Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

Pisica lui Michael

 

Una dintre acele duminici după amiaza făcut㠄să-ți amintești emoții,” cum spune Poetul. Ne aflam în ospitaliera locuință a doamnei Melsene Timsit, la Paris, și în prezenta Evei Koralnik, prietenă comună. Cordalitatea expansivă a oaspetelui german cu temperament latin ne fermecase instantaneu. După amiaza se supunea seducătoarei locvacități a vorbitorului, confortabil instalat pe canapea, cu gulerul cămășii desfăcut și mînecile neglijent suflecate, cum aveam să-l revăd în anii următori, nu odată, la München, Frankfurt sau New York. Evoca lumea cu întîmplări de ieri și de demult, dar părea să mîngîie, în răstimpuri, o mare pisică invizibilă. Lenea ei lascivă îi tempera, fără să-i blocheze, locvacitatea.

Eram un gasteropod scăpat dintr-o grădină nu doar neliniștită, ca în poemul său dedicat lui Leopardi, ci și părăginită, Estul socialist, cu privirea fixată asupra vorbitorului, fascinat în aceeași măsură de ceea ce auzeam, ca și de ceea ce vedeam fără să văd. Prin treimea de sus a ferestrei gonea, grăbit, un nor. Pisica Diderot apărea, dispărea, iar apărea, fără ca nimeni s-o vadă, lenevind între brațele stăpînului. Îi transmitea, știam, în limbajul ei polemic și codificat, o mereu nouă variantă a aventurii lui Oblomov.

Poet, romancier, editor, neobositul Michael Krüger, muncitor intelectual fără răgaz și călător pe toate meridianele, paralelele și iluziile avea nevoie să audă, din nou și din nou, cele o mie și una întîmplări neîntîmplate din viața secretă a lui Oblomov, sedentarul fără leac al pustiului slav. Dinamismul tînjea după terapia indolenței imaginare, un mod de a se auto-nega, răscumpărîndu-și excesul de dăruire, reîncărcîndu-și rezerva de reverii și melancolie.

 

Cînd mi-am luat, precum melcul, casa, adică limba, adică patria, și am pornit în pribegia necunoscutului, primisem deja, din depărtări, un semn de încurajare și recunoaștere: primul meu text publicat în Occident, în 1983, în revista din München Akzente, editată de Michael Krüger.

Nu cunoaștem revista, nici editorul datorită cărora aveam să fiu invitat, după alți cîțiva ani, în Berlinul occidental, și aveam să plonjez, apoi, în tumultul eliberator al exilului.

Exilul dinaintea exilului stătuse sub sceptrul socialist al Despotului care reprezenta Legea și Calendarul și al Tovarășei Sale, care purta zilnic alt „colier cu inimioare proaspete”, cum ne amintește poemul lui Michael, „Aus dem alten Rumänien”. Limba însăși ajunsese în grea suferință, poeții își pierdeau vocea iar poporul făcea (n-am uitat acest amănunt ne-marxist, pe care nici Michael Krüger nu-l uită) ceea ce poporul este, dintotdeauna, silit să facă: „se înclina pînă la pămînt.”

* * *

În anul post-comunist al întîlnirii noastre pariziene, cînd îl vedeam prima oară pe cel care, involuntar, mi-a intersectat destinul, domiciliam deja departe, nu doar de România, ci și de Paris și de Berlin. Singura avere cărată în cochilia exilului era limba română, și Michael a fost printre cei care m-au ajutat, în deceniul următor, să locuiesc în ea. Despre scriitorul expatriat am discutat adesea în întîlnirile noastre newyorkeze, în care am regăsit, de fiecare dată, atenția luminoasă cu care onorează tot ce este viu, inedit, stimulant. Întîlnirile rîvnite și memorabile, cînd calendarul zîmbea, brusc, încurajator. În Noul Babilon, musafirul se simțea totdeauna acasă, fără niciuna dintre crampele antiamericane ale atîtor intelectuali europeni. Dacă la Paris descoperisem vivacitatea sa latină, la New York poetul îmi părea o variantă europeană a americanului stenic și eficient, a cărui prezența însenina, instantaneu, ambianța.

* * *

Recent, pisica fără vîrstă și fără moarte din lirica lui Michael s-a desprins din rama însorită a ferestrei unde își toarce înțelepciunea, pentru a-mi șopti că limba română este  invitată să participe la neașteptata și neverosimila festivitate a stăpînului care i-a dăruit nemurire.

Melcul pribeag de peste ocean a răspuns prompt, cu emoție și amintiri afectuoase: La mulți ani!