Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea MORARIU

Din ce vă luarăți, fraților?

 

Sorin Adam Matei

Boierii minții. Intelectualii români între grupările de prestigiu și piața liberă a ideilor

Editura Compania

București, 2004

 

Am cumpărat și am citit cartea lui Sorin Adam Matei Boierii minții— Intelectualii români între grupurile de prestigiu și piața liberă a ideilor (Editura Compania, București, 2004), după ce am parcurs cele două numere tematice (24 și 25/2004) ale Dilemei vechi ce-și propuneau să elucideze motivele pentru care se ceartă intelectualii și după o emisiune de televiziune cu o temă asemănătoare, emisiune la care fuseseră invitați doar admiratorii așa-numitului „grup de la Brașov”, aflați, din câte se pare, în stare de beligeranță cu „grupul de la Păltiniș”. În Dilema veche citisem texte serioase, texte aplicate, texte savuroase, texte resentimentare, texte partizane, texte polemice, intervenții în relație liberă ori chiar inexistentă cu sus-menționata carte. De altminteri, cel puțin declarativ, prestigioasa revistă nici nu-și propusese să găzduiască strict o dezbatere asupra volumului în sine, deși subiectul respectivelor numere tematice îi fusese în bună măsură sugerat de acesta. În cartea lui Sorin Adam Matei se fac numeroase referiri, multe nedrepte și răutăcioase, la adresa unor apropiați ai revistei (ori apropiați ai apropiaților acesteia), însă cu un remarcabil fair play coordonatoarea temei, Simona Sora, le-a solicitat, opiniile în autentic spirit dilematic, nu doar criticilor, ci și admiratorilor lui Sorin Adam Matei. Discuția s-a prelungit dincolo de spațiul planificat inițial, alte două numere (26 și 27) găzduind ecouri, ba chiar și o intervenție a lui Sorin Adam Matei. O cronică adevărată, nelipsită de malițiozitate despre volumul generator de atâtea pasionate intervenții a apărut în nr. 31 al Dilemei vechi, sub semnătura lui Alex Leo Șerban, acesta calificând op-ul în cauză drept „o struțocămilă”. În acest răstimp, Observatorul cultural continuă polemica.

Avem așadar înainte de lectura cărții, o bogat㠄bibliografie critic㔠compusă din repere contradictorii, amalgamente, puternic polarizate, reacții enervate ori partizane. Așa că m-am înarmat cu hârtie și creion înainte de a începe să citesc, pregătit să fișez, să fac însemnări, cu gândul că nu mă așteaptă deloc o experiență ușoară. Din deformație de profesor, înainte de a trece la lectura propriu-zisă, m-am uitat la „Bibliografie” și la „Cuprins”. Prima e, neîndoielnic, bogată, chiar stufoasă, în special de sorginte americană. Aveam să-mi dau seama ceva mai târziu că lucrarea de căpătâi, cea care furnizase temeiurile cercetării, e cartea lui Pierre Bourdieu și a lui Randal Johnson The Field of Cultural Production; Essays on Art and Literature, Columbia University Press, New York, 1993. „Cuprinsul” mă făcea să bănuiesc că lucrarea lui Sorin Adam Matei a pornit de la intenția de a fi o sinteză dar a eșuat într-o succesiune de micromonografii asupra Pașoptismului, Junimismului, a lui C.Dobrogeanu Gherea și Lucrețiu Pătrășcanu și, în sfârșit, a globalismului. Lectura avea să-mi confirme intuiția.

Care sunt deci premisele cărții? Intelectualii, asimilați unor „agenți de influență în spațiul public” se află sau doresc să se afle în preajma, dacă nu chiar în centrul puterii, fie ea universitare, culturale sau politice. În acest scop, ei se organizează în grupuri care treptat devin „grupuri de prestigiu”, acesta nefiind neapărat câștigat și, mai cu seamă menținut, prin mijloace democratice ori grație legilor pieței gândirii libere, ci printr-un „acces privilegiat” la resursele intelectuale. Respectivele „grupuri de prestigiu” își construiesc un fel de „insularitate”, iar accesul în și la ele e riguros controlat, mai ceva decât în cele mai secrete loje masonice. Admiterea într-un asemenea grup se face cu maximă parcimonie și numai dacă respectivul grup are un anume interes. Odată o anume persoană admisă, aceasta devine parte a grupului care-l apără cu toate mijloacele de orice fel de contestare, îi conferă un prestigiu care nu se cere nicidecum reînnoit prin noi demonstrații de valoare, îi dă imunitate, îi clădește un statut în nici un fel dictat de legile pieței libere. Bunăoară, „grupul de la Păltiniș”, ce-i are drept lideri pe Gabriel Liiceanu și pe Andrei Pleșu, l-a admis, confecționat și managerizat din punct de vedere intelectual pe Horia Roman Patapievici. De aici, dobândești impresia că, la urma urmei, Sorin Adam Matei are de reglat nesfârșite conturi cu autorul Omului recent, această adevărată obsesie oprindu-l să elaboreze sinteza promisă și condamnându-l la un steril patinaj ideatic. Așa încât ceea ce ar fi putut fi o posibilă istorie a intelectualității românești, a felului în care a evoluat ea în spațiul generos al liberalismului, se transformă într-o constantă și, de la un punct, iritantă contestare a lui H.-R. Patapievici care, oricum, ne încredințează Sorin Adam Matei, e în cădere liberă. Întrebarea firească e de ce nu s-a apucat autorul cărții să scrie un eseu aplicat despre H.R. Patapievici, să-i demonstreze, dacă așa este, non-valoarea, nu să-l amestece unde trebuie și unde nu, distrugând astfel până și cea ce e bun în propria-i carte. Din acest punct de vedere, Ciprian Șiulea în Retori, simulacre, imposturi a procedat ceva mai onest, desființându-l pe Patapievici într-un singur capitol, În ebrientul stil clasic. Spunând aceasta nu înseamnă că mi-am schimbat părerea despre carte, așa cum a fost ea expusă în Familia nr.10/2003.

În capitolul introductiv al Boierilor minții, capitol intitulat Secretul sănătății sociale, Sorin Adam Matei ne împărtăsește opinia c㠄grupurile de prestigiu caracterizează societățile paramoderne printre care se află și cea româneasc㠄și că intelectualii români se complac” într-o stare paramodernă”, sunt cu un picior în trecut și cu altul în prezent, combină trăsături de organizare socială tradiționale (corporatiste) cu elemente moderne. Prin însăși coagularea lor în grupuri de prestigiu ei consfințesc și condamnă menținerea societății românești la statutul de societate închisă, obturându-i accesul la democratizarea autentică. Ar fi fost de așteptat ca autorul să-și argumenteze incendiara teză, nu doar să o anunțe, să producă devezi care să-i justifice războiul. Lucrul nu se întâmplă, constantă rămânând doar „obsesia Patapievici”. Argumentația, atâta câtă e, se înnămolește într-un aiuritor amalgan de nume, prin mintea cititorului trecând haotic Ion Cristoiu, Cristian Tudor Popescu și Ion Bogdan Lefter, Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, Adrian Păunescu, George Pruteanu și Corneliu Vadim Tudor, Emil Constantinescu și Răzvan Theodorescu, Andrei Marga, Alexandru Mușina și Mircea Beuran, Lucian Boia, Petru Creția și Adrian Marino și, desigur, H.-R. Patapievici. Cu toții sunt amestecați într-un colaj brânzit care sfârșește prin a asfixia ceea ce e interesant în studiile despre elementele de gândire liberală la Titu Maiorescu (tradițional perceput drept conservator), Constantin Dobrogeanu Gherea (altminteri, un marxist militant) ori în demontarea mitului de gânditor liberal al lui Lucrețiu Pătrășcanu, departe de a fi fost numai „un comunist de salon”.

Iar dacă Boierii minții este doar un eseu neizbutit, revenind la furtunile de vară găzduite de Dilema veche și la nepolitețele reacții din Observatorul cultural, eu, așa ca ardeleanul mă întreb, cu perfectul simplu oltenesc, „Din ce vă luară-ți, fraților?” Și asta fie și numai pentru motivul că, după părerea mea, intelectualul e, în primul rând, cineva care știe despre ce vorbește.