Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

PORTRET ÎN COTIDIAN

de

Cornel MUNTEANU

Junö Farkas – 60

Personalitate proteică, cu largi posibilități de manifestare în cele trei culturi, maghiară, română și franceză, Jenö Farkas (n.17.08.1944, Tg.Mureș) a știut să obțină un ce profit intelectual, care să-i dea ascensiunea valorică în cariera profesională, din care au avut de câștigat, în primul rând, culturile care l-au adoptat. Miza pe care a pus-o, cu multă responsabilitate și onestitatea lucrului temeinic făcut, a constituit-o interferențele culturale, în cadrul mai larg al multiculturalității. Programul său de lucru la acest proiect  transnațional, am zice european, a demarat cu mult înainte de 1989, când s-a implicat într-o susținută activitate de promovare a culturii și literaturii române în spațiul culturii maghiare și franceze. Dacă e să amintim partea de substanțială contribuție la redactarea articolelor de literatură română  din țară și diaspora franceză, din cadrul amplului proiect al Lexiconului de literatură universală( Világirodalomi Lexikon),în 19 volume, editat la Academia  Maghiară de Științe, am contura suportul intelectual al tenacității și energiilor intelectuale ale personalității sale.

După studiile universitare, (1968-1974, Facultatea de litere, franceza-română) la București), în intervalul 1972-1982 a lucrat ca redactor la revista Tribuna școlii. Timp de doi ani, în acest interval, predă și  limba franceză la Liceul „Gh.Lazăr” din București. Aceste două momente legat de învățământ, când exercițiul pedagogic și metodic, prin articole și studii de specialitate publicate aici, ca și experiența câtorva ani la catedră, îl marchează pentru vocația sa  de dascăl. Din anul 1982 se stabilește definitiv la Budapesta, unde, după o scurtă perioadă de lucru la Biblioteca Națională și ca pedagog la un cămin de studenți străini din Capitală, intră din 1983 ca profesor la Catedra de română a Universității ELTE Budapesta. Are sprijinul prof. Samuel Domokos, care îl recomandă pentru ocuparea postului. Predă aici cursuri de literatură română, folcloristică, metodică și practică pedagogică, dar și elemente de traducere între cele două limbi, maghiara și româna. Cu siguranță, profesori de azi ai comunității păstrează memoria nestinsă a unui dascăl spiritual, care a transformat orele de literatură în adevărate ateliere de dialog și cercetare. În plus, formația lui în spațiul francez i-a permis să se miște ușor în literatura comparată. Nu rareori, achizițiile din zona literaturii maghiare și române sunt corelate cu scriitori și opere din literatura franceză. Adăugăm la acestea spontaneitatea intervențiilor, jocul intelectual al unui dialog de idei, pe claviatura largă a literaturii și culturii române din țară și din diaspora românească franceză  Obține doctoratul în 1986 cu o teză despre literatura fantastică românească. Din 1989 se angajează la redactarea articolelor de literatură română din cadrul amplului proiect al Enciclopediei de literatură universală, editată  la Budapesta în 19 volume. Din 1996 este director al Editurii Palamart din Budapesta unde publică traduceri din literatura română (Eugen Lovinescu, D. Țepeneag, Eugen Uricaru, Emil Cioran) din franceză (Alain Vuillemin) și traduceri din maghiară în franceză (Sütő András, Sándor Weöres).

În calitate de profesor la Catedra de română a Universității ELTE din Budapesta, activitatea sa se leagă îndeosebi de pregătirea și formarea profesorilor români din Ungaria. A făcut-o cu pasiune și responsabilitate, investind energii, vocație și forță intelectuală. Mulți profesori de azi ai comunității pot avea mândria, dacă nu onoarea de a ști că formația lor universitară a fost protejată de personalitatea acestui dascăl. Implicarea lui în acest domeniu acoperă cel puțin trei etape: activitatea de predare și formare propriu-zisă, prin susținerea cursurilor și seminariilor de literatură română, folclor autohton, metodică și îndrumare a practicii pedagogice; cea de susținere a unor conferințe publice pentru perfecționarea cadrelor didactice (îndeosebi la Liceul din Giula ori la forurile culturale ale românilor) și al treilea sector, cel al traducătorului de manuale și al autorului unor forme noi de reformă a examenului de bacalaureat pentru română. Stau mărturie cărțile de istorie traduse pentru învățământul gimnazial și liceal ori lectoratul unor manuale de limbă și literatură solicitate de Editura Didactică și Pedagogică din Capitală.

Un sector important al ativității sale îl reprezintă activiattea sa în calitate de autor, colaborator al unor importante reviste culturale din România și Ungaria, traducător de literatură română, maghiară și franceză, ca director al unei edituri private, Palamart și colaborarea la editarea titlurilor de literatură română din cadrul enciclopediei Világirodalmi Lexikon. A pubilcat studii și eseuri despre literatura română, franceză și maghiară, traduceri, interviuri cu personalități literare în  reviste din România (Jurnalul literar, România literară, Luceafărul, Familia, Tribuna, A Hét), din Ungaria (Polisz, Nagyvilág, Magyar Nemzet, Acta Litteraria, Nagyvilág,) ori la cele din străinătate (Dialog-München, Euresis, L’Ara). Este prezent în calitate de profesor invitat la congrese și conferințe internaționale din Europa și America de Sud. Aceasta și pentru buna colaborare cu Institutul Francez din Budapesta, la care susține frecvent conferințe despre interculturalitate. Este autorul unor importante volume de istorie și critică literară ori de interviuri cu personalități de frunte ale culturii maghiare, române și franceze. Studiul despre istoria mitului Dracula (1986), 13+1 dialoguri despre relațiile româno-maghiare (2003), o traducere din Cioran, la care semnează o importantă prefață privind receptarea în spațiul literaturii maghiare (2004). Să adăugăm la acestea inițiativa Editurii Palamart, pe care o administrează, de a traduce în limba maghiară câteva repere ale literaturii române, și la care semnează postfețe ori prefețe, un act superior și responsabil de propagare a culturii române în Ungaria: Eugen Lovinescu, Istoria civilizației române moderne, Eugen Uricaru, Așteptându-i pe barbari, Dumitru Țepeneag, Hotel Europa.

A avut Jenö Farkas și o prestație bună de colaborator al presei românești din Ungaria, în seria Foii noastre și Noi ori la  revistele de cultură Timpuri și Conviețuirea din Seghedin. Sunt colaborări de istorie literară și culturală în tratarea raporturilor maghiaro-române ori în tangență cu literatura franceză. De asemenea, la emisiunea Tv Ecranul Nostru din 1989 este prezent într-un dialog filmat la Catedra de română de la ELTE, în compania prof. Samuel Domokos pe subiectul receptării lui Eminescu în literatura maghiară. În același an al celui de-al doilea Centenar Eminescu, 1989, Jenö Farkas a inițiat și o amplă acțiune cu studenții de la catedră rezervată comemorării a 100 ani de la moartea poetului, fiind prezent și în numărul pe 1989 al revistei Timpuri cu un articol de sinteză pe același subiect al receptării. Alte articole publicate în ziarul românesc de la Giula acoperă îndeosebi literatura de disidență românească: O revistă a gândirii arestate (1991) Eugen Ionesco într-o viziune nouă (1992, 1994) Ion Negoițescu (1993).

Atât colaborările la presa românească, cât și articolele din Enciclopedia maghiară semnate de  el, sunt și produsul unor întâlniri cu mari personalități ale culturii române, cu care Jenö Farkas a întreținut bune și constante relații de prețuire și prietenie literară: în 1985 îi întâlnește pe Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, în țară are colegi de generație și prieteni pe Mihai Dascălu, Marius Tupan, Cornel Regman, Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae Balotă, Mircea Martin, Nicolae Bârna, la Budapesta îi cunoaște  pe Laurențiu Ulici, Geo Șerban, Eugen Uricaru, Augustin Buzura, Mircea Dinescu, la Paris pe Dumitru Țepeneag, Matei Vișniec, Alain Paruit. Traducerile din poeți contemporani Șt. Aug. Doinaș, Ilie Constantin, Gabriela Melinescu în maghiară ori din maghiară în română (Nagy Gáspár) completează acest tablou al activității de traducător. Între preocupările din ultima vreme se află interferențele dintre cele două avangarde, maghiară și română, într-o tratare comparată, cu punctele comune și cele diferite, cu interferențele de idei, programe și reviste specifice. Cartea sa de interviuri, apărută anul trecut la Budapesta, este, de departe, o oglindă a relațiilor maghiaro-române în plan cultural, ideologic și literar, care oferă cititorului interesat care au fost mecanismele și formulele care au alimentat apropierile și distanțările dintre cele două culturi, dar și aspecte legate de vocația istorică la cele două popoare, imaginea pe care și-o face unul despre celălalt de-a lungul istoriei europene comune. Merită și se impune ca orice intelectual român din Ungaria să aibă această carte în propria bibliotecă, pentru  condiția însăși a identității, în raport cu vocația europenității la cele două popoare, în punctele în care ele se întâlnesc și pot forma o unitate culturală în Europa de Est.

Avându-l coleg, cu prilejul lectoratului nostru de la ELTE Budapesta, ne-au bucurat și continuă să ne fascineze  dialogurile pline de conținut, încărcate de un anume farmec al comunicării deschise, jovialitatea și umorul care pigmentează benefic întâlnirile, nu în ultimul rând, erudiția și mobilitatea spiritului său surprinzător în asocieri și dezvoltări de idei,  care încheagă fațetele unei personalități necomplexate de istorie și vârstă. În acest moment aniversar, poate, proiectele la care lucreaz㠖 și suntem convinși că nu contenește să ne surprind㠖, să fie cheia că omul nu s-a lăsat biruit de vremi, că secretul tinereții vârstei  stă în curățenia spiritului și sufletului. Mulți ani, cu rodnicie pentru cultura română, distins și prețuite coleg, Jenö Farkas!