Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

STUDII LIVE

de

Mihai VAKULOVSKI

Un ceai cu Matei Vișniec

sau

Despre starea vremii la noapte când singurul locuitor al orașului se va întâlni cu ultimul turist posibil

(II)

 (Dacă la „Cristian (din Familia) Popescu” se stingea lumina, acum, cînd scriu despre Matei Vișniec, la cîte-un titlu mi se face o foame de-mi amintesc cu mare dragoste de anii pre-universitari. E 4 de noapte, iar mi s-a terminat cerneala – chiar așa, scriu cu pixul; cu pixul și-ntr-un cămin studențesc, dar a fost un pix mișto, nemțesc, negru și (foarte) greu – acum, cînd fac corectura, scriu cu unul de asemenea fain: roșu și cadou – e tot peste 4 – și-am ajuns la Felia de pîine, friptutura rece și halba de bere. În schimb pot să-mi fac ceai, ceai, ceai, ceai, și mai ales cafea! O, cafea!

București, Th. Pallady, dec. ‘99 – ian. 2000 )

Primul poem din Înțeleptul la ora de ceai, Fuga, e compus din X părți și e închinat  „vouă, celor care vreți să mă prindeți viu”, rînd cu care încep șapte părți, celelalte începînd cu „Iar vouă, celor care vreți să mă prindeți viu”(V), „Pace vouă, celor care vreți să mă prindeți viu” (VIII) și (X) – cu „Iar eu, rămas singur, fără urmăritori”; poem ce-mi amintește de Cartea războiului a (mult) mai tînărului Ștefan Baștovoi, eul poetic al căruia căuta „omul rău” pentru a-l ucide („eu știu unde ești”), nu pentru că l-ar deranja pe el („da, eu te iubesc, omule rău”), ci pentru că așa trebuie, fiindcă există oameni slabi – copii și femei – care nu se pot apăra de el și așa mai departe. Aceste două poeme-fluvii amintesc unul de celălalt fără a fi intertextuale „pe bune”, tocmai din cauza că în acea căutare-fugă îndelungată și existențială la unul eul poetic e cel fugărit (vînatul), iar la celălalt – urmăritorul (vînătorul). Sînt două poeme opuse, care – alăturate – par a fi teme (Teme – Nicolae Manolescu), scrise la înțelegere, poeme în care autorul își pune la încercare eul poetic, nevoit să joace roluri opuse în aceeași piesă, pusă în scenă de doi regizori diferiți. Așa cum la Nichita Danilov poezia textului cîștigă aproape la limită, acest tip de poezie, foarte dezvoltat și la Matei Vișniec, acum cedează la limită în fața poeziei din spațiul psi. Nu pentru că poezia textului lui Matei Vișniec ar fi anemică sau ceva asemănător (anemia tec – stu – lui – lui), pur și simplu poezia psihozei scrisă de Matei Vișniec (ce?) – pur și simplu chiar și prin venele poeziei textului lui Vișniec circulă nervi, Matei Vișniec reușind să implanteze un sistem nervos și psihic trupului de granit al poeziei textului, ceea ce (nu știu ce) – ceea ce face ca și textele „din litere și cuvinte” să fie vii, din sînge. Cît despre cum să numim astfel de poeme, textualiste sau autoreferențiale, în primul rînd n-aș pune semnul egalității între acești doi termeni, pentru că un poem „autoreferențial”, care „se întoarce asupra sa/ și începe să se citească pe sine”, cum se întîmplă în Poemul care se citește pe sine, e – ca nuanț㠖 diferit de un text „textualist”, în interiorul căruia  autorul povestește cum și cînd este scris acest text, Textul, de exemplu: „Am scris acest text în ziua de 20 februarie/ într-o duminică știu că tocmai ieșisem de la teatrul bulandra...” și așa mai departe, textul trăiește în sine pentru istoria sa, pînă cînd se ajunge la momentul cînd nu numai s-a gîndit, ci a și fost scris acest text – „și dintr-o/ dată mi-a venit chef să scriu și// am scris”, după care textul se încheie, fiindcă odată ce textul a fost scris se termină și referințele la el, făcute de autor, și metatextul. Deosebirea ar fi că, dacă textul autoreferențial e „mono”, textul textualist e „stereo”, aici, lîngă umărul textului fiind în permanență umărul autorului acestui text, care poate să lipsească în cazul textului autoreferențial, căci, nu-i așa?, auto-biografia nu este scrisă de un „altul”, ca pe timpurile ră­posatului. Chiar dacă citisem de mai multe ori Textul și Tîrziu de tot, două poeme textu­a­liste de-ale lui Matei Vișniec, foarte apropiate și ca scriitură, și ca ideatică, și ca realizare,  prezente și-n antologia poeziei 80-iste, Textul e un poem pe care  n-am să-l uit (probabil) niciodată, iar de Tîrziu de tot nu-mi mai aminteam deloc la această ultimă lectură. Textul e mai memorabil în primul rînd din cauza titlului, mai livresc și de aceea mai apropiat de ceea ce e textul propriu-zis, apoi Tîrziu de tot e la persoana a treia, chiar dacă la sfîrșit Matei Vișniec divulgă identitatea eului poetic („toată noaptea a scris și a băut/ iar spre dimineață i-a citit chelnerului/ cu ochii roșii/ această poezie”.). Ultimul argument întru susținerea superiorității poemului Textul ar fi „locul acțiunii”, Tîrziu de tot scriindu-se într-un colț anonim de Românie (–Românie), undeva pe unde trece acceleratul de Bîrlad „care nu oprește niciodată”, pe cînd Textul – în București, oraș care trezește multe amintiri și – de ce nu? – o nostalgie legată, de obicei, de anii de studii, și, deci, de tinerețe, în atmosfera tipic studențească a poemului apărînd teatrul Bulandra, berăria Gambrinus, parcul Cișmigiu, cinematograful Union, pe cînd în Tîrziu de tot – doar restaurantul nu știu cărei gări. Matei Vișniec nu este un textualist pur, pentru că, deși textul cu șurubașele lui cu tot e, pentru el, un miraj, mirajul din viaț㠖 viața ca o poveste sensibiloasă cu Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, galeșă și bronzat㠖, e mai puternic și îl fascinează și mai tare („de mult îmi doream să scriu versuri/ despre propria mea dorin­ță de a scrie/ iată, în această seară cînd urmele lucrurilor s-au topit/ e deja timp pentru o nouă poveste” – Ieșirea prin gura neagră a cuvîntului), atît de tare încît realitatea pentru Vișniec e mai mult decît o realitate, e „o poveste nemaipomenit de frumoas㔠(Eu sînt un trist tovarăș de călătorie), în care scrisul e un act terapeutic: „Poate că dacă am să scriu toată noaptea/ o să-mi treacă/ dimineața voi fi trist dar fericit și poate/ umbra gigantică a zilei mi se va lipi de palme.”

Dacă Cristian Popescu formează în interiorul poeziilor sale o psihologie a eului personal, a lumii interioare văzute de posesorul acestei lumi (Lumea interioară a lumii exterioare a lumii interioare – Peter Handke), o psihologie la persoana I singular, Matei Vișniec construiește o psihologie la persoana a III-a, psihologia eului personal văzut de ceilalți, o psihologie colectivă, socială, care îi are în permanență în vizor și pe ceilalți, chiar atunci cînd eul poetic e singur, singuratic sau unicul locuitor, el nu uită că e locuitor al orașului. O psihologie a cetățeanului, o psihologie a omului conștient că e observat, urmărit, fotografiat; psihologia obiectului din lunetă; psihologia persoanei publice; psihologia celuia care, cînd portretul său este gata, „se rostogolește în groapa comun㔠(Funiile pe care de atîta timp); psihologia omului suspicios care știe c㠓cineva patrulează rar pe trotuarul nostru” (El ne forțează porțile de bronz); psihologia persoanei care se identifică cu orașul și cu mașina de curățat orașul care se ia după el.

Poeziile lui Vișniec sînt  peștele din sticla de pe valurile mării în furtună care strigă un SOS pe care știe că nu-l aude nimeni. De aici și concizia poemelor sale, căci atunci cînd „peștișorul” e în „mare”, cum se întîmplă în Orașul cu un singur locuitor. Continuare. Întîmplări cu Leukodemos și în Apariția Maktei. Cîteva întîmplări cu preafrumoasa Makta, el înoată cu mare îndemînare și cunoaștere, doar că e un înot artistic și nu unul firesc, „cotidian”.

Actualmente, după o aventură dramatică foarte intensă, în care a fost alăturat lui Eugene Ionesco și Samuel Beckett, ultracunoscutul dramaturg francez Matei Vișniec a declarat în mai multe rînduri că vrea să se distanțeze de predecesorii săi și să scrie propriul său teatru. Interesant nu e că aceast㠄rupere” a și avut loc (erau doar două variante), ci cum s-a întîmplat asta. În Teatrul descompus sau Omul – Lad㠖 De – Gunoi și Femeia ca un cîmp de luptă sau Despre sexul femeii – cîmp de luptă în războiul din Bosnia, ultimele piese publicate în limba română (Editura Cartea Românească, București, 1998), Matei Vișniec nu mai este beckettian sau ionescian, el (sic!) se întoarce la (propria) poezie. Acest teatru – descompus, cum l-a numit autorul – este absolut nou pentru dramaturgie, fiindcă ia substanța și forma poeziei (lui Matei Vișniec). Fiecare dintre cele două ultime piese ale lui Vișniec e ca o carte de poezie, cu texte care se pot citi și de sine stătător (monologurile lungi din Teatrul descompus… sau jurnalul lui Kate din Femeia ca un cîmp de luptă…), și – mai ales – ca un tot întreg, ca și Orașul cu un singur locuitor, să zicem, căreia i-a moștenit și obsesia centrală -  singurătatea. De aici și pactul cu regizorul, prezent  și-n piesele anterioare, ca-n Bine, mamă, da’ ăștia povestesc în actu’ doi ce se-ntîmplă-n actu’-ntîi, de exemplu, doar că acum această legătură e mult mai formală, mai jucăușă, construcția piesei(-lor) nepermițînd schimbări, așa cum se întîmplă și-n cărțile de poezie, după cum demonstrează și autorul eseului Despre sexul femeii – cîmp de luptă sau Războiul dintre realitate și absurd (Contrafort, nr.11-12 ). În general, piesele lui Vișniec se asemănau de la început cu poemele sale, avînd subiect, poantă și chiar morală. De exemplu, Păianjenul în rană, prima piesă din volumul I de teatru Vișniec, este o istorioară închegată, de data asta o rescriere a ultimelor clipe din viața lui Isus Hristos. Poanta e că cei doi „hoți” scuipau spre Hristos pentru a alunga păianjenul ce se urca spre rana acestuia, ceea ce schimbă total moralitatea și dezlegarea evenimentului biblic.

Și, pentru că tot păcătuisem și făcusem paralela – pînă la urmă inevitabil㠖 între cei doi titani ai dramaturgiei născuți în România, se știe că Eugene Ionesco își amintea cu plăcere de cărticica sa de poezie, Poeme pentru ființe mici, pe care o considera o carte foarte frumoasă, pe cînd Matei Vișniec e întotdeauna cu gîndul la viitor, adică, în momentul de față,  la piesa ce va urma la noapte. Nimeni nu poate nega faptul că la noapte va fi vreme frumoasă.

 

P.S.M.V. :

 

Deși părea cu totul absorbit de arta dramatică, iată că Matei Vișniec își îmbracă iarăși costumul de blugi din studenție și mai iese o dată în orașul său, la ora de ceai sau pur și simplu la o bere, ori la una din cele 200 de cafele pe oră, noaptea sau seara, cu încă o carte de poeme, chiar dac㠄ulterioare”, cum, ca tot poetul, se grăbește să le numească încă din titlu: Poeme ulterioare (1987 – 1999) (Editura Cartea românească, București, 2000), titlu care nu scutește de multe alte speculații, atît în legătură cu timpul, cît și în ceea ce privește condițiile și locul scrierii acestei cărți.

 Cu toate că în general își păstrează stilul, în Poeme ulterioare scriitura lui Matei Vișniec se simplifică și mai tare, mai pierde din ironia psihedelică și din fabulosul baladesc și se cotidianizează, doar că e vorba de un cu totul alt cotidian decît cel al lui Romulus Bucur, Florin Iaru sau Liviu Antonesei, din simplul motiv că Matei Vișniec își scrie poeziile din această ultimă carte altundeva decît în România – la Londra (dar putea fi oriunde), și ea ironizată ca-n vremurile bune, dar e o ironie „pașnic㔠și blîndă, chiar dacă tristă: „În Londra sunt autobuze roșii/ cu etaj, da, de acolo poți vedea/ creștetul trecătorilor/ umerii// La Londra, domnilor, englezii/ lucrează, ehe, în bănci/ încearcă să ieși la ora unu pe Bankstreet/ bărbații în costume negre/ mănîncă sandwich-uri pe bani// Lesley sau iubirea mecanică/ cu Lesley în Hampstead, ce/ frumos… ” (Londra – exercițiu), ironie care constă în schimbarea spațiului, a țării, orașului, locului acțiunii, în observarea firescului, normalității din, în acest caz, Londra, SF-istă acasă, în trecutul de unde vine, trăsătură intens explorată și în ultima carte, încă nepublicată, a lui Vasile Gârneț, care, în timpul unei lungi călătorii prin Europa cu Trenul Scriitorilor și cu reprezentanți ai mai multor naționalități observ㠖 în poezie și bazîndu-se în special pe deosebiri – acest fenomen. „La Londra, ehe, cuvintele sunt englezești/ cînd treci pe stradă trupul tău te abandonează discret/ și se duce după cumpărături: whisky. Sherry, breakfast,/ steak, sandwich, pullover, marketing și altele”, zice Vișniec, pe aceeași notă, în Cum a fost la Londra, poem care începe cu „O, ce frumos a fost la Londra”. Simplificarea, limpezirea stilistică, dar și cea a interiorității poemului lui Matei Vișniec a avut loc oarecum firesc, ca-n primul poem din carte, Un milion de ochiUn milion de ochi ai avut/ înainte de a avea doi/ înainte de a avea/ o inimă/ ai avut un milion de inimi/ un milion, un mili­on de/ picioare ai avut/ înainte de a avea/ două picioare/ și înainte de a avea o limbă/ ai avut un milion de limbi/ chiar așa, înainte de a avea/ doar două mîini, doi plămîni/ și un gît/ ai avut un milion de mîini/ un milion de plămîni/ și un milion de gîturi ”), dar și dureros, odată cu trecerea timpului, și, inevitabil, a tinereții („un milion de aripi ai avut, da/ înainte de a nu avea nici una”). Această limpezime pare a fi schimbarea princi­pală adusă odată cu această carte „ulterioar㔠liricii lui Matei Vișniec. Pînă la rarefierea a­proape ca-n poeziile pentru copii din Eu și tu pîș pîș pe fundul oceanului/ două languste, eu și tu ”) sau Doar puțină pîndăTip-til, el și ea / el și ea, pîș-pîș”), pe care poate că Matei Vișniec o va împinge înainte într-o viitoare carte de poezie, scriitorul aici se oprește la o poezie neutră, firească și naturală, o poezie „ca-n viață”, care pur și simplu spune ceva, o poezie care-ți spune pur și simplu, nu pentru ca să-și scoată în evidenț㠄vorbitorul”, ci pentru ca să se simtă bine interlocutorul, care poate să fie cu totul ocazional – n-are nici o importanță. Poeziile de acum ale lui Vișniec sînt mai narative, în fond niște mărturisiri. Nu întîmplător cuvîntul „iat㔠apare atît de des, chiar din debuturile textelor („Iată cum s-a întîmplat totul…” – Au venit ploile; „Cum a fost cu revelația, iată:” – Cum a fost cu revelația…). Putem să ne închipuim că unele dintre poeziile lui Vișniec din Poeme ulterioare au fost sau ar putea fi spuse pe plajă, celuia sau de preferință celeia care s-a nimerit lîngă tine, sau în taxi, în drum spre serviciu, sau de la servici. Iată: „Grozav îmi plac orașele mari dimineața, cînd străzile/ se trezesc cu / furie, cînd barmanii fac 200 de cafele pe oră, cînd mii/ de oameni își 7 aprind țigara aceea care nu se compară cu nimic,/ țigara de dimineață// teribil îmi plac străzile, dimineața, cînd orașele mari se/ trezesc încă/ obosite, cînd străzile au ceva proaspăt mirosind însă/ în același timp a/ sudoare, sudoarea măturătoarelor care au măturat peste/ noapte ” (200 de cafele pe oră). Și mie îmi plac orașele mari, dar dimineața îmi place să dorm, îmi place foarte tare cafeaua, nu fumez, dar orașele fără margini dimineața îmi par bestiale dacă încă nu m-am culcat. Atunci, plin de energie, mă uit la orășenii treziți gata obosiți și plec la culcare.

În rest, așa „simplificate”, Poeme-le ulterioare merg în continuarea (în oglindă) celorlaltor trei cărți de poezie ale lui Matei Vișniec, predominînd poemele existențiale, ca La Ventimiglia, Cît un punct, Cu capul pe tejgheaunde? cînd? de ce?/ rostind aceste cuvinte/ barmanul și-a dat seama că toată viața sa/ fusese fără rost/ l-am văzut plîngînd cu capul pe tejghea,/ m-am apropiat de el/ unde? cînd? de ce? Continua să murmure/ barmanul/ consumatorii au încremenit la mese, n-a/ mai cerut nimeni nimic/ fumătorii și-au stins țigările, băutorii de vin/ nu și-au mai terminat vinul din pahare…”), cele în linia meta-textuală, cum erau celebrele poeme Textul și Tîrziu de tot și cele între textualism și poezia metafizică, combinație reușită înc㠄din a doua zi după Anul Nou” („Pe data de doi ianuarie n-am mai putut, m-am așezat/ la mașina de scris și am scris, diferența dintre/ fictiv și nefictiv nu mai ținea de/ urechea smulsă a cîinelui, ureche încă/ atîrnîndă, dureroasă la vedere, dar el, cîinele,/ era mort…”, (2 ianuarie). După poeziile din spațiul psi, cele mai convingătoare rămîn, ca și mai înainte, poemele meta-textuale, un fel de poezie psiho-textuală. Căci: „Iată: sunt 30 de ani de cînd notez/ cuvinte/ între timp au fost asasinați cîțiva/ președinți/ s-a prăbușit un imperiu/ iar cuvintele, ele, nimic” (Journal). Nu, nu sunt o insectă e un poem în care acțiunea are loc după apocalipsă (Apocalipsa de carton – Nichita Danilov) sau după sfîrșitul lumii, care-l face șah-mat chiar și pe „poetul orașului”: „Chircit într-un colț/ supărat, nedormit de trei nopți/ nemulțumit înainte de toate că sfîrșitul lumii/ îl luase prin surprindere/ poetul părea o insectă neagră de bucătărie”. Restul poemului, unde eul poetic devine, mai întîi, creierul poetului („nu, nu sunt o insectă neagră de bucătărie/ urlă creierul poetului, chircit într-un colț al bucătăriei/ acolo unde îl proiectase/ explozia finală/ nu sunt supărat, nu sunt nedormit de trei nopți – așa/ urla creierul poetului care, explodat/ o dată cu lumea, vedea de pe deasupra celor/ întîmplate/ ultimul text scris de poet”), apoi – ultimul text (poem?) scris de el („nu, nu sunt ultimul text scris de poet/ înainte de explozia creierului său o dată cu explozia/ finală, strigă și textul de acolo de unde era, din burta/ insectei negre de bucătărie născută întîmplător/ în urma exploziei finale”) e o încercare de negare mult mai puțin convingătoare decît în poemele din cărțile anterioare ale lui Matei Vișniec (să ne amintim măcar de acel Nu din Întîmplări din gara orașului), care, aici, pare mai degrabă un fel de auto-convingere, idee care parcă ne sugerează că, în general, textualismul e un fel de auto-convingere, un fel de auto-cerere în căsătorie. Oricum, se pare că lîngă omul care scrie omul care nu scrie nu se simte tocmai confortabil, cum aflăm și din alt poem textualirick, În stația pustie, un text care se scrie cu așteptarea metroului („În timp ce scriu acest poem/ doamna cu două sacoșe galbene/ mă pîndește,/ se apleacă, se uită întruna din/ sacoșe/ iar mă pîndește// se ridică de pe bancă, pune sacoșele/ pe bancă și se uită la stînga/ la dreapta, metroul nu vine// eu continuu să scriu/ doamna cu 2 sacoșe galbene/ mă pîndește/ face cîțiva pași de dans, mă/ ocolește/ încearcă să privească peste umărul meu/ să vadă ce scriu”), cotidianul așteptînd finisarea poemului, în care nu mai năvălește ca altădată, ceea ce, după cum am spus, îl sperie pe personajul ne-scriitor: „eu continuu să scriu, metroul/ nu vine, suntem doar noi doi în/ stația pustie/ doamna cu 2 sacoșe galbene/ nu se mai simte în siguranță/ își ia cele 2 sacoșe galbene și/ se mută ceva mai departe”. Ceea ce li se întîmplă și porumbeilor din alt poem scris cu „cuvinte pe care nu le-am mai/ folosit de mult/ (cîțiva porumbei se apropie/ amenințător de mine, dacă/ aș fi o pîine m-ar mînca)// după ce am terminat de scris și-mi/ pun caietul în buzunar/ porumbeii se sperie de gestul meu/ și-și iau zborul”, Tristan Tzara la începutul secolului. Cît despre explozia finală, întorcîndu-ne la Matei Vișniec, ei bine, cel puțin mie mi se părea imposibil ca Vișniec să nu mai scrie poezie. „Ei bine, nu, eu nu eram de acord/ cine văzuse sfera? Nimeni.” (Pe aceeași pedală).

E noapte și, cu un zîmbet pe buze (), ies din această ultimă carte de poezie publicată de Matei Vișniec, care se încheie cu „aceste rînduri”, poem (ultimul) care începe cu „Parcă se apropie ceva de sfîrșit”.