Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

NOTE

Lucian Perța la 50 de ani

 

Simțul umorului umblă și el pe oameni, ca și necazurile. Și și ca bucuriile. Lucian Perța este om, poet, dascăl, director de casă de cultură în Vișeu de Sus, și mai ales umorist, în special parodist. Un parodist cu voluptatea atât de crescută încât ambiționează o istorie a poeziei românești din unghi parodic. Este membru fondator și a fost actant strălucit al nu mai puțin strălucitului Grup „Ars Amatoria” din perioada studenției filologice și echinoxiste clujene. Pregătind ceea ce spuneam mai sus, Lucian Perța n-a stat cu mintea și mâinile scriitoare în sân ci a publicat o samă de volume de specialitate (id est: parodia): Folclor poetic eminamente nou din Țara Maramureșului (1997), Rondeluri implementate (1999), Cuțitul ca o mască (2002), Groapa cu amuze. Poeți maramureșeni parodiați (2002). O mulțime de premii i-au răsplătit activitatea de parolist parodic, de scriitor și de animator cultural. Este membru  al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Epigramiștilor din România (deci el este deja în U.E.) și al Societății Naționale de Haiku. Lucian Perța a împlinit 50 de ani! Redacția revistei Familia îi urează colaboratorului ei, titularul rubricii „Parodia fără frontiere”, prietenului Lucian Perța, la mulți ani, cu sănătate și succes în toate!

Ioan Moldovan

 

Festivalul-concurs de poezie

„Gheorghe Pituț”

 

Primăria Municipiului Beiuș, în colaborare cu Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Bihor și Revista de cultur㠄Familia” – Oradea organizează, în 1-2 aprilie 2004, cea de-a IX-a ediție a Festivalului-concurs de poezie „Gheorghe Pituț”. Manifestarea va deschide sărbătoarea tradițională a Beiușului „Luna Cinstirii” desfășurată pe tot parcursul lunii aprilie. La concurs pot participa numai creatori care n-au debutat editorial și n-au depășit vârsta de 40 de ani. Manuscrisele vor avea dimensiunea unui posibil volum (minimum 50 de titluri), vor fi semnate și însoțite de un C.V. și o fotografie a autorului. Concurenții selectați pentru faza finală vor fi anunțați din vreme și invitați la Beiuș .Manuscrisele – purtând mențiunea „Pentru Festivalul-concurs „Gheorghe Pituț” – vor fi expediate pe adresa: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Bihor, Oradea, Aleea Emanuil Gojdu nr. 3 până la data de 20 martie 2004.Informații suplimentare la tel.:0259 – 41.68.99 sau 41.85.12.Vor fi acordate premii din partea primăriei Beiuș, a Direcției pentru Cultură Bihor și a unor importante reviste literare din țară.

 

Reviste: Școala sătmăreană

 

Părțile sătmărene au manifestat o vocație deosebită față de publicațiile periodice din intervalul interbelic, începînd cu Țara de sus din anul 1921. Seria revistelor din nord-vestul țării a reprezentat mișcarea literară și artistică din regiune. Publicația a fost redactată de Dariu Pop (1887-1965), revizor școlar și animator cultural, autorul volumului intitulat Mărturii strămoșești, o culegere de inscripții paleografice de pe vechile cărți bisericești îndeosebi maramureșene.

Revista Țara de sus a fost rodul unei inițiative a cărturarilor sătmăreni. Profilul ei este cel al unei reviste regionale cu mai mulți colaboratori, dintre care amintim pe Anton Davidescu, viitorul redactor al ziarului Satu Mare.

Țara de sus a recenzat în mici note și însemnări cărțile de literatură beletristică și publicațiile periodice care se imprimau atunci. A fost printre primele reviste din țară care a subliniat valoarea artistică a romanului Ion al lui Liviu Rebreanu. Țara de sus cuprinde și pagini de explicare a regulilor ortografice ale limbii române îndeplinind astfel utilitatea unei exprimări, foarte necesare atunci pentru părțile sătmărene. I-au urmat acesteia și alte publicații periodice sătmărene pe care le amintim aici: Sân Văsâi, care se imprima o singură dată pe an, cu ocazia revelionului. A fost o publicație periodică de distracție a sătmărenilor, o publicație de voie bună, de glumă, satiră și umor.

Au urmat apoi și alte apariții editoriale între care cea mai de seamă a fost Școala sătmăreană care s-a imprimat în mai multe serii, sprijinite îndeosebi de profesorii de la liceul „Mihai Eminescu”. Alături de Școala sătmăreană s-au imprimat și alte publicații periodice de cultură între care amintim Afirmarea, o revistă de literatură din intervalul interbelic la care au colaborat Octavia, Ruleanu, Constantin Gh. Popescu, Gh.Bulgăr, George A. Petre, George Mihail Zamfirescu, Dariu Pop, Lucian Bretan și alții.

Reapariția revistei Școala sătmăreană coincide cu o reînviere a problematicii culturale, într-o nouă serie adaptată necesităților de astăzi, o revistă de educație și cultură pedagogică editată de către Casa Corpului Didactic din Satu Mare, socotită de cercetători ca o a treia serie a revistei ce se imprimă la 80 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România și cu această ocazie se readuce în actualitatea culturală prestația lui Vasile Lucaciu și lupta sa constantă pentru unirea tuturor românilor și a altor personalități culurale cum ar fi Aloisie L. Tăutu, un studiu competent semnat de către Alin Pop.

Un alt studiu din această arie culturală este cel intitulat Dariu Pop, un cititor al presei sătmărene semnat de către profesoara Florica Mădăras, persoană care a insistat mult pentru readucere în actualitae a acestei reviste sătmărene.

Activitatea mai veche a Casei Corpului Didactic este înfățișată de către Tania Scarlat, bibliotecară a amintitei instituții. Un alt text care merită să fie apreciat este Preocupările geografice ale lui Mihai Eminescu, subiect prea puțin luat în seamă pînă acum. Este evocată și personalitatea lui Gh. Bulgăr, recent decedat, căruia i s-a acordat Premiul Cultural al orașului Satu Mare, anul 2000, conferit de către Zilele culturale Poesis.

Un scurt istoric al Sindicatului învățămîntului sătmăreanu este prezentat de către Ioan Drăgan, președintele Sindicatului Satu Mare.

Seria aceasta a revistei se subintitulează Revistă de educație și cultură pedagogică a Casei Corpului Didactic Satu Mare. Format de carte, cu unele reproduceri, o literă aleasă, cu merituoase colaborări. Cu această ocazie s-a dezvelit bustul lui Dariu Pop, un om care se confundă cu cititorii învățămîntului sătmărean. Revista Școala sătmăreană reapare acum cu un bogat profil educativ și ea se înscrie în portativul cultural al vremurilor noastre. Merită apreciate toate colaborările, cu subiecte bine alese și de actualitate, o pagină odihnitoare și cu însemnate perspective de viitor.

Nae Antonescu