Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

POEME

de

Ioan F. POP

în ferestre bate ritmic molozul

 

în ferestre bate ritmic molozul, resturile străzilor neumblate.

tropăitul fluturilor vesperali. hlamidele vîntului aruncate în luptă.

toate aceste vaiete fără adresă curg la întîmplare. hexametrii

de brumă, coagulatele îndemnuri. prețioasele reumatisme caută

cu cartea de vizită în mînă. gunoierii adună respirațiile locatarilor,

le pun în alte guri frigorifice, apoi le sădesc adînc în țărînă.

insectele invadează transparența ferestrei, pămîntul proaspăt

ținut între dinți. apoi se descompun la ore fixe. din burta lor ies

alte insecte ce ronțăiesc pervazul zilei. silueta unei mîini împinge

ușa peste hohotele lor de aripi. peste muzica aceea de sînge și

pămînt crescută în urechi. peste trupurile fără aripi ce aleargă

încoace, încolo. în ferestre bate ritmic molozul, straniile meduze.

scrîșnetul privirilor. în spatele cărora demult nu se mai află nimic.

 

umbra ce mă naște, sugrumîndu-mă

 

din masă încep să crească crengi moi. întinse de mîini nevăzute.

de dincolo pomi nevăzuți le cheamă înapoi. să pună frîul pe

vapori, lanțul pe mîinile lor de seve. să dea îndărăt restul seminței.

salutul de onoare preafericitelor ospicii. pătratul zilei săpat în

pătratul nopții. din masă cresc crengi cu degete gata să întoarcă

pagina. încerc să le contrapun diferite cuvinte din memorie. să

invoc golul sărbătoresc uitat de ele între rînduri. (există un loc în

poem în care se poate muri boierește pe cheltuiala autorului.

plus senzațiile de îmbarcare în umflătura de dincolo. plus

cheltuielile cu lamentația, surîsul batjocoritor. există un loc în

poem ca o groapă de var întinsă pe cortex, pe limbă). să bei

vinul nopții, cu spuma alb-incandescentă. cu gura pustie a unui

retor însetat. să simți cum te cuprinde umezeala pămîntului, cu

rădăcinile prin care adîncul te pipăie. să simți cum ploaia de

zgură și scrum obosește o clipă deasupra ta. din masă iese

o mînă ce scrie cu muțenii cărora le cresc sălbatic frunzele. pe

masa adormită dintr-o dată vinul a început să vorbească singur.

din mîna somnambulă iese o umbră ce mă naște, sugrumîndu-mă.

 

toamna ce putrezește în orice poem

 

gheare de toamnă muribundă, în care abia dacă mai palpită

medievale tresăriri. mormîntul ce crește sub piele e chiar stropul

de viață. patrupedul care ne linge din cînd în cînd sîngele obosit.

rugina serii acoperă orice adiere. cum să privești prin ochiul

acestei toamne mioape. cum să numești abundența acestei obeze

închipuiri. nopțile ce ne abandonează în brațele amputate ale

oftaturilor, în deșertul apropierilor stacojii. umăr lîngă umăr, iar

îmbrăcăm absențele pînă la os. tragem grăbiți giulgiul umbrelor

care ne nasc la fiecare capăt de pod. umăr lîngă umăr, la fiecare

adiere mecanică, rătăcim în rînjetul mirării. privirile mototolite

le aruncăm la primul coș. sub pleoape, zvîcnetul de granit ne

adună armonic la piepturi funebre. toamna de păcură. toamna

întinsă ca o smoală pe creiere. toamna ce putrezește în orice poem.

toamna în care poemul neauzit, nevăzut, nescris, de atîta moarte învie.

 

căzuți într-o carie de meduză

 

victimă a acestor rînjete portocalii. solzii orelor tîrzii creșteau pe

șira spinării. ieșeau la vedere prin vaselina amiezii. prin branhiile

de omidă. prin tot acest mecanism de produs gol după gol.

doamne, cum mai izbutești în neputințele noastre, în încordarea în

care îți invocăm carnala absență. amintește-ne regulile

tăcerii, prăpastia ei victorioasă. aruncă-ne iară în grădinile tale

capilare. acolo unde golul dă în preaplin. eram tot mai căzuți.

navigam prin scorburile somnului. prin cocoașa sufletului se

perindă zvelte năluci. se înalță pînă în tavanul oglinzii. noi, în

acest timp, ne naștem în tot mai fragede bătrîneți. crescute într-o

palmă umedă. crescute într-o palmă uscată. stăm tot mai căzuți,

ca într-o carie de meduză. răpuși, între flamurile extazului.

 

prezențe îmbrăcate pe dos

 

tulpinile apei cresc în locul din care tocmai am plecat. în somn,

trec strada aceluiași punct. aceeași linie a imaginilor suprapuse.

cocoșul de tablă cîntă la trompetele ierihonului. aceste biete

prezențe sporesc și mai mult însingurarea. umplu pînă la refuz

paharul orașului gelatinos. aș fi vrut și eu să fiu în povestea de

amor a primei inexistențe. să-i umplu măcar cu un zgomot

încordarea, prezența, nebunia. tensiunea dintre cele două treceri

nerostite, fără început și fără sfîrșit. o mișcare mai sigură le-ar fixa

mai bine pe trupurile altor absențe. le-ar dezvălui farmecul desuet

al altor și altor neînceputuri. cu nume cărnoase de viață și moarte.

numai bune de pronunții tîrzii. pomenind cu disperare numele și

locul în care se poate muri la infinit. doar atît, pînă la urmă:

realități transparente, cu prezențele lor îmbrăcate pe dos.

 

tăcerea pe care nu o putem pronunța

 

vreascuri arse la marginea pămîntie a beznei. cu rădăcinile căzute

în brațele dimineții. acolo, în pacea dulce a descompunerii,

liniștea ne urmează pas cu pas. ne pune pe malul de safran ce

curge în bătaia vîntului. vertijul silabisit pe toate fețele. noi

creștem parcă mai înalți din șanțurile memoriei. din trupul

nostru răsar fructe de abanos. creștem pînă în tavanul de

humă, pînă în pardoseala de ceață. creștem din adînc în adînc,

cu uscăciunea priveliștilor pe față. trecem senini prim vămile

de smirnă și fum. n-am ajuns bine în forturile curgătoare.

acolo unde gurile sălbăticite nu mai pot să spună nimic. am bătut

în lichide uși. am smucit clanțele de pămînt. (așadar: din

moarte pe moarte ne naștem, mai tăcuți, mai absenți. mai

legați de trecutul de mîine, mai legați de viitorul de ieri. mai

legați de tăcerea pe care toată viața pronunța n-o putem).

 

cearcănele zidurilor

 

silueta aceea tot creștea prin bălăriile memoriei. printre

icnetele amăgirii. tot arătîndu-i organele noastre cardinale.

silueta să nu mai apuce să se strecoare în noi. să nu ne

locuiască în mod clandestin. umbra a cărei rugină ne ajunge

din urmă. a cărei pereți se învelesc în pielea noastră. a căror

ogive ne împing absența în piept. casa ce nu mai vrea

să ne locuiască singură. șoaptele ei tot așteaptă la mal cu

ochii larg închiși. casa ce crește cu fiecare susur strivit pe

cearcănele zidurilor. în suspinul ei nu mai locuiește nimeni. în

venele ei bat cearcănele altor umbre de case pustii. (în cuvinte

realitatea scurmă cu unghii de carii, cu unghii de mort. noaptea

sosește în oraș pe catalige. noaptea cu cearcăne lipite de os).