Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian ȘTEF

Epistola a douăsprezecea către Alexandros

 

Îți scriu, iubite Alexandros, epistola aceasta, de început

De an, cu ușurința gîndului cel bun ce zboară iute

Spre tine și ai tăi. Pe vechiul an îl petrecurăm bine.

În casă nouă ne găsi cel nou. Iar între ani

Îmi fură oaspeți prietenii știuți: Ion, Miron și

Verii Alexandros și Vergilamentes ce-ți sînt la fel

și ție. Băurăm vinuri crude și-aromate, gălbui ca paiul,

Mirosind a busuioc, tămîie, sau roșii ca bujorul

Și-o băutură de mine distilată din prune și din pere

Fermentate stînd lîngă foc cu vajnicii munteni

Ce-s în stare să lupte cu ursul, dar și să povestească,

Noaptea-n lung,  întîmplări grozave și despre arătări.

Mîncarăm, iară, felurite cărnuri străvezii, curcan

Și păstrăv prins cu mîna din Rîul Crăiesei,

Brînză veche de capră, măsline, nuci și poame stafidite.

Afară, la cuptor, ne întrecurăm noi, bărbații 

Să coacem purcelul de lapte și pricepuți se arătară

Vergilamentes și Ion la pus arome, stropit cu băutură,

Alexandros la potrivit căldura în cuptor, Miron

Îi puse mărul în gura descleștată și-i dete nume cinic.

Cu soarele-mpreună, la dans și cîntece și veselie, trecurăm

În anul nou două mii patru de la Cristos încoace.

 

Cu atăt mai mare ne fu bucuria, iubite Alexandros,

Cînd lauri primii din partea Urbei și ridicat

Am fost în Varadinum Felix să fiu văzut

De toți aceia ce de vază sînt și de alții

Ce m-ar fi vrut mai degrabă pierdut.

Mirarea mi-a fost mare atunci, doar știi și tu

Că nu-s un premiant, nici academic, iar ode-a scrie

Nu știu și nici n-aș vrea. Lîngă mine daimonul

Îmbătrînit, mehenghi cînd nu-i încețoșat ori înțelept,

Cu păr vîlvoi atunci cînd strigă-n adunare

Și-njură și rîde apăsat, nicicînd cu petale

De trandafir pe buze ori alintînd amantele din trib.

Apoi, cum ți-am mai scris, le-am tras și eu mai multora

De sub șezut pernele cele moi ce arată rangul și

S-a văzut că-s fătălăi deși se lăudau cu mari izbînzi virile.

Înverșunare arăta și temeri greu muncite Kakonos

Ce în piața pentru lucruri vechi striga suit pe masa

Unde vinde s-audă văduvele și săracii. Nimic

Nu-nțelegeau aceia. Ei cumpără haine purtate

Rămase de la morți, furate, sau date de nevoie.

Nimic nu-nțelegeau. Se îndoia el însuși, chiar de spate,

Gata să tacă speriat, cînd unul din mulțime-l lămuri

Cu mare veselie: „Dar nu ești tu acela zugrăvit

Ci e Kakonos însuși privindu-te-n oglindă sau fîntînă.”

A fost, apoi, urmat de Proletcultus, rătăcitor, de data asta,

Într-o hală cu scule vechi, de strînsură, strigînd și el

Și fugind de teama ecoului ce se-ntorcea-mpotrivă-i.

Ca ei mai sînt și alții. Îmi spune Miron, într-o zi

(La el multe ajung dintre cele ce sînt pe dedesubt)

Că prea mulți se văd în ale mele jocuri pe nisip

Înfățișați chiar dacă eu n-am vrut  și voi păți

Ca anticul ce desena triunghiuri nevinovate.

Nevinovate ale lui, dar ale mele nu fără de venin.

 

O boală e aceasta, iubite Alexandros, și nația-i bolnavă

Cînd crede-a pipăi ce-i vis și basm și nouă ficțiune.

Așa va fi încoronat și dictatorul nou și toate

Se vor tot grăbi pe Apa Sîmbetei spre Pont

Să prindă sărbătoarea unde toți mănîncă

Și beau desfăcînd cingătoarea.

 

Ce pot să-ți spun eu, altfel, iubite Alexandros,

E că-n pace sîntem, cu toții, ai mei și cei aproape.

Bătrînii tot mai multe își aduc aminte. Copiii

Tot mai multe uită. Iar noi mai multe întrebări

Ne punem, cu știutul răspuns.

Să-ți spun, mai departe, cum epistola ta

După mari piedici ajunse. Omul de astăzi

Are două minți: una aici, care mai mult încurcă,

Și pierde și-mpînzește cu paraziți cuvîntul trimis

Și-l rupe în bucăți de nici în Babilon nu fu

Zarvă mai mare și semne mai amestecate.

 

Să scriem pentru prieteni, zici, și-ți dau și eu crezare

De n-ar fi ipocrit lectorul, căci el ce treabă are?

Rătăcește în Provincia cucerită, sau în grădina academică,

Se-ntoarce devreme acasă, la femeia doctă și energică,

Îi plimbă cîinii de rasă, pentru că războiul pentru Grec

Nu mai e datorie și nici vitejia o virtute

Ci sînt meserie și servitute, iar scrisul și cititul

Nu mai sînt lucrări de zeu inspirate,

Ci fotografii mișcate de zîne deșănțate

Care se cred bărbați pînă le pui mîna între picioare

Și strîngi puțin, să placă și să doară.

 

Așa stînd lucrurile, iubite Alexandros, mă voi

Închide-o vreme într-o casă mai veche, dar nu părăsită,

Iar dacă nu voi putea scrie rondeluri sau sonete

Așa cum cere Arta Poetică, mă gîndesc să mă dedau la politică,

Pentru că ea nu-ți cere doară decît puțină mimică.