Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Adrian N. Mihalache

Verva Thaliei

 

În cele aproape 450 de pagini ale volumului Verva Thaliei apărut în anul 2004 la Editura Fundației Culturale Ideea Europeană din București, Adrian N. Mihalache și-a reunit o consistentă parte din textele despre teatru publicate în ultimii ani în reviste prestigioase precum Dilema, Scena, Drama și Teatrul azi. E vorba despre articole cu caracter teoretic, de cronici la spectacole mai mult sau mai puțin izbutite, dar care, zice autorul, au fost „interesante, indiferent de valoarea lor” (a spectacolelor) căci „furnizau materie primă procesului de reflecție” și asupra cărora criticul s-a aplecat deopotrivă cu simț de observație, remarcabilă cultură dar și cu har stilistic, ca și despre recenzii la cărți de și despre teatru.

În Avertisment (eu, deși profesor de franceză, sau poate tocmai din acest motiv, nu prea înțeleg de ce a optat autorul pentru a numi astfel un banal Cuvânt înainte), Adrian N. Mihalache face o afirmație cel puțin discutabilă. În opinia domniei sale, „mai mult sau mai puțin spumoasă cronica săptămânală are de obicei menirea să distreze (s.n. M.M.) publicul, instruindu-l adică sfătuindu-l ce să vadă la teatru și cum să judece ceea ce vede. Cronica lunară se adresează celor care au făcut spectacolul, punându-le în față un mod posibil de evaluare și interpretare a demersului lor prin filtrul unei subiectivități stăpânite cu știință și situate la bună distanță față de actul artistic.” O critică strict de îndrumare a spectacolului se realizează mai curând în paginile unui cotidian, în vreme ce, dimpotrivă, săptămânalele și lunarele, atunci când se autoproclamă și își justifică titulatura de „reviste de cultură”, au menirea de a găzdui în paginile lor analize serioase tocmai pentru că se adresează unui public instruit, recrutat în egală măsură din rândul creatorilor de teatru și din cel al spectatorilor cultivați care citind judecata criticului doresc să intre în posesia unei evaluări bazate pe criterii în funcție de existența cărora îl judecă și creditează pe mai departe pe autorul cronicii. Doar astfel se reînnoiește periodic pactul dintre comentator și cititor. Apoi, mă îndoiesc că în săptămânale serioase precum România literară, Adevărul literar și artistic, Dilema, Contemporanul s-a practicat vreodată o critică de divertisment sau care să se limiteze doar la misiunea de a pronunța verdicte de tipul da sau nu. Oricum, a formula verdicte, adică judecăți de valoare, rămâne sarcina fundamentală a criticului autentic, misiune fundamentată pe argumente, cultură și gust. O astfel de sarcină face parte din cea ce se cheamă job description, timpului revenindu-i misiunea de a valida opiniile criticului. Cât despre relația reflexivă dintre comentator și autorii de spectacole, timpul m-a învățat să fiu circumspect.

Altminteri, trebuie spus că Adrian N. Mihalache e un critic pasionat de teatru, iar decizia lui de a-și aduna cronicile în volum nu mi se pare un act narcisiac. Totuși, cred că pentru ca o astfel de întreprindere să fie cu adevărat folositoare, să posede o autentică valoare documentară, e absolut obligatoriu ca textele să fie însoțite de un minium de coordonate în măsură să-i ofere cititorului posibilitatea de a afla când, unde și cine a produs un anume spectacol despre care se dă seama. Ideală ar fi fost inserarea unei casete (cartuș) care să conțină distribuțiile și data la care a fost văzută reprezentația. Din păcate, reproduse așa după cum au fost publicate în periodice, unele cronici (spre exemplu cele de la Minciună și minte de la „Nottara”, Steaua fără nume de la Reșița, Năpasta de la Constanța, Proștii sub clar de lună de la „Theatrum Mindi” etc.) nu conțin nici măcar numele instituției în care a putut fi urmărit respectivul spectacol. Astfel, cititorul e pus în situația de a face investigații detectiviste ori de a-și da cu presupusul. E de neiertat că numele unor artiști să fie citate eronat, așa cum se întâmplă bunăoară în cronica la spectacolul Minciună și minte, unde rolul jucat de Catrinel Dumitrescu e trecut în sarcina lui Catrinel Paraschivescu. Altundeva, numele scenografei Nina Brumușilă e transcris Nina Frumușilă, iar Valentin Uritescu e botezat Urâtescu. Deranjanta e utilizarea cu obstinație a cuvântului prestație atunci când se vorbește despre jocul actoricesc. Odinioară, în paginile vechii reviste Teatrul, la rubrica Cronica cronici teatrale, sub pseudonimul Myosotis regretatul Victor Parhon a produs un savuros text despre asocierea abuzivă a acestui termen cu Coperativa Prestarea. Credeam că lucrurile au fost puse la punct. Se pare că nu. E foarte bine că Adrian N.Mihalache s-a aplecat și asupra unor spectacole muzicale ori de teatru-dans. În condițiile amplificării indicilor de teatralitate ai spectacolului de circ, nu exclud ca foarte curând criticului de teatru să i se ceară să se ocupe și de astfel de spectacole. Unii au făcut-o deja. Mai puțin bine e că pe coperta a patra a cărții, autorul s-a hotărât să insereze un panseu absolut nesemnificativ, o profeție banală, despre viitorul teatrului semnată de Nicolae Breban și asta probabil doar pentru a flata orgoliul și așa nemăsurat al prozatorului care, bănuiesc, că nu e tocmai străin de editura care a publicat volumul. Cât despre admirația lui Adrian Mihalache pentru Alina Mungiu, ea nu e nici bună, nici rea, ci doar o chestiune de gust și de perspectivă.

 

Radu Țuculescu

Ce dracu' se întâmplă cu trenul ăsta?

 

Pentru că așa cum socotește unul dintre personajele piesei Grădina de vară sau Hai să ne batem, „trăim într-o țară copleșitoare”, îi era imposibil lui Radu Țuculescu, prozator și gazetar frenetic, să nu se apropie și de literatura dramatică, genul cu cea mai mare apetență spre social, chiar dacă debutul său în dramaturgie se produce relativ târziu, et pour cause, odată cu volumul Ce dracu' se întâmplă cu trenul ăsta?, apărut în 2004 la Editura Eikon din Cluj care, în colaborare cu Teatrul imposibil  par să aibă o aplecare aparte pentru stimularea scrisului pentru și despre scenă. Pentru cine îl cunoaște pe Radu Țuculescu e evident că felul în care scrie el teatru se află în perfectă conformitate cu însuși stilul omului-cu umor, fără false inhibiții, fără pudibonderii, tăios și glumeț, cu un firesc al ieșitului din țâțâni ce corespunde întru totul lumii scăpate de sub control, dure, monstruoase, suprarealiste în care ne e dat, dar ne și complacem să trăim. Iar așa cum omului Radu Țuculescu îi găsești cu greu o etichetă și nu ți-e tocmai la îndemână să-l așezi într-o paradigmă, tot la fel e de dificil să spui că piesele sale aparțin unei anume clase categoriale. E dincolo de orice discuție că Radu Țuculescu e familiarizat și pasionat de literatura absurdului, tot la fel cum îi este aproape ceea ce unora le place să numească postmodernism. Scriitorul recurge la o combinație puternic personalizată, marcată de deschiderea spre grotesc și paradox. Iar dacă dramaturgia își acordă sieși foarte multă libertate în dorința ca prin observația intensă și prin parabolă să surprindă cât mai mult și cât mai multe dintr-un prezent halucinatoriu, într-un remarcabil spirit democratic el îi lasă ipoteticului regizor o libertate cel puțin egală, ce se observă din puținătatea textului didascalic, dar și din șăgălnicia cu care e conceput acesta. Bunăoară, în indicațiile scenice de la începutul piesei Uscătoria de partid sau Striviți gândacii de bucătărie, comedie amară ce surprinde cu acuitate amoralitatea vieții românești postrevoluționare, găsim următoarele rânduri „Libertatea regizorului și a scenografului e totală”, ceea ce înseamnă că pe scena ce urmează să găzduiască prezentarea avatarurilor constituirii unui „partid de bloc” pot să se afle „o canapea, un frigider și ce mai dorește regizorul”.

În pofida modernității lor evidente, a lexicului bogat, colorat, ardeiat, șocant, în piesa Grădina de vară  sau Hai să ne batem se insinuează clasicele reguli ale unității de timp, de loc și de acțiune, încă și mai pronunțate în lucrarea într-un act Ce dracu’ se întâmplă în trenul ăsta?, convocate spre a da imaginea lumii pe dos în care suntem deopotrivă martori și actori. O lume a extraordinarului și a banalului, a veselului și a tristului, a freneticului și a moleșelii. În piesele sale, Radu Țuculescu e animat de dorința să ne provoace la reflecția asupra motivelor ce ne determină să admitem în continuare să trăim într-o lume á rebours pe care dramaturgul o înfățișează cu un ochi împrumutat de la Caragiale.