Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

TINERI CRITICI

 

Alin CREANGĂ

Alexandru Vona spre o poetică a limitei

 

Au trecut deja mai bine de zece ani de când numele Alexandru Vona a (re)intrat în circuitul literaturii române, apariție deopotrivă surprinzătoare și valoroasă. Cu toate că valul de uimire pe care l-a stârnit s-a mai potolit, cele trei ediții succesive ale romanului Ferestrele zidite (1993, 1997, la Editura Cartea Românească, 2001, la Editura EST), la care se mai adaugă volumele de proză scurtă Misterioasa dispariție a orașului de câmpie (2001) și Esmeralda (2003), la Editura Biblioteca Apostrof, certifică interesul încă ridicat atât pentru recuperarea, cât și pentru lecturarea critică și valorică a operei sale. Astfel că, în anul 2001, romanul mai sus amintit deținea un satisfăcător loc douăzeci și șase în topul celor mai bune romane românești din secolul XX.

S-a spus despre Vona că ar fi fost un precursor pentru unii autori români și străini chiar, dacă opera sa ar fi fost publicată la data scrierii sale. Din acest punct de vedere, o „corecție temporal㔠ar fi pentru o parte a criticii obligatorie în cazul lui Vona, deși a fi precursor nu are a face chiar atât de mult cu o reașezare în tabloul epocii, opera lui având în orice moment posibilitatea de a deveni punct de reper datorită vitalității aproape intacte pe care și-a păstrat-o. E adevărat că Vona a fost aproape de a deveni unul dintre promotorii noului roman, dar nu printr-o intenție vădită ci printr-un complex de împrejurări. Soarta lui s-a (de)jucat între anii ’47 și ’50. Primul an înseamnă imigrarea în Franța iar cel de-al doilea decesul soției sale. Între acest interval a avut neșansa de a nu beneficia de o traducere bună a romanului său. Cel de-al doilea eveniment amintit l-a scos pentru aproape o jumătate de secol din spațiul literaturii. Alexandru Vona demonstrează încă de atunci că are vocația eșecului, a limitei. O afirmă atât viața cât și opera sa care ar fi putut face din el unul dintre puținii scriitori români cunoscuți în străinătate la acea vreme.

Vona este un creator de lumi închise și în același timp devitalizate. Într-un fel sau altul, el reușește să închidă perspectivele, reducând posibilitățile de integrare într-un univers mai larg, mai generos prin deschiderea spre totalitate, spre orizontal sau vertical. Proza lui ne face să ne aducem aminte de „complicatul element numit camer㔠din Absenții lui Augustin Buzura. Păstrând proporțiile, personajele lui Vona suferă tot felul de „metamorfoze” ale inadaptării și claustrării. Ele sunt un fel de elemente de decor ale unor teritorii bine circumscrise cum sunt: camera, baia, grădina, parcul, bâlciul, orașul. Toate acestea creează iluzia unei siguranțe și a unei intimități false, tocmai datorită delimitării exacte, artificiale, halucinante. Veniamin, personajul din proza La capătul liniei 9, în vârstă de treizeci și doi de ani „nu vede viața altora, n-are prieteni. Dacă așa trăiește, e poate fiindcă așa se trăiește.” Esmeralda, eroina din nuvela omonimă, „nici ea nu-și făcuse nici o relație în oraș. De mai bine de zece ani trăiau toți trei izolați, și nici nu se gândise că ar fi putut să fie altfel.” Acest modus vivendi asumat de către personaje cu o anumită luciditate și seninătate este cel care cauzează eșecul de fiecare dată când protagoniștii întâlnesc situații ce contrazic concepția lor despre viață. Atunci când ei depășesc limitele (auto)impuse devin urgent niște alienați, niște inadaptați. Veniamin va îndrăgi o păpușă achiziționată dintr-un bâlci, iar Esmeralda se va îndrăgosti de un leu de la circ. Prin pierderea păpușii în primul caz și prin sinucidere în cel de-al doilea, autorul construiește o poetică a ratării individului, recognoscibilă în multe alte texte. Un alt caz de sinucidere este prezentat în Li-i-i-ina!, pe marginea căreia M. Eliade are următoarea observație: „Lina m-a derutat; este un text dificil, care mi-a fost accesibil abia la a doua lecturㅔ1

 De data aceasta, eroina manifestă o acută lipsă de semnificație a vieții, agravată de o stare neîntreruptă de teamă și neliniște. Surprinzător e faptul că toate aceste drame se produc într-un context familial. Lina comite suicidul în ziua nunții fiului său Toni, transferând astfel o parte a propriei tragedii asupra celorlalți. Însă actul fatal nu are loc decât după o minuțioasă autointrospecție sugerată prin două simboluri cu semnificație deja cunoscută: oglinda și ochii. Personajele lui Vona se privesc în oglindă ca și cum nu s-ar cunoaște și doar acum s-ar autodescoperi fără prea mare plăcere. Fuga de sine însuși, de realitate, de prezent este marcată prin gestul închiderii ochilor (v. și Clopotul, Noapte cu lună), care intermediază legătura cu trecutul sau cu visul. Alternanțele prezent/trecut, realitate/vis sau coșmar alimentează proza lui Vona și ne dau o idee despre una dintre tehnicile narative folosite. În Ferestrele zidite și în Misterioasa dispariție a orașului din câmpie naratorul folosește masiv această manieră compozițională a intercalării și înglobării frazelor narative, trimițându-ne cu gândul la celebrul flux proustian al memoriei involuntare. Efectul este însă dublu: el mai produce și o anume lentoare, un fel de somnolență a textului. Discursul se încetinește în raport cu derularea acțiunii, imprimându-i-se efectul de slow motion prin inepuizabilul resort de analepse. Tot de „pasivitatea” textului ține și utilizarea discursului indirect liber și raportul juxtapus sau copulativ al frazele narative.

Un dar adversativ cu rolul de a dinamiza evoluția discursului întâlnim în proza scurtă Misterioasa dispariție a orașului din câmpie, el marcând trecerea de la prima propoziție narativă (expozițiunea) spre cea de-a doua (intriga): „Dar într-o dimineață, sfântul care locuia deasupra orașului răsturnă din greșeală chepengul de sus închis de zece mii de ani și, într-o clipă, un cilindru dintr-un fluid mai luminos decât lumina, mai ușor decât aerul, transparent și blând ca lacrima, crescu din mijlocul unui teren viran, pierzându-se amețitor în cer, mai sus decât orice privire”. Cu aceasta, intrăm în lumea insolitului și neverosimilului. Are loc o trecere brutală de la real la imaginar, halucinant, căreia îi corespunde coborârea sacrului în profan. Locuitorii orașului din câmpie experimentează un proces de involuție totală identificându-se cu omul primitiv, originar. „Într-o zi însă, sfântul trecând prin camera uitată descoperi chepengul deschis. Îl închise repede, tremurând la gândul să nu-l fi văzut cineva…” Și pentru a-și corecta integral „greșeala”, sfântul mătură totul printr-un nou potop (împotriva promisiunii divine!). Marta Petreu susține că Misterioasa dispariție… este „povestirea perfectă a acestui volum (…) adevărată capodoperă a genului mistic (…) bijuterie epică.”2

 Povestirea este în modul cel mai vizibil diferită atât ca abordare tematică cât și ca atmosferă, curgând parcă dintr-o magmă interioară străină de celelalte, contribuind la diversitatea oricum destul de restrânsă a volumului.

Jilțul este un text riguros organizat, construit parcă cu mai multă minuțiozitate, lipsit de tehnicitatea adeseori extravagantă a scriiturii lui Vona. Filonul autobiografic joacă un rol important în această proză, accentuând contextul familial mai sus amintit. Acțiunea e de o simplicitate aproape banală, excepție făcând evoluția psihologică a mamei care, retrasă de la postul ei de control – jilțul așezat strategic în holul casei – va cunoaște un proces de continuă însingurare ce îi va agrava inclusiv starea sănătății fizice. Remediul va consta în repunerea jilțului la locul obișnuit, acțiune ce semnifică conectarea din nou la existență. Așezată din nou în jilț, cu care are un fel de relație organică ea afirmă: „nu-mi aduc aminte decât de ce n-am văzut” (frază asemănătoare cu cea a autorului – „scriu numai despre ceea ce vreau să aflu”), cu alte cuvinte, ceea ce nu am văzut dar am auzit, explicând astfel percepția ei exclusiv auditivă a relaității. Un caz asemănător de percepție limitată (monocromă) găsim și în Noapte cu lună, numai că de data aceasta locul privilegiat îl ocupă factorul ocular. Textul e o mică mostră de straniu amestecat cu hipnoză.

Doar nouă proze (destul de) scurte avem deocamdată de la Alexandru Vona, care a declarat într-un interviu c㠄după un roman publicat la cincizeci de ani după ce a fost scris, poate că trebuie lăsat editorilor și ceva post mortem.”3

Nerăbdarea mai mult a altora (și mă refer aici în special la deja binecunoscuții Ion Vartic și Marta Petreu) decât a autorului a făcut ca aceste texte să fie publicate antum. Pe un fond de incertitudine și teamă, somnolență și surdină, aceste proze definesc o lume fără energie, ce stă parcă închisă sub o imensă cupolă de sticlă mată, simbol modern și artificial al comunicării imposibile. Vona face parte și din familia lui Kafka și Sartre prin alcătuirea unui univers căruia îi lipsește ceva și anume, normalitatea sau mai bine spus, o anumită coerență a existenței. Metafora și demonstrația perfectă a acestui fapt sunt Ferestrele zidite.

Romanul unor anonimi dintr-un orășel fără coordonate spațiale sau temporare („e un orășel atât de mic, în doi ani te cunoaște toată lumea, chiar dacă sau mai ales dacă o eviți”), lucru cu totul lipsit de importanță. Deși puțin hazardat, orice cititor va pune semnul egalității între personaj/narator/autor mai ales fiindcă nu există date care să infirme acest lucru și fiindcă se simte aceeași atmosferă greu de respirat, resimțită și în restul operei. Nici faptul că nu pare a fi un roman cu date autobiografice („N-aș putea niciodată să-mi scriu autobiografia. Nu port cu mine decât ultimii ani, din rest nu mi-au rămas decât niște ziduri răzlețe cu care nu pot reconstitui imaginea locurilor cutreierate cândva.”) nu diminuează această senzație, Vona putând fi ușor situat în cercul intimiștilor literaturii române, autori de persoana I singular. Bineînțeles că acestea nu sunt date complete. Toate acestea par a face parte din pactul autorului cu cititorul său, pactul ficțional ce devine un joc cu reguli stabilite. „Citirea unui text perceput ca valoros sau interesant își poate asuma, pe lângă trăsăturile mai evidente și pe lângă țelurile ei explicite, caracteristicile unui joc. În unele cazuri, acest joc poate fi, în intenția autorului, o provocare aruncată ingeniozității cititorului (…) Elementul ludic al lecturii își are în cele mai multe cazuri originea în cititor și în atitudinea acestuia față de text.”4

 Un alt nivel al jocului este cel dintre personaje (personajul narator – necunoscutul – croitorul). Această atitudine în fața situațiilor celor mai neașteptate ale vieții conduce spre o detașare ce acționează ca un sistem de autoconservare. Personajul central se infiltrează într-o serie de ecuații în care cea mai mare necunoscută este hazardul. Așadar, romanul ne expune la un joc la hazardului, cu un protagonist ce se simte bine în această ipostază: „Eram curios să știu unde mă va duce panta secretă a zilei, căci eram conștient de dispoziția mea neobișnuită. Această afirmație, împreună cu următoarea: „Fata trecuse pe lângă mine, ireal de scurt… Cred că deschisesem ochii tocmai în momentul în care profilul ei aluneca pe lângă mine.”, așadar aceste fraze ar putea constitui un fel de intrigă a romanului, fiindcă se produce o schimbare esențială în desfășurarea evenimentelor, fapt ce contrazice afirmațiile unor critici care susțin că romanul Ferestrele zidite ar fi „o scriere ce ilustrează perfect procesul disoluției epicului și a personajului, o scriere în care nu se întâmplă nimic…”5

 Ludicul poate fi perceput și ca o încercare de inițiere dacă îl interpretăm prin prisma celor două simboluri centrale, („podul se afla chiar în fața ferestrei”) ambele înglobând sensuri sinonime celor de cunoaștere și tranziție. Printre mulțimea de adjective ce determină cel din urmă simbol găsim: înșelătoare, înalte, murdare, ciudate, blocate, toate acestea subscriindu-se fatidicului zidite, care interzice orice posibilitate de comunicare, conducându-ne spre un previzibil eșec. Necunoscuta care stă între cele două simboluri e o apariție stranie, imagine a incomunicării; ea nu vorbește, ea este cea despre care se vorbește, „nimeni și nimic nu se putea strecura în secretul tăcerii ei.” Încercările eșuate de a transgresa aceste bariere ale dialogului culminează cu dispariția la fel de misterioasă a necunoscutei.

Dacă în cele două volume de proză scurtă, Vona  inventează o poetică a limitei plecând de la coordonate mai ales spațiale, în roman se concretizează o poetică textuală a limitei (prin fracturarea obsedantă a discursului narativ) dar și metatextuală, prin semnificațiile sugerate de interpretarea romanului. Ce ne mai putem dori de la Alexandru Vona? Cel puțin ca valizele exilului său, care până acum s-au dovedit foarte generoase cu cititorii, să nu se fi golit nici pe jumătate!

 

NOTE:

1. În Fișă de dicționar la Alexandru Vona, Esmeralda, Editura Biblioteca Apostrof, 2003, pag.104

2. Alexandru Vona, Misterioasa dispariție a orașului din câmpie, postfața Valizele exilului de Marta Petreu, Editura Biblioteca Apostrof, 2001, pag. 129

3. România literară, nr.15/1994

4. Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Editura Polirom, 2003, pag 152

5. Gheorghe Glodeanu, Dimensiuni ale romanului contemporan, Editura Gutinul, Baia Mare – 1998, pag. 276