Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

FLASH-BACK

de

Alexandru SERES

Eminescu și Eliade

 

Nu este o noutate să afirmăm că Mircea Eliade s-a situat mereu sub influența gândirii eminesciene, nepierzând nici un prilej de a-și exprima admirația sa nețărmurită față de geniul «poetului național» (admirație pe care n-a consimțit s-o împartă decât în privința altui mare gânditor, Hasdeu). Filiația sa cu Eminescu nu este însă lipsită de surprize.

 

Românism istoric, nu etnic

 

Într-un articol intitulat Destinuri românești, publicat în 1936, unde Eliade expune câteva considerații despre fenomenul renașterii spiritualității autohtone din perioada interbelică, găsim afirmația frapantă că, în ordinea realităților spirituale, românii sunt pândiți de o singură și mare primejdie: pașoptismul! „Pașoptismul înseamnă, înainte de toate, maimuțăreală europeană”, își explică Eliade gândul, sub influența evidentă a acerbei critici pe care Eminescu o făcea în coloanele Timpului tendinței liberale de a copia fără discernământ instituțiile democratice europene.

Dacă în cazul lui Eminescu atitudinea critică față de reprezentanții pașoptismului – în special C. A. Rosetti, prototip detestabil, pentru poetul conservator, al liberalismului degenerescent – poate fi și consecința unei forme de invidie față de o generație pe care istoria a răsfățat-o, dăruindu-i un moment prielnic împlinirii idealurilor naționale, la Eliade explicația nu mai poate consta în această frustrare. Mai mult, „maimuțăreala european㔠de care vorbește Eliade nu mai poate fi, la 1936, imitarea instituțiilor democratice. La ce se referă atunci Eliade?

Explicația o găsim în contextul politic european al acelor vremuri, caracterizat prin ascensiunea naționalismului de tip fascist. Cuvântul „primejdie” din articolul lui Eliade capătă astfel sens. El se teme de importul ideilor fasciste, cam în același mod în care Eminescu se temea de importul ideilor liberale din vremea sa.

Cine ar argumenta că Eliade a fost și el adeptul mișcărilor de tip fascist, alăturându-li-se legionarilor, ar trebui să citească articolul lui Eliade Românismul d-lui Rădulescu-Motru (1935). Aici, naționalismul moderat al lui Motru este îmbrățișat cu entuziasm de Eliade, întrucât, spune el, acesta e „așezat pe axa centrală a românismului lui Kogălniceanu și Eminescu”; este vorba de un românism „istoric, nu etnic”, un naționalism care nu are nimic de-a face cu fascismul sau antisemitismul („a nu-ți fi rușine de românismul tău nu înseamnă nici că ești adeptul lui Hitler nici al lui Mussolini”, spune Eliade). Ca și Eminescu, Eliade e naționalist în cu totul alt sens decât cel pe care începe să-l capete cuvântul în perioada interbelică: e patriot, nu șovin.

 

Împotriva naționalismului duplicitar

 

Pentru a înțelege mai bine în ce sens apreciază Eliade naționalismul lui Eminescu, articolul său Mai multe feluri de naționaliști (1936) ne poate fi de real folos. De altfel, cu fiecare referire a sa la Eminescu, Eliade nu face decât să-și precizeze tot mai exact poziția, într-un context istoric tulburat de o exaltare naționalistă pernicioasă, situată sub semnul fascismului.

Eliade pornește de la imaginara situație în care Eminescu ar fi trăit în secolul XX. Cum ar fi reacționat contemporanii la articolele sale? Verdictul lui Eliade e fără echivoc: „Mihai Eminescu ar fi fost considerat astăzi «hitlerist» și «fascist»”!

Apărând naționalismul istoric în fața celui politic al vremurilor sale, Eliade se folosește de exemplul lui Eminescu pentru a desființa duplicitatea actorilor politici naționaliști dintre cele două războaie. Aceștia, deși vorbesc despre obligațiile României față de minorități, despre umanitarism – unii dintre ei condamnând chiar antisemitismul și fascismul, afișează cu toate acestea un naționalism politic interesat, de o mediocritate și o vulgaritate pe care Eliade n-o poate accepta. „S-ar găsi oricând o duzină de gazetari mediocri care să spună, mediocru, adevărurile pe care le-ar fi scris strălucit Mihai Eminescu”, scrie Eliade, arătând că naționaliștii timpului său compromit ideea de naționalism, care n-are nimic cu înălțătorul sentiment din secolul trecut.

Desființând, cu ajutorul exemplului lui Eminescu, naționalismul de proastă calitate, Eliade vine în întâmpinarea celor care, crede el, continuă linia patriotică, creatoare, începută în secolul XIX: „Lucrurile sunt grave nu numai pentru că naționalismul este astăzi calomniat – ci mai ales pentru că adevărații cugetători și luptători naționaliști sunt puși în imposibilitatea de a acționa (n.n: Nae Ionescu și ziarul său Cuvântul), în timp ce «naționaliștii» de mâna a doua și de mâna a douăsprezecea sunt lăsați liberi. (...) Istoria nu se face cu asemenea oameni. (…) De o parte, mediocritatea sterilă și vociferantă. De cealaltă parte, geniul creator, viziunea profetică a destinelor neamului românesc...”

Ce uimitoare diferență între atitudinea înalt intelectuală a lui Eliade, care apără naționalismul patriotic al lui Eminescu, deosebindu-l de naționalismul stupid al unor contemporani, și apărătorii naționaliști din zilele noastre ai poetului – în fond, aceeași categorie de indivizi la care se referea Eliade în urmă cu peste 60 de ani!