Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

TINERI CRITICI

 

Sebastian E. BARTOȘ

Mămăliga și Procesul

 

Citind primul roman al Aglajei Veteranyi mi s-au con­fir­mat părerile criticii: este un volum de mare poezie, așa cum spunea Mircea Cărtărescu; ar putea fi chiar un Bildungsroman, așa cum apreciau alții. Totuși, nici critica și nici măcar lectura romanului nu mi-au răspuns la cea mai naivă întrebare: DE CE FIERBE, de fapt, COPILUL ÎN MĂMĂLIGĂ ? De ce tocmai aceasta e imaginea centrală și nu, de exemplu, părul mamei? Nu dețin nici acum răs­punsul, ci doar o teorie, o conexiune care poate sprijini ci­titorul în înțelegerea titlului.

Ar putea să pară ciudat că răspunsul pe care îl propun e legat de Camus și de Kafka. Într-adevăr, până acum, coor­donata autobiografică a cărții a fost în prim plan. Dar tocmai din asta decurge caractetul ei existențialist. Iar critica literară și existențialismul, conjugate, conduc spre Mitul lui Sisif și, în mod special, spre eseurile din final. Și tocmai aici găsim interpretarea pe care Camus o dă Procesului: crima nenumită pentru care e judecat Joseph K. e păcatul originar. Ro­ma­nul lui Kafka primește astfel o cheie, una din multele posibile: Joseph K. e omul, persona­jul generic de tip existențialist; vina lui e păcatul strămoșesc, de care nu mai e conștient; iar procesul prin care trece e însăși existența umană. Dar tot pentru o vină neînțeleas㠄fier­be copilul în mămăligă”. Să fie vorba din nou de păcatul originar?

Problema căderii în păcat, așa cum e ea pusă în Geneză, presupune o ecuație între om, lume și Dumnezeu. În cazul romanului în discuție, omul ar fi, desigur, copilul. Întrucât A­dam încă nu cunoaște binele și răul, reprezentarea lui printr-un copil e cât se poate de po­trivită. Joseph K. era, la rândul său, un neștiutor, un om care nu cunoaște regulile ascunse ale lumii în care trăiește.

Tot în spiritul Genezei, la Aglaya Veteranyi lumea e întruchipată de mămăligă: hra­na elementară, vâscoasă, simbolul unei lumii concrete, a burților și a singurătății, cum ar spune Doina Ioanid. O asemenea lume ne oferă și Kafka: funcționarii din Procesul sunt a­tât de obișnuiți cu atmosfera îmbâcsită a birourilor, încât li se face rău de la aerul curat.

Dintre termenii ecuației, Dumnezeu e cel care apare în mod explicit, luând însă o serie de înfățișări contradictorii. El este, chiar în primele pagini, divinitatea de la care se aș­teaptă izbăvirea, de care omul se-ndoiește atunci când nu primește răspuns. O altă i­pos­tază a divinității a aceea de părinte: ea devine o proiecție a tatălui, la fel ca în Totem și ta­bu de Freud. Tata nu vrea ca și Dumnezeu să fie tatăl meu, spune Aglaja, iar în final chiar își descrie tatăl jucând rolul divinității într-un film. Dar Dumnezeu e și o victimă a oa­menilor, a politicului în special: Dictatorul l-a interzis pe Dumnezeu. Divinul, ca și bel­șugul, e un ideal demontat de totalitarism. La polul opus, creatorul ar putea fi un mauvais dé­miurge. Aglaja îl vede ca pe un zeu subteran, necrofag: Oamenii se tem de Dumnezeu, de aceea merg în cer. El ar putea fi totuși îmbunat și de aceea fetița face libații pentru ca si­nistra divinitate să-i protejeze mama.

Dacă am stabilit cine sunt „copilul” și „mămăliga”, mai rămâne de clarificat cuvântul fierbe. Dar textul biblic lămurește imediat această problemă: munca, suferința și moar­tea pe care căderea le aduce oamenilor presupun o viață neliniștită, chinuitoare. A fierbe înseamnă, de fapt, a trăi.

Așadar, de ce fierbe copilul în mămăligă? De ce trăiește omul în lume? Dacă ad­mitem ipoteza unui mauvais démiurge, problema se rezolvă de la sine: natura malefică a zeului e rațiune suficientă pentru ca el să chinuie omul. La fel cum sistemul juridic kafkian îi arată lui Joseph K. o ură gratuită, care pornește din înseși structurile ei profunde.

Micuța Aglaja nu poate fi însă cu totul sigură că Dumnezeu e o ființă subterană. E o pre­supunere ca oricare alta. Dacă El e într-adevăr un zeu-părinte? Atunci omul-copil trebuie să fi greșit. Neștiutor și deci nevinovat, trebuie să fi greșit neintenționat, trebuie să fi fost un accident. Poate copilul s-a ascuns în mălai de frică și a fost aruncat din greșeală în a­pa fierbinte. Într-adevăr, Geneza ne arată că mânia divină s-a dezlănțuit abia după ce A­dam și Eva s-au temut și s-au ascuns. O altă explicație ar fi aceea că mămăliga îi spuse co­pilului: sunt atât de singură, iar copilul îi ascultă chemarea. Căderea s-ar datora, așadar, chiar lumii, care exercită asupra omului o fascinație de nerespins. Lumea joacă aici și rolul șar­pelui.

O fascinație luciferică exercită și cartea asupra cititorului. Căci așa cum Kafka ne ino­culează ceva din teroarea personajelor, tot așa și Aglaja Veteranyi ne transmite deruta o­mului ce-și descoperă goliciunea.