Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

POEME

de

Ion DUMBRAVĂ

Un poem fericit

 

zăpadă de martie ca mielul de sacrificiu.

o înjunghie soarele

o devoră țărîna.

 

să scrii sub influența unor zile umplînd

oglinzile lumii. un pui zburdalnic de vînt

un umăr de femeie ieșit la soare

sînt tot atîtea motive

de a face un poem fericit.

 

zăpadă de martie ca rochia albă

sfîșiat de noaptea fierbinte a nunții.

 

undeva explodează-o fereastră.

undeva sare-n aer un zid.

pămîntul se clatină.

amiaza rămîne grea.

 

vreme a posibilelor

imposibilități. în orice moment

sîngele își poate lua foc.

în orice moment

poate să îți bată-n fereastră

degetul unui înger blond

aducător de dulci elixiruri

specialist în miracole.

 

păr negru ochi verzi

 

ea care te ademenește cu părul ei negru

și ea care te cheamă cu ochii ei verzi

o seară bizară

cu foșnet amețitor de veșminte

cu cîntec de fermoare cu dansul

nasturilor căzuți

 

arzător precum biciul lui dumnezeu

sîngele ei împletit cu al tău

 

o femeie deci

gata să clatine

zidurile și pasărea-n zbor

gata să înmoaie genunchii

statuii din parc

încheindu-ți poemul

cum ar trage perdelele la fereastră.

 

o partidă de fericire

 

numai soarele ne putea scăpa

de pereții strîmți și înalți

de pielea igrasioasă

de unghiile vinete.

 

un dezmăț solar. o

femeie. o reală

partidă de fericire

ceva în orice caz

ce putea să ne schimbe

din creștet pînă în tălpi.

 

numai soarele ne putea

salva. ne vom naște

din nou. vom

bea din cupe mari de argint.

vom lua-o da capo.

nu ne vom mai lăsa

trași pe sfoară de viață.