Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (469-470) Noiembrie-Decembrie 2004

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Adevăruri feerice

 

Din fericire sînt pe lumea aceasta adevăruri feerice și minciuni morne.

Nu numai invers.

*

Iertarea e concurată nu atît de ură, de dorința vindictei (forme paradoxale ale iertării, după cum iertarea e și ea un fel de răzbunare epurată), ci de variile impulsuri care o pot împinge la simulacru. Or, o iertare simulată e un fapt odios. Pentru că ratează capacitatea harului și totodată recunoașterea eșecului. O dublă falsitate.

*

Dușmanii îi dau certitudinea dreptății sale, într-o măsură mai mare decît amicii. Deoarece reaua lor calitate e mai ușor de dovedit decît calitatea superioară a amicilor.

*

Cuvîntul ca o înălțime maximă și totuși limitată, ocrotitoare aidoma unui acoperiș.

*

Nu cereți copilăriei, nici adolescenței, nici măcar tinereții o prea mare disciplină. Nu mă refer, desigur, la disciplina învățăturii care trebuie să fie temeinică, ci la una strict morală. Sînt vîrste ce se cuvine a  fi pline de ele însele. Exuberanța lor e sublimă. Montherlant, recomandînd unui băiat de paisprezece ani să cultive, drept virtuți capitale, curajul și puterea de-a tăcea, ni se pare inuman.

*

Nu-ți poți lepăda memoria ca pe-o haină prea uzată. Eventual o poți purta ca pe-o rufă pe care o speli periodic.

*

„Fondul ideilor este totdeauna, la scriitori, aparența, iar forma realitatea” (Marcel Proust).

*

Nu te poți bizui pe lucrurile pe care nu le cunoști bine, în care îți poți astfel investi speranța cea mai vie.

*

Necunoscutul: cea mai înaltă mediere între tine și lume.

*

Adesea nenorocirile sînt neutre. Nu ele te distrug, ci incapacitatea ta de a le face față, minima ta rezistență.

*

Te integrezi fatalmente într-o formă sau alta de existență, fie și polemizînd cu aceasta.

*

„Principala deosebire dintre literatură și viață: în cărți, proporția de oameni excepționali e mult mai mare decît în realitate” (Aldoux Huxley)

*

Dulceața credinței: lumina obștească trecută prin propria ta lumină.

*

Arta nu imită niciodată nici viața, nici visul, ci le naște.

*

„A vorbi înseamnă a semăna. A asculta, înseamnă a culege” (Confucius).

*

Superstiția legată de rostirea numelor celor mai înfricoșătoare legată de nerostirea numelor celor mai iubite (ori de substituția, perifraza, diminutivarea lor).

*

Fără micile (dacă nu și fără marile) mecanisme ale egoismului, ne-am pierde într-o imensă, nimicitoare grijă a fiecăruia pentru toți și a tuturor pentru fiecare. Există un egoism natural, pe care nu sîntem în măsură a-l recunoaște totdeauna, dar care ne protejează ca un instinct benefic. În virtutea lui, binele, frumosul și adevărul se manifestă ca o de-limitare proprie.

A te lăuda cu lipsa de iluzii

Ixion îndrăgostit de Hera, dar avînd putința de-a o îmbrățișa doar înșelător, sub chipul unui nor, ce dovadă mai expresivă avem asupra sentimentului iubirii, ca înfrîngere și, simultan, ca victorie?

*

 

A te lăuda cu lipsa de iluzii înseamnă a te sustrage judecății unui criteriu ideal. A avea o șansă de a-ți îmburghezi conștiința.

*

Egoismul și aroganța pot trece drept „caracter”, dacă energia pusă în serviciul lor are abilitatea de-a se situa sub egida unei cauze generoase.

E una din comportările calculate ce pot duce la rezultate spectaculoase.

*

Nu uita: nu totdeauna cei ce servesc o cauză de bun simț sînt oameni de bun simț.

*

Sublima ignoranță sfidătoare, de la analfabetismul lui Carol cel Mare la agramatismul lui Salvador Dali, care cultiva, zice-se, în cele patru limbi în care scria, o „ortografie fonetică”. Cît de sfioasă e, în comparație, ignoranța, din rațiuni de cucernicie, recomandată de sfîntul Francisc d'Assisi!

*

Nici o iluzie nu e desăvîrșită, nici o deziluzie nu e deplină. Învață să le dozezi pentru a supraviețui convenabil.

*

Dacă nu te poți feri de banalitate, prefă-te cel puțin că ți-e indiferentă. Avînd complexe în fața ei, intimidîndu-te, riști să-i faci jocul, cultivînd-o în chip de prețiozitate.

*

Orice imitație implică, în fond, o stare de infantilism.

*

Sofismele politice : monstruozități obținute în laboratoare, aidoma unor arme biologice. Dacă li se dă drumul în lume, pot produce, așa cum din păcate s-a văzut, cele mai mari catastrofe.

*

Un caz grațios de mitologie fiziologică: vechii chinezi explicau plînsul prin faptul că în craniul omului se află, precum într-un vas, apa care se varsă prin aplecarea capului.

*

O apreciere a religiei, la Okakura Kakuzo: „În religie viitorul e îndărătul nostru”.

*

Polisemnificație. Adînca bucurie de-a te ști trădat de cuvintele tale care-ți duc intențiile în direcții necunoscute.

*

Psihanalizate, calambururile ar reprezenta proiectele noastre eșuate pe care întîmplarea le-a îmbrîncit în grotesc și în deriziune. Din punct de vedere moral, sînt un pandant vesel al melancoliei.

*

Pornirea de dominare ascunsă în umor: „O glumă este o fulgerare care ne face să vedem că sîntem mai desăvîrșiți decît un semen al nostru. Și de altminteri, chiar dacă acesta ar fi ființa cea mai desăvârșită cu putință, în momentul acela vedem limpede că îl depășim” (Stendhal).

*

Cea mai potrivită replică pe care o poate primi o culoare e o altă culoare.

*

Nu poți trăi fără exagerare. Viața însăși e o exagerare a propriei sale așteptări.