Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea PRICĂJAN

O lume „realizată”

 

Cosmin Manolache - Ce față cumplită am, Editura Polirom, Colecția „Ego. Proză”, Iași, 2004

 

Poate cea mai importantă reușită a tinerilor prozatori de la noi este detașarea cu care privesc actul scrierii, o detașare care le permite o libertate mult mai mare, atât în planul exprimării (de unde și o binevenită dezinhibare a stilului), cât și în planul narativ (care aduce deseori în discursul prozastic situații firesc-comice sau firesc-grotești). Un mare câștig este și miza care se joacă și care nu mai este aceea profund intelectuală a găsirii unor noi tehnici scriitoricești – fie ele intertextuale, metatextuale sau cine mai știe ce alte *.textuale. Este o miză mult mai naturală, mai credibilă, mai sinceră: aceea de a (te) povesti prin întâmplările la care participi de bunăvoie sau în care ai fost atras. Povestea începe să-și recapete binemeritatul loc în construcția unei bucăți în proză. S-ar putea ca acest fapt să însemne o resuscitare a gustului public pentru literatură, o readucere a prozei (a cărții, în general) în mâinile celor care, așteptând să vină trenul în gară sau chiar în tren fiind, își omoară timpul citind un roman românesc.

Interesant de observat la toți acești prozatori este maniera pe care și-a ales-o fiecare pentru descrierea/ povestirea până la urmă a aceluiași real imediat. La Bogdan Suceavă, de pildă, avem un real mitologizat, comicizat, cum spune chiar autorul, la Cătălin Mihuleac avem un real fantasticizat, născut parcă din propria lui descriere, iar la Cosmin Manolache avem un real la o primă privire plat. În Ce față cumplită am suntem tentați să spunem că întâlnim un real „realizat”. A ne opri cu lectura doar la acest nivel ar însemna însă o mare pierdere.

Volumul, deși la o scrutare rapidă a cuprinsului pare o colecție de proză scurtă, e mai mult decât atât. Istorisirile lui Cosmin Manolache comunică între ele, sub aceste fragmente aparent separate se țese o întreagă încrengătură de relații, de trimiteri, personajele circulă, se completează, se întâlnesc din greșeal㠖 asistăm la un fel de serial purtând numele generic Ce față cumplită am ale cărui episoade descriu fiecare o întâmplare cu noimă proprie, în fundal reușind însă uneori să-i vedem furișându-se pe protagoniștii celorlalte episoade (uneori doar îndreptându-se către vestiare, poate): „Mi-am dat seama, zic acum, că îmi făcea bine rolul unui regizor începător care avea la botul calului scena netrucată, puteam decupa ce voiam, fără însă a putea da vreun ordin.” (Mentă și diluant)

Volumul se deschide cu o proză așa-zis cazonă, 5 ani și 7 luni, ordine interioară, unde personajul narator (aceeași voce care pare să istorisească și celelalte întâmplări, de fapt, chiar dacă sub alte nume și înfățișări) trece parcă printr-o poartă către celelalte pățanii, această etapă este într-un fel definitorie pentru percepția realului din viitoarele secvențe ale cărții. Urmează apoi un episod citadin, la comun: un bloc (blocul aceleiași Voci) năpădit de izul insuportabil de fecale din Bilanț contabil. Povestea merită rezumată: un chinez, mare afacerist, ține la firma sa o dublă contabilitate, una licită și alta ilicită; este mirosit de poliție și, pentru a scăpa, își aruncă teancurile de facturi false la toaletă; desigur, țevile se înfundă, de unde și izul de fecale. Lumea se adună buluc, ca la urs, și urmează un pasaj memorabil: „Domnule, pe vremea lui Ceaușescu, stăteam la coadă, e-adevărat, dar parcă ne cunoșteam, parcă eram mai uniți. Acum trebuie să strângem tot rahatul la un loc ca să mai schimbă și noi o vorbă.” În același bloc puturos locuiește și Vocea din proza Întâia dată, o voce când masculină, când feminină. Cafeaua mult-așteptată în Răcoarea dimineții apare și ea mai încolo, în Solitaire, fiind numită chiar așa: „cafeaua din Răcoarea dimineții”.

Astfel de trimiteri sunt multe în cartea lui Cosmin Manolache. Detaliul – căci de așa ceva se poate vorbi aici – este la el acasă în volumul de față. Detaliul bine ales și bine potrivit, fixat în peretele textului. Lumea lui Cosmin Manolache e o lume fascinantă pe toate fațetele ei, e o lume bogată în personaje și întâmplări (deși majoritatea povestirilor n-au mai mult de 3-4 pagini!) și, mai important, e o lume deloc gratuită.

În șirul prozatorilor publicați de Polirom, Cosmin Manolache este poate cel mai teluric. Jocurile lui nu țin de-o hipertrofiere a cotidianului, autorul nu gustă extremele stridente (nici pe acelea de limbaj, nici pe acelea tematice: Jurnal erotic are acest adjectiv doar în titlu) și nu ține morțiș să epateze în vreun fel. El nu face decât să povestească: cu talent, cu atenție, cu naturalețe. Banalul lui transpare în pagină în cel mai interesant mod posibil. Derizoriul universului său nu se observ㠖 culmea! – decât de la depărtare. De aproape privit, acest univers capătă brusc sens, o menire: aceea de a continua să existe... așa cum este el. Pentru ca și autorul-narator să poată continua să existe într-o continuă (ne)schimbare.