Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

PROZA

 

Peter Ivan CHELU

Visul lui Elpenor

 

P r e z e n t a r e

 

Dacă n-ar fi fost anacronismul imposibil de înlăturat, aș fi propus cititorului scrierea de față drept traducere imaginară din Jorge Luis Borges. Poate o „paralipomen㔠– ceea ce a rămas pe dinafar㠖 din volumul său întitulat „Ficciones”. Din păcate însă motivul, de loc lipsit de importanță în scrierea mea, al revoluției noastre din decembrie Ž89 a situat un astfel de patronaj înafara limitelor posibilului. Veneratul meu autor murise în 1986. Libertatea de creație și ficționalul își au și ele limitele lor „naturale”. Și totuși, scrierea este atât de contaminată de lecturile mele din autorul amintit încât mă simt de-a dreptul constrâns – de marele respect ce-l am față de actul scrierii – de a reaminti câteva gânduri, în marea lor majoritate preluate de la alții, despre acest gen de scriere, traducerea imaginară.

Se spune că spiritul operei model ar prezida la creația noii opere asemeni unui geniu al locului, ceea ce caracterizează traducerea imaginară fiind nu atât sugestia unei alte paternități artistice, sau dependența de o anumită personalitate, cât mai degrabă impresia unui puternic sentiment al culturii. „Livrescul nu este mai prejos decât firescul, spun apărătorii acestui gen literar, pentru că imitația culturii are aceeași valoare ca și imitația naturii. Nu modelul imitat ci cantitatea de artificiu, de elaborare, încorporat în actul mimetic determină valoarea unei opere. Epigonismul e un perpetuu, inevitabil narcisism al culturii”. Mai spun unii că opera absolut originlă și-ar exclude nu numai predecesorii dar și urmașii; ar fi inimitabilă. Și-o ultimă frază ca o auto-amenințare și în același timp avertizare a cititorului: „Epigonii fără har falsifică imaginea noastră despre viața ulterioară a marilor opere.” (Așa va să zică? Bine! ) Scrierea de față nu este o traducere imaginară; și doar în parte ficțiune.

 

Viena, la 25 mai 2003

 

ELPENOR a avut două vocații: prima l-a făcut „erou al revoluției”, a doua în schimb i-a fost fatală: s-a sinucis în primăvara lui Ž92, la scurt timp deci, după evenimentul ce părea că îl consacrase în vocația sa de revoluționar. Nici nu se vindecase de-a binelea de pe urma celor două gloanțe primite în abdomen din partea forțelor de represiune în timpul învălmășelii din Piața Libertății, acolo la colțul Librăriei noastre faimoase, vizavi de hotelul Continental. Moartea lui a provocat desigur consternare printre prieteni și în cercurile care-l cunoșteau. Foarte puțini, aș spune chiar că nimeni nu ar fi putut prevedea o astfel de întorsătură a biogafiei lui. Și asta fiindcă aproape nimeni n-a știut de a doua vocație a sa, cea de poet. N-a vrut să o destăinuie lumii. O cultiva din timpuri imemoriale, în tainița cea mai ascunsă a gândului său, sub forma unui singur poem eroic, inspirat din mitolgie, din antichitatea glorioasă, din poetul poeților, din Homer. De-aici își luase și pseudonimul, singurul indiciu pentru anturajul său, al unei vieți interioare pline de labirintice meandre. Îi plăcea foarte mult să recite versurile altora, dar niciodată pe-ale lui – era dotat cu un oarecare, nu deosebit, talent de actor. Chiar dacă nu era foarte talentat, în schimb era capabil de un entuziasm debordant; îl și numeam, de câte ori îl pomeneam în discuții, „tânărul entuziast”. Făcusem cunoștință cu el cândva pe la sfârșitul anilor șaptezeci, sau în vara lui Ž80, cu ocazia unei reprezentații teatrale, date de mine la un cenaclu, sau într-un club, nu mai rețin bine. Îi plăcuse foarte mult spectacolul meu, moment din care mă trata cu un respect ce se cuvenea doar unui maestru. Pe-atunci era încă elev, în penultimul, sau ultimul an de liceu. L-am pierdut apoi pentru un timp din vedere. Viața pur și simplu, cu toate complicațiile ei; plecarea mea din țară și celelalte. L-am reîntâlnit la Budapesta, cu puțin înaintea tragicului deznodământ. Nu mi se păruse schimbat. Se bucurase foarte mult că mă vede și-am petrecut vreo două-trei ore împreună, stând de povești într-o cafenea nu departe de teatrul la care fuseseră invitați să dea un spectacol. Devenise între timp actor adevărat, vreau să spun, cu studii la institut. Poate că mă înșel, sau uitarea mea încearcă să stilizeze realitate de atunci în sensul gândului meu de acum, dar parcă la un moment dat venise vorba, nu mai știu cum, și de Homer. Ceea ce țin minte cu precizie e faptul că i-am recitat versurile unei inscripții dintr-o emblemă de prin secolul șaisprezece. Suna cam așa: „Homere pisse, et maint homme souhaite/Saouller sa soif, boyuant de son urine/Pour te montrer, que jamais bon Poete/Tu ne seras, sans gouster sa doctrine.” ( Homer se deșertă și nenumărați oameni doresc să-și astâmpere setea cu urina lui; pentru a-ți arăta că nicicând nu vei fi bun poet fără a gusta principiile lui.) Din partea mea se vroia a fi desigur o glumă. Formulările lui din acea clipă deveniră confuze. Nu mai reușeam să-l urmez pe calea metaforelor din ce în ce mai criptice și a tot felul de aluzii autoreferențiale, presărate cu gânduri ce dădeau totuși o puternică impresie a unei construcții coerente în întregul ei, dar din care ți se dezvăluia doar câte un detaliu nesemnificativ, ca de pildă o clanță, sau o cornișă, vreun capitel eclectic, vreo frescă distrusă de lavă. L-a pomenit și pe Luigi Pirandello, critizând propunerea sa artistică în locul tragediei. „Umorismul, cică umorismul, ce-i umorismul? Repeta el la nesfârșit. „Distracția? Asta e soluția? Umorul? Nu dragule, rolul artei nu e să distreze ci să stimuleze la rândul ei creativitatea. Tu știi doar! Oare ce este mai important decât dezvoltarea propriei conștiințe? Conștientizarea și în fine reflectarea,...da, da, raza reflectată trebuie să fie atât de pătrunzătoare încât să stârnească focul în alte conștiințe dispuse să primească raza. Dacă aceasta nu se întâmplă viața își pierde orice valoare, transformându-se într-o rătăcire, sau un joculeț al destinului, subordonat haosului.( Accentuase cuvântul joculeț, de aceea îl accentuez și eu.) Or asta înseamnă nimicirea conștiinței, a reflectării, a evoluției, a realității. Da, distracția invocă haosul. Să fim înțeleși, râsul dionisiac e altceva. El își are sursa într-o conștiință superioară, la care foarte puțini au acces. El este rezervat unui mănunchi de conștiințe, al căror drum e presărat de cele mai cumplite încercări ale vieții. În fața lor capitulează moartea. Eu vorbesc de râsul acela ritual de omorâre a morții, nu de râsul idiot, sau rânjetul dobitoc al plăcerilor trupului,...” A mai spus ceva și despre plâns și despre lacrimile ce udă pământul fertilizându-l. „Lacrima e sămânța vieții,” izbucnea el uneori din șirul gândurilor sale contorsionate. Eu nu apucam să-mi exprim nici un gând și nici să le comentez pe ale lui. Unele propoziții reveneau în chip obsesiv, aproape mașinal pe buzele lui. „ Râsul e foc,...râsul e foc puricator. Ce e catharsis-ul?” Și răspundea numaidecât fără ezitări și fără să-mi lase nici o clipă de respir. „Purificarea prin apă și foc! Dar jocul cu focul e periculos. Mă-nțelegi, j o c u l  e  p e r i c u l o s !” Uneori mă și scutura ușor să înțeleg mai bine cele ce-mi spunea. Era la fel de entuziast ca pe vremuri. Cam asta e tot ce-mi amintesc din discuția noastră, sau mai bine zis, din monologul lui. Spre sfârșitul întrevederii noastre torentul de cuvinte se mai domoli. Mai re-țin mărturisirea făcută aproape printre lacrimi: „Am o puternică dorință de-a muri pentru a-mi răscumpăra greșeala.” Am vrut, bineînțeles, curios ca tot omul, să aflu ce fel de complexe de vinovăție îl chinuie. Dar nu mi-a răspuns la întrebare. Ne-am despărțit, după ce i-am repetat de nu mai știu câte ori, la insistențele lui că ne vom întâlni din nou ziua următoare înainte de plecarea lor acasă.

N-a venit la întâlnire, ci a trimis o colegă din trupă, o actriță, cu însărcinarea de a-mi înmâna un plic; fără vreo explicație, fără nici o justificare. Am desfăcut acolo pe loc plicul, uitând de tot restul; până și de fermecătoarea mesageră. Era un text, în parte dactilografiat, în parte scris de mâna, un poem, mai mult în proză, dar având și părți destul de lungi versificate:

 

 

V I S U L   L U I   E L P E N O R

 

 Pe o fițuică însoțitoare scrisese – mai mult scrijelise cu o pastă aproape uscat㠖 cele ce urmează: „ L-am ucis pe Ulise fiindcă n-am avut încotro si-acum va trebui negreșit să-mi plătesc fapta. Voi bea urina lui Homer. Nici n-ai bănui cât poate fi de albastră. E din cauza vechimii desigur. Am cumpărat-o într-o fiolă de la un student grec, la târgul din Negreni, cu mulți ani în urmă.” (Ar trebui să amintesc aici, până nu uit, că și-a pus capăt zilelor trăgând o dușcă zdravănă de verde de paris.) Toată după-amiaza și seara acelei zile, până noaptea târziu am petrecut-o citind poemul lui Elpenor despre Elpenor. Unele părți le-am citit chiar de mai multe ori. Până azi n-am reușit să descopăr ce anume mă putuse captiva în așa măsură. Cred că a fost totuși ciudățenia lui. O atmosferă bizară, imposibil de conceptualizat, ceva ce s-ar putea descrie evantual în termenii unei posibile, dar încă neformulate poetici neodadaiste. O poetică paradoxală. Sau să fi fost naivitatea funciară a lui Elpenor?  ( Pentru a face distincție între poetul Elpenor și Elpenor-eroul poemului său, voi scrie numele celui dintâi cu litere îngroșate.) Unele părți depășeau granițele naivității; erau de-a dreptul idioate. Cum se face totuși că mi-au rămas întipărite în memorie? Toată încrederea ce-o avusesem în capacitatea selectivă a memoriei mele a fost pusă la grea încercare de „cazul Elpenor”.

„O, rază de soare, ca azi luminoasă/ Nicicând strălucit-ai deasupra noastră,/ Tu, ochi auriu al zorilor zilei,/ Ah, iată deasupra insulei Circei/ Abia răsărit-ai și pus-ai pe geană,...” Erau versurile de început, aluzie desigur la faptul că spectacolele de tragedie la greci începeau în zorii zilei. Poemul îmbrăca haină dramatică; semăna oarecum, în stil cu „Ispitirea Sfântului Anton” a lui Flaubert. Îmi amintesc la fel de viu și de „șocurile electrice” cu care m-au scuturat unele formulări caraghioase, penibile, total deplasate, nici nu știu cum să le numesc; la un moment dat printre lamentările și tribulațiile lui Elpenor ca erou „ce ar avea și el dreptul la gloria faptelor”, se putea citi următoarea propoziție: „Fiecare soldat are în raniță bastonul de mareșal”, după care toarnă de-a dreptul benzină peste foc zicând – de-ar fi zis-o numai, dar a și scris-o – „oare domn UBU n-a fost și el doar caporal ca atâțea alții, înainte de-a ajunge rege?”. Era o nebunie. Ar fi trebuit de bună seamă să uit cât se poate de repede totul. Nu mă îndoiesc că se întâmpla așa, de n-ar fi urmat la scurt timp sinuciderea. Moartea lui a fost pentru mine începutul unui lung și dificil parcurs de reconsiderare a întâlnirii din Budapesta. Până la urmă am început să scriu aceast㠖 cum să-i spun: relatare, analiză, cercetare, eseu, povestire ? Sigur că ambiția mea a fost aceea de a dezlega enigma morții lui Elpenor. Sau dacă nu a o dezlega, cel puțin a încerca să-i găsesc o explicație, o interpretare, să formulez o ipoteză. Asupra reușitei nu mă pot exprima în nici un fel. Neîndoielnic e faptul că scriind m-am adâncit în labirintul gândurilor sale, retrăind oarecum însăși drama poetului, aceea a căutării unui sens în ciudata moarte a lui Elpenor, eroul epopeii. A dorit, poate să extragă și o învățătură, ca pe vremuri, în epoca marilor eroi tragici. Lucrul acesta, după cum vom vedea, nu i-a reușit. A și căutat într-un loc greșit: în toată istoria literaturii nu vom găsi nici un erou tragic inspirat din Odiseea lui Homer – cel puțin după cunoștințele mele și aș fi foarte îndatorat cititorului dacă m-ar putea contrazice. Elpenor a încercat să ne contrazică.

Dar cine a fost Elpenor? Ce putem afla despre el din istoria literaturii ? Nu prea multe.

 

(Poetul Al Dohi, prietenul meu din adolescență a scris cândva prin Ž93 sau Ž94 un poem destul de lung întitulat „Visul lui Elpenor”. Răspunsese astfel „comenzii de  art㔠pe care i-o făcusem cu puțin timp după moartea lui Elpenor; poate dintr-un impuls subconștient pentru a afla cum se reflectă sintagma aceasta în conștiința unui alt poet.)

 

Singurul exemplul pe care-l am la îndemână este Goethe. Da, marele Goethe. Aici nu mai e vorba de nici-un vis. Despre ce este vorba ? Greu de spus. E doar un fragment de dramă, primul act și trei scene din al doilea. Personajele în ordinea înșiruirii propuse de autor sunt: Antiope, Lycus, Elpenor, Evadne, Polymetis, Tineri și Fecioare. Îmi este necunoscută sursa de inspirație pentru personajele și intriga piesei. Presupun însă că e închipuirea lui Goethe. Nu știm nimic nici despre locul acțiunii.. În prima scenă asistăm la pregătirile unui mare festin, un ospăț în cinstea lui Elpenor, prințul-adolescent, ajuns în pragul vârstei majore. Evadne, servitoarea lui devotată nu i se adresează decât cu „mein Prinz”. Elpenor îi arată fericit darul primit de la “cea pe care cu atâta drag o numește mamă”. Se referă la Antiope, principesa acelui ținut inexistent. Mama adoptivă îi dăruise un arc și o tolbă plină cu săgeți; acel arc și acea tolbă cărora le dăduse mereu târcoale în copilărie. Evadne încearcă să-i explice înalta semnificație a darului principesei, în cuvinte care ar fi dat și unui scriitor (din zilele noastre) bătaie de cap să le găsească, în gura unei guvernante goetheene fiind însă lucrul cel mai firesc cu putință. „Mare este arcul și greu de încordat. Nu reușești încă./ Ich werd ‘ es schon!” răspunde încrezător Elpenor.”Așa gândește și buna ta mamă. Și dacă se-ncrede că vei putea cu putere bărbătească să-ncorzi întinsul arc, e pentru că speră, spre ținte demne săgețile-ți să tragă.” Elpenor urmează să părăseacă palatul Antiopei pentru a se întoarce la tatăl său. Presupun că e Lycus, personaj absent în fragmentul realizat. Conversația lor pare interminabilă. Cititorul – nu știu dacă și spectatorul – este recompensat totuși prin nenumăratele perle sapiențiale presărate pe parcurs. „Vreau numaidecât să împlinesc fapte de seam㔠exclamă la un moment dat Elpenor, anticipând parcă ipostaza sa din “Visul” poetului clujean. „So will ich eilen rühmliches zu tun !” declarase alteul său romantic. Vor face apoi o scurt㠄rememorare de despărțire”. Evadne și Elpenor. Își vor aminti de lungile seri invernale, petrecute în fața focului. Evadne îi povestea despre eroii timpurilor de demult. „O, de-aș fi cel despre care vorbește” gândea Elpenor – o nouă anticipare. În scena următoare  conversația lui continuă având-o ca parteneră pe Antiope, mama adoptivă. Și e mult mai lungă, dar și mai substanțială. Aflăm o sumedenie de lucruri importante pentru desfășurarea ulterioar㠖 niciodată scrisă, deci virtual㠖 a piesei. Aflăm de pildă împrejurările adoptării lui Elpenor. Ne întoarcem prin povestire în tinerețea Antiopei. Avusese un băiat doar cu puțin mai în vârstă decât Elpenor. Prăbușită în adâncă suferință după pierderea soțului căzut în luptă, se hotărește la sfaturile și insistențele mamei s-o viziteze, cu băiatul. (Goethe refuză să-i pronunțe numele, cunoscând desigur regula care spune că nu trebuie să pomenești într-o piesă personaje care nu apar pe scenă.) În timpul călătoriei cad într-o ambuscadă și vor fi aproape toți măcelăriți de tâlhari. Fiul îi este smuls din mână. Nu aflăm dacă a murit. Într-o scenă ulterioară regina își exprimă totuși un gând de speranță. Rămasă și văduvă și fără copil, viața nu o mai interesează, deși e foarte curtată. Printre pretendenți e și Lycus. Antiope îi mărturisește lui Elpenor fără nici o reținere că nu l-a iubit nicicând pe tatăl lui, dar i-a apreciat întotdeauna înțelepciunea. Cu ocazia vizitelor ei la Lycus îl descoperă pe Elpenor. După cum ne este descris pare să fi fost farmecul copilăriei în persoană. Cu greu, dar reușește totuși să-l convingă pe tată să-i lase spre creștere copilul. Nu reiese de niciunde, dar se poate presupune că, dintr-un motiv sau altul, El-penor își pierduse mama. Spre sfârșitul întrevederii lor de despărțire, Antiope îi cere printr-un discurs înfocat să jure că îi va urmări pe ucigașii fiului ei până la capătul deșertului și-n cele mai ascunse cotloane ale pământului, dar nu numai pe ei, ci și pe urmașii lor, copii și nepoții lor, pentru a stinge sămânța lor stricată; răzbunând astfel suferința ei de-o viață. Elpenor e puțin șocat de această dezvăluire a urii în sufletul ființei dragi, protectoare. „Liberă a fost inima mea de ură până acum....Tu aprinzi în mine un foc ce nu l-am cunoscut.” Îi promite totul în fața altarului. Urmează o scenă reconfortantă prin scurtimea ei – în sfârșit se și întâmplă ceva pe scenă, nu numai se vorbește. Antiope se retrage pentru câteva momente într-o anume incintă a palatului unde va efectua un ritual de purificare; apoi venind lângă Elpenor îi mulțumește că i-a luat cumplita povară a urii. Și-aici dialogul abundă de sentențe: „...doch überwiegt das Leben alles wenn die Liebe in seiner Schale liegt.” Sau “ să suferim durerile viitorului în viitor, fericire să-ți fie noua zi din viață.

Al doilea act debutează prin monologul unui personaj ce poartă amprenta marilor trădători și intriganți shakespearieni. E poate ceva mai confuz, mai nehotărât, mai împiedicat, cum s-ar zice pe la noi.. Ne dă de înțeles c-ar ști ceva despre crima aceea de demult. După întâlnirea cu Elpenor, Polymetis, trimisul tatălui său, își contină firul gândului într-un al doilea monolog, de data aceasta  formulând mai limpede intriga dramei: se pare că  însuși Lycus,  tatăl lui Elpenor a fost implicat în uciderea fiului Antiopei. Altceva nu mai putem afla despre Elpenor.

Motivul pentru care am relatat întregul conținut al fragmentului de dramă scris de Goethe n-a fost unul literar. Ci faptul de viață. Surprinzătoarea asemănare a conținutului cu biografia lui Elpenor. Scăzând elementele dramatizării romantice, moartea în luptă a soțului, uciderea fiului, intrigile lui Polymetis și ale lui Lycus toate celelalte, cu transformarea prozaică de rigoare, se potrivesc în chip de-a dreptul înspăimântător cu cele trăite de poet în copilăria sa. Rămăsese orfan de mamă la vârsta de doi ani. Peste câțiva ani tatăl, mereu pe drumuri din cauza serviciului, îi încredințează creșterea unei foarte bune prietene. Aceasta își pierduse soțul și copilul de  trei ani într-un accident rutier, ea fiind la volan. Nu s-a căsătorit cu tatăl poetului, deși poate că depășiseră, uneori, în puținele ocazii când era acasă, stadiul unei prietenii. Își păstraseră amândoi locuințele, altminteri nu foarte departe una de alta, undeva în cartierul Grigorescu. Elpenor locuise mai tot timpul la ea. Abia într-un târziu, la vârsta adolescenței se mută în locuința tatălui, dar revine de multe ori la mama adoptivă. Vorba vine, de fapt nu legalisaseră niciodată acest raport. Prea multe detalii despre viața lui n-am reușit să aflu nici de la el nici de la alții. Ajutorul celor din urmă îl solicitasem desigur după moartea lui. Dar încercarea mea de interpretare a vieții și morții lui Elpenor se bazează în primul rând pe acel poem citit atunci, la Budapesta. Citit o singură dată. Da! Din păcate am uitat manuscrisul în camera de hotel. Și după două luni, când s-a produs tragicul eveniment fusese deja prea târziu să-l caut. Până în prezent n-am reușit să dau, oriunde aș fi întrebat, pe la prietenii lui, de existența unui alt exemplar. Cred că fusese singurul și îl arătase cuiva pentru prima oară atunci. Mie. Acest fapt e o legătură de nedesfăcut.

Dar să mă întorc la Elpenor, la cel din epopee. Ce spune Homer despre el ? Câteva cuvinte; într-un poem de nu mai știu câte mii de versuri. E tare zgârcit cu el. Și ce cuvinte! De loc măgulitoare:

“...Așa vorbii și-i înduplecai, dar nici de-aici nu i-am luat pe toți, că unul dintre ei, tînărul Elpenor, nici prea viteaz, nici prea întreg la minte, amețit de vin se răznise de ceilalți, umblând după răcoare, și adormise pe acoperișul casei. Trezit deodată de larma plecării noastre, uitând unde era, în loc să coboare pe scară, căzu de sus de-și rupse gâtul, și sufletul lui coborâ în adâncuri.” Atât! Doar atât? Unde e bogăția de sentimente? Unde frământarea romantică? Unde luminosul viitor promis de Goethe în proiectul său ? Atât să-i fi fost prescris de destin lui „mein Prinz”?

Cu întrebări debutează și „Visul lui Elpenor”. Care sunt alternativele vieții, se întreabă el. Să se consacre faptelor de arme, să se dedice științelor, sau dragostei unei femei frumoase? Să se consacre mai bine poeziei ? (Sic!) Ar vrea să-și cunoască soarta. Să afle care îi este menirea în viață. La început va întreba Sinele, urmând exemplul lui Socrate. Dar daimonul său, acea voce interioară, nu vrea să-i răspundă. Tace. Pe cine să întrebe?  Cui să i se adreseze? Pe cine să consulte? Oracolul? Care oracol? Cel din Delphi? Dar e foarte departe acum. (Să nu uităm că se află pe insula Circei.) Mai amintește câteva oracole – am numărat vreo treizeci – oracolul lui Jupiter din Amon, al lui Mercur din Patras, al lui Serapis, al lui Orfeu și mai știu eu câte altele. Înșiruirile se țin lanț pe toată întinderea poemului, dându-i o notă burlescă, derutantă. Nu se poate spune însă dacă e intenționată. Te trezești uneori, când ți-e lumea mai dragă, atacat din toate părțile de ironie caustică, batjocură, parodie, autoironie și grotesc. Cred că luase foarte în serios sfatul ce i-l dădusem, cândva pe la începuturile relației noastre, să-l citească pe Rabelais. Și nu știu dacă a făcut bine. Rabelais și Poezia !? Hm,... Imediat după șirul locurilor geografice ale oracolelor din antichitate, urmează cel al formelor de divinație, manteia: chiromanția, alectriomanția, piromanția, ș.a.m.d. După nesfârșite argumentări pro și contra se decide pentru oneiromanție. Va întreba visele. Doar avea timp cât voia pentru visare. Din acest moment poemul prezintă sub forma secvențelor teatrale, ciclul viselor lui Elpenor, reunite în mod generic într-un singur, „mare vis”. Ce-i spune oracolul? Deja prima consultare e o confruntare. I se spune că soarta i-a prescris un rol de erou mediocru, rolul unui personaj episodic, într-o mare epopee a întoarcerii acasă. Nu-i vine să creadă. Visele sunt minciuni! Toate! Și se dezlănțuie într-un monolog inspirat din cel rostit de Mercutio, despre Mab, regina viselor. Zilele i-au fost otrăvite. Nu și nu! Nu poate accepta gândul mediocrității sale. Se simte înșelat. Cum rămâne cu promisiunea Adolescenței ? Îi spusese că va deveni “un erou de prim rang”. Adolescența apare în vis personificată într-o fată, sau mai mult femeie travestită în fată, costumată în arlechin, petice colorate alternând cu decupaje în haină. E pe jumătate goală. Chicotește provocatoare. La reproșurile lui e nepăsătoare. A fost trădat. E un nedreptățit al sorții. Dar nu va ceda! E ferm hotărât să lupte împotriva răului. (Ca orice mare erou de tragedie). Ce să facă ? Cui să ceară un sfat ? Va trebuie să urce în Olimp – urcare prezentată de poet ca o excursie la cabana Vlădeasa, practicată de obicei în momentele sale de criză, după cum am reușit să aflu de la soția lui. Zeii cei mari nu-l bagă în seamă. Ce să vrea la curtea zeilor un erou mediocru? Singurul la care găsește ascultare e Momos, măscăriciul lor. (Momos în elină înseamnă dispreț, glumă, batjocură. Era zeul ironiei, al zeflemelei și al bârfei. În „Teogonia” lui Hesiod e fiul Nopții – Erebos.) „Vorba lui e bâzâit de muscă de gunoi, are nas de satir, spinare dublă, fața acră, căutăturea rea și mină și mai rea, ochii mai scîrboși decât ai unui medic”, ne spune poetul, citând pur și simplu cuvintele lui Balthasar Gracian din al său „Criticon”. Citatele sufocă de-a dreptul poemul. Momos îl sfătuiește să îndeplinească și el, după exemplul lui Heracle, douăsprezece munci. Din când în când apare pe scena poemului Corul; clasicul Cor, comentînd evenimentele, faptele lui Elpenor, sau livrându-ne câte-o lungă tiradă de critică literară în stilul cel mai sec imaginabil. Și din nou sentențe, maxime,  interminabile citate. „Vanitatea e sufletul faptelor, e răsuflarea virtuții. Nu e adiere mai înmiresmată și mai dătătoare de viață decât Faima, care încurajează atât sufletul cât și trupul. Nici o lucrare nu poate ieși perfectă fără un dram de vanitate, după cum nici nu poate fi dusă la bun sfârșit fără atenția aplauzelor.” Astfel și în chip asemănător comentează Corul dorințele și calea aleasă de Elpenor. Trebuie subliniat încă o dată că tot ce se întâmplă, toate evenimentele trăite de erou sunt doar în vis, visare în somn și visare trează, în acea nesfârșită trândăveală în care au căzut călătorii de când se află pe insula Circei. Visele lui s-ar putea ordona în câteva categorii de bază: unele sunt născute din dorințele lui: altele dimpotrivă din frustrările lui. Apoi sunt cele născute din teamă. Uneori are chiar viziuni: de pildă își vede propria apoteoz㠖 înălțare la cer și metamorfozarea sa într-o stea, mai bine zis o constelație. „Norul stelar Elpenor”, precizează poetul. Visează cucerirea lumii și triumfuri amețitoare, doar pentru munci mai simple de genul acelora săvârșite de alții nu-i vine nici o idee. “Trebuie să cauți în mit tezaurul de fapte” îl îndeamnă Corul, comentând după aceea cam așa, în stilul unui istoriograf de teatru: Miturile constituie suma cunoașterii utile. O existență individuală devine și se menține pe deplin umană, responsabilă, semnificativă doar în măsura în care se inspiră din acest rezervor de acte deja îndeplinite și de gânduri deja formulate. Dar ei, Elpenor&Elpenor ar vrea să dea de ceva nou – ca și călătorul lui Baudelaire. Muncile propuse sunt aberante, un talmeș-balmeș halucinant, o țesătură burlescă din surse literare și bulevardiene. Unele munci par inspirate din Guinness-ul recordurilor mondiale. Momos însuși îl critică și-și bate joc de el, uneori foarte dur,. Peste unele părți, țin minte că am sărit, la lectură. Adăugând la acest fapt și uitarea, îmi vine greu acum să fac o descriere amănunțită a „muncilor lui Elpenor”. Face și o călătorie în cer pe un cal de lemn, nu mai știu dacă era calul troian sau cel din „Don Quijote”, sau o compilație a celor două motive. „Consiliul Zeilor” îi propune o coborâre în Infern – toate ordinele și înștiințările zeilor îi sunt mijlocite de Momos. Se și întreabă uneori revoltat de ce nu vine la el Hermes. Refuză să coboare la morți. El visează viață eternă, sau măcar o glorie nepieritoare. Dar o voce sâcâitoare, a nu știe cui, îi repetă în surdină că nu are nici un sens efortul său fiindcă oricum destinul lui e să fie un erou mediocru. Întreabă iar oracolul. Vrea să știe tot adevărul: a cui este vocea. Mai e și Umbra Uriașă ce apare deseori, luându-i lumina. Multe din munci i-au fost zădărnicite. Din cauza Umbrei. Trebuia să bâjbâie prin întuneric. Corul, ce joacă și rolul oracolului, se eschivează la început, dar el insistă, consecvent ca un adevărat erou. Pentru asta Corul îl laudă și-l compară cu Oedip, după care îi dezvăluie identitatea vocii: e Ulise, conducătorul lor. Și Umbra este a lui. Descoperirea e șocantă. Va voi să afle apoi titlul epopei în care vor fi cuprinse faptele lui. Corul i-l spune. “Care sunt cuvintele pecetluitoare ale destinului meu”, întreabă el în conti­nu­are. Le va afla. De-aici evenimentele se precipită. Starea lui a atins pragul nebuniei. Poetul se pare că-l va și trece. Cum, tocmai Ulise, cel slujit de el ca de un cățel ? Cel în care și-a pus toate speranțele ? Tocmai el să spună așa ceva ? Să-l numească nătâng și fricos, pe el care și.ar fi dat și viața pentru binele lui. Asta e prea de tot. “E o nedreptate fără precedent în istorie”, crede Elpenor. E un moment crucial în viața lui. Nu vrea să-l mai urmeze. Nu vrea să se mai întoarcă acasă. Refuză să joace de-acum încolo rolul de servitor al gloriei lui. Va pune sub semnul întrebării toate valorile reprezentate de Ulise. În fond cine este “ma­rele Ulise”? Un om fără inimă, fără sentimente, incapabil să vadă altceva decît folosul i­mediat al colectivității, dar inuman tocmai fiindcă este atât de stăpânit. Nici o ieșire nici o tulburare! Un monstru oribil. “Simbolul Rațiunii!” intervine Corul într-o atitudine deja am­biguă, accentuată tot mai mult în pasajele următoare. El a fost acela care i-a sfătuit pe greci să construiască un cal de lemn și să nu-i dea lui Aiax armele lui Achile, sau să-l pă­ră­sească pe Filoclet pe o insulă pustie și câte și mai câte, fapte, în fond, toate mârșave! Cică in­suflate de rațiune. Magia Rațiunii ? Magia Burgheză! răspunde categoric Elpenor: și calul troian talismanul ei. Cică are un scop bine precizat, vrea să ne ducă pe toți acasă!? Dar de ce trebuie să ne întoarcem acasă ? Pentru gloria lui viitoare ? Numai tonții vor mereu acasă, a­casă, la fusta nevestei și la capre. El vrea să rămână în lumea cea mare! E însetat de evenimente. Pe insula Circei nu se mai întâmplă de multă vreme ceva demn de a fi cuprins într-o epopee. Aici pare să-l critice chiar pe Homer, autorul nesuferit, care-i consacră doar acele cu­vinte jignitoare. Vrea de-acum să părăsească nu numai insula ci și băltoaca nenorocită în care se bălăcesc deja de zece ani, Mediterana; Elpenor vrea să iasă în largul Oceanului, să plutească spre Insula Nemuritorilor. “O, de-aș putea ajunge măcar un erou tra­gic”oftează cei doi elpenori. Ticăloasa voce îi replică mereu: “...nici prea viteaz, nici prea în­treg la minte”. Acum știe! Ulise e arborele care umbrește faptele lui. E din ce în ce mai convins că trebuie să taie acest arbore. În următorul vis îl vedem sfătuindu-se cu un perso­naj de tragedie, Clitemnestra, răzbunătoarea notorie. Vrea și el să se răzbune. Pentru toate aș­teptările înșelate. Clitemnestra îi sugerează să se deghizeze în Penelopa și astfel să iasă în întâmpinarea lui Ulise. Secvența e caraghioasă. Elpenor va proceda după sfatul ei dar U­li­se care nici în vis nu-și dezminte viclenia, dând cu ochii de soața sa tocmai pe insula Circei, devine neîncrezător în identitatea ei și o întreabă simplu “cine ești?”. Elpenor, surprins de neașteptata întrebare îi răspunde că e Clitemnestra. Visul se destramă. Sunt așa de multe încercări de a-l ucide încât nu mai țin minte cum anume îi reușete până la urmă. În scena finală îl vedem pe Elpenor în fața oglinzii ( conștiinței sale ), asistat de Cor. Sau era într-un labirint de oglinzi ? Nu mai știu. E sfâșiat de remușcări pentru uciderea în vis a lui Ulise. Nu reușește să se disculpe prin argumentul dorinței de afirmare a valorii individuale separată de aceea a colectivității. După cum se vede nu i-a reușit această separare. Se trezește în el simțul răspunderii pentru faptele săvârșite. Desigur toate virtuale, visate. În această stare invocă duhul lui Ulise pentru a-i cere să depună mărturie în favoarea nevinovăției sale. Parcă ar avea totuși o bănuială că nu e totul decât un vis. Transformat pe parcurs într-un coșmar.Atunci aude vocea lui Ulise chemându-și ortacii pentru a pleca mai departe, spre casă. Răspunde fericit și sărind în sus aleargă în direcția vocii care îl cheamă. Astel își împlinește destinul.

 

 

I n t e r p r e t a r e a   a u t o r u l u i

 

Elpenor își vede eroul ca pe un nou Prometeu, unul ce dezvăluie lumii adevărata natură a lui Ulise și  distruge falsul tablou pictat de Homer, orbul. L-a ales pentru împlinirea propriului proces de individuație: desprinderea din turma ce paște la umbra marelui erou. Cred c-ar fi putut ajunge un erou tragic dacă reușea să distingă visul de realitate. Așa rămâne unul tragi-comic, sau nici măcar atât. Datorită asumării identității cu eroul s-ar putea acorda poetului aceeași caracterizare. Dar numai la o privire superficială.

Faptul că a săvârșit o greșeală este evident – și-aici nu mă refer la sinucidere ca păcat din punctul de vedere creștin. O parte substanțială a greșelii e ambiția, cel puțin absurdă, de-a schimba destinul unui personaj literar, dispărut din opera literară înainte de-a fi reușit cu adevărat să apară. Elpenor ar vrea să descifreze în acest paradox (al vieții?) un sens tragic. Un altul decât cel clasic. În mintea lui are loc însă o inversiune, o răsturnare sau o substituire. Binomul în care se produce inversiunea sau substituirea este cel compus din realitate și virtualitate. Văzut obiectiv Elpenor – sau/și Elpenor – este nevinovat, subiectiv însă e un criminal. Este exact reversul situației în care se află Oedip, adevăratul erou tragic. El caută adevărul și-l găsește în realitate. Dar ce caută Elpenor? Poate „ieșirea” dintr-o realitate, în care omul e considerat de om o construcție eronată, „faulty construction” - după cum scrie filozoful Günther Anders - în locul lui fiind idealizate modernele sale creații, aparatele; platonism industrial. Reproducția, eterna substituire a produselor garantează imortalitatea obiectelor. În fața ei unicitatea trecătoare a omului nu mai are azi nici o valoare. Nici un obiect nu mai poate acum avea pretenția de-a fi unic, individual. Aceasta devine valabil treptat și pentru om. Poetul crede c-ar fi în căutarea sa însăși, în căutarea Sinelui, dar trăiește de fapt foarte moderna autotranscendere, îndepărtarea tot mai mare de Sine. În această stare revolta e „naturală”. La fel și auto-siluirea, masochismul ușor de descifrat în actul obțiunii sale creatoare. Eu cred că visul și moartea lui Elpenor&Elpenor exprimă tragedia Omului Imposibil, omul zilelor noastre.

Nu mă îndoiesc că există nenumărate alte interpretări posibile ale acestei întâmplări; să le facă, dacă vor, alții.