Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Ludmila

Patlanjoglu

Regele Scamator -

Ștefan Iordache

 

Omului „cu o inimă caldă și un cap rece”, artistului „cu multe ascuzișuri, cu un labirint interior foarte special, greu de definit”, care „timp de patruzeci de ani nu a fost previzibil, nu a fost repetabil a rămas mereu o surpriz㔠și care se numește Ștefan Iordache, criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu i-a dedicat o carte intitulată Regele Scamator — Ștefan Iordache, apărută în 2004 la Editura Nemira din București. Volumul e alcătuit dintr-un lung și captivant interviu cu protagonistul, dintr-o amplă secvență în care actorul e evocat de apropiați din lumea scenei ori din viața cea de toate zilele, dintr-o încercare de analiză a felului în care” corpul și spiritul lui Ștefan Iordache personalizează roluri și poetici” și asta cu ajutorul propriului său timp ce se metamorfozează în semn încărcat de un plurisemantism copleșitor, toate completate cu o teatrografie critică și o filmografie comentată de însuși marele artist.

Miezul cărții, partea ei cea mai interesantă, mai palpitantă aș zice, e, neîndoielnic, lunga confesiune pe care Ștefan Iordache i-o face Ludmilei Patlanjoglu. În copilăria petrecută în Rahova bucureșteană ori la bunicii din Calafat (una dintre bunici i-a spus, de altfel, lui Ștefan Iordache”, bre, muică, tu scamatoriu ai să te faci”) viitorul mare actor a contractat o seamă de datorii morale față de lume și față de viață, datorii a căror decontare s-a făcut prin fiecare rol jucat în teatru ori în film. Palpitul vieții necontrafăcute din copilărie și adolescență l-a ajutat și inspirat pe actor pe parcursul întregii sale cariere, pe cele dobândite atunci contruindu-se cu muncă și sacrificii o evoluție artistică cu o arhitectură monumentală.„Întotdeauna am trăit cu spaima că o să uit de unde am plecat” — declară actorul încă din primul pasaj al interviului. Spaima aceasta l-a stimulat să rămână, dincolo de multele succese, autentic, om cu picioarele pe pământ, apropiat de semenii săi. Când în tinerețe, după fulminantul debut din filmul Străinul, a căzut pradă, pentru scurtă vreme, tentațiilor vedetismului precoce, când alte reușite din primii ani ai vieții de artist erau pe punctul de a-i rupe echilibrul, revenirea cu picioarele pe pământ s-a petrecut, firesc, prin reîntoarcerea la origini. Repartizat la Reșița, degrabă trecător prin Teatrele din Timișoara și Constanța, Ștefan Iordache a devenit actor de teatru adevărat și temeinic în perioada de glorie a Teatrului „Nottara”. Aici, Ștefan Iordache a valorificat șansa de a se întâlni cu dramaturgul și directorul Horia Lovinescu care „în vremuri vitrege a reușit să modeleze actori și să dea personalitate unui teatru”, cu regizori precum Sanda Manu, Dinu Cernescu, George Rafael, Valeriu Moisescu, Petrică Ionescu (rolurile din Crimă și pedeapsă, Viziuni flamande sau Hamlet rămân de referință), cu actori precum Ileana Predescu, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, George Constantin, Cristea Avram, Ion Dichiseanu, Alexandru Repan, Ștefan Radof, Mircea Anghelescu, Emil Hossu. Când a simțit că nu se mai poate exprima la „Nottara”, la chemarea lui Dinu Săraru s-a transferat „la marele Teatru Mic”, prilej de mari creații sub bagheta Cătălinei Buzoianu sau a lui Silviu Purcărete, cu partenere precum Valeria Seciu sau Carmen Galin. Când, îndată după 1989, totul părea să se năruiască, casă și insulă i-a devenit actorului Teatrul Național din Craiova condus de Emil Boroghină, unde în regia aceluiași Purcărete a înfăptuit celebrul Titus Andronicus. Peste tot, a fost „un actor care s-a luptat cu rolurile” din această luptă înțelegând c㠄teatrul nu e o oglindă a vieții, e chiar viața”.

Se citește cu plăcere interviul tocmai pentru faptul că Ștefan Iordache se mărturisește sincer, nu se răsfață, arătându-se cum e de fapt, cu bune și cu rele. Omul nu aspiră la condiția de mit. Am parcurs cu interes și emoție paginile în care Ștefan Iordache e evocat de prieteni de diverse profesii. Ludmila Patlanjoglu a izbutit în paginile cărții sale, în textul permanent comentat de desenele lui Sorin Ilfoveanu, să treacă dincolo de singurătatea și tăcerile actorului, să le transforme în vorbe cu rost, să ne dezvăluie că omul care pe scenă se arată puternic și stăpân pe toate „are nevoie disperată de solidaritate și prietenie”. Ștefan Iordache știe că e iubit de public și își iubește semenii cu condiția să fie oameni adevărați. Regele Scamator — Ștefan Iordache înseamnă o lecție de viață cu marele artist.

 

 

C.C. Buricea-

Mlinarcic

Tragicul și alte note

subiective

 

C.C. Buricea-Mlinarcic se slujește de prefața volumului său Tragicul și alte note subiective (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004), prefață de condiția cărții de teatru pe piața editorială românească. În ceea ce mă privește, eu nu sunt tocmai îngrijorat de ce ceea ce aș numi condiția fizică a acești gen și aș califica chiar exagerată o afirmație de genul „absența deprimantă a cărții de teatru de pe piața literară românească.” Din contră, aș spune că, cel puțin din punct de vedere cantitativ, lucrurile s-au îmbunătățit substanțial. Mai prost stăm în ceea ce privește citirea cărților de și despre teatru, iar cei ce citesc cel mai puțin sunt practicienii, ceea ce nu înseamnă că nu ar fi suficienți teoreticienii „cu cot㔠care se remarcă prin mari goluri de informare la cest capitol. Cred mai degrabă că C.C. Buricea-Mlinarcic și-a gândit prefața ca un mijloc de a atrage atenția asupra eforturilor, altminteri stimabile, pe care le face Teatrul imposibil spre a aduce pe piață astfel de cărți care, după cum lesne se poate vedea, nu rămân fără ecou.

În economia celor 111 pagini ale cărții, capitolul despre Tragic are rezervate cam jumătate. Împărtășesc opinia autorului că, în pofida bogatei bibliografii, e încă extrem de dificil să formulezi o definiție atotcuprinzătoare. Dacă are dreptate Gabriel Liiceanu atunci când afirmă în volumul Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii (Editura Humanitas) c㠄tragicul a intrat în conștiință prin teatru” la fel de îndreptățit e autorul cărții ce face obiectul acestor însemnări să susțină c㠄tragedia”, în forma ei contemporană, continuă să rămână una dintre obsesiile culturii europene” ori c㠄tragedia și, implicit, tragicul se constituie într-o permanență mai mult decât evidentă a teatrului european.” Tot de reținut sunt observațiile potrivit cărora „ținta teleologică a personajului tragic, scopul actelor sale, stă sub semnul frumuseții morale, dar scopul actului în sine scuză mijloacele folosite” și c㠄personajul tragic, antic sau nu, se află sub semnul legii morale, chiar dacă faptele sale țin mai curând de domeniul Răului..” Eseul e susținit de multiple referințe culturale ce depășesc adesea domeniul teatrului, îl ating pe cel al filmului înțeles nu neapărat ca un frère ennemi , însă impresia mea e că autorul a scris pentru moment doar prolegomenele la o definire modernă a tragicului și tragediei, din perspectiva epistemei secolului al XXI-lea. Aș observa că Cid-ul cornelian nu își află nicidecum originea într-un cântec de gesta, ci tocmai în epopeea spaniolă Las Mocedades del Cid.

Prima parte a cărții e dedicată studierii unui raport vechi de când lumea și teatrologia, cel dintre teatru și literatură. M-au convins argumentele cu ajutorul cărora se explică timiditatea scenelor românești în fața literaturii dramatice noi (obsesia capodoperei) cu toate că, în vremea din urmă, lucrurile dau semne că se îndreaptă. Împărtășesc și eu opinia potrivit căreia sunt o seamă de idées reçues despre adaptări, ca și o suită de capcane ce se cuvine evitate de cei ce se încumetă să facă astfel de operații.

Admit că autorul are dreptate c㠄teatrul românesc ar trebui să se schimbe”, dar cred că el ne rămâne dator atunci când e vorba să formuleze soluții concrete.

Ultima secvență a cărții, intitulată Note subiective, conspectează în principal raporturile nu întotdeauna de adecvare dintre limbajul scenic și discursul critic, glosează pe marginea polemicii declanșată în urma felului în care celebrul critic britanic Michael Billington a comentat o seamă de spectacole românești, conține notații interesante despre raporturile dintre teatru și film ori despre literatura dramatică scrisă de Vladimir Nabokov ori Marius Teodor Barna.