Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CRITIFRICȚIUNI

de

Ion SIMUȚ

Prietenii care nu cred în reabilitarea ficțiunii, dar o spun pe ocolite

 

E inelegant să comentezi cronicile literare dedicate cărții tale. E un principiu elementar să te supui cu stoicism judecăților emise de alții, indiferent dacă au fost formulate cu bună sau evidentă rea-credință. Un cronicar literar, ca orice cititor, are tot dreptul să nu-i placă o carte sau să respingă o idee pe care o avansezi prea repede (deci surprinzător) sau prea răspicat (deci prea categoric pentru a nu trezi o replică). Nu voi cădea (sper) în păcatul de a întâmpina cu ofuscare sau cu satisfacție declarată anumite judecăți despre cartea mea Reabilitarea ficțiunii, apărută la începutul anului 2004 la Editura Institutului Cultural Român. Dar cred că merită să semnalez și să comentez modul cum a fost întâmpinată de doi prieteni ideea de bază a cărții, afișată în titlu. Credeam și cred în continuare că acest fenomen benefic pentru literatura noastră contemporană s-a produs: diminuarea diaristicii și a memorialisticii atât în scara de aprecieri a criticii, cât și în disponibilitatea de receptare a publicului. Ficțiunea și-a redobândit cam din 2000 încoace încrederea autorilor de roman, a criticii și a publicului (cel puțin a unei bune părți, mai emancipate). Mi-e foarte clar că nu se poate construi din jurnale și memorii o literatură mare și durabilă. E ca și cum ai crede că istoria o fac servitorii, bucătarii, brancardierii și serviciile de pază. E un loc comun, la îndemâna tuturor. E savuros să vedem că se schimbă perspectiva, dintr-un unghi neașteptat și până atunci necreditat, dar micile sau marile vanități nu ar trebui ridicate la rang de puteri decisive și definitive. Șoferul lui Marin Preda sau martorii ultimei seri suspecte a prozatorului la Mogoșoaia nu pot deveni mai importanți în posteritate decât însuși scriitorul-victimă. E de datoria criticii să intervină pentru a tempera această modă a jurnalelor și a mărturiilor din umbră, dacă fenomenul de diminuare a interesului nu s-ar petrece de la sine, fără contribuția criticii pierdută în admirația culiselor și a vani­tăților.

În prefața la volumul său Literatura română în postceaușism. I. Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare, Editura Polirom, 2004, Dan C . Mihăilescu veștejește (ca să nu zic „feștelește”) ipoteza unei schimbări a opțiunii în favoarea romanului și a ficțiunii: „Acum se poartă conflictul dintre ficțiune și memorialistică: lupta literaturii cu documentul istoric, gâlceava imaginației cu factologia. Și se decretează ritos, vezi Doamne, sastiseala românilor față de mai toate formele confesiunii, paralel cu expansiunea neo-bovarismului, setea de evadări beletristice în excentric, dincolo de timpuri și granițe. Nu știu de ce trebuie să existe neapărat o dihonie între cititorii de romane și împătimiții istoriei mici”. Dan C. Mihăilescu are dreptate: de ce, dacă el citește și valo­rizează o sută de jurnale și memorii, cineva să se gândească la soarta romanului? De ce această ingratitudine? Și, mai ales, cine o fi ipochimenul? Dar mă gândesc cu sfială: să nu se fi produs oare nici o schimbare în sfera literaturii din 1990 până în 2000? E chiar așa de odios să te gândești, pur teoretic, la raportul dintre ficțiune și non-ficțiune, dintre roman și jurnal? Și oare toate cele o sută de jurnale și memorii (poate o mie, mai multe sau mai puține, nu are importanță) dintr-un deceniu prin excelență al lor își perpetuează cu aceeași superbie indiscrețiile și vanitățile? Ar mai dedica oare astăzi Dan C. Mihăilescu 70 de pagini din 470 jurnalului lui Mircea Zaciu? Oare toate jurnalele și memoriile analizate în volumul despre „literatura română în postceaușism” sunt cu adevărat literatură (oricât de laxă ar tinde să devină sfera acestei noțiuni)? Nu e cazul să ne neliniștim măcar o clipă că atâtea cinisme, mărunțișuri, subiectivisme și insanități distrug însăși ideea de realitate „adevărată și autentic㔠pe care jurnalele și memoriile par să o servească? Dacă nu putem judeca aceste documente cu un  criteriu estetic, nu ar fi bine să punem mai la vedere un criteriu moral? Nu ar fi rău să ne întrebăm cât se poate de insistent: cine ești dumneata, domnule memorialist sau domnule diarist, și ce cădere ai să încondeiezi acid pe toată lumea? Aduci și altceva nou decât noroi și venin? Nu cumva ne lăsăm furați de spectacolul vanităților? Mie mi se pare că a trecut vremea exagerărilor, dar, sincer, îl înțeleg pe Dan C. Mihăilescu că poate citi azi un jurnal, oricât de odios, mâine un roman, oricât de fabulos, cu o la fel de mare plăcere. O dovedește cu strălucire prin toată activitatea sa notorie de critic de întâmpinare. Vreau să spun numai atât: nu bag nici o dihonie între fanteziștii narativității și fanteziștii culiselor, dar îi cred mai inventivi, mai puternici și mai onești pe cei dintâi. Atât. Bineînțeles că o să citesc jurnale sau memorii și de acum încolo (și eu, și alții), dar cu mai mult scepticism și sentiment al relativității decât până acum.

Într-o cronică binevoitoare la cartea mea, în  „România literar㔠nr. 22 din 9-15 iunie 2004, Tudorel Urian notează aparent măgulitor: „Realmente, criticul orădean are vocația marilor teme și, probabil, dacă în loc de literatură s-ar fi ocupat de politologie, ar fi fost un gânditor de tipul Francis Fukuyama sau Samuel Huntington. La fel ca aceștia, I. S. este interesant în primul rând prin întrebările pe care (și, ni) le pune și doar apoi prin răspunsurile pe care le schițează. El nu face decât să propună noi provocări, să aducă în discuție teme de mare actualitate, apte să se transforme instantaneu în contradictorii dezbateri publice”. Toate bune și frumoase! Comparația cu Fukuyama și Hundington nu voia să fie, desigur, una valorizatoare și onorantă (am înțeles foarte bine acest lucru). Tudorel Urian va fi râs în barbă că a lansat această găselniță înșelătoare, în care și eu, tot din amuzament, m-am lăsat prins (ce puteam face?), răspunzând criticului printr-un e-mail de mulțumire, semnat Simutsuyama. Înțelegeam că trimi­terea nu era un elogiu (și nici nu trebuia să fie), era un reproș catifelat. Tudorel Urian îmi sugera că sunt un amator de ipoteze hazardate, aproximative, epatante, dar totuși provocatoare și neliniștitoare prin doza oricât de mică (totuși, prea mică!) de adevăr pe care îl conțin. Era frumos spus, de ce să nu recunosc? Dar lucrurile nu s-au oprit aici, ca dovadă că eroarea mea de percepție a literaturii contemporane era mult mai gravă. Tudorel Urian își începe cronica la cartea amintită a lui Dan C. Mihăilescu, în „România literar㔠nr. 34 din 1-7 septembrie 2004, cu o vituperare inchizitorială care mi-a dat fiori de …plăcere masochistă: „Multe stupidități au inflamat în ultimii ani tot mai restrânsa noastră viața literară, dar cea mai mare dintre ele mi se pare a fi, de departe, dezbaterea legată de așa-zisul conflict dintre ficțiune și memorialistică. S-a recurs la sofisme și la explicații de tot fanteziste în încercarea de a se demonstra de ce, imediat după 1989, românul a întors spatele ficțiunii pentru a plonja voluptuos în apele limpezi ale confesiunii directe și de ce acum, rușinat parcă de gestul său, s-ar întoarce pocăit, spre tradiționalele zone fictive de evadare din imediata noastră realitate”. E aici un bun rezumat negativ al unei dezbateri pe care am organizat-o în 2001 în paginile revistei „Familia”, la care a participat, nu chiar așa de supărat, și Tudorel Urian, o dezbatere transferată, numai cu punctul meu de vedere, în volumul amintit Reabilitarea ficțiunii. Tudorel Urian se inflamează amical, pornind de la ideea citată din prefața cărții lui Dan C. Mihăilescu, păstrând amândoi confidențialitatea privitoare la prăpăstiosul preopinent care a lansat „dezbaterea legată de așa-zisul conflict dintre ficțiune și memorialistică”. Manualele actuale de limba și literatura română pentru clasele a VII-a și a VIII-a discută despre literatură tocmai prin această prismă (mă rog, ușor modificată și adaptată la vârstă). Nu aș zice cu seninătate că e o falsă problemă. Dimpotrivă, e o problemă elementară, dacă nu fundamentală, de teorie și practică literară. Dacă pe bunii mei prieteni, care-mi lansează în glumă săgeți de hârtie din tufiș, nu-i oripilează cuvântul, există în permanență o relație dialectică, mereu schimbătoare, între ficțiune și non-ficțiune, între roman și memorialistică. Evident: poate să te intereseze sau poate la fel de bine să nu te intereseze, dar asta nu înseamnă că ea nu există. În ceea ce mă privește, continuu să cred, spre exasperarea bunilor mei prieteni Dan C. Mihăilescu și Tudorel Urian, cărora le mulțumesc că numele meu le scapă (menajându-mă) când e vorba să mă contrazică deschis, că e o sațietate de egolatriile jurnalului și ale memorialisticii și că literaturii noastre actuale i-ar prii să avantajăm alternativa ficțiunii și a construcției narative. M-am săturat de mlaștina vani­tăților, a subiectivismelor, a secretelor de salon, a adevărurilor mult prea personale. Îi citesc mai cu plăcere pe autorii de jurnale care disprețuiesc jurnalul (nu-i un paradox), pe scriitori cum sunt Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu sau Marin Preda, care știu că jurnalul e un moft, dacă nu chiar o prostie. O sută de jurnale nu fac cât un roman ratat de Liviu Rebreanu sau Marin Preda. O clipă de jurnal, oricât de bine notată, este întotdeauna mai ușoară și mai perisabilă decât o clipă de roman. Ca să fac o glumă ieftină, voi spune că un kilogram de romane e oricând și în orice împrejurări mai greu, mai rezistent și mai important decât un kilogram de jurnale și memorii.

În tot acest interval al schimbului de ironii amicale dintre noi, jurnalul și memoriile se retrag în locul modest din bibliotecă, pe al doilea sau al treilea raft, ca o literatură a secundarului ce și-a făcut datoria de a se război cu propria condiție, pentru a ieși la iveală în prim-plan, pentru o clipă de un deceniu. O clipă căreia degeaba prietenii mei îi strigă cu disperare: „clipă, rămâi, ești atât de frumoasă!” Ofensiva ficțiunii (despre care am vorbit probabil prea devreme, în urmă cu trei ani, pentru cei fără perspicacitate) restabilește pentru multă vreme locul privilegiat al romanului, pe care de mâine o să-l observe și prietenii mei. Știu că nu e plăcut să confirmi previziunea altuia și să-i dai dreptate, pentru că trebuie să-ți calci pe propriile orgolii. Dar, în fond, de ce n-ar avea Dan C. Mihăilescu și Tudorel Urian dreptul să creadă că din 1990 și până în 2004 nu s-a schimbat nimic în lite­ratura noastră actuală în raportul dintre ficțiune și jurnal? La registratura lor de cronicari literari activi, cărțile se succed poate la fel: un roman prost, un jurnal extraordinar, un roman prost, iarăși un jurnal extraordinar, un roman prost și tot așa, într-o paritate ineluctabilă și inalienabilă. E și asta o calitate: să crezi că niciodată nu se schimbă nimic, literatura e una și aceeași, fără nici o variabilitate în diagrama raportului de forțe, tendințe și valori. Cărțile – jurnale, romane și memorii – curg mereu la fel. Eu zic că nu ne scăldăm de două ori în aceeași apă, dar poate că totul nu se întâmplă decât în fantezia mea suspicioasă și bolnavă.