Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Marius MIHEȚ

Telegrama thailandeză

 

Claudia Golea - Vară în Siam, Editura Polirom, Colecția „Ego. Proză”, Iași, 2004

 

Ajunsă deja la al treilea volum – după Planeta Tokyo (1998) și Tokyo by night (2000) – Claudia Golea, se poate spune acum, și-a definitivat stilul. Vară în Siam este un roman confesiv-exotic, parțial inițiatic, înfățișând experiențele thailandeze ale unei românce avide de aventură și irealități compensatorii.

Eroina este o prizonieră a senzorialității. Într-o lume a simțurilor și senzațiilor, exotismul are relevanță doar coroborat cu narcotismul. Bolnavă de realitate, eroina parcurge, succesiv, etapele împlinirii de sine suprapusă cu o scufundare permanentă în lumea viciilor. Carnalitatea și poetica ei se realizează aparent gratuit. O destindere lascivă în experiențele sexuale trebuie să confirme, de fiecare dată, fuga de realitate.

Prima parte a romanului nu excelează sub nici un aspect. Personajul-narator e în același timp pacient și medic, autodidactică, transparentă dar comună. Atmosfera Thailandei nu e țintuită deloc în epicul simplist, aproape-banal. Simplitatea discursului aduce cu stilul gazetăresc și nu oferă revelații stilistice. Nici nu se încearcă altceva decât o relatare frustă a unei experiențe departe de lumea balcanică, pudică și neîmpăciuitoare. Asistăm doar la o serie de întinări în care sexualitatea pare distracția preferată și mai puțin o descoperire de sine. Tânăra femeie nu e chiar o ignorantă. Are și momente, rare, de meditații referitoare la culpabilități existențiale: „toată viața mea fusese un exemplu perfect de indulgență față de mine însămi. Indulgență față de țigări, de mâncare, de sex”. Până la un punct, personajul aduce cu eroina Ruxandrei Cesereanu din Tricephalos. Abia trecând de jumătatea romanului, periplul erotic și exotic al eroinei Claudiei Golea capătă substanță. E, succesiv, o Bridget Jones perversă (deși, la un moment dat naratoarea însăși respinge filiația intertextuală): obsesia îngrășării, ratările în iubire, concepția ludic-copilăroasă asupra sexualității; e apoi o Emanuelle, închipuită eroină de film, exersându-și trupul, oferindu-se dorințelor ascunse (episoadele Rosa, maseurul, grănicerul de la Plantație). Dumneaei ar vrea chiar să practice, teatral, dansul erotic fetiș. În seria relațiilor livresc-cinematografice, eroina pare ruptă din lumea Sex and The City, în care experimentul și nonconformismul hipiotard camuflate în spatele unei demnități sociale aparente reprezintă un mod de viață. Din păcate, esențele percepute de eroină sunt eronate. Valorile răsturnate.

„Când ești obișnuit cu exoticul, ești obișnuit să te lași pradă necunoscutului, să intri în joc pas cu pas, ca o marionetă”, mărturisește, explicându-se cumva, eroina. Supusă consecventă a imperiului unei „karma febrile”, ea suferă tenace de bovarism sexual; alegând, e o victimă de bună-voie a viciului. Câștigă încrederea cititorului prin franchețea relatărilor, prin directețea și sinceritatea confesiunii. Astfel se face că, de la un punct, intimitatea ei e și a noastră. Devenim, involuntar, „doctorii” acestui pacient al confesiunii. Sensibilitatea, dacă ea există în acest roman, trimite spre carnal, în primul rând. E-adevărat că, spre final, descrie delicat-nostalgică tablouri vegetale, în fapt, mini-pasteluri, consonând cu stările ei. Tocmai aici stă farmecul cărții: în felul cum, relatând jurnalistic o experiență intimă, transpare o sensibilitate bine-ascunsă printre parfumuri suskindiene și pricopseli pseudo-mistice. De remarcat că prozatoarea nu e interesată să descrie un spațiu exotic unui cititor necunoscător. Nici nu profită de acest statut. Poate din teama de-a plictisi, ori, mai degrabă, nu e interesată de acest aspect, ci de felul cum ambianța și lumea toposului ales fac posibile retușurile propriei ființe.

Stilul e, cum spuneam, direct, jurnalistic. Dar tocmai în tipul acesta de discurs cartea Claudiei Golea pierde pariul cu plasticitatea și artisticul: limbajul arid, golit de sensuri, un lexic sărac – unele adjective se repetă inutil la nesfârșit (așa se face că aproape totul în roman e „frumos” și „superb”), banal, dând senzația de pauperitate lexicală, atmosferă lipsită de muzicalitate – în ciuda peisagisticii exotice –, nici urmă de încercări cu trimiteri spre o posibil㠄picto-poezie” ori spre o proză poetică, chiar parțială și în doze mici. Revelațiile finale sunt tardive. Apoi, chiar n-am priceput rostul capitolului Icoane&Hip-hop. Se potrivește ca nuca-n perete în epicul chiar dacă liniar, simplist, totuși curgător. Pare un capitol scris pentru... „prieteni”. Nu are „loc” în discursul consacrat până spre finalul romanului. Dar are și un efect pozitiv, cum se întâmplă întotdeauna în cazul urâtului: transmite finalului o stare de împlinire, creând mister și echivoc. S-a întâmplat totul aievea? Oare toate pățaniile n-au fost doar produsul febricității unui dependent de droguri? Întoarcerea finală a eroinei atestă o opțiune ultimă: visul care merită să fie urmat, trăit.

Vară în Siam face parte din acea categorie de cărți care prind la public. Romanul se citește ușor, neexistând tentația ludicului față de cititor, angajarea acestuia sub nici un aspect. Adresabilitatea e una generală, cu șanse mari de impunere în conștiința cititorului neprofesionist. Celălalt cititor, profesionist, rămâne cu o senzație de artificiu simplu, de vid care ar trebui să se umple și nu are cu ce. Dacă ar insista pe substanțialitatea trăirii, a experimentului, Claudia Golea ar putea fi o scriitoare interesantă.