Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CITIRI

de

Dumitru CHIRILĂ

O lume aparte și magia ei specifică

 

Natalia Dănăilă,

Magia lumii de spectacol

 

Taxată de către cunoscătorii superficiali, dar mai ales de către cei total ignoranți în materie, drept artă minoră, teatrul de animație în atât de diversele sale modalități de acțiune (păpuși, marionete, umbre, jocul cu măști ș.a.) își poartă vârsta milenară cu superbia unei tinereți perpetue, cu temeliile înfipte într-o imensă tradiție, cu conștiința răspândirii sale pe toate meridianele și paralelele globului și sfidând superstiția că ar fi o artă cu adresabilitate exclusivă spre publicul juvenil. Capabil să ajungă la sinteze și la expresivități nu întotdeauna accesibile chiar și teatrului „mare”, cel cu actori, teatrul de animație trăiește într-o universalitate, într-o putere de generalizare și într-o varietate a expresiei care îi dau specificitate și statut de mare artă. Se cere însă mai bine cunoscut și până acum demersurile de descifrare și de pătrundere în acest univers specific au fost destul de puține. Motiv pentru care apariția u­nei cărți precum cea a Nataliei Dănăilă, dedicate a­rtei animației — Magia lumii de spectacol (măști, păpuși, marionete, actori, Ed. Ju­ni­mea, 2003) nu poate trece neobservată. Este, in­discutabil, demersul complet pentru aborda­rea domeniului, sub diversele unghiuri — is­to­ric, estetic, practic etc. Este o carte menită să re­amin­tească celor care au uitat fabulosul domeniu al teatrului de animație, să-i atenționeze pe ne­cunoscători că acest domeniu există și merită cercetat, iar cunoscătorii sunt provocați la un colocviu pe teme de specialitate.

Ziarist prin formație, Natalia Dănăilă a ajuns oarecum din întâmplare în zona aceasta de preocupări, dar odată ajunsă acolo s-a lăsat sedusă, a întrat „cu arme și bagaje” în universul nou descoperit, servindu-l cu pasiune, cu devotament și în cele din urmă cu impecabil profesionism. A început ca secretar literar al teatrului de profil din Iași, a făcut apoi studii de regie, a scris piese pentru spectacole de acest fel,  a ajuns nu numai directoarea teatrului, ci și o lideră a artei animației în accepția cea mai nobilă și mai deplină a termenului. Actualul Teatru pentru copii și tineret, „Luceafărul”, din Iași, cu noua sa clădire și cu prestigiul său demult consolidat, cu prezențele sale de mare succes la diverse festivaluri internaționale etc îi datorează mult Nataliei Dănăilă, iar Magia lu­mii de spectacol, cartea care ne reține acum a­ten­ția, este în egală măsură rodul pasiunii, profesionalismului și experienței de o viață. Totodată este cartea care acoperă un gol în teatrologia noastră, pentru care arta animației a fost de puține ori obiect de cercetare.

Străbătând arta animației în timp și în spațiu, de atunci de când s-a născut ea, adică din antichitate și până în contemporaneitate; parcurgând arealele sale de răspândire — întâi India, China și întregul Extrem Orient, apoi în Egipt, în Grecia și în antichitatea român㠗 o­prindu-se pe îndelete la arta Evului Madiu, când s-au născut personaje care au înfruntat vea­cu­rile ajungând până la noi — Karagőz sau Pulcinella sau fratele lor mai mic, Vasilache al nostru — studiul intrând într-o modernitate extrem de diversificată și răspândită, practic, pe întregul glob, servită de mari personalități și înrudindu-se prin sânge cu momente fundamentale ale ar­telor surori. „Ar fi acum interesant de observat — notează autoarea — ce s-a petrecut în domeniul pe care noi îl cercetăm, tocmai în Extremul Orient, în țara Japoniei, în timp ce în Europa Polichinelle, Hanswurst, Petrușka, Kasperl, Punch, Guignol etc. cucereau lumea spectacolelor, cucereau un public extrem de nu­me­ros, aparținând tuturor păturilor sociale, printr-o formulă aparte de reprezentații — având la origine filonul comediei populare realiste greco-latine, influența Comediei dell'Arte. Aflăm și că arta păpușarului a avut etapa ei sa­cră și că un compartiment religios se întinde până în zilele noastre, cu rădăcini înfipte în misterele sau miracolele medievale. Elementul pro­fan a devenit însă precumpănitor și i-a dat configurația pe care i-o cunoaștem astăzi, teatrului de animație în modernitate fiindu-i consacrat un capitol substanțial. Capitală se do­ve­dește capacitatea de convingere și de e­sen­ți­alizare a păpușii: „Măștile și păpușile sunt ex­pre­sia puterii omului de esențializare a lumii printr-o formă de artă. Formele străvechi de animație (...) relevă una din caracteristicile fundamentale ale artei marionetelor: transmiterea mesajelor prin sugerarea faptelor de viață și nu prin imitarea (copierea) tuturor detaliilor realiste. Esențializarea, puterea de sugestie a obi­ec­te­lor animate descoperite în actul de creație pă­pu­șeresc — prin însuflețirea măștilor și a tuturor prototipurilor de figurine — sunt elementele care definesc trăsăturile de bază ale limbajului scenic în arta animației. Pentru susținerea amplului său demers, Natalia Dănăilă convoacă o serie de mari teoreticieni și istorici care s-au pronunțat asupra fenomenului: o impresionantă bibliografie îi citează pe Tudor Vianu, G. Călinescu, Ovidiu Drimba, Peter Brook. Roger Caillois, Mircea Eliade, Jerzy Grotowsky, Vito Pandolfi, C.Rădulescu Motru, Liviu Rusu, Antoine Vitez, Paul Fournel și mulți, mulți alții, conso­li­dând întreprinderea și aducând probe suplimentare privind seriozitatea ei.

Nu sunt lipsite de interes nici acele capitole ce se opresc asupra sectorului practic al domeniului — construcția păpușilor și marionetelor, particularitățile fiecărui tip de „interpret animat” (păpușa pe degete, păpușa pe tije metalice sau de lemn, păpușa tip wayang, mari­o­neta cu fire, păpușa din teatrul de umbre ș.c.ș., cum la fel de interesant este și capitolul final — cel dedicat Teatrului „Luceafărul”, de la primele timide încercări în anii imediat post-belici până la profilul său contemporan.

În concluzie — o carte necesară, o carte de desăvârșit profesionalism, o carte care întregește profilul unei personalități care s-a dedicat în întregime și cu devotament artei animației.