Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

IN MEMORIAM

Stelian Vasilescu

 

Deși anunțată de multele și îndelungatele lui suferințe, despărțirea de Stelian Vasilescu este greu de acceptat de numeroșii săi prieteni, de toți cei obișnuiți să-l știe prezent și implicat în mai toate evenimentele culturale locale, și nu numai locale. Teleormăneanul acesta naturalizat bihorean și-a iubit locurile de adopție cum puțini au fost în stare să o facă. Îl întâlneai peste tot unde se întâmpla ceva cu implicații culturale, măcar ca spectator, dacă nu chiar ca organizator. În același timp, bătea țara în lung și-n lat pentru a fi de față la tot felul de festivaluri — teatrale, folclorice, de poezie etc. — devenind un fel de ambasador al Bihorului la toate asemenea reuniuni. Figura sa donquijotescă atrăgea atenția și era reținută peste tot încât, călcându-i pe urme și spunând de unde vii sau unde lucrezi, erai imediat chestionat: „A, sunteți coleg cu Stelian Vasilescu?”, ca apoi să asculți o întâmplare în care fusese implicat: ba cum a dat peste cap palmaresul unui festival cu premiile dinainte stabilite, ba de o polemică cu vreo autoritate locală ancorată încă în concepții deja depășite etc. Infatigabil și fără astâmpăr, aborda cele mai diverse domenii — critica de teatru (care a rămas domeniul predilect), istorie, etnografie, dramaturgie ș.a. — poate nu întotdeauna cu autoritatea veritabilului specialist, dar, în fiecare caz, cu pasiune surprinzătoare. Titlurile cărților sale (că a mai avut și dorința ca tot ce scria să strângă apoi între coperte de carte) stau mărturie: „Nunta în Bihor” (monografie etno-folclorică), „Cred în teatru” (interviuri cu importante personalități din lumea teatrului), „Publiciști, precursori ai Marii Uniri (studii și portrete), piesele de teatru scurt „Bălcescu, sol de pace”, „Iancu, Domnul Moților”, „Eminescu la Viena”, apoi „Calvarul Bihorului” (carte-document despre persecuțiile la care au fost supuși românii bihoreni în perioada decembrie 1918-aprilie 1919), edițiile din publicistica lui Iosif Vulcan, Teodor Neș, Onisifor Ghibu. Ceea ce își dorea să fie lucrarea sa capitală, „Oameni din Bihor, 1940-2000, dicționar sentimental”, unde îl continuă într-un fel pe Teodor Neș) a rămas neterminată, apărând antum doar primul volum. Controversabilă din multe puncte de vedere, lucrarea are în primul rând meritul de a cataloga toate valorile culturale și științifice pe care Bihorul le-a dat în această perioadă.

Întinsă pe durata a peste o jumătate de secol, activitatea lui Stelian Vasilescu are trei etape distincte. prima ar fi cea de redactor la Crișana (1049-1953), poziție de pe care conducea și cenaclul literar al orașului. Cu generozitatea-i recunoscută, ne încuraja să scriem, publicându-ne modestele încercări în pagini de ziar. Făceam parte dintr-o „echip㔠cu D.R.Popescu, Mircea Bradu, Gheorghe Grigurcu, Teofil Bălaș, dar mai ales Doina Sălăjan, o voce extrem de promițătoare a poeziei românești, din păcate prea repede ieșită din peisaj. Înaintea noastră se bucuraseră de același regim Aurel Covaci, Dorin Iancu și alții. A doua etapă importantă a fost cea de secretar literar al nou-înființatei secții române a Teatrului de Stat (1955-1965), marcată de o activitate laborioasă. Era în legătură permanentă cu toți dramaturgii și traducătorii importanți din țară, ceea ce explică marele număr de premiere absolute realizate pe atunci la Oradea. În fine, etapa Familia (1965-1988) a fost și cea mai rodnică. Din postul de secretar general de redacție, a fost cel care a asigurat regularitatea în apariție și, în mare măsură, legăturile cu celelalte reviste de profil. În această perioadă și-a publicat cărțile, a găsit timp să scrie și la alte reviste, a fost prezent (cum spuneam) la incredibil de multe evenimente culturale din intreaga țară.

Ne va fi greu să ne obișnuim cu gândul absenței definitive a lui Stelian Vasilescu, dar avem sumedenie de motive să ne aducem aminte de el tot timpul.

 Dumitru CHIRILĂ