Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

EDITORIAL

de

Traian ȘTEF

Elita elitistă

„Observator cultural” a lansat o discuție despre „elite și /sau elitism” la care au răspuns, în deocamdată două numere, de sfîrșit de noiembrie și început de decembrie, mai mulți literați. Din cîte observ, sînt universitari cu toții, de acasă din România și de acasă din America sau Europa, dar preocupați  de teoria literară și de ideologie în general. Întrebarea este dacă în România sînt „diabolizate” elitele, de către cine și cum; ce înseamnă elită și elitism și cum funcționează colectivismul în grupurile ”de elit㔠(cum se face, adică, transferul de prestigiu în interiorul unui astfel de grup, dacă abțibildul ștampilat care ți se pune este de nedezlipit; dacă își poate cineva permite “luxul de a desconsidera elitele”, și dac㠔luxul” acesta nu e cumva apanajul stîngii, al comunismului, adică dacă eu zic despre unul cam gol pe dinăuntru dar bine fardat mediatic că e elitist, el are tot dreptul să spună despre mine că sînt comunist?

Ce n-am înțeles eu din aceste întrebări este de ce e între ghilimele cuvîntul diabolizate, cine s-a plîns, adică. Dacă e citat, de ce nu este numit autorul? Altfel, discuția e savantă, cu oameni bine informați, dar se aude cariul cum roade pe undeva. Caius Dobrescu, singurul, trimite spre reacțiile față de cărțile publicate de Sorin Adam Matei și Ciprian Șiulea, sau mai sînt vagi adieri lăsate de cearta cam groasă dintre Andrei Pleșu ajutat de „Prietenul” său, și Adrian Marino. L-am mai văzut și pe H-R Patapievici plîngîndu-i-se lui Bogdan Ghiu de prietenii vechi.

În rest, aceeași meteahnă a intelighenției noastre de a teoretiza în cercuri largi cînd e vorba de lucruri concrete și la îndemînă, de o mistificare prin metoda abstractizării sau de un esopism  generat nu de frică, ci de  pudoarea celui atins cu pana fermecată a dorinței de a fi în turn, între „prieteni”. Cei care cred că sînt demonizați (deduc că Liiceanu-Pleșu-Patapievici) și cei care se presupune că ar fi agenții demonizării (cei din jurul „Observatorului cultural”) provoacă această dezbatere la aproape 15 ani de cînd intelectualitatea românească  era trimisă la „moarte” sau de cînd regimul Iliescu încerca să inventeze o elit㠄apolitic㔠prin academizare forțată, funcții și stipendii. Mă întreb dac㠄diabolizarea” asta nu e comparabilă cu „denigrarea” de care se plîngea Ion Iliescu. Contestarea lui venea dintr-o altă înțelegere a situației sale (drept ilegitimă) și a  acțiunii sale (păguboasă pentru țară), față de proiecția proprie. La fel, poziția „boierilor minții” este pusă sub semnul întrebării în ecuația producerii de idei ca funcție a elitei și producerea propriului succes, unul de mausoleu. Altfel, e o plăcere să citești acele texte. Cel mai deschis mi s-a părut al lui Caius Dobrescu și cel mai expresiv al lui Daniel Vighi – de la el am luat poanta cu mausoleul.

Sorin Alexandrescu insistă  asupra pluralității. Există elite ca rezultat al unor ierarhii interne ale grupurilor sociale sau profesiilor și elitism, care nu mai înseamnă recunoașterea valorii, ci arogarea ei, „auto-încoronarea cu lauri și utilizarea laurilor în scopuri de pură dominanță socială”. La noi, are amara impresie Sorin Alexandrescu, au condus mereu clanurile, confreriile mondene și mafiile. El crede că a cere modestie unei elite nu înseamnă contestarea ei, ci demonstrația respectului pentru „realitatea meritelor și nu pentru retorica lor”. Andrei Corbea este de părere că imediat după decembrie 1989 s-au pretins unii a fi „de drept” elita chemată s㠄călăuzească nația debusolată”, făcînd apel la instanțe ad-hoc. Convingerea aceasta, că elitele se autoselectează, i se pare lui Gheorghe Crăciun „lipsită de luciditate”, iar recenta „ceartă a intelectualilor” „aparține acestui context social al mijloacelor selective și autoselective”. În aceeași ordine de idei, „confruntările existente vizează mai degrabă ocuparea celui mai bun spațiu de propagare a ideilor decît o veritabilă confruntare de idei”. Gheorghe Crăciun apreciază că există o confruntare ideologică între două direcții, două mentalități din cultura noatră: una anabazică, mobilă, obsedată de sincronizare, cealaltă catabazică, expectativă, preocupată de fundamentele interne și problematica ființei. El mai observă perversitatea punerii semnului egalității între „demonizarea elitelor” și respingerea elitismului. Cei care o fac sînt „unii protagoniști conservatori din spațiul elitei, lipsiți de dispoziția dialogului”.

Nici un participant la anchetă nu spune hotărît că elitele ar fi „diabolizate” în România. Guvernanții le las㠄în suc propriu”, iar negarea le face chiar bine pentru c㠄victoria axiologică prin exces afirmativ uzează mai mult decît negația polemic㔠(Daniel Vighi). Meteahna noastră, este de părere același Daniel Vighi, este c㠄elitele vor să fie Elita, judecătorii – Judecătorul, iar pluralitatea – singularitate”. Există la noi, constată Matei Călinescu, elite conformiste și neconformiste, iar acestea din urmă sînt atît de divizate încît cel care ar vrea să comunice cu ele se retrage și se însingurează. Sanda Cordoș crede și ea că elitele din România au o problemă de situare comunitară, în a găsi „temele lumii și limbajul adecvat”. Și mai tranșant este Ștefan Borbely: „Elita presupune transformarea individului aparent ireductibil în tip și, implicit, în normă, cu o valoare mare de generalitate: cei mai mulți dintre noi pur și simplu nu dispunem de construcția mentală adecvată unei asemenea translații. De aceea, formăm doar microgrupuri elitiste, autosuficiente, artificiale, în care biletul de intrare se dă secretos din mînă în mînă, pe cînd elita autentică se articulează freatic, pe nesimțite, organic: în elita reală nu intri forțînd ușa ta și întredeschizînd-o pe a prietenilor, ci te trezești că ești”.

Deci, în România există tot ce s-a spus, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti: elite, grupări, confrerii, cu direcții diferite, cel puțin două, unele la putere, altele nu, unele cu puterea politică, altele nu, dar nu există o producție de idei noi și o comunicare creativă, ci mai degrabă idei de-a gata și monolog.