Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 11-12 (469-470)

noiembrie-decembrie 2004

CUPRINS

 

Editorial

Traian Ștef – Elita elitistă

Sertarele exilului de Norman Manea

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef

Cronica literară

Ioan Moldovan – Poezie în pas de deux (Ioan Es. Pop, Lucian Vasilescu)

Marius Miheț – Pilde despre sensibilități uitate (Iulia Sala)

Marius Miheț – Telegrama thailandeză (Claudia Golea)

Mircea Pricăjan – O lume „realizat㔠(Cosmin Manolache)

Critifricțiuni

Ion Simuț – Prietenii care nu cred în reabilitarea ficțiunii,

dar o spun pe ocolite

Criterion

Mircea A. Diaconu – Cu Liviu Ioan Stoiciu, la plecare

Aniversare Nicolae Manolescu

Liana Cozea – Modelul absolut

Zilele Revistei „Familia”

Colocviu – Romanul (performanțe, circumstanțe, perspective)

Gheorghe Crăciun – Romanul, comerțul și viteza

Nicolae Bârna – Din nou, câte ceva despre romanul de azi

Andrei Bodiu – Romanul veșnic tînăr

Marius Miheț – Despre proza tinerei generații

George Arion – Ziua și noaptea devoratorilor de romane

Lucian Dan Teodorovici – Cercul nostru strîmb și vicios

Mircea Pricăjan – Pledoarie pentru strigătul copilului la naștere

Vasile Spiridon – În așteptarea romanului-fluviu

Gheorghe Izbășescu – Pentru o nouă paradigmă?

Vasile Dan – Un „roman cu îngeri și moldoveni”

Prezențe maghiare de Molnár Judit

Láng Szolt

Poem de Fábián Imre

Eseul

Vianu Mureșan – Sacerdoțiul lecturii

Poeme de Grigore Scarlat

Historia

Blaga Mihoc – Întemeierea școlilor de la Blaj

Studia

Ioan-Aurel Pop, Sorin Șipoș – Despre calitățile și defectele românilor...

Ideea

Ionel Necula – Actualitatea lui Cioran

Cărțile „dilematicilor” de Mircea Morariu

Poeme de Augustin A. Cupșa

Proza

Florin Ardelean – Schițe erotice

Mircea Pora – Finalul „Zilelor Reflexe”

Aniversări

Dana-Maria Cipău – 200 de ani de la nașterea scriitoarei George Sand

Interviu

Ștefan Gencărău în dialog cu Rudolf Windisch

Citiri de Dumitru Chirilă

E-zine de Mircea Pricăjan

Arte

Cronica plastică de Corneliu Antim

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Festivaluri de Mircea Morariu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Vitrina cu cărți

Cronica de „Familia” de Ioan Moldovan

Filarmonica

Copyright © 2004 Revista FAMILIA

Webmaster: Mircea Pricăjan