Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

VITRINA CU CĂRȚI

 l Ion DAVIDEANU l Denisa MAGHERU l Mihai VIERU

Petru M. Ardelean

Brevilocvii & excerpte

Ed. Multimedia Internațional,

Arad, 2004

 

Din multele cărți ale lui Petru M. Ardelean (originar din Ucuriș, Bihor, trăitor la Arad) ne-a ajuns sub ochi recent Brevilocvii & excerpte, o carte de aforisme cu totul lapidare sau de o factur㠄similieseistică, de mici comentarii pe marginea unor teme diverse”, după cum spune autorul într-o Precuvântare. Totuși unele au o extensie motivată de subiectul abordat, păstrând, de asemenea, fluența meditației.

Partea a doua a cărții cuprinde fragmente „excerptate din diferiți autori”, esențializări , trimiteri, conspecte care se cheamă unele pe altele într-o orchestrație ideatică interesantă și incitantă.

Aforismele lui Petru M. Ardelean sunt ale unui cărturar solid, multe dintre ele putând fi incluse în genul moralităților. De fapt, scriitura și gândirea acestui scriitor ilustrate de cărțile tipărite până acum stau sub semnul brevilocvenței, al conciziei și cumințeniei echilibrat exprimate.

 

Ion DAVIDEANU

* * *

Mircea Ștefan

în două cărți de poezie

 

Mircea Ștefan  este un poet discret, textele sale sunt inteligent concentrate, sugestive, tensionate într-o textură rarefiată și cu o sintaxă mizând pe absențe. Amândouă cărțile – Cina și Tablouri – au apărut la aceeași editură bucureșteană Cavallioti, în 2004. Unele poeme sunt de factură religioasă sugerând taine sufletești și zone de smerenie în fața misterului sacralității, altele sunt interogativ-neliniștite, în fine sunt și texte de genul hai-ku-ului. Tablouri-le sunt încântătoare prin sugestivitatea schițării emoției, prin discreție și prin muzicalitatea surdinizată. O împăcare cu sine și cu socotelile lumii acesteia alternează cu problematizarea biografiei și a unor observații asupra realității imediate. Mircea Ștefan e un poet care ar merita o atenție mai susținută.

 

Ion DAVIDEANU

* * *

Orlando Balas

Limba germană. Simplu și eficient!

Editura Polirom, Iași, 2004

 

Prestigioasa editură Polirom din Iași a publicat recent un curs practic de limba germană semnat de lectorul universitar Orlando Balaș. Autorul, care are la activ mai multe stagii de pregătire și cercetare în Germania și Austria, este specialist de mare finețe în literatura germană a Evului Mediu, traducător și publicist. Cursul său, Limba germană. Simplu și eficient, se adaugă la zestrea cea mai valoroasă a contribuțiilor la studiul acestei limbi.

Cartea lui Orlando Balaș beneficiază de un argument convingător al profesorului universitar Dr. Rudolf Windisch de la Universitatea din Rostock, unul dintre cei mai cunoscuți romaniști germani, discipol al regretatului lingvist de origine română Eugenio Coșeriu. Limba germană. Simplu și eficient se adresează elevilor, studenților și tuturor celor care doresc să își însușească rapid și eficient limba germană. Pe parcursul a 21 de lecții, cursantul este pus în cele mai obișnuite situații cotidiene. De aceea materialul este conceput tematic, respectând principiul didactic fundamental al accesibilității. Fiecare text este urmat de vocabular, noțiuni de gramatică explicate într-un limbaj accesibil și exerciții aplicative. Întregul material este însoțit de anexe ce sistematizează chestiuni ca genul substantivului în limba germană, valența verbelor și a adverbelor sau exprimarea deplasării și situării. Cheia exercițiilor dă posibilitatea autocontrolului în procesul de însușire a acestei limbi străine.

Reținem din intenția mărturisită și izbutită a autorului că: „Limba germană. Simplu și eficient își propune să ofere tocmai această bază, să explice într-un limbaj accesibil și într-o succesiune logică cele mai importante fenomene de gramatică germană, ilustrându-le cu numeroase exemple și făcând paralele cu fenomenele similare din limba română. În urma parcurgerii acestei lucrări, cititorii vor înțelege, vor învăța mai repede și vor vorbi mai bine limba germană.”

Recomandăm cu multă încredere acest curs util pentru însușirea temeinică a unei limbi complexe și nuanțate, care se bucură în prezent de o largă răspândire internațională.

 

Denisa MAGHERU

* * *

Mircea Papiu

Cu flori în gară

Biblioteca Județeană

„Gheorghe Șincai”, Oradea, 2004

 

O preeminență și un caracter restaurator și restitutor dă Mircea Papiu lumii pestrițe și nu mai puțin reale a personajelor și pieselor sale; nu este mult în a spune că este o percepție vitală, pentru dinamismul și comuniunea unui Levant liric cînd hazard și imagine, cînd o politică și imagine.

Mircea Papiu opune un reconstructivism unui paradox exclusiv post-modern. Este reconstrucția unei lumi fermecătoare pentru un Sud crud și nu plin de cruditate, nu în sensul prospețimii, ci în cel al unei cruzimi în ironii, persiflări și auto-persiflări, altfel spus un wit în accepțiunea unei ironii vitale, nu constrictive. Autopersiflarea este semnul sub care Mircea Papiu își aruncă cu un gest dramatic, auctorial, personajele dimpreună cu sinea de personae. Acesta este factorul dominant și evident al unei ironii cu certă valoare de scriitură dramatică.

Se merge pe clișee de efect și redundanțe savuroase, nu fără un iz de tristețe, pe sonorități aparținînd familiei antebelice, în fapt, Papiu creînd un palimpsest social menit să demonstreze ciclicitatea, repetarea în spirală a unor situații de viață și lume și să demonteze aparenta schimbare a spiritului gregar. Autorul ne oferă o pastișă cu valențe recuperatorii. Evoluția unei economii este subiectul unei enumerări aparent insignifiante. Mircea Papiu proiectează inovații vitale de stil, teorii pestrițe, justificări bizare pe care le pune în gura personajelor astfel formulînd o completare necesară, completare care nu justifică pastișa ci o confirmă ca fluid esențial dramatic în sensul unei deveniri firești. S-a mai scris și s-a mers în această direcție, dar teatru scurt în această manieră nu a curs la fel de natural: o continuitate clasică ne propune Mircea Papiu. Un sitcom prins în timp, un clasic-dramatic cu o similară persistentă suspensie, ca un spiritus loci, o lume de cercuri concentrice, în vîrtejul cărora este prinsă familia poate mai brutal sintetizate de advertising, mică publicitate și tot atîtea modalități de aruncare în derizoriu.

Un cuplu suspendat în eternă tranziție, în devălmășiile restructurării socio-politico-afective, în care și umorul furnizat astfel pare să aibă o continuitate în sincope (pentru că orice umor bun are și nuanțe dacă nu triste atunci tragice cu siguranță). Așa cum și Conu Leonida are valențele lui de Don Quijote, așa și cuplul lui Papiu practică un Don Quijotism de cuplu. Umorul este în continuare rezistent, paradoxal, nesățios, clasic și totuși cuminte, cumsecade. Nu frizează bășcălia și nici grobianul. Mircea Papiu apelează și mizează pe interpretări atavice actoricești cum au rămas ele în suspensie, latente în memoria publicului.

Jocul cel mai interesant scriitoricesc este acest apel la persuasiune din literar, sigur că nu este căutat, sau deliberat: îl citești pe Papiu și zîmbești amintirilor spunînd uite-l pe Cotescu, Bună sear,a maestre! Aici ar merge replica lui Iordache, aici e Jorj Voicu 100%, Beligan trebuie să zică aia și numai aia!

Papiu are puterea de a apela la personajele-actori să transpună un public în joc și astfel a-și ajuta opera fără nici un fel de stresuri.

Cu flori în gar㠖 odată cu această piesă Mircea Papiu se înnegurează devine tragic, piesa avînd o permisivitate pentru mularea ei pe diverse chei de interpretare practic nelimitată. Poate fi jucată în n efecte dramatice – a se citi cadre virtuale. E un banc tragic, sinistru de tragic; odinioară sursa hohotelor glumele cu Ion și Mărie ne arată o latură pe care constant am refuzat-o pînă acum. În fapt, Ion este fără Maria, într-un monolog nostalgic, în care încearcă o recuperare a trecutului pentru a putea continua să suporte viața. Mircea Papiu este îngrozitor de trist!! Stăpînește cu o anumită naturală imponderabilitate trucul expresionist: Maria ar putea fi o fantomă sau o voce din culise(mintea lui Ion), o hologramă sau inexprimabilitatea însăși, blocajul lui Ion. La rîndu-i, Ion poate fi într-un ospiciu sau labirint sau miner blocat în subteran sau chiar creatorul prins în capcană în propria lui minte. Lui Mircea Papiu îi este atît de la îndemînă acest truc expresionist încît nici nu are nevoie să se folosească de el cu valoare de simbol cum se întîmplă la Miller sau Williams. Autorul vine în întîmpinarea înțelegerii publicului/lectorului; Farfuridi și Cațavencu ca o nevoie de justificare a înțelegerii publicului. Ei reprezintă nu numai niște simple fantome lămuritoare, cît și niște clișee de gesturi de retorică redundantă, ridiculizînd pastișele lor de peste un veac, clișee ale lingvisticii persistente în timp și paradoxal cumulînd nuanțe de un farmec vetust pe care publicul/lectorul le simte ca necesitate, ca pe o carismă bizară.

Nu există final pentru Mirii anului unu pentru că există prea multă derută subliniată, există dorință și impuls și un rodaj încă nefăcut, articulații ale comunicării încă neunse dintr-o vină a noastră față de noi înșine. E ca și cum subconștientul le joacă permanente feste tinerilor. Papiu îi lasă să se certe și se retrage. Cît despre public rămîne să își facă auto-interviul.

Tripticul istoric reprezintă o pseudo istorie, o recreare a istoriei în condițiile în care fiecare dintre personaje este acutumat cu viața ce li se desfășoară și rostește pe dinainte. Aici autorul schimbă registrul total și merge pe miza post-modernului: viața e text și textul e viață, nu se știe cine rostește pe cine. Textul ne rostește pe noi sau noi ne rostim pe noi. Ceea ce ne iese din gură ne rostește sau ne rostuiește?

Eu zic să îl citim pe Papiu și să decidem cum îl rostim astfel recunoscîndu-ne pe noi.

 

Mihai VIERU