Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (468) Octombrie 2004

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Natura justițiară a calității

 

Într-atît sîntem înclinați a trata mediocritatea drept o categorie generală (J.P. Sartre: „E o mărturie mediocră și chiar prin aceasta generală.”), încît ne arătăm dispuși a socoti mediocră orice generalitate.

*

Amintirile conturează un clasicism al ființei.

*

Cu ajutorul glumei putem exorciza răul din noi mai eficace decît cu ajutorul solemnei sfeștanii, chiar dacă glumim pe tema sfeștaniei. Căci vorba de duh e aeriană și expansivă, aptă a pătrunde, aidoma unui gaz, pînă-n cele mai răsucite cotloane în care se ascunde Necuratul, a concura cu el, adoptîndu-i flexibilitatea, dibăcia, eficiența, în numele seninătății noastre.

*

Viața poate fi mediocră sau sublimă. Supraviețuirea mă tem că e totdeauna mediocră.

*

Calitatea ca o revoltă împotriva cantității (tiranică, obtuză, insațiabilă, excesivă sau insuficientă). Natura justițiară a calității.

*

„Există și un mod de-a te preface că ești prefăcut.” (Henry Fielding)

*

Sicofanții din proprie inițiativă ilustrează latura... liberală a totalitarismului.

*

Sinecdoca aprecierii caracterului omenesc. Pentru un ochi cît de cît experimentat, acesta se divulgă pînă și-n faptele cele mai neînsemnate, în „atomismul” comportamental al lui x, în felul în care își mișcă buzele, în care pășește sau clipește, în care grafiază o literă etc.

*

Autori care au scris despre moarte atît de adînc, de vibrant, de familiar, încît, substituind aproape neverosimil, uimitor, simțirea, frământarea, spaima pe care le încercăm noi, ți se pare că n-au murit, că n-ar putea muri.

*

A alege și a fi ales nu sînt, cum s-ar părea sub un unghi electoral, două fețe ale unui fenomen unitar, ci acte radical diferite, despărțite de-o genune peste care, cît de des, nu poate fi aruncată nici o punte. Îndrăgostiții știu de ce...

*

Adevăruri atît de searbăd, de lînced și amorf exprimate, încît nu le poți distinge ușor de neadevăruri. Și nici n-ai chef s-o faci...

*

Lumea amintirilor tale e bîntuită de încîlcitele, brutele, informele patimi. Nobilele, elegantele, decorativele pasiuni te așteaptă doar în scrierile unor autori de odinioară.

*

Viciul e prea adesea tehnică, performanță, virtutea e prea adesea stîngăcie, blocaj.

*

E suficient, pentru a te entuziasma, gîndul că vei avea un singur cititor foarte receptiv, ideal. Mai mulți cititori pot duce la o inflație, adică la un fenomen de prost gust.

*

Acest simulacru de pustiu care batjocorește o solitudine autentică.

*

Postura represivă, vai, a oricărei certitudini.

*

Mintea mea e liberală, inima mea e de dreapta.