Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ESEUL

de

Vianu MUREȘAN

Sacerdoțiul lecturii

 

Aș fi vag mâhnit dacă m-ați suspecta că epatez formule sapiențiale, că mă prevalez de instanțe auctoriale, consacrate prin durerosul, incertul și mereu neîncheiatul travaliu al constituirii unei tradiții, pentru a-mi strecura sub legitimitatea lor neîndoielnică precarele mele convingeri. La drept vorbind e puțin probabil să fi scăpat tocmai eu de grația necondiționată cu care o tradiție binecuvântează, anterior oricărui merit, limba celui ce vrea să vorbească, gândul celui ce vrea să se trezească, intenția celui ce socoate ca pe un privilegiu libertatea de-a se comunica. M-am găsit de la începutul, nu foarte timpuriu, al flirtului cu ceea ce îmi părea a fi mugurul persoanei mele, prins în năvodul limbii pe care, fără să înțeleg de ce, când și cu ce gând anume, îl întinseseră peste uimirile copilăriei mele părinții, bunicii, bătrânii fără învățătură ai acelui colț de lume în care s-a găsit loc nașterii mele, unde rostirea, brută și neîmblânzită, oscila între blestem, sudalmă, bocetul sfâșiat, binețea cea de toate zilele și ruga bolborosită a duminicii. Cuvintele îmi păreau pe atunci la fel de naturale precum animalele din gospodărie, precum cerul nopții cu luna și stelele lui, precum uneltele cu care de foarte devreme trebuia să mă duc la lucrul câmpului. Nu am scăpat încă de mirarea ce m-a învăluit când, pe holdele colective, lucrate de toată suflarea în putere a satului meu, mâinile mânuiau uneltele cu aceeași vervă cu care, într-o bunădispoziție de clacă, gurile mânuiau cuvintele, ca pentru a spori lucrarea pământului. Același pământ, călcat de piciorul animalului truditor și al țăranului, ajutat să dea roadă, rugat să fie blând cu repausații, același pământ, pretutindenea unul, e locul de pe care se cățărau către cer vuietele clăcii, în care nu mai distingeai de la o vreme oftatul ostenelii de chiotul  bucuriei. Mâinile închinate activ asupra pământului, gurile iscând rotocoale de glas în tăcerea solidară a pustiului ceresc.

Ce-am uitat să spun e că la lucrul câmpului inima clăcii era preotul, cot la cot cu cei pe care, în postul Paștelui, îi spăla pe dinăuntru ca pe niște ulcele învechite ca să poată scurge Dumnezeu în ei vinul învierii, umăr la umăr în arsura soarelui, sub adierea rară a versetului evanghelic cu care când și când răcorea sudoarea frunților. Îl auzeam duminicile psalmodiind din altar, îl vedeam învăluit în negura albăstrie a tămâilor cum cetește dintr-o carte grea ținută pe palme rostiri coborâte din gura sfinților, cuminți reculeși în lumina iconostasului, veniți parcă pentru a se împărtăși în biserică împreună cu sărmanii satului meu. Am văzut cum, după ce isprăvește lectura sărută cartea cu tihnă cuvioasă, o așează cu grijă pe masă, de unde să preia apoi închinarea și sărutarea întregii comunități. Nu am știut multă vreme cine a rostit acele gânduri pe care preotul le citea înaintea comunității, atâta doar am priceput că vorbele lui vin dintr-o lumină ce nu-i e proprie, dintr-o lumină a slovei semănate peste capetele noastre înainte ca bătrânii satului meu să fi venit în lume și, poate, înaintea primilor bătrâni ai lumii. Am priceput numai că acea carte e mai veche decât toți bătrânii satului și că în ea s-au adunat sărutările tuturor celor ce-au primit botezul în răcoarea acelui altar. Nu sunt mulți dacă vrei să-i socotești aritmetic, dar sunt toți cei ce-au văzut lumina zilei acolo, într-un sat unde cei pe care i-am zărit în întâiele mele zile se odihnesc la umbra nucilor din cimitir, străjuiți fără zarvă de cruci neadormite, într-un sat în care, cum spunea mama, numai dealurile și drumul sunt veșnice.

Nu mă mai pot întâlni cu cei ce m-au învățat graiul, au meșterit vorba pe măsura neștiinței mele copilărești, decât dacă mă duc în cimitir unde, în chip tăcut, îmi fac semne crucile ce le-au lăsat în urmă-le. Dar unii dintre ei – acei moșnegi ce se purtau în cămeși lungi din pânză de cânepă, cusute de nevestele lor, cu părul cărunt împletit în joacă de pruncii din vecini, seara când mai aveau răgazul să șadă pe laviță dinaintea porții, care, în putința mea copilărească de a socoti, erau cam la fel de demult pe lume precum credeam c-ar fi fost Dumnezeu – sunt acum atât de departe încât și crucile le-au murit, peste unele morminte vremea a netezit tristețile, numele încrustate pe cruci s-au șters, pomenirile sunt tot atât de rare ca bucuriile într-un paradis damnat. Prunc fiind încă, îmi petreceam ore bune citind numele înscrise pe cruci și căutam cu mintea viața la care ele mă trimiteau, de care nu știam cum aș mai putea da. Trebuie să admit, deși la unii dintre cei răposați am participat la înmormântare, nu mi-i puteam închipui nicicum decât vii. Numele lor nu era numele unor morți, nici nu știu dacă morții pot avea nume. Am înțeles cu vremea că nu pot citi decât despre ființe vii, că nu m-a mințit bunicul când mi-a spus că acea carte din care citește preotul la slujbă e „cartea vieții”, că nu se poate scrie decât despre viață și tot ceea ce poate fi citit poate fi trăit.

Acum pot deja să recunosc, nu am avut parte de o mai profundă inițiere în lectură decât în acele momente de joacă temătoare ale copilăriei când străbăteam cimitirul satului, pe care-l reînviam în mintea mea pe măsură ce citeam numele defuncților și care, pentru o vreme, credeam chiar că sunt iarăși „aici”, că cei plecați s-au întors acasă și sunt printre noi, cu noi. N-am înțeles totul de pe atunci, dar dacă, așa cum mai târziu am aflat, Dumnezeu a creat rostind numele lucrurilor și ale persoanelor, înseamnă că eu, care citeam numele pe cruce ale răposaților, îi chemam la viață direct din mintea lui Dumnezeu, care i-a gândit ab origine. Atunci înscrisurile din cimitir erau un fel de grafeme obidite din „carte a vieții”, încarnarea direct în lemnul sfințit al crucii a onomasticii etern persistente în vocația denominativă a Creatorului. Poate că și numele omului ca și al îngerului și al lui Dumnezeu sedimentează în el tot ceea ce este specific, personal și unic, o anumită ecceitate inconfundabilă. Dacă o fi așa, atunci numele este eternitatea lucrării denominației divine în persoana umană, agentul vieții și identității ei, un soi de eternitate activă în sânul fragilei constituții psiho-somatice. Știu acum că citind numele morților mă întâlneam cu eternitatea lor, că ei îmi prilejuiau o formă specială de participare, prin lectură, la o transcendență a numelor. Am înțeles că de aceea nu este nevoie să fie descrisă viața decedatului – meticuloasa inventariere a gestei, pe gustul istoricilor superficiali –, pentru că în numele lui dăinuie eternitatea persoanei, strânsă în chingile unui dinamism al eternității rostirii divine. Oricât m-aș obliga să părăsesc această puerilă superstiție, care mi-a contaminat mintea de cu bună vreme, nu-mi pot controla bănuiala că numele de autor, sobru sprijinit pe copertă, aduce cu ceva din numele încrustat pe cruce, e stigmatul nominal ce rămâne în urma unei treceri, o trecere atât de „mare” încât nu încetează niciodată să ajungă acolo unde nu e loc de viață.

 

 

Nu am scăpat de complexul de-a fi copilărit într-un mediu lipsit de cultură, de-a fi păstorit vitele în vremea în care alți prunci de seama mea făceau diverse sporturi, învățau să cânte la pian, deprindeau limbi străine și bunele maniere ori erau lăsați pur și simplu să citească. Pe mine mă făceau fericit atunci nopțile calde de vară când dormeam cu caii pe câmp, când hălăduiam, alături de ceilalți frați mai mari, neastâmpărați, după iezi și fazani pe miriștile proaspăt secerate, nebănuind nimic despre cât poate fi de înstelat cerul cărților. Mai târziu decât aș fi dorit, dar poate de aceea tocmai la timp, mi-a fost îngăduită revelația cărții, și atunci când ea s-a consumat mi-a instalat în suflet acea convingere superstițioasă a omului primitiv că ia parte la o formă de elecție. Am profitat, totuși, de un noroc care mă face să-mi mai domolesc complexele rurale. Despre ce este vorba? Bunicul se îndeletnicea, pe lângă toate celelalte treburi gospodărești, cu cioplitul lemnului, pentru case, șuri, cotețe, care, sănii, ciubere, butoaie, butuci și faluri de roți și toate celelalte. În vreme ce lucra nu-i tăcea gura. Și nu vorbea degeaba ci depăna ore în șir basme versificate despre eroi locali, reali sau închipuiți, despre eroii neamului, așa cum sensibilitatea lui dornică de mit îi dorea. Altă dată se apuca și rostuia din Psalmii lui David, pe care-i știa pe dinafară, alături de încă vreo jumătate din cărțile biblice. Apoi ni-i tălmăcea ca să înțelgem și noi, pruncii, găsea că ei vorbesc despre adevăruri ultime ale lumii în care trăim, despre corupția morală, despre crizele politice, despre ipocrizia liderilor mondiali, lupta dintre cele două mari blocuri militare, despre un Armaghedon iminent și victoria finală a mielului lui Dumnezeu, cel din viziunea lui Ioan.

Am înțeles Biblia înainte să o fi citit, ascultând ani la rând hermeneuticile naiv-vizionare ale bunicului, care nu lăsa să treacă nici o zi fără să citească, după ce se achita de toate datoriile. În special noapte citea, aproape toată noaptea, paznic fiind la grajdurile CAP-ului din satul nostru. Mai trebuie să spun că el nu a făcut școală. A deprins slova când, în copilărie, orfan fiind, a ajuns slugă la un om mai înstărit dintr-un sat vecin și care îl lăsa să se ducă, iarna când nu era de plecat cu vitele la câmp, să mai tragă cu urechea pe la școală. Două ierni a învățat în acest fel. Apoi tot restul vieții, deși a rămas țăran și cioplitor în lemn, a continuat să citească, de toate, fără plan, din pură curiozitate, agonisind o zestre bunișoară astfel încât, în anii studenției mele, îmi părea adesea că am învățat mai multă cultură de la el decât de la unii profesori universitari (niște papagali jalnici cu studii pe la Moscova care ne debitau cu emfază afectată din scrisorile lui Marx, în momentele lui bune pe când îl mai bântuiau fornicații libidinale). În mod sigur, a fost primul și cel mai avizat interpret al Bibliei pe care l-am cunoscut, de o cultură înțeleasă și asumată. Într-o amintire tragică, îl văd încă, în acea toamnă caldă și senină când se zbătea în brațele morții, cum, neputând dormi de durere, sufocat de tuse, agoniza în psalmi, delira fragmente din Evanghelii ca să-i fie trecerea mai ușoară. Lovea în acea noapte zvonitoare a morții cu cuvântul ascuțit al profeților, ca pentru a aprinde candele pe cărarea înspre lumea de dincolo, atât de apropiată de-acuma. Rar, atunci când gheara durerii părea să fi obosit a-l hărțui, îi vedeam capul lunecând dezarmat pe pernă, cu fața învelită într-o lumină calmă, rămasă parcă din zorii biblicei întemeieri. După ce s-a săvârșit, eu i-am cioplit crucea și i-am încrustat numele pe ea, înțelegând că, pentru prima oară, scrisul meu se luptă cu moartea. L-am petrecut la cimitir într-o dupăamiază blândă și luminoasă de octombrie, drumul era presărat pe ici pe colo cu nuci uscate și cu prune, din când în când mai bucneau în vânăta tăcere bocetele răgușite ale femeilor, vitele veneau de pe câmp către casă și se învăluiau în cortegiul funebru ca lebedele mute într-un râu de jale. L-am acoperit cu pământ și cu lacrimi, am zăbovit la mormânt până ce lumânările s-au istovit în osanale luminătoare, pe când clopotele bisericii răsunau la porțile cerului.

Nici cei mai norocoși dintre noi nu aleg singuri unde se nasc, părinții prin care vin în lume, limba prin care ființa li se dezleagă. Eu, superstițios cum sunt și vag înclinat către mitizare, cred că nu alegem liberi nici cărțile pe care le citim și nici cele pe care, dacă  va fi să fie, le vom scrie. În multele, vai, prea multele momente de (ne)fericită dezbinare cu mine, sunt tentat să acuz conjunctura trecutului meu de multele neîmpliniri ori eșecuri, reale sau închipuite. Să dau vina pe obscurantismul vremii de avânt socialist, pe anonimatul lumii satului, pe sărăcia familiei, pe ipocrizia destinului care, desigur, nu m-a cocoloșit cu daruri ce îmi păreau firești. Dar dacă mă trezesc din această nebărbătească lamentație realizez că nimic, absolut nimic în lumea asta nu mă legitimează pentru astfel de acuze. Lumea n-a fost nici mai bună nici mai rea cu mine decât cu alții, oricum a mea nu poate fi decât tocmai cea care mi s-a dat, cu sărăcia ei, cu întârzierea educației, cu părinți fără școală, cu nesfârșita marginalitate din care, oricum, nu poți ieși decât împreună cu o întreagă cultură, nicidecum de unul singur. Iar dacă ești balcanic, român, dacă limba ta se izbește de zidul istoriei și vine înapoi ca o minge de ping-pong, refuzată de o cultură cosmopolită selectivă, prea plină și așa de idei, sisteme, soluții, ceea ce i-ai putea tu aduce nu capătă decât modesta demnitate a unui accesoriu dispensabil. Dar te poți opri oare într-o atât de dezagreabilă certitudine?

Cum nu am mania aserțiunilor apodictice nu pot spune că este important să ieși din marginalitatea culturală în care, la o mai prudentă apreciere, istoria te-a plasat. Poate e mai important să știi rămâne în ea, sfințind-o (afirm asta fără gravitatea falsă a predicatorilor profesioniști, o spun în sensul frust și simplu în care se spune că omul sfințește locul). La drept vorbind, nu e loc în lojă pentru toată lumea, numai unu a fost Cristos, unu Petru și unu Einstein, există un singur popor ales, Napoleon a fost al Franței, Caesar al Romei, Goethe al Germaniei etc. etc., nu toți pomii au fost în centrul paradisului, iar limba în care eu am primit încuviințarea ființei nu e nici limba lui Cervantes, nici a lui Shakespeare și nici a lui Confucius. Există o disproporție copleșitoare între locul culturii mele în lume și locul celorlalte culturi, creeate de imperii ale  voinței, inteligenței și puterii. Invizibil în micimea lumii mele mă bucur însă, ironic poate, de un mic avantaj. Eu pot să învăț istoria Greciei, Romei și Franței, caut să înțeleg preceptele lui Confucius, deși i-l prefer pe Lao Tze, cred în mesajul lui Cristos și în sfințenia lui Petru și, cu toate astea, mă emoționează vrednicia lui Mohammed de a fi logoforul lui Dumnezeu, rar găsesc o mai mare credință și un mai dramatic destin religios decât cel al lui Al’Hallaj, admir falnica cutezanță a lui Napoleon și mă uimesc de ani de zile cu versurile lui Trakl și Hölderlin. Mintea mea a ieșit mult peste granițele culturii mele, ca și cultură a limbii mele, nevighează cu inegală abilitate între metafizicile orientale, teozofiile islamice, teologiile creștine, literaturile moderne și admirabila poezie românească a secolului XX. Dar trebuie s-o recunosc, nu aș fi izbutit dacă nu m-aș fi întâlnit cu multele cărți, ce îmi sunt deja oarecum intime. Cu toate astea, credeți-mă, rămân într-o lume de margine și nu are nici un rost să vă îndoiți de sinceritatea mea dacă vă spun că iau asta ca pe un dat, nici privilegiu și nici damnare.

Locul meu, al nostru, cei solidari mutual întru cultura română, a crescut la umbrele domoale ale marginii, și tocmai de aceea e de nerevizuit și nonlicitabil. Pot să vă spun și de ce. Avem avantajul de a cunoaște fără a fi cunoscuți. Suntem asemenea ochiului care știe multe despre minunăția lucrurilor din jurul lui, dar toate acestea nu știu nimic despre minunea de a vedea. Sunt foarte multe contingențe care depășesc puterea noastră de a revizui istoria, nu însă și puterea de-a o învăța, de a-i leza majestatea prin înțelegere, pentru că orice putere e mai slabă decât puterea înțelegerii. Micimea noastră invizibilă devine atunci evenimentul de care magnimitatea istoriei atârnă. Dacă ai avut norocul să înțelegi asta, poți continua să-ți petreci viața în tihna anonimatului, invizibil ca cele mai multe dintre stelele cerului, neluat în seamă ca florile crescute în piatra stâncii, oricât de încântătoare ar fi ele.

 

 

Mi-am consumat entuziasmul adolescenței înotând fără voia mea în apele stătute, acre și necurate ale raiului comunist, servind cu disponibilitate înscenată gogoșii filosofiei marxist-leniniste, atotpovățuitoare și iluminatoare. Aderam la impecabilitatea sistemului, ce-și livra cu fervoare eșecurile nerecunoscute pe post de rețetă escatologică, gata de la o zi la alta să mă văd intrând, alături de minunații mei dascăli, încununați cu trandafirii păcii și sub acompaniamentul maiestuos al Internaționalei, pe porțile triumfale ale Epocii de Aur, iminentă precum eșecul putredului colos capitalist. Visele mele aveau o țintă, dezamăgirilor mele li se pregătea o compensație de zile mari. Voi fi copleșit de oferta unei fericiri pentru care nu-mi va fi de ajuns restul zilelor ca să savurez în voie. Încărcat de emoții vizionare eram recunoscător istoriei (de zei nu putea fi vorba), că mi-a oferit nemeritata șansă să mă nasc contemporan cu o epocă atât de măreață. Marx, Engels, Lenin erau apostolii –  frecventați cu pioasă, îndatorată curiozitate – acelei pașnice bucurii colective întru care vor putea zăbovi generațiile viitoare per aeternitatis.

Până una alta, nepierzând însă nici un moment din vedere iminenta minune ce se va revărsa peste istorie, dă peste mine o ciudată întâmplare. Mă cunosc, într-un context nu de tot obișnuit, cu un strașnic miner care tocmai venise din Valea Jiului. Spun strașnic pentru că mă speria figura lui de haiduc, aproape uriaș, cu o față blândă dar fermă, domol și ironic la vorbă, cumpătat și prudent doar pentru a nu băga frica în mine, un puber tardiv și timid. Aflu că lucră în mină pentru că având frați fugiți în străinătate nu i s-a permis să facă studii universitare. Sunt 18 ani de când face asta, din adolescența lui. Pe lângă, în timpul liber scrie proză, pictează și uneori face și icoane … și bea cu oarecare ritmicitate tendențioasă. Dar cel mai mult, citește. Și  nu orice. Canetti, Hesse, Cervantes, Goethe, Dostoievski, Balzac, Hegel, Spinoza, Noica, Ionesco, Stănescu și enorm de mulți alții. În seri târzii prietenoase declama, cuprins câteodată de patos bahic (fără exagerare putea să bea oricât, mult sau puțin, dar nu beea oricând), testamentele lui François Villon, psalmii lui Arghezi, mult din Eminescu,  Bacovia, Blaga, Elytis, Esenin, Pindar, Cesar Vallejo, Sorescu, Caraion, Ion Alexandru; descâlcea, folosindu-se de Noica, ițele dialecticii hegeliene, cu un fel de acuratețe conceptuală scolastică, fără a scăpa totuși de ispita simbolului și metaforei. Vorbea ca și cum ar fi tăiat forme cu briciul în cașcaval și îi ieșeau figuri aproape perfecte; gândea fără sforțare de parcă nu făcea decât să aleagă din idei de-a gata pe cele mai potrivite subiectului nostru. Îl știa pe Cioran pe când nu era permisă editarea lui în limba română. Dar marea lui nostalgie era Nichita Stănescu, cu care se cunoscuse personal, știută fiind risipa de prietenie de care dădea dovadă poetul în cvasi eternele lui euforii bahice. «Numai sângelui meu îi este dor de inima mea atunci când o părăsește», «Amintiri nu are decât clipa de acum/ ce a fost într-adevăr nu se știe/ morții schimbă tot timpul între ei numele, numerele unu, doi, trei», «Vine o vreme când mor caii/ vine o vreme când se învechesc mașinile/ vine o vreme când plouă rece și toate femeile poartă chipul tău și rochiile tale/ vine și-o pasăre mare albă care ouă pe cer luna» etc. etc., versurile stănesciene izbucneau din gura lui într-un ropot meteorologic de aveai impresie că e posedat, imaginile vebale veneau din el însângerate, fața lui doriană risipea luminișuri patetice, mâinile lui ciolănoase lunecau fără pripeală pe muchii de fum; într-un târziu se domolea și cădea în pacea vegetală pe care o au frunzele copacilor după ce s-a isprăvit furtuna, sub adierea molcomă a curcubeielor.

Sigur că necoapta pubertate te predispune la mistificări. Vezi mult din ceea ce nu e pentru că îți dorești, iar multe din cele ce te apasă nu le vezi pentru că vrei să scapi. Sandu Deac, ăsta e numele prietenului meu, și nu inventez nimic vizavi de biografia lui, îmi părea atunci ca o torță aruncată de Prometeu din chinul lui olimpian, un risipitor de entuziasm, de idei și de cultură cum nimeni nu și-ar fi permis. Desigur că nu ați auzit de el. A fost doar un miner cultivat și un viching al culturii, care împungea cu ideile lui și izbea cu tensiunea vorbei ca și cu o măciucă. Atunci când voia să te convingă angaja un patos calamitar și dacă nu reușeai să-l înțelegi leșinai oricum sub fervoarea vorbelor. Când te obosea cu insistența lui începea să râdă și te lua în brațe ca pe un prunc, îți punea muzică, Albinoni și Bach … Eram în liceu. Cu puțin timp înainte să se termine anul patru, ultimul, i-am spus că renunț la școală. Mă pregătisem pentru admitere la drept însă, deodată, iluminat de-o sumbră previziune, nu mai găseam nici o opțiune demnă de așteptările mele. Era forma mea meschină de a denunța preventiv un viitor în care nu doream să mă văd asimilat, dinaintea căruia mă simțeam precar pentru a lupta. Apucat de sporadice fulgurații profetice și alintat de coerciția lipsei de temei găseam ilicite orice opțiuni în interiorul acelui sistem. El mi-a spus: bine faci! Și am vagabondat timp de o săptămână pe insula reveriilor mele gnostice, fără dumnezeu, fără bine, fără speranță. Apoi m-am întors, pocăit nu de înțelepciune cât de frică, și am decis să termin școala și să încerc filosofia. Și de data asta Sandu mi-a spus: bine faci! Cu toate că s-a întâmplat să-mi duc la împlinire alegerea, aștept încă o confirmare din partea timpului că am făcut bine.

Poate vă interesează ce s-a ales de Sandu. La puțin timp după agitația din ’89 a murit în mină, într-un accident («bobul de grâu dacă nu moare va rămâne stingher», era unul din motivele noastre predilecte de conversație). Nu a lăsat în urmă nimic (numai șobolanii lasă urme pe unde trec, zicea el zâmbind prezumțios). Poate că și evocările mele de acum sunt o formă de impietate față de viața lui, consumată în candoarea unui eroism fără scop. Rezistența lui la sistem nu se baza pe utopii politice sau religioase, nu avea contur clar. Cred că era o rezistență a mândriei umane care nu vrea să fie mutilată, o rebeliune tandră a purei libertăți, un orgoliu al rectitudinii invizibile. Există o lume pe care o suporți, și una pe care o celebrezi, spunea el. Oricând ai trăi va trebui să înduri lucruri ce nu-ți sunt pe plac. Dar, în fond, viața nu e făcută ca să-ți fie ție pe plac. Important e să știi găsi lumea ce merită celebrată, care să-ți spele rușinea de-a te preta să duci o viață ce nu face altceva decât să te înjosească. Pentru el lumea cărților, minunatele heterotopii litera­re, erau prilej subversiv de secretă celebrare. Nu v-aș fi pus în situația de a vă pierde vreme ascultându-mă dacă nu aș crede că Sandu Deac întruchipează un tip de cititor inocent, neprofesional, pe cale de dispariție acum. Fără puritatea acelui mod de-a fi curios, a acelui zbor fără de aripi spre cerul culturii, de la care nu aștepta decât să fie mereu mai înalt («Aerul e înalt, tu ești înaltă, tristețea mea e înaltă» – o spunea el pomenindu-l pe Stănescu) și nimic altceva, fără exemplul acelei prăbușiri absolute în anonimat și uitare, cred că aș fi avut prea puține dovezi despre gravitatea actului cultural, într-un moment al plămădirii mele în care istoria se pregătea să mă transforme într-un cârnăcior ideologic, gata să zburde cu voioșie în burta nesățioasă a viitorului glorios.

 

 

E ceva vreme de când am aflat că J. L. Borges imagina paradisul ca pe o bibliotecă. În ce mă privește, nu mă pretez la o atât de prețioasă hiperbolă. În plus am și două rezerve de enunțat. În primul rând, nu se glumește pe seama lumii de dincolo, nu e permis oricui, chiar genial fiind, să liberalizeze după propria imaginație tabloul paradisului. În al doilea rând, nu cred că lectura are vreo valoare ca act în sine. La ce bun să-ți consumi eternitatea, dacă tot beneficiezi de ea, reciclând tablouri ale timpului? Căci cărțile sunt forme ale timpului, etalarea în limbă a temporalității aluvionare a autorului. Poate că Borges vorbea de o anume fericire a lecturii, fapt care nu e comunicabil interpersonal, care ține de vocația și opțiunea eudaimonică a fiecăruia. Eu, răsturnând puțin tabloul, văd biblioteca asemenea unei grădini cu cărți-plante, unele buruieni, altele flori, altele copaci cu fructe. Actul lecturii îmi pare atunci că se consumă ca o formă de solidaritate  a mea cu aceste plante-cărți, pe care le întâlnesc acolo, răsădite de alții sau date de Dumnezeu, le îngrijesc, le urmăresc evoluția, unele îmi rețin atenția prin culoare, altele prin miros, altele prin caracterul apetitiv al fructului. Ele cer îngrijire înainte să poată fi consumate, cer sacrificiul muncii, al prieteniei, cer veghea cotidiană pentru ca odată și odată să îți dea ceeea ce au de dat. Dar niciodată altceva decât ceea ce le este propriu.

De aceeea cred că nu trebuie siluite cărțile prin imprudente coride hermeneutice (la urma urmei autorii nu sunt chiar niște tauri furibunzi cu care să lupți pe viață și pe moarte; nu vă ambalați în halul ăsta domnilor interpreți de texte, mai lăsați și câte ceva neînțeles, în cărțile pe care le confundați cu lămâile și în loc să le iubiți le stoarceți de zeamă, cum lasă culegătorii câteva fructe toamna în copaci pentru a mai rodi și la anul ori pentru sărmanii itineranți). Mai înainte de a fi interpretate cărțile trebuie vegheate, îngrijite, lăsate să înflorească și să rodească, fiecare în felul ei. Mai întâi trebuie văzută natura ei de plantă, ceva viu și alterabil într-un bioritm propriu. Abia apoi cartea comunică și spune ceva, în măsura în care o spune cuiva. Trebuie văzută viața cărții înainte să se elaboreze o lectură intelectivă. Pentru că, dacă o carte vine printr-un autor, el este cineva care trăiește, învestește viață, și aceasta e protoplasma pe care răsar mai apoi gânduri, idei, imagini, sensuri. A citi cartea doar pentru a o înțelege înseamnă a-i fi uitate deja caracterul biotic, ceeea ce, pe lângă accidentul amneziei poartă cu sine și culpa uciderii. Scriitura originară e scrierea vieții, transmutația vieții autorului în viață a cărții, donație de temporalitate, pe fondul cărora se pot grafia cuvintele. Cine citește doar cuvintele – idei, imagini, conținuturi semantice –  nu a ajuns la carte încă, pentru că nu întrevede fluxul vieții circulând de la autor la carte, nu simte suflul ce animă paginile înainte  încă de a putea spune ceva sau de a se adresa cuiva. Nu predic aici un animism sălbatic al cărții. Am în vedere doar o anume continuitate între viața autorului ca și condiție originară a oricărei scrieri și efectul de scris, care nu poate fi decât conatural vieții autorului. În mod propriu, atunci, orice carte este o „carte a vieții” iar lectura o închinare prealabilă dinaintea unui autor, și abia apoi ceremonial al comuniunii, care poate disloca o formă de comunicare. Repet, nu am în vedere autorul ca structură intențională și proiectant de sens ci, simplu, ca agent al vieții.

Dacă nu aș fi înțeles cărțile în acest fel nu cred că aș fi găsit motivații pentru o consecvență îndelungată în lectură. Există curiozitate, interes, dorință de a învăța, un apetit de competitor cultural, dar toate astea își anunță mai devreme sau mai târziu declinul. După suficient de mulți ani de lectură mintea îți devine asemeni cimitirului, un loc populat cu repausați, peisaj de morminte, unele mai vechi și înierburite, altele încă noi iar unele chiar proaspete, cu flori încă mirosind din coroane. Gusturile și interesul se modifică în timp, autori îndrăgiți sunt înlocuiți de alții iar după o vreme uitați. Te poți întreba atunci, la ce să citești în continuare, când oricum te vei despărți de acele cărți, la ce bun să mai înveți atâta când abia ceva infim din ceea ce știi îți folosește pentru a trăi? Sincer fiind, mă simt dezarmat de întrebare. Nu cred că aș putea răspunde coerent, și oricum nu aș cuteza să dau cuiva sfatul de-a mă urma. Dacă mai citesc încă e o problemă strict personală, iar dacă cineva caută să trăiască mai bine, să fie mai fericit, să aibă o viață mai frumoasă și îndestulată, nu cred că lectura l-ar ajuta pe deplin, nu în primul rând. Regret că după atâta vreme nu am un argument universal pentru lectură, că sunt încă în situația stângace de a mă refugia dezarmat în panteonul improvizat al superstițiilor mele.

Ce relevanță poate să aibă pentru cineva credința mea că prin cărți mă apropiu de viețile netrăite ale autorilor și de eternitatea numelui lor, că lectura nu e un simplu travaliu intelectiv ci și un rit de comuniune? Știu de la Pitagora că nu e bine să dai sfaturi dacă nu ești întru totul convins că urmarea lor l-ar face împlinit pe cel dispus să le asculte. Cu toate că eu aș mai alege să îmi petrec cea mai mare parte a timpului citind, cu toate că, recunosc, port în mine o nebuloasă de nedumeriri, frustrări și eșecuri, multe dintre ele datorate poate tocmai desfrâului nesănătos al lecturii, cu toate că mă tem uneori de ratarea monumentală a tuturor faptelor care credeam că mă vor împlini, pentru că nu mă abțin de la naivitatea de-a mă cultiva mai departe, cu toate că boala, nefericirea și sărăcia mă anturează, infidel, în preocupările mele literare, asumând pasiunea mea ca pe o eventuală plasă pe care o iau de la viață (scuzați-mi expresia, oarecum neelegantă, dar, fie că o recunoaștem sau nu, toți mai luăm plase de la viață), cred că, obișnuit cum sunt să-mi reeditez stângăciile, aș alege să continui în același fel, fără a avea consolarea borgesiană că biblioteca îmi va preleva mostre de paradis. Pasiunea mea pentru lectură e dincolo de apetitul, oarecum  pastoral, pentru peisaje paradisiace. I-aș putea spune apetit liturgic, pentru că învestesc în actul lecturii toate energiile constituției mele psihice și spirituale, și nu m-ar mira, ba chiar suspectez o atare eventualitate, ca în toiul lecturii să mi se împărtășească revelații ori să dea buzna peste mine agenții bunului Dumnezeu. Și, credeți-mă, cu toate că de data asta chiar blasfemiez, toți marii scriitori sunt agenții lui Dumnezeu și orice pagină izbutită e un colțunaș de revelație divină.

 

 

Nu mă pot eschiva până la capăt. Oricât aș ezita să-mi mărturisesc recunoștința față de cărți, aș rămâne de neiertat dacă odată și odată nu aș spune cu mâna pe inimă că nu mi-a fost fără folos prietenia lor. Mă feresc să inventariez principii majore, idei paradigmatice, evenimente radical novatoare din istoria culturii, pentru că pur și simplu aș luneca într-un partetism ridicol. La urma urmei e doar treaba mea dacă nu am știut altfel decât citind să-mi ajustez liniile directoare ale minții, ale voinței și ale sufletului. Sunt sigur că oricare dintre voi ar fi citit cărțile pe care le-am citit eu ați fi aflat le fel de multe și interesante lucruri și poate pe unele le-ați fi înțeles mai cu temei, poate viața voastră ar fi devenit mult mai bogată și relevantă decât a mea. Mărturisesc, cu toate că nu mă onorează în mod deosebit, că am avut nevoie de prea multe cărți pentru a deprinde puținul cu care mă laud. Asta e o carență a naturii mele, poate, sau o contingență regizată de destin pentru că cineva trebuia să citească și acele cărți, ca și cum le-ar fi venit vremea să se «mântuiască» (recunosc, un pic prea tare termenul, dar treacă de la voi).

Sigur că mă puteți considera naiv sau exagerat. Nu mă deranjează, dacă asta vă ajută cu ceva insist să mă considerați astfel. Poate că aveți nevoie de exemplul meu deplorabil pentru a vă garanta buna întemeiere în viață, lucru cu care n-am de gând să va concurez încă. Mi-ați putea sugera să renunț la mania lecturii sau, oricum să îmi temperez apetitul, pentru că, vezi bine, nu se ajunge prea departe în viață dacă citești cam mult. Aveți toată solidaritatea mea, chiar sunt gata să vă dau dreptate. Dar mă întreb, făcând după cum bine mă sfătuiți nu aș greși oare cu nimic? Mă întreb asta cu un fel de îngrijorare păgână, nu cumva cei ce scriu oficiază, în multele lor feluri de a izbuti, un soi de sacerdoțiu dinaintea unei divinități pe care din pudoare nu o numesc? Desigur, există rugăciunea, liturghia propriu-zisă, etc.etc. Sunte cele mai pure acte umane și cine n-a participat la ele ar trebui să înceapă chiar de acuma. Dar nu văd incompatibilitatea. Pentru o conștiință profund devoțională tot faptul este liturgic, tot cuvântul devine orație. Permiteți-mi să socot că și scrisul cărților și lectura lor, luate în serios, fac parte din jocul divin care, în zburdalnica lui survenire, cheamă răspunsul oratorului. De aceea se scrie, de aceea se citește.

Am îndrăgit cărțile pentru că sunt cel mai puțin spectaculare dintre toate formele de creație, ele nu impresionează nici un organ și nu excită în nici un fel prin forma lor. Așadar sunt obiecte asenzuale; măsura lor e dată  doar de suflul interiorității. Pe bună dreptate îmi arog atunci flerul de-a susține că actul lecturii aduce a sacerdoțiu, pentru că e cel mai ascetic dintre îndeletniciri. Nu aduce bucuria seculară a muzicii, nu are fascinația formei colorate, nu deține spectaculozitatea filmului și nici ritmicitatea empatetică a dansului. Prin urmare nu plăcerea e cea care te leagă de cărți. Este ingrat să suspectezi vreun hedonism al lecturii, însă nici nu se poate ascunde, totuși, un gen de satisfacție. Pentru că nu am o mai la îndemână comparație, mă încăpățânez să-i spun iarăși satisfacție sacerdotală, patos senin al oficierii logice. Cititul dezvoltă o ritmicitate rituală în intervalul căreia este scontată survenția transcendenței autorului, dacă nu, măcar a transcendenței sensului. Cel puțin în plan formal această survenire copiază modelul pogorământului pneumatic al liturghiei. Nu uitați că în biserică se citește cu voce tare; textele sacre erau verbalizate de fiecare dată când se citeau. Vocea are în sine caracter liturgic, este substanța evocării sacre. Singura schimbare pe care o aduce cultura seculară este că vocea devine interioară, voce a minții, iar textul nu se revendică explicit de la revelație. Transcendența autorului însă nu poate fi anulată. Chiar dacă citim pe tăcute, ca să nu fie zadarnic timpul lecturii – liturghie silențioas㠖, survenirea unei transcendențe, fie intenționale, fie strict semantice, tot se produce. În mod profund, ceea ce survine în lectură este viața autorului, ambiguă și amorfă; ea este asemenea cerului pe care stau suspendați luminătorii mari și mici, pe care nu-l vezi pentru că-l cauți ci pentru că mereu privești spre altceva – lună, constelații, Cale Lactee etc. –, îl vezi cumva prin ricoșeu. La fel citind, căutând propoziții, idei, sensuri, învățăminte, dă peste atenția ta, poate fără să iei seama, viața autorului. Și pentru că e vorba de viață, ea rămâne netransferabilă, neasumabilă. Ceremonialul întâlnirii atopice cu ea nu poate fi decât comuniune și com-pasiune. Revin la părerea inițială (să spun și eu ca și clasicii pe două picioare, modesta mea părere inițială) că citind citești «cartea vieții» autorului, ești antrenat ritmului natural în care literatura respiră. Atâta am priceput eu până în acest moment. Dacă ar mai fi ceva de spus o lăsăm pe altă dată când, cu puțin noroc, voi fi mai inspirat.