Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

CITIRI

de

Dumitru CHIRILĂ

Spectacolul polemicii

Trei critici literari aparținând unor generații diferite – Gheorghe Grigurcu, Laszlo Alexandru și Ovidiu Pecican – publică un volum colectiv – Vorbind (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004) – cât se poate de incitant prin natura sa polemică. Este vorba de o suită de  dialoguri pe care cei trei le-au purtat în intervalul 24 aprilie 2002 (când este datată prima discuție) și 28 februarie 2004 (data ultimei discuții). În acest interval de nici doi ani, cei trei „vorbitori” s-au întâlnit de șapte ori, la Cluj și la Târgu Jiu, de fiecare dată porniți oarecum pe demolare, în orice caz hotărâți să analizeze fără nici un fel de menajamente starea literaturii române de azi, dar și din unele perioade mai vechi, a situației politice – mai ales a celei postdecembriste –, condiția socială, dar mai ales condiția morală a scriitorului și a omului politic, a societății românești în ansamblul ei, într-o tonalitate, cum spuneam, eminamente polemică. De fapt, avertismentul se produce încă de la prima pagină a cărții, fiind preveniți c㠄vor ieși scântei” din cele ce urmează. Și, nici nu e de mirare, din moment ce toți cei trei au faimă de polemiști redutabili, iar la ce grad de vehemență se desfășoară această polemică amicală a lor e suficient a spune că Gheorghe Grigurcu, care numai faimă de critic indulgent, de observator îngăduitor și placid al fenomenului literar sau politic nu are, se simte, el, în mai multe rânduri, obligat să intervină pentru a-și mai domoli mai tinerii parteneri de dialog, temperând unele afirmații, aplatizând ori nuanțând excesele. Spectacolul acesta al unei polemici dezlănțuite este amplificat și de faptul că, în cele din urmă, dialogul nu se poartă doar în trei, cititorul constituindu-se ca al patrulea participant, neputând rămâne indiferent; pune și el întrebări, face completări, sus­ține ori amendează unele afirmații, sporind astfel natura incitantă a acestei desfășurări de forțe, de sentințe, de nedumeriri sau interogații.

Pornind de la teza c㠄există o legătură între tot ceea ce este viață și critică literară, iar componentele majore ale vieții nu ne pot scăpa”, deoarece „…criticul nu poate fi decât un om care acoperă umanitatea cât mai deplin”, interlocutorii cheamă la o severă reexaminare literatura română de dinainte și de dup㠒89, felul în care ea a înțeles să se situeze față de puterea de atunci și față de cea de azi. Dar nu numai literatura. Presa, în general, atât cea scrisă, cât mai ales televiziunile sunt tratate într-o manieră cât se poate de severă, pentru că  în pagina tipărită sau în emisiunea TV se (sau nu se) abordează probleme de extremă gravitate, precum evenimentele din Decembrie ’89, revelarea vechiului colaboraționism cu autoritățile vremii, mai ales cu Securitatea, precum și natura pernicioasă a noului colaboraționism, fie prin sprijinirea deținătorilor de acum ai puterii, fie prin propovăduirea unui apolitism profitabil în cele din urmă, care nu țintește altundeva decât la ferirea autorităților de criticile binemeritate. Faptul că multe dintre persoanele care dețineau conducerea unor publicații din trecut sau se lăfăiau pe micile ecrane se află și acum pe poziții similare produce justificate nemulțumiri, subsumate faptului că tranziția atât de mult trâmbițată nu prea s-a produs, că nici măcar guvernarea dintre 1996 și 2000 n-a fost decât o imensă decepție. Sub acest aspect cei trei nu fac decât să reproducă o stare de spirit a întregii societăți românești: fericirea de a fi scăpat de comunism, cu toate „anexele” sale (Securitate, cenzură etc.) și nefericirea că lucrurile evoluează atât de încet și haotic. Sunt și alte domenii „atacate” cu vădit interes, cum ar fi condiția scriitorului din provincie, unde se spun adesea lucruri interesante și se aduc probe furnizate de mari scriitori care au trăit în provincie, dar se simte și un ușor complex al acesteia. În general, se constată la toți participanții la dialog o reală voluptate a tulburării apelor. Nu există teme tabu și cu atât mai mult nu există idei primite de-a gata. Tot ce mișcă-n țara asta, atât în literatură, în cultură, cât și în viața social-politică, poate fi contestat sau revizuit. Nu totdeauna cu deplin temei, dar decât doar ape stătute, clocite în propria nemișcare, mai bine ape tulburate precum în Vorbind.

Cei doi demoni – unul al revizuirilor, altul al contestărilor – sunt mereu treji. Sub protecția lor, beneficiind de „libertatea de a spune totul” și de un „benefic refuz al botniței, după ani de dictatură comunistă”, participanții la dialog supun unui examen extrem de critic aproape întreaga literatură română de ieri, ba chiar și de alaltăieri, cu atât mai vârtos cea de azi. Cu puține excepții, este contestată literatura română interbelică, situat㠄între extrema dreaptă și foarte dreaptă”, este făcută una cu pământul literatura produsă sub comunism, fiind propuși pentru salvare foarte puțini autori – Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Dan Botta, alți câțiva care au refuzat colaboraționismul. Se formulează chiar teza (de către Laszlo Alexandru și amendată de Gheorghe Grigurcu) cum că scriitorii vremii au greșit grav privind înapoi spre Titu Maiorescu sau E. Lovinescu, în loc să se uite peste gard la ce se întâmpla sincron în Cehoslovacia sau Polonia. Practic, dintre scriitorii apăruți după instaurarea comunismului „scap㔠– în grilă etică și estetic㠖 doar Paul Goma și, poate, I. D. Sîrbu. Școlile, grupările literare sau filosofice sunt și ele repudiate. În special Nae Ionescu și elevii săi sunt contestați cu vehemență pentru puternica aplecare spre dreapta, dar nu se bucură de un tratament mult diferit nici avangardismul (prea cosmopolit), ajungându-se cu contestația până la echinoxism (căruia i se atribuie „o aromă de La Famiglia mafiotă”), în frunte cu mentorul său, profesorul Mircea Zaciu, pentru „straturile suprapuse ale personalității sale”. Se dă iama printre liderii gândirii literare de azi. Reviste – precum România literară, 22, Dilema, Observatorul cultural – sunt puse la zid, dimpreună cu mentorii sau colaboratorii lor – Nicolae Manolescu, Andrei Pleșu, Eugen Simion, Gabriela Adameșteanu, H. R. Patapievici, Alex Ștefănescu, dar și un Adrian Marino, Mircea Iorgulescu și mulți alții. Cel de-al patrulea participant la discuții pe care l-am amintit – cititorul – are dreptul să se întrebe dacă e chiar atât de grav că Ion Simuț a ieșit „din mantaua lui Mircea Zaciu” iar faptul de a fi purtat o corespondență cu Paul Georgescu este unul incriminatoriu și în stare să-i schimbe „mantaua” de proveniență. Critica pe care o practică Ion Simuț este una personală, așa că a-l mai pune încă în umbra unui mentor este forțată. La fel se poate întreba cititorul dacă unii scriitori importanți ai perioadei postbelice – precum D. R. Popescu sau Fănuș Neagu – n-ar avea nici măcar dreptul la o nouă lectură, din moment ce se impută României literare că ar fi făcut așa ceva. Nu cumva se apelează la excomunicările anilor ’50, schimbându-se doar direcția de atac?

Tocmai pentru că este o carte programat polemică, Vorbind incită în cel mai înalt grad, și tocmai de aceea este necesară și binevenită.