Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (459) Ianuarie 2004

EDITORIAL

de

Miron BETEG

Despre eroismul „genuin și uriaș” al scriitorului român

Într-un text din Încercări de precizie literară (1931), Paul Zarifopol vorbea, făcînd un soi de reverență culturală naintea bunului primitivism rusesc, întruchipat — printre alții — de Dostoievski, despre „un eroism genuin și uriaș”. Necontaminată politic și lipsită de complexele comentariului asupra totalitarismul sovietic, sintagma e de discutat. O actualitate perpetuă o urmărește și ne urmărește. Sintagma e de comentat mai cu seamă acum, cînd ea pare să se fi transformat într-un soi de „marc㔠a scriitorului român. Nu știu cum vor fi fiind rușii – naturali sau prefăcuți, uriași ori pălmași ai existenței —, dar greu găsești un scriitor român postbelic care, în ceremonia stratificării valorice a literaturii române, să nu fie convins că, orice ar fi făcut, orice ar fi scris, în toate a manifestat pomenitul eroism „genuin și uriaș”. Citiți-le interviurile, lecturați-le, acolo unde e cazul, cărțile de memorii, urmăriți-le textele gazetărești în care vorbesc despre ei înșiși. În încercarea de a-și consolida propria valoare (ori de a-și transforma non-valoarea măcar într-o mediocritate interesantă), scriitorii români vorbesc nu atît despre lupta lor cu propriul spirit, nu povestesc cum s-au luat de guler cu ideile, ci ne vorbesc, invariabil, despre raportul lor cu societatea și cu politicul. Și, deși cu topografii ale subteranelor identice, discursurile celor care au făcut, ori fac, politică, precum și ale celor care nu se implică (nu s-au implicat), programatic, în treburile cetății, scot în evidență același lucru: eroismul scriitorului român.

Puțini oameni de litere de la noi, înainte sau după 1989, s-au bătut, pur și simplu, cu literatura. Exemplul lui Radu Petrescu, să zicem, devine deja plictisitor ca un turnir scriitoricesc care se termenină, mereu, indecis. Petru Dumitriu modifica în tipografie paginile care nu erau suficient de limpezi pentru cenzura comunistă, ca după zeci de ani, cînd i se republica romanul „Cronică de familie”, să ceară cititorului „să deosebească ce era opera mea de ce era poziția scîrnavă a asupritorilor. Că era «a lor, nu a mea», am dovedit-o preferînd viața de pribeag.” Exemplul tipic de erou socialist programat să ajungă erou al aproximării culturale, nu de alta. dar – neavînd cui pupa mîna în Occident – abia a așteptat fața umană a politicii românești, întruchipată de Ion Iliescu, pentru a avea pe lîngă cine se gudura ideologic. Cînd și-a lansat Don Quijote în Est la Oradea, indispus de cîteva întrebări mai tranșante ce-i vizau începuturile publicistice, Octavian Paler, cu o grimasă sacerdotală și plictisul atoateștiutorului, a rostit o frază care pe mine m-a năucit: „Tinerii de azi nu au voie să-mi judece activitatea din acea perioadă, pentru că n-au trăit-o și nu știu la ce chinuri am fost supuși cu toții!” Devenit palid erou al intelighenției opozante postdecembriste, Octavian Paler ne lăsa de înțeles că există anotimpuri ale moralei, mai mult, că nu Pirineii ci regimurile politice despart ceea ce este moral de ceea ce nu este moral. Chiar și o parte a grupului oniric ne-a confirmat că între text și autor se află o falie imensă. Ce libertate mai mare decît cea a oniricului ți-ai putea dori? Sau – ți-ai putea imagina o descătușare mai mare? Se pare că da, cîtă vreme unii, cu entuziasm, au ales țări mai civilizate. Ca și cum ar exista și o civilizație a visului care ține de geografia supermarketurilor... Alții ne-au arătat, dimpotrivă, cîte poate îndura visul. Și unii și alții consideră că au dat dovadă de eroism. De orice parte s-ar fi găsit, scriitorul român, tocmai pentru că nu s-a luptat, banal și singuratic, doar cu pagina albă, visează să facă parte nu atît din istoria literaturii române, cît din mitologia acesteia.

În atmosfera bulversată valoric, brusc nevoită să primească, mai mult, să asimileze și nerăbdarea juvenilă vulgară, autentică ori acidă, și minciuna pensionarilor intelectuali, ne-am trezit, fără veste, că totul e pus sub semnul întrebării: biografii, texte, atitudini. Morală și valoare. Cei care au rezistat tentațiilor regimului comunist, publicînd puțin sau deloc, se plasează, cînd se autoanalizează, în zona unui eroism al insatisfacției culturale dar al mulțumirii că n-au făcut pactul cu diavolul. Alții sunt eroi ai baletului, ai mersului pe poante printre temele sau cărțile „momentului”. Cei înregimentați, intrați în rația de partid și de stat, se cred, la rîndul lor, eroi: fiindcă n-au lăsat literatura română să moară, deoarece au reușit, cu o „șopîrlă”, să imite libertatea de creație. Nici azi lucrurile nu s-au schimbat, deși reperele sunt cu totul altele. Revizuit, Nichita Stănescu e înjumătățit iar apoi trimis în recycle bin. Statuia lui Ștefan Aug. Doinaș e ciobită serios, iar Adrian Păunescu se întreabă, cu mirare superioară, „de ce e supărat pe mine domnul Andrei Pleșu?”. Oameni de toată stima o iau razna, iar Dinu Săraru vorbește despre Andrei Șerban cu delicatețea somnolenței unui țăran care trebuie să se dreagă după lectura de noaptea trecută. Deși însemnată dintotdeauna de un spirit de gașcă prăpăstios, n-ai cum să nu reamarci că e îngrozitor de multă singurătate rea în literatura noastră.

O concluzie enervantă: istoria literaturii române postbelice seamănă tot mai mult cu o istorie parțială a CNSAS. E semn de bătrînețe și de neputință. Dovadă de plictis. De manierism ce nu ține de creație, ci de scrisul cu degetul pe praful depus, în timp, pe tot soiul de dosare. Cred că a venit vremea puștilor sub treizeci de ani. A celor care se tăvălesc în gunoaie sau umblă prin nori; a celor suspecți de toate maladiile spirituale cu putință, ori bolnavi de o seriozitate renascentistă; a acelora care vorbesc ca în dosul Gării de Nord noaptea și ca în amfiteatrele Sorbonei ziua; a celor născuți în literatură din carne și sînge, din dragoste angelică și transpirație păgînă, iar nu din florile uscate furate de pe morminte culturale întreținute cu bani de la buget, mai mulți sau mai puțini, în funcție de regimul aflat la putere.

Cei sub treizeci de ani nu mai au de ce să maimuțărească nici zeii, nici eroii. Chiar dacă e vorba de un eroism „genuin și uriaș”. Îmbrăcați în frac și desculți, ei sunt singurii care mai pot salva literatura română din această suvă bîlbîială a recuperărilor și revizuiri­lor permanente în care s-a afundat pînă la gît, precum un pensionar în apă termală pentru a se trata de reumatism cronic.