit să-mi ceară părerea, ci să vadă dacă știu să citesc, i-am spus: „Du-te, dom’le, la Editura Polirom”, în trei săptămâni a apărut acolo și cartea a avut cronici în care reproșau exact lucrurile pe care puteam să le rezolvăm noi în editură. Cred că asta este problema.

Problema este că cititorul român este mult mai inteligent decât îl cred și editorii, și autorii români. El n-are nevoie de literatură românească.

Andrei Bodiu: Eu cred că situația nu-i chiar așa dramatică precum o prezintă Mușina, dar problema e următoarea, apropo de experimentul de care pomenea Daniel Vighi: la Facultatea de Litere din Brașov avem un masterat de scriere creatoare și traducere literară și, ca urmare a acestui masterat, apropo de proză română contemporană și de cei tineri, am scos anul trecut o antologie cu 26 de autori, dacă îi țin bine minte la număr, din care deja Dan Țăranu, a publicat la Polirom un roman, Al patrulea element, urmează ca acum în toamnă Ștefania Mihalache să apară cu un roman la Paralela 45, Adriana Bărbat iarăși cu un roman la Paralela 45, Ina Crudu la Aula. Vă dați seama: este absolut remarcabil, cred eu, dacă dintr-un nucleu de douăzeci și ceva de autori într-un an apar șapte romane... Nu se întâmplă ca în alte situații în care s-a scos o antologie și respectivii s-au pierdut, ci, din contră, au șansa... Bine-nțeles, nu știm câți dintre ei vor rămâne, însă, să reușești să-ți publici prima carte la 24-25 de ani, față de generația noastră, este fascinant. Eu mi-am publicat prima carte în ’94, când aveam 29 de ani. Și am avut noroc că a venit Revo­luția, că altfel nu publicam niciodată.

Alexandru Mușina: Vreau să spun un singur lucru, apropo de ce zicea Gheorghe Crăciun, tot în calitate de editor și de cititor, apropo de faptul că fetele, domnișoarele par că le iau fața puțin băieților, nu? Cred că există o explicație aici. În lumea comunistă, cel care a fost distrus și delegitimat și desființat ca persoană a fost bărbatul. Femeia s-a mai strecurat. Cele care scriu, scriitoarele, sunt două-trei mizerabiliste, dar celelalte au feminitate și nuanța și demnitatea de a fi femeie. În timp ce băieții, ca să fii bărbat nu e suficient să-ți arăți organul și să-ți povestești aventurile erotice, asta înseamnă ceva mai mult. E ușor, deci, să fii golan, e mai greu să fii bărbat. Asta este problema prozei scrise de băieți.

Daniel Vighi: Aș nuanța un pic, că tot am vrut să intervin. N-am sentimentul că generația tânără scrie acuma din perspectiva sau oarecum având în vedere ideea unui vizitator care vine la noi și vede. Ei tocmai datorită faptului că n-au suficientă cultură prozastică, mi se pare că preiau formula asta... Ei se pliază pe-un tip de real pe care vor să-l recupereze.

Alexandru Mușina: Vor să facă un fel de concurență neloială jurnalisticii. Aici e problema. Scriitorul trebuie să fie puțin peste, să înțeleagă lucrurile, să mi le spună. Nu citesc un roman ca să aflu ce pot afla din ziare și din reviste.

Andrei Bodiu: Problema cu băieții de cartier e că și ăia-s de import.

Daniel Vighi: Da, bun e-adevărat, este de import, dar totu-i de import și totul se autohtonizează într-un fel. Ei sunt de import, dar sunt și din cartierele astea de la noi.

Alexandru Mușina: Eu, pornind de la ideea că e nevoie de o literatură a tinerilor furioși, am discutat și i-am dat chiar temă unui tânăr care scria ca Marquez, super-sofisticat și așa mai departe. După un timp, prozatorul respectiv a venit la editură, mi-a predat romanul și a apărut romanul Pizdeț al lui Alexandru Vakulovski. A avut succes, după care s-a certat cu editorul – de ce? Pentru că nu puteam colabora, el voia să publice tot ce scria. S-a dus la o altă editură, a scris o carte care reia toate temele, tot discursul, nesfârșit, de trei ori mai mare decât Pizdeț, a găsit un titlu foarte bun, dar rămâne această problemă. Sunt tânăr furios, am o anumită perspectivă, dar ce fac după? Pot să scriu un prim roman, care să pară un roman cult al generației, dar după aceea ce fac? Dau un exemplu, primul roman al lui Scott Fitzgerald, Cei frumoși și blestemați, a fost un best-seller, dar, dacă rămânea numai la el, nu mai exista Fitzgerald. Deci, problema este să scrii și un al doilea roman, în care să arăți c-ai înțeles ceva din toată povestea.

 

A consemnat Mircea PRICĂJAN

Fotografii de Alexandru SERES