Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

MANSARDA LA PARIS CU VEDERE SPRE MOARTE, de Matei Vișniec

(Teatrul Național din Cluj-Napoca)

PESCĂRUȘUL, de A. P. Cehov

(Teatrul Național din Cluj-Napoca)

BUCĂTĂRIA, de Arnold Wesker

(Teatrul „G.A.Petculescu” din Reșița)

CERVUS DIVINUS, de Ion Druță

(Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara)

RÂUL DE BÂLCI, de Ioana Crăciu

(Theatrum Mundi din București)

 

Când regizorul

se luptă cu textul

 

MANSARDA LA PARIS CU VEDERE SPRE MOARTE

de Matei Vișniec

Teatrul Național din Cluj-Napoca

Un spectacol de Radu Afrim

Scenografia — T. Th .Ciupe

Muzica original㠗 Vlaicu Golcea

Songul „Popor” de Ada Milea

Distribuția — Ovidiu Crișan (Cioran); Adrian Cucu (Omul cu luneta, Profesorul de filosofie); Elena Ivanca (distinsa Doamnă care face fărâmituri); Ionuț Caras (Hamalul, Șeful secției de apatrizi); Cristian Rigman (Tânărul care vrea să se sinucidă); Angelica Nicoară (Fata cu iepurașul, Femeia în alb); Ramona Dumitrean (Dactilografa); Romina Merei, Patricia Boaru, Cristina Răgoșcă (Femeia care iese din mare), Cătălin Codreanu (Cioran tâ­năr) și studenții Romina Merei Patricia Boaru, Cristina Răgoșcă, Cristian Grosu, Rareș Abraham, Radu Văduva

Data reprezentației — 25 septembrie 2004.

 

Spectacolul cu piesa Mansardă la Paris cu vedere spre moarte de Matei Vișniec a avut premiera oficială către sfârșitul lunii septembrie, când instituția producătoare, Teatrul Național din Cluj-Napoca, a fost generoasa și primitoarea gazdă a Colocviului național de critică teatrală. Montarea, semnată regizoral de Radu Afrim, indiscutabil cel mai semnificativ și talentat absolvent al Secției de regie din cadrul Departamentului de Teatru al Universității „Babeș-Bolyai”, creator ce are deopotrivă fani și critici înfocați, nu a constituit subiectul discuțiilor oficiale, mai mult sau mai puțin substanțiale, din timpul colocviului. Ea a prilejuit însă vii, pasionate și contradictorii schimburi de opinii, lucru cum nu se poate mai firesc, de altfel, căci era imposibil ca întâlnirea dintre o piesă nouă de Matei Vișniec ce-l are drept protagonist pe Emil Cioran, piesă a cărei scriere a fost, dacă nu determinată, în orice caz stimulată de o convorbire dintre dramaturg și directorul Naționalului clujean, prof univ. dr. Ion Vartic, excepțional exeget al ilustrului filozof, și felul în care înțelege spectacolul teatral Radu Afrim să-i lase indiferenți pe oamenii de teatru.

Mărturisesc de la început că nu mă număr printre entuziaștii de profesie, că îmi acord dreptul de a nu considera ceea ce am văzut drept o izbândă. Cu toate că împărtășesc ideea că, la urma urmei, regizorul e principalul responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă pe scenă, cred că e absolut obligatoriu să spun că ar fi cu totul nedrept să punem doar în sarcina lui Radu Afrim, pentru prima dată invitat să monteze în orașul în care s-a format ca profesionist al teatrului, ceea ce nu e victoria scontată. Dacă spectacolul nu e tocmai o corabie scufundată, meritul îi revine mai cu seamă directorului de scenă care a gestionat cât a putut de bine edificarea scenică a unei piese care, născută din lăudabile ambiții culturale, eșuează în senzaționalitate, fapt divers, retorism, găunoșenie, în care dramaturgul s-a dovedit neîndemânatic în a ordona eficient propriile priorități. În astfel de condiții, Radu Afrim a dus o luptă cu textul, o luptă de cu totul altă factură decât cele cu care ne familiarizase regizorul și pe care a câștigat-o parțial. Autoarele caietului de sală, Roxana Croitoru și Eugenia Șarvari, au avut ideea de a publica între coperțile acestuia piesa lui Matei Vișnic. Am citit-o intrigat, iritat, dezamăgit, revoltat. Se vede limpede că intenția dramaturgului a fost de a-l surprinde pe Cioran în momentele dramatice, adesea tragice, ale declanșării teribilei maladii Alzheimer. Nu mă îndoiesc că Vișniec și-a proiectat textul drept o ocazie de a formula întrebări grave asupra felului în care sunt receptate și ocrotite valorile, cât anume așa-numiții exegeți cioranieni ajung la miezul operei ori doar se lustruiesc pe ei înșiși refuzând confruntarea adevărată cu însuși miezul gândirii celui pe care-l conspectează, cât anume l-a meritat România și cât anume l-a onorat cu adevărat Franța pe marele filosof, dacă nu cumva el a devenit un produs comercial, dacă nu cumva zilele și anii suferinței sale au reprezentat suprema justificare a sfâșietorului sau scepticism și a teribilei sale disperări. Toate aceste teme răscolitoare rămân, după părerea mea, în zonele obscure ale textului, sunt sufocate de un exterior ce riscă să-l trimită în derizoriu pe filosof și să pună la îndoială utilitatea piesei lui Vișniec.

Citind piesa, mi-am amintit de un incident de presă petrecut în urmă cu ceva timp. În urmă cu exact zece ani, acum dispăruta gazetă Tineretul liber, ajunsă sub conducerea lui Ion Cristoiu, a stârnit senzație și a provocat scandal printre intelectuali, prin felul senzaționalist, stil „știre de la ora 5” în care a socotit de cuviință să aducă în atenție „cazul Cioran”. Iată cum rezumă în volumul al patrulea al Jurnalului său incidentul, una dintre apropiatele filosofului, Monica Lovinescu. „Sub aparența milei, îngrijorării, alarmei și cu verbele puse la condițional, reiese că Cioran, grav bolnav și deteriorat mental, e în mizerie, femeia cu care stă nu e în măsură să-i asigure îngrijirea, el vrea să vină să moară în țară, dar n-are acte nici în Franța, nici în România și se zbate Hăulică să-i aranjeze transportul în România.” Teama mea cea mai mare e că pentru cititorul sau spectatorul care l-a citit puțin ori deloc pe Emil Cioran, piesa lui Matei Vișniec nu înseamnă decât o supradimensionare a unei atitudini de natura celei ce și-a făcut loc în urmă cu ani în presa românească. Mi-e greu să-l bănuiesc pe Matei Vișniec de lipsă de onestitate. Cred sau îmi place să cred că el a fost depășit de situație și nu a avut puterea de a recunoaște că nu și-a materializat intențiile așa cum ar fi dorit. Admit — și repet asta — că piesa nu se limitează la o ilustrare a unei știri de presă. Formulează, dar o face la modul didactic ori semi-propagandistic, subiecte de meditație pe care nu izbutește să le dezvolte cum trebuie. Cel mai percutant e felul în care „ideea de Cioran” îl devorează pe însuși omul Emil Cioran. Nu știu însă câți receptori nu vor cădea în capcana pe care involuntar ne-a întins-o Vișniec, de a privi la modul divertismentului facil suferința unui rege al spiritului, în loc să se îndrepte spre meditația asupra a ceea ce a produs acest spirit, plătind un preț imens. Știu însă sigur că Matei Vișniec s-a rătăcit în labirint și nu a avut puterea de a-și recunoaște eșecul. Păcat.

Sunt convins că, citind textul, Radu Afrim i-a identificat neîmplinirile și absența subtilității. S-a străduit, atât cât a putut, să-i salveze dimensiunea culturală, să ridice la valoarea de suprateme ceea ce din scriitură erau doar subteme ascunse prin cotloane, veghind totodată să nu transforme spectacolul într-o rece exegeză cioraniană. De altminteri, cea mai reușită și mai copleșitoare secvență din spectacol e cea a cursului universitar în care, în stil de discotecă, Profesorul de filosofie își ține dizertația calpă, întreruptă de apariția „deranjat㔠a lui Cioran pornit haotic în căutarea cantinei de odinioară. Gonit de exeget, agresat asemenea unui star din show-biz de studenți, Cioran e sfâșietor de „naiv și sentimental”. O altă secvență bine paginată e cea care se petrece în interiorul Secției de apatrizi din Prefectura pariziană, când filozofului i se intentează un veritabil proces de intenție. Sunt multe indicii că Radu Afrim a vrut să reformuleze, să pună ordine în textul dezlânat și cu aer de recitativ, năclăit de senzaționalism, scris de Matei Vișniec. Uneori a reușit, alteori i-au jucat feste chiar propriile sale înclinații spre exagerare. În ceea ce are bun spectacolul, Radu Afrim a primit un substanțial ajutor din partea scenografului T. Th. Ciupe care a imaginat un decor al cărui element central e dealul ierbos, dealul copilăriei de la Rășinari, dealul pe care Cioran se reîntâlnește cu tânărul de odinioară, cu țara pe care a părăsit-o și care multă vreme l-a negat, care l-a dezamăgit neînțelegându-l, cu lumea care-l comercializează și devorează, cu fantasmele de odinioară și cu cele prezente cărora, cel mai adesea, regizorul le-a găsit o transcriere artistică posibilă ori chiar de bună calitate. În spațiul de scenă rămas liber se consumă secvențele cu conturui temporale precise, situate în locuri precum o imensă piață pariziană, Prefectura poliției, spitalul.

Rolul lui Emil Cioran aflat la vârsta bolii i-a fost încredințat lui Ovidiu Crișan, actor talentat, care construiește imaginea filozofului mai curând pe un suport ionescian, astfel încât acesta se înfățișează asemenea lui Bérenger convocat la o ultimă întâlnire cu Lumea. E un Bérenger trădat, manipulat ori salvat de o memorie nărăvașă căreia Elena Ivanca (Distinsa Doamnă care face fărâmituri) îi dă o siluetare reușită. Sunt buni Adrian Cucu, evoluând cu aplomb în rolul Profesorului de filosofie, dar și în momentul în care Orbul recurge la pantomimă spre a exprima ceea ce „vede” în acvariu, Ionuț Caras și Ramona Dumitrean ca mari inchizitori la Poliția pariziană, Angelica Nicoară și Cristian Rigman.

Radu Afrim a construit un spectacol în care tonul amuzant se întâlnește cu tristețea. Un spectacol care surclasează textul. Cu excepția finalului cu tentă lirică, regizorul a izbutit să evite căderea în lamento. Acum, rămâne de văzut câți spectatori vor fi sensibili la tragedia lui Cioran, câți vor înțelege că, înainte de a cădea victimă bolii, el a fost un mare filozof, câți se vor hotărî să-l citească spre a-l cunoaște și nu doar spre a face paradă de cultură, câți vor evita capcana senzaționalismului ieftin pe care nu a știut să-l neutralizeze dramaturgul și pe care spectacolul nu l-a exclus în totalitate și câți, asemenea mie, vor crede că era mult mai profitabil pentru Teatru să nu se repeadă să minteze piesa și mai util pentru Radu Afrim să-și amâne cucerirea Naționalului clujean până în momentul în care i se va oferi un text mai împlinit.

Cehov citit prin Caragiale

 

PESCĂRUȘUL

de A. P. Cehov

Teatrul Național din Cluj-Napoca

În românește de Moni Ghelerter și R.Teculescu

Regia — Mona Chirilă și Miriam Cuibus

Decorul — T. Th. Ciupe

Costumele — Cristian Rusu

Distribuția — Miriam Cuibus (Irina Nikoalevna Arkadina); Cătălin Codreanu (Konstantin Gavrilovici Treplev); Eva Crișan (Nina Mihailovna Zarceinaia); Elena Ivanca (Polina Andreeva); Ramona Dumitrean (Mașa); Dragoș Pop (Boris Alexeevici Trigorin) Ovidiu Crișan (Evgheni Sergheevici Dorn)

Data premierei — 26 septembrie 2004

 

Sunt deja zeci de ani de când spectacologia românească, în consens cu cea universală, se străduiește să ni-l prezinte pe Cehov cu un sunet nou și o lumină nouă, de când încercările de reconsiderare a marelui dramaturg și a „cehovianismului” s-au „clasicizat” de-a binelea. Așa încât premisele de la care Mona Chirilă și Miriam Cuibus, semnatarele regiei spectacolului cu piesa Pescărușul de la Naționalul clujean, au pornit în demersul lor au o anume tradiție. Și cu toate că această tradiție există, ar fi eronat să se creadă că punerea în scenă a piesei ar fi mai ușoară, ba dimpotrivă. Căci dorința de a face „altfel” poate duce adesea la săritul peste cal, la forțarea textului, la violentarea lui, mai cu seamă că acesta e nu doar frumos, ci și teribil de înșelător. El poate fi analizat din nenumărate unghiuri, poate fi considerat o „comedie”, așa cum îl cataloga însuși Anton Pavlovici, dar și o „tragedie”, cum credea Nemirovici-Dancenko, cel de-al doilea regizor ce a montat piesa.

Pe polisemia și „imprecizia” categorială par să fi contat regizoarele montării clujene, atunci când au proiectat propriul lor „altfel”. În opinia lor, lumea în care trăiesc și se complac eroii cehovieni e cea a ridicolului grotesc (lucru subliniat mult mai apăsat decât o făcea în 1977 Liviu Ciulei în montarea lui de la „Bulandra”). E o lume învecinată cu cea a lui Caragiale. Iar pentru a susține o astfel de teză destul de riscantă, textul e remodelat agresiv și substanța mai tuturor personajelor schimbată. Odinioară, G. Călinescu scria c㠄subiectul din Pescărușul e de natură estetică”, observația fundamentându-se pe realitatea că marea majoritate a eroilor vorbesc despre artă și asta indiferent dacă Arkadina, Nina Zarecinaia, Trigorin sau Treplev sunt niște artiști autentici sau doar niște impostori. Definiția călinesciană nu mai are nici un fel de rezonanță în montarea clujeană, fie și numai pentru motivul că din spectacol e extirpată însăși scena-cheie a reprezentării piesei lui Treplev. De ce se mai autocaracterizează Zarecinaia „un pescăruș” rămâne pentru cel ce nu a citit dinainte piesa o necunoscută.

După părerea mea, cheia ridicolului grotesc în care e tratat materialul dramatic e solicitată cu asupra măsură. Arkadina jucată de Miriam Cuibus nu are nimic serafic, e vulgară și răutăcioasă, pare o combinație insolită de Mița Baston și Hangiță, atunci când nu e recalificată în croitoreasa de ocazie a Arkadinei. Trigorin interpretat de Dragoș Pop e un seducător alintat, adesea tâmp, rostindu-și lent replicile. Cu greu realizezi că Arkadina e nebunește îndrăgostită de scriitorul care totuși are conștiința propriei mediocrități, iar scena în care cei doi se ceartă spre a se reîmpăca e transferată din D’ale carnavalului. Care sunt motivele unei atari operații mie îmi e greu să spun.

Montarea nu izbutește să instituie o sintaxă dramatică de natură să clarifice povestea, lucrul apărând și mai limpede ca urmare a deciziei de a juca spectacolul cu public pe scenă. Jocul actoricesc e în cel mai bun caz mediocru. Cu excepția lui Ovidiu Crișan care oferă o imagine posibilă a doctorului Dorn, cred că dorința de a schimba radical identitatea personajelor se repercutează nu tocmai favorabil asupra interpreților. Performanța lui Cătălin Codrean, interpretul lui Treplev, e minoră, e micuță, actorul are datele fizice necesare dar ele se dovedesc neîndestulătoare. Eva Crișan, interpreta Ninei Zarecinaia, e preocupată de modularea vocii cu riscul pierderii din vedere a substanței rolului, i se cere să joace prea mult cu spatele la public, alteori acțiunile îi sunt obturate de niște bucăți de pânză a căror funcție îmi scapă, Elena Ivanca joacă o Polina Andreevna cu un traiect erotic indecis, iar Ramona Dumitrean (Mașa) propune un amestec de stiluir care te duce cu gândul că actrița a vrut să fie și Arkadina, și Zarecinaia, ba chiar și o chivuță.

Spectacolul nu ne tulbură, nu ne incită, nu ne convinge, structura lui stilistică nu dă deloc semne a fi convenabilă piesei. Să aibă oare dreptate același Călinescu când avertiza c㠄fără o interpretare inteligentă, inefabilul plictisului dramatizat poate să deruteze?

Dincolo de realismul textului

 

BUCĂTĂRIA

de Arnold Wesker

Teatrul „G.A.Petculescu” din Reșița

Adaptarea și regia artistic㠗 Ada Lupu

Scenografia — Ana Iulia Popov

Coregrafia — Angela Suiu

Distribuția — Florin Ruicu (Bucătarul șef); Mihai Vântu (Peter); Constantin Bery (Paul); Sorin Fruntelată (Raymond); Dan Mirea (Hans); Iustina Prisăcaru (Gaston); Mihai Munțiu (Michael); Ștefan Abrudan (Kevin); Florin Ibrași (Nicolas); Mălina Petre (Domnișoara Marango); Loredana Luca (Anne); Cristina König (Monique); Gianina Iconaru (Hettie); Delia Lazăr (Charlotta)

Data reprezentației — 9 octombrie 2004

 

Cu toate că semnatarul acestor rânduri pune în practică de vreo 20 de ani zicala potrivit căreia „cronicarului îi șade bine cu drumul”, nu știu cum se face că de abia în octombrie 2004 am izbutit să ajung pentru prima oară la Teatrul din Reșița care, de câțiva ani bun, poartă numele „G.A.Petculescu”. Aflasem însă de la colegii mei că o directoare inimoasă, actrița Mălina Petre, a reușit să coaguleze în jurul ei un număr de tineri actori care chiar doresc să-și facă meseria și nu să stea la mama și la tata, așteptând să le cadă din cer vreo reclamă, să-i descopere Purcărete ori să devină efemere vedete de televiziune. În pofida faptului că viața reșițenilor nu e azi tocmai ușoară, acești tineri actori se străduiesc să le reamintească adevărul că teatrul e o artă ce nu trebuie uitată, chiar dacă nu-i stă în putere să țină loc de leafă, de bunăstare, de plăți compensatorii și alte necazuri ori „minuni” cotidiene.

Nu încape îndoială că tinerețea trupei e un avantaj, dar poate reprezenta și un handicap căci absența actorilor „de vârst㔠nu permite întocmirea unui repertoriu pe cât de vast și l-ar dori actorii. Cu toate astea, în vremea din urmă pe afiș au figurat titluri cât se poate de onorabile, au fost invitați regizori cu respectabile cărți de vizită, s-au efectuat turnee în Capitală, semn că se dorește verificarea și confruntarea. Bucătăria lui Arnold Wesker e o piesă convenabilă, dacă ținem cont de structura de vârstă a colectivului actoricesc. În plus, regizoarea Ada Lupu a găsit mijloacele de a-și apropia textul, de a-l moderniza, elaborând un spectacol ce se definește prin fantezie, rigoare și implicare tinerească. A avut două aliate prețioase în coregrafia Angelei Suiu și în scenografia Anei Iulia Popov. Împreună cu actorii s-a realizat un spectacol dinamic a cărui eleganță și rigoare se regăsesc pe două coordonate. E vorba mai întâi de planul construcției, fiind de observat că fabula dramatică dobândește coeziune, densitate și energie, dar și de planul aprofundării și individualizării tipologiilor printr-o remarcabilă implicare a interpreților care adâncesc și tensionează acțiunile și relațiile, le conferă un contur mai apăsat, o anume încrâncenare abil contrapunctată de momente de respiro, refăcând palpitul vieții din spațiul bucătăriei, loc în care se consumă vieți, drame, conflicte, se revelează și se ascund destine. Dintre actori mențiuni speciale merită Mihai Vântu, căruia i s-a încredințat rolul tânărului furios Peter, îndrăgostit la nebunie, care într-un acces de violență distruge bucătăria ce dă sens înseși vieții Domnișoarei Marango, jucată de Mălina Petre. Sub masca generozității, a zâmbetului insinuant al patronului ce se comportă cu angajații ca și cum i-ar fi copii, Domnișoara Marango ascunde răutăți, frustrări, o viață secretă, lucruri bine evidențiate de titulara rolului. I-am mai reținut pe actorii Florin Ruicu, Constantin Bery (cu o foarte bună expresivitate corporală), Dan Mirea, Ștefan Abrudan, Florin Ibrași, Cristina König (vitală, cu multă energie), Gianina Iconaru.

Spectacolul reșițean este unul bun, ofertant, care se urmărește cu atenție (se joacă cu public pe scenă) și pentru motivul că Ada Lupu a știut s㠄muzicalizeze” intens coordonatele realiste ale textului identificând în ele numeroase teme de meditație.

Agitprop

 

CERVUS DIVINUS  

de Ion Druță

Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Direcția de scenă și ilustrația muzical㠗 Ioan Ieremia

Decoruri — Geta Medinschi

Costume — Krisztina Nagy

Distribuția — Romeo Ioan (Șeful Comisiei); Benone Viziteu (Adjunctul);  Ana Maria Cojocaru (Secretara); Cristian Szekeres (Talpă); Luminița Tulgara (Odochia); Damian Oancea (Ghiță), Ion Rizea (Țurcanu); Cătălin Ursu (Negriș); Călin Ionescu (Ceafă);  Daniela Bostan Popa (Cefuleasa); Colin Buzoianu (Rotaru); Paula Maria Frunzetti (Călugărița); Valentin Ivanciuc, Ciprian Lungu (Milițienii) ș.a.

Data reprezentației — 3 octombrie 2004

 

Nu aș dori nicidecum să se înțeleagă că mă slujesc de spațiul acestei cronici spre a-mi plânge de milă. De altfel, nici nu aș avea dreptul să o fac, fie și pentru motivul că nu m-a obligat nimeni să scriu cronică de teatru; în plus, nici nu-mi câștig existența din asta. Dar viața de critic îți oferă uneori surprize dintre cele mai consistente. Să o luăm pe rând. Vineri, 1 octombrie, citesc în Dilema veche un excelent grupaj de articole intitulat Republica Moldova privită cu ochiul liber. Coordonatorul temei, istoricul Adrian Cioroianu, le-a solicitat colaborarea unor remarcabili istorici, politologi, specialiști în drept internațional. Care sunt ideile principale pe care le desprind din ceea ce citesc? Că e cu totul nejustificat să pui semnul egalității între Basarabia istorică și Republica Moldova. Între acea Basarabie și Moldova de azi se cască un hău imens. „În imaginar, scrie Adrian Cioroianu, România și Basarabia se iubesc ca nebunele când e vorba de trecut, se ignoră cu plăcere când apare și Moldova prezentului și se suspectează cu temeri, toate trei, dacă vine vorba despre viitor.” Apoi, România și Republica Moldova sunt țări cu foi de parcurs care, cel puțin pentru moment, sunt total diferite și, deși avea dilema dac㠄ar trebui să tratăm cetățenii moldoveni așa cum îi tratăm pe cei ai Ungariei sau ai Bulgariei ori ai Uniunii Statate Serbia-Muntenegru”, pentru Aurel Ciobanu — Dordea e sigur c㠄trebuie puși la punct demagogii domestici cu mintea brambura care nu văd diferența dintre aventură și realitate. Nu supralicitările măsoară patriotismul”. Simina Radu-Bucurenci scrie negru pe alb ceea ce altminteri știam și eu, și anume că, de fapt, nici odinioară relațiile dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului nu au fost tocmai bune, că românii ziceau c㠄basarabeanul e hrăpitor, bețiv și trădător de neam,” iar „moldovenii din Basarabia trăiau în convingerea că starea lor este foarte bună și că România este o țară rătăcită și slabă, a cărei mântuire de boieri, de nemți și de catolici n-o poate aduce decât tot Rusia.”

Or, dacă vineri mă întâlneam cu Moldova „la rece”, duminică, 3 octombrie, mă duc la Timișoara, la Festivalul dramaturgiei românești în deschiderea căruia Teatrul Național „Mihai Eminescu” din localitate prezintă spectacolul cu piesa Cervus Divinus de Ion Druță, în regia lui Ioan Ieremia. Citesc în caietul-program un text semnat de regizor care, de altminteri, a mai montat piesa la începutul anilor '90 chiar Chișinău. „Fac azi un nou spectacol cu Cervus Divinus pentru că ceea ce se petrece acum în Basarabia ni se pare mai cumplit decât ceea ce se întâmpla sub cizma sovietică. Fac un spectacol împotriva comuniștilor din Republica „independent㔠Moldova, a regimului creat și impus de aceștia, a mancurților de acolo și de aici. La 14 ani de la Revoluție, ca ins care s-a implicat în principalele evenimente de după 1990 din Basarabia, afirm cu argumente că Unirea nu s-a produs atunci pentru că la București nu erau bărbați capabili să facă această Unire. Unirea, atunci, era mai importantă decât democrația. Argumentul „diplomatic” (de fapt, laș) că nici basarabenii nu vor toți este adevărat, dar nu-i o scuză demnă de luat în seamă pentru cei care conduc. Aceștia au datoria să gândească și să vadă dincolo de circumstanțele unui moment. Unirea din 1859 n-a făcut-o poporul, ci câțiva intelectuali.”

Intru în sala de teatru, întrebându-mă cât de actuală, de percutantă mai poate fi azi piesa lui Ion Druță, mai ales știind că scriitorul însuși nu prea mai crede în mesajul ei. Voi constata curând că regizorul l-a amputat fără milă. Zăresc decorul masiv — interiorul unei biserici — semnat de Geta Medinschi și nu-mi spune nimic. Poate fi al acestui spectacol, ori al oricărui altuia. Din primele clipe ale reprezentației intuiesc cheia montării. Caricaturizarea intensă a ocupantului sovietic care a avut grijă să falsifice istoria, care vrea să interzică limba română, demascarea basarabenilor colaboraționiști, punerea în cadre strălucitoare a celor ce luptă pentru adevăr. Totul seamănă cu un spectacol agitatoric croit după modelul celor despre care știu din cărți că se făceau prin anii ’50, asta când nu se cotește către montajul literar-muzical ce seamănă leit cu cele confecționate pe vremea tinereții mele de profesoare conștiincioase doritoare de evidențieri. Vorbele se împletesc cu fragmente din Rapsodia I a lui Enescu, cu Limba noastră, cu Sara pe deal, în versiune muzicală. Nimic nu se leagă, cu greu mă pot concentra să văd ce se mai întâmplă pe scenă, iar când izbutesc înregistrez orori care de care mai anartistice. Refuz organic un spectacol agitprop „pe invers”. Sentimentul meu patriotic nu vibrează deloc. Sau nu „simt eu românește”? Mă gândesc din nou la spusele lui Aurel Ciobanu — Dordea, cel din Dilema veche și cred că omul are dreptate. „Nu supralicitările măsoară patriotismul”.

Postmodernism ați vrut,

postmodernism aveți

 

RÂUL DE BÂLCI  

de Ioana Crăciu

Theatrum Mundi din București

Regia — Mircea Marin

Scenografia— Clara Labancz

Muzica — George Marcu

Coregrafia — Loretta Iordache

Distribuția — George Ivașcu (Anonymus); Viorel Păunescu (Optimus Superbus); Daniela Ioniță (Eulalia); Mirela Comnoiu-Marin (Valea Plângerii); Cristian Moțiu (Vicleția); Constantin Ghenescu (Academicus); Dana Pocea (Beatrice); Romeo Tudor (Yorick); Silvia Codreanu; (Lucina, Miranda); Antoaneta Cojocaru (Baba Sorica, Calipso); ș.a.

Data reprezentației — 4 octombrie 2004.

 

De adevărul zicerii că sentimentele frumoase nu fac literatură, cu atât mai puțin literatură dramatică, m-am convins o dată în plus cu o ocazia spectacolului cu piesa Râul de Bâlci de Ioana Crăciun, montată în premieră absolută de Mircea Marin la Theatrum Mundi din București. Nu am avut ocazia să citesc textul, iar primele zece-cincisprezece minute din spectacol aproape că nu am înțeles mai nimic din ceea ce se rostea pe scenă. Mă îndoiesc însă că lectura poate schimba esențial impresiile nu tocmai bune pe care le am despre text.

Știu că Ioana Crăciun este o reputată germanistă și excelentă traducătoare de literatură dramatică. Din lungul interviu pe care i l-am luat criticul Ion Cocora pentru caietul – program, aflăm că, hotărând să rescrie pentru scenă, într-o formă nouă, celebrul basm Tinerețe fără  bătrânețe, autoarea și-a pus întrebarea cum poți să povestești fără să plictisești pe nimeni o poveste arhicunoscută. „Am optat pentru formula ancorării acestui frumos basm al lui Ispirescu într-un context universal, arătând cât de profund se ating, de pildă, mituri fundamentale precum cel al lui Orfeu sau al Doctorului Faust de magma narativă a basmului românesc. „Numai că așa cum apare în spectacolul de la Theatrum Mundi piesa Ioanei Crăciun plictisește teribil. Textul mi se pare o demonstrație de erudiție literară dusă la extrem. Recapitulăm pe parcursul celor mai puțin de 2 ore cât durează reprezentația, nu doar basmul lui Ispirescu, mitul lui Orfeu ori mitul faustic. Suntem pur și simplu copleșiți de referințe culturale ce merg de la ritualurile celtice la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, de la Shakespeare, Cervantes și Goethe la Caragiale. O replică din piesă sună dacă am înțeles bine, „aveți puțintică răbdare să mai vedem că poate mai alipește ceva”. Ea mi se pare simptomatică pentru compoziția aluvionară a textului. Aproape că ești pe punctul de a crede că Ioana Crăciun a ținut cu tot dinadinsul să ne arate cât de cultă e, cât de des a mers la bibliotecă, cât îi este de familiară literatura universală și cât de profundă gândirea. Către finalul textului se limpezește și tâlcul titlului ce ne lămurește că Râul de Bâlci este o piesă despre timp, despre căutarea nemuririi, despre aspirația spre conservarea eternă a sinelui. Și pentru c㠄totul curge”, nu oglinzii îi revine rolul de a ne arăta adevărul despre noi și despre lume, căci ea nu poate oferi decât o imagine statică. Râul ne propune perspectiva temporală, el ne arată care este rostul firii, iar forțarea acestui rost poate face să existe ființe ce nu trăiesc niciodată, dar mor de două ori.

Partitura fiind încărcată, îmbâcsită, lipsită de teatralitate, barocă, postmodernă etc. mi-e greu să apreciez dacă altcineva în locul lui Mircea Marin ar fi făcut un spectacol mai bun. Scenografia semnată de Labancz Clara îi oferă regizorului ocazia de a crea câteva imagini frumoase ce există individual fără a izbuti să se închege într-un contiuum estetic și ideatic. Cu una sau două excepții (Constantin Ghenescu care joacă cu credință rolul lui Academicus, zodier și filosof sau Cristian Moțiu) interpretările actoricești nu se remarcă prin nimic pozitiv.

Acum, dacă aș vrea să vă arăt și eu la rândul meu, c㠄sunt prieten cu biblioteca”, v-aș spune că textul e de esență postmodernă. Iar ca să vă dau gata îl voi cita pe N. Steinhardt care spunea undeva c㠄postmodernismul nu a trecut de la faza virtualității la faza actualizării, de la denumire la făptuire”. Cuvintele Monahului de la Rohia i se potrivesc perfect textului Ioanei Crăciun și spectacolului de la Theatrum Mundi.